Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Керівництво та лідерство: соціально-психологічні аспектиКафедра туризму та соціальних наук

 

 

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Тести

для перевірки поточних та залишкових знань

студентів (слухачів)

 

 

Харків – 2011

БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1

Психологія управління

Змістовий модуль 1

Психологія управління в системі організаційного менеджменту.

Психологія управління – це:

A. міждисциплінарний науково-практичний напрямок, що розробляє психологічне забезпечення вирішення проблем організацією в умовах ринкової системи господарювання;

B. інтегративний практичний напрямок, що розробляє психолого-соціологічне забезпечення проблем організацій у сучасних умовах;

C. міждисциплінарний науковий напрямок, що розробляє універсальне психологічне забезпечення вирішення проблем організацій для будь-якої системи господарювання.

ANSWER: A

Визначить, до якої школи менеджменту має відноситися наступна характеристика: «Організація праці має слідувати таким принципам: 1) Керівництво відбирає працівників на посади, що відповідають їх умінням, а також навчає їх; 2) Між керівниками та працівниками встановлюється співробітництво з метою виконання роботи найкращим чином та у відповідності з науковими законами».

A. адміністративна;

B. наукова;

C. людських взаємостосунків.

ANSWER: B

Визначить, до якої школи менеджменту має відноситися наступна характеристика: «Впливом на потреби людей та їх задоволенням можна отримувати бажані для бізнесу результати. Необхідно використовувати тести для підбору працівників із урахуванням їх здібностей, сумісності роботі, психологічних прийомів, що підвищують мотивацію та зменшують втому».

A. адміністративна;

B. наукова;

C. людських взаємостосунків.

ANSWER: C

Школа людських взаємостосунків стверджує:

A. індивіди думають, відчувають та діють незалежно один від одного;

B. «Особистісне» Я може проявлятися лише через соціальне «Я»;

C. потенціал людини може розкритися лише через групу;

D. суспільство має будуватися на групових принципах, а не індивідуалізмі.ANSWER: B

Психологічний експеримент «General electric» (початок ХХ ст.) продемонстрував, що:

A. на зростання продуктивності праці більший вплив має не рівень освітлення на робочому місці, а психічний стан працівника, що пов'язаний із зовнішнім спостереженням за ним;

B. на зростання продуктивності праці більший вплив має не психічний стан працівника, що пов'язаний із зовнішнім спостереженням за ним, а рівень освітлення на його робочому місці;

C. на зростання продуктивності праці співробітників суттєвий вплив мають умови праці, тактичне спостереження за їх роботою (у тому числі інтерв`ю).

ANSWER: A

Що є предметом психології управління?

A. психічна реальність, що включає інтелектуальні, емоційні та вольові прояви свідомості людей;

B. психологічні явища в організаціях;

C. підсвідомі прояви психіки людей.

ANSWER: B

Психологічний менеджмент виникає на основі концепції:

A. адміністративної школи;

B. наукової школи;

C. школи людських взаємостосунків.

ANSWER: B

Хто, на Вашу думку, міг бути автором твердження: «Управляти людиною можна виключно за допомогою матеріального стимулювання та системи ретельного контролю»?

A. Ф.Тейлор;

B. А.Файоль;

C. Г.Гантт.

ANSWER: A

Хто, на Вашу думку, є автором твердження: «Бути хорошим адміністратором - головна вимога для керівника»?

A. Ф.Тейлор;

B. А.Файоль;C. М.Фоллет.

ANSWER: B

сихологія управління, як міждисциплінарний напрямок, включає знання з:

A. натурфілософії;

B. соціальної психології;

C. інженерної кібернетики;

D. філософської антропології;

E. економічної психології.

ANSWER: B

Змістовний модуль 2

Керівництво та лідерство: соціально-психологічні аспекти.

Поняття «стиль керівництва» відображає:

A. поведінку керівника;

B. сталі характеристики керівника;

C. поведінку керівника у різних ситуаціях.

ANSWER: B

Визначить етичний тип керівника за наступною характеристикою: «Я живу для себе; щоб мати як можна більше грошей та влади над людьми; щоб жити комфортно та безпечно, не обмежуючи бажань»

A. «дельфін»;

B. «рак»;

C. «акула».

ANSWER: C

3.Хто з теоретиків менеджменту довів залежність поведінки робітника від ставлення менеджера до людських ресурсів (теорія Х – Y)?

A. М.Грегор;

B. К. Левін;

C. Б.Мултон.

ANSWER: A

Термінаторний менеджмент оперує:

A. методами дезорганізації;

B. методами мотивації;

C. адаптаційними методами.

ANSWER: B


Просмотров 1167

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!