Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Які форми поведінки є деструктивними?A. імітаційна;

B. індивідуально-цільова;

C. характерологічна.

ANSWER: B

Особистісна схильність до стиля керівництва пов’язана з:

A. темпераментом;

B. типом нервової системи;

C. рівнем освіти.

ANSWER: A

Перетворюючий стиль жінок-менеджерів виражається:

A. в активному взаємозв’язку з підлеглими;

B. у створенні багатьох стресових ситуацій для працівників;

C. у вирішенні багатьох нестандартних ситуацій.

ANSWER: A

Визначить вид класичного стилю керівництва за наступною характеристикою: «Керівник дає окремі стихійні коментарії, регулювання та оцінка групової роботи відсутні»:

A. авторитарний;

B. демократичний;

C. ліберальний.

ANSWER: A

Визначить демократичний стиль керівництва за мірою готовності до роботи:

A. за відсутності керівника спостерігається перерва у роботі;

B. за відсутності керівника робота триває у звичному ритмі;

C. перерви влаштовуються за бажанням працівників.

ANSWER: A

Визначить позицію стиля керівництва за «управлінською сіткою»: «Керівник знаходить баланс виробничої ефективності та доброго мікроклімату у групі; при цьому всі показники середні: і трудові досягнення, і задоволеність працівників. Даний стиль орієнтує на «мирне співіснування колективу та адміністрації».

A. 1.9.;

B. 9.1.;

C. 5.5.

ANSWER: B

Змістовний модуль 3

Психологія трудового колективу.

Робоча група, на відміну від інших соціальних груп, характеризується:

A. постійною взаємодією її членів один з одним;

B. наявністю спільних потреб, інтересів та мотивів;

C. наявністю органів управління та суспільно значимої цілі діяльності.

ANSWER: C

 

Визначить за характеристикою тип стосунків «керівник – підлеглий», найбільш ефективний у такій ситуації: «Співробітник вже здатен до самостійного виконання завдання і в такій ситуації потрібно не лише керівництво, скільки психологічна підтримка, спільне обговорення проблеми та спільне прийняття рішення»:

A. наказ;

B. самонавіювання;

C. участь;

D. делегування.ANSWER: C

 

Яку спрямованість має згуртованість у випадку, якщо працівники зовнішньо зацікавлені в результатах їх трудової діяльності, а сфера їх інтересів знаходиться поза роботою?

A. позитивну;

B. негативну;

C. конформістську.

ANSWER: C

 

Соціометрична процедура – це методика вимірювання:

A. формальної структури групи;

B. неформальної структури групи;

C. стилю стосунків «керівник - підлеглий».

ANSWER: A

 

Неформальні стосунки між керівником та підлеглими мають будуватися на основі:

A. поваги до законів підприємства;

B. поваги до чужої гідності;

C. власної симпатії та антипатії.

ANSWER: C

 

Внутрішньоособистісний конфлікт – це:

A. проблема слідування моральним вимогам;

B. проблема розуміння власних потреб;

C. проблема гармонійного поєднання потреб та моральних вимог.

ANSWER: C

 

Медіація – нова технологія вирішення конфліктів, за якої:

A. кваліфікований спеціаліст включає людей до конфліктного процесу;

B. кваліфікований спеціаліст майстерно уникає конфлікту;

C. кваліфікований спеціаліст допомагає учасникам конфлікту його врегулювати.

ANSWER: C

 

Запобігання конфліктам (профілактика) включає такі заходи:

A. роз’яснення завдань та вимог до діяльності кожного працівника;

B. відмову від комплексних цілей;

C. збереження стилю керівництва.

ANSWER: A

 

Картографію конфліктів складають:A. до переговорів;

B. під час переговорів;

C. за підсумками переговорів.

ANSWER: A

 

Визначить стиль поведінки менеджера в управлінні конфліктом за характеристикою: „Використання цього стилю передбачає, що акцент робиться не на рішенні, яке задовольняє інтереси всіх учасників, а на варіанті, який можна виразити словами: „Ми не можемо повністю виконати своє бажання, а, значить, необхідно прийти до рішення, з яким кожен з нас міг би погодитися.

A. співробітництва;

B. компроміс;

C. пристосування.

ANSWER: B

Змістовний модуль 4

Психологія ділового спілкування

Міжособистісна комунікація передбачає:

A. обмін інформацією, значимою для учасників спілкування;

B. передача інформації;

C. обмін знаннями;

D. розуміння карти світу іншої людини;

E. зворотний зв’язок;

F. сприйняття одним одного (партнери по спілкуванню);

G. взаємодія партнерів.

ANSWER: A

 

Обробка інформації при комунікації може відбуватися на двох рівнях:

A. бачити;

B. розуміти;

C. сприймати.

ANSWER: B

 

Активне слухання вимагає:

A. слухати інтенсивно (те, що говориться, те, що відчувається);

B. уміння уважно мовчати;

C. втручатися своїми зауваженнями у повідомлення партнера;

D. відкрито проявляти своє уміння слухати (спонукати співбесідника розповісти більше);

E. занотовувати;

F. структурувати інформацію;

G. зосереджуватися на основних для запам`ятовування моментах.

ANSWER: E

Ефективною комунікація буде тоді, коли:

A. задається багато питань;

B. існує зворотній зв’язок;

C. коли намагаються зрозуміти співбесідника;

E. коли дають можливість співбесіднику більш чітко сформулювати свої думки.

ANSWER: B

 

Розставте чинники, що впливають на сприйняття інформації, за значимістю:

A. вираз обличчя, міміка, погляд;

B. жести та положення тіла;

C.голос: тембр, гучність мовлення;

D. чуттєвий елемент (уміння надихати слухачів);

E. зміст, слова, професійний рівень інформації.

ANSWER: B.C.D.E. A.

 


Просмотров 527

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!