Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведеньЄдиним узагальнюючим показником економічної ефективності будь-якої групи технічних нововведень служить економічний ефект, що характеризує абсолютну величину перевищення вартісної оцінки очікуваних (фактичних) результатів над сумарними витратами ресурсів за певний розрахунковий період.

Народногосподарський економічний ефект визначається через порівняння результатів від застосування технічних нововведень і всіх витрат на їхню розробку, виробництво і споживання, з погляду їхнього впливу на кінцеві показники розвитку економіки країни.

Внутрішньогосподарський (комерційний) економічний ефект, що обчислюється на окремих стадіях відтворювального циклу «наука – виробництво - експлуатація (споживання)», дає змогу оцінювати ефективність певних технічних новин і нововведень з огляду на ринкові економічні інтереси окремих науково-дослідних організацій і підприємств-споживачів.

Вирази економічного ефекту розраховуються для обох видів однаково (за розрахунковий період Т):

,

де Рt – результат за період t; Вt – витрати в періоді t.

З урахуванням чинника часу економічний ефект від технічних нововведень дорівнює:

де Рt - Вt — вартісна оцінка відповідно результатів і витрат у t-му році розрахункового періоду; tn, tk - відповідно початковий і кінцевий роки розрахункового періоду; індекс інфляції певного року.

Загальні результати технічних нововведень визначаються як сума основних ( ) і супровідних ( ) результатів:

Основні результати обчислюються за формулами:

для засобів тривалого користування - ,

для нових предметів праці - ,

де Ц - ціна одиниці продукції, яку виробляють за допомогою нових засобів праці або предметів праці в році t; V — обсяг застосування нових засобів праці або предметів праці в році t; Wt - продуктивність засобів праці в році t, Dt - витрата предметів праці на одиницю продукції, що виготовляється з використанням цих предметів у році t.

До супровідних результатів належать додаткові економічні результати в різних сферах (наприклад, запровадження нових видів транспортних засобів може зумовити додаткову економію на складах та перевалочних базах завдяки скороченню запасів вантажів), а також економічна оцінка соціальних та екологічних наслідків реалізації технічних нововведень.

Сумарні витрати на реалізацію технічного нововведення за розрахунковий період включають витрати на виробництво та використання продукції. При цьому витрати як на виробництво, так і на використання продукції (без урахування витрат на придбання самої продукції) обчислюються однаково:,

де Сt - поточні витрати на виробництво (використання) продукції в році t без урахування амортизаційних відрахувань на реновацію; Кt - одночасні витрати на виробництво (використання) продукції у році t; Лt - залишкова вартість (ліквідаційне сальдо) основних фондів, що вибувають у році t.

Для визначення економічного ефекту від створюваних технічних новин і використовуваних технічних нововведень можна застосовувати показник прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Пt (наукової організації):

,

де Рt - виручка від реалізації продукції науково-технічного або виробничо-технічного призначення в році t за ринковими цінами; Сt - собівартість продукції в році t; Вt - загальна сума виплат з балансового прибутку підприємства та податків у році t.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!