Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Який тип управлінських ролей не входить до класифікації Мінцберга?1) Директивні ролі;

2) Міжособистісні ролі;

Інформаційні ролі.

4) правильні відповіді 1), 2)

30. Принцип управління, згідно з яким керівник підприємства й установи несе всю повноту відповідальності за їхнє нормальне функціонування й розвиток, і разом з тим наділений владними повноваженнями, правами прийняття рішень і проведення їх у життя:

1) Єдиноначальність;

2) Бюрократичний

3) Партисипативний.

4) правильні відповіді 1), 2)

Зі скількох рівнів і категорій складається ієрархія потреб за А. Маслоу?

1) 2 рівні і 5 категорій

2) 5 рівнів і 5 категорій

3) 5 рівнів і 2 категорії

32. Керівництво – вид управлінської діяльності, який забезпечує виконання функцій менеджменту на засадах:

1) лідерства та стилю керівництва

2) лідерства та влади

3) впливу та стилю керівництва

Комунікації – це

1)налагодження зв’язків з партнерами

2) обмін інформацією з підлеглими

3) обмін інформацією, її змістом між двома і більше особами (працівниками).

34. Надання підлеглому обмеженого права використовувати ресурси організації і направляти зусилля співробітників на виконання відповідних завдань – це:
1) Відповідальність.
2) Делегування повноважень.
3) Повноваження.
4) Правильної відповіді немає

35. Делегування повноважень – це:
1) засіб, за допомогою якого керівники розподіляють між собою багаточисельні завдання;
2) засіб, за допомогою якого робітники розподіляють між собою багаточисельні завдання для досягнення цілей всієї організації;
3) засіб, за допомогою якого керівники розподіляють між працівниками багаточисельні завдання, які направлені на досягнення цілей всієї організації;
4) засіб, за допомогою якого керівники застосовують свою владу у власних цілях;
36. Влада – це:

1) реальна здатність керівника самостійно діяти чи можливість впливати на ситуацію, на яку спрямовано рішення;

2) реальна здатність підлеглого самостійно діяти чи можливість впливати на ситуацію, на яку спрямовано рішення;

3) реальна здатність керівника та підлеглого самостійно діяти чи можливість впливати на ситуацію, на яку спрямовано рішення;4) статус чи місце людини в ієрархії апарату управління.

37. Принцип управління, при якому влада належить найстаршим, має назву:

1) Геронтократія - найстаршим;

2) Бюрократія – центр. та урядова влада;

3) Теократія – влада релігійних діячів;

38. За ієрархією потреб А. Маслоу на найвищому рівні знаходиться потреба в:

1) повазі

2)самореалізації

3)безпеці

39. Менеджер – це:

1) людина, що володіє спеціальними знаннями та уміннями, професіонально займається управлінською діяльністю в конкретній галузі отримання бажаних результатів;

2) людина, яка наділена правом приймати стратегічні рішення;

3) людина, яка наділена повноваженнями розподіляти обмежені ресурси та використовувати їх в конкретній галузі отримання бажаних результатів;

4) людина, що володіє знаннями та уміннями приймати оперативні рішення.

Які організації слід вважати формальними?

1) Діяльність яких не планується і не регулюється.

2) Діяльність яких свідомо планується.

3) Діяльність яких свідомо планується, організується, мотивується з метою досягнення певної мети.

4) Діяльність яких організується керівником.

41. Існують такі основні види контролю як:
1) попередній контроль, поточний контроль, заключний контроль;
2) попередній контроль, зовнішній контроль;
3) попередній контроль, заключний контроль;
4) попередній контроль, зовнішній контроль, заключний контроль.42. Яка функція управління передбачає розробку цілей та завдань управління:

1) планування

2) організація

3) мотивація

4) контроль

43. Методи менеджменту – це:

1)впровадження принципів менеджменту

2) способи і прийоми впливу керуючої системи на керовану на різних рівнях і ланках управління

3) способи та прийоми реалізації поставлених задач

До мікросередовища підприємства не відноситися?

1)засоби масової інформації

2)населення всієї країни

3)торгові організації

4)всі відповіді вірні

Скільки категорій менеджерів існує?

1) 2

2) 3

3) 5

46. Закон спеціалізації управління. передбачає:

1) розподіл управлінської діяльності на засадах застосування конкретних функцій менеджменту

2) участь працівників в управлінських процесах

3) підвищення ефективності управлінської праці


Просмотров 364

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!