Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 3. Визначення та оцінка фізичної працездатності, аеробної продуктивності та толерантності до фізичних навантажень1.Функціональні проби на зусилля (навантажувальні тести).

2.Показання та протипоказання для призначення навантажувальних тестів, а також стани, що потребують особливої уваги при навантажувальному тестуванні.

3.Умови проведення навантажувального тестування.

4.Види і початкова величина навантажень в залежності від індивідуальних особливостей обстежуваного (віку, статі, фізичної підготовленості, стану здоров’я).

5.Поняття про загальну фізичну працездатність, аеробну продуктивність та толерантність до фізичних навантажень.

6.Клінічні і функціональні ознаки порогу толерантності до фізичних навантажень.

7.Прямі і непрямі методи визначення фізичної працездатності та аеробної продуктивності.

8.Субмаксимальний тест PWC170, методика проведення та принципи розрахунку фізичної працездатності при виконанні тесту PWC170 (велоергометричному і степергометричному варіантах).

9.Визначення максимального споживання кисню (МСК), розрахунок показника МСК за номограмою Астранда і за величиною PWC170.

10.Тест Наваккі, методика проведення та оцінка результатів тестування.

11.Тести Купера, методика проведення та оцінка результатів тестування.

12.Функціональні класи (класи фізичного стану) в залежності від потужності навантаження, виконаного при тестуванні фізичної працездатності, а також від рівня аеробної продуктивності.

Література

1.Лікувальна фізкультура та спортивна медицина. Навчальне видання. Під ред. В.В.Клапчука та Г.В.Дзяка. К., Здоров׳я 1995. –С.45-57.

2.Лечебная физкультура и врачебный контроль: Учебник/Под ред. В.А.Епифанова и Г.Л.Апанасенко –М.: Медицина, 1990. –С. 28-36.

3.Лекція.

4.Исследование физической работоспособности и максимального потребления кислорода. /Учебное пособие. Е.Л.Михалюк, А.Н.Бражников. –Запорожье. ЗГМУ, 2000. –18с.

5.Вивчення фізичної працездатності у спортсменів /Є.Л.Михалюк, А.М.Бражніков, В.І.Лозовий та ін. //Медичні перспективи. 2001. –Т.VI, -№3. –С.99-103.

6.Деякі вдосконалення викладання предмету “Лікувальна фізична культура та спортивна медицина” /Є.Л.Михалюк, Ю.П.Герасименко. //Запорожский медицинский журнал, 2002. -№1-2. –С.72-73.

7.Оцінка та інтерпретація результатів проби PWC170 при проходженні студентами медичного університету теми “Визначення фізичної працездатності” /Є.Л.Михалюк, В.І.Лозовий //Запорожский медицинский журнал, 2002, -№4. –С.77-78.

8.Деякі інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи спортсменів, що пропонуються студентам під час занять зі спортивної медицини /Є.Л.Михалюк, В.І.Лозовий та ін. //Запорожский медицинский журнал, 2003. -№2-3. –С.122-123.9.Функціональні проби в спортивній медицині /Методичні рекомендації МОЗ України. / Є.Л.Михалюк. –Київ, -2005. –37с.

10.Визначення та оцінка загальної працездатності та аеробної продуктивності. Толерантність до фізичного навантаження // Є.Л.Михалюк, О.О.Черепок / Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття. –Запоріжжя, ЗДМУ, 2008. -36 с.

11.Граничні та патологічні стани при заняттях фізичною культурою і спортом: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Є.Л.Михалюк. –Запоріжжя, ЗДМУ, -2010. -113 с.

12.Загальна характеристика впливу фізичних навантажень різної інтенсивності на організм людини / Є.Л.Михалюк, О.О.Черепок / Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття. –Запоріжжя, ЗДМУ. -2009. -24 с.

 

ЗАНЯТТЯ 4.

Тема 4. Кількісна оцінка рівня фізичного здоров’я людини. Лікарський висновок. Допуск до занять фізичною культурою та спортом. Індивідуальні рухові режими під час оздоровчих та спортивних тренувань

1.Проблеми діагностики рівня фізичного здоров’я на сучасному етапі, поняття про «кількість» фізичного здоров’я людини.

2.Кількісна оцінка рівня фізичного (соматичного) здоров’я. «Адаптаційна» (В.П. Казначеєва і Р.М. Баєвського) та «енергетична» (Г.Л. Апанасенко) концепції визначення кількості здоров’я.

3.Експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я населення при профілактичних оглядах (за Г.Л. Апанасенком, 1992).

4.Поняття про «безпечний рівень здоров’я».

5.Поняття про «біологічний вік» людини, методика визначення біологічного віку та оцінка темпів біологічного старіння (за В.П. Войтенко, 1991).6.Аналіз результатів комплексного лікарського обстеження.

7.Лікарський висновок.

8.Допуск до занять фізичною культурою (фізичним вихованням).

9.Критерії розподілу на медичні групи за станом здоров’я: основну, підготовчу, спеціальну та групу ЛФК.

10.Допуск до занять спортом, з визначенням найбільш оптимального виду спортивного тренування.

11.Протипоказання до занять спортом.

12.Вікові межі допуску дітей до занять спортом.

13.Принципи допуску до занять спортом осіб з граничними станами (передгіпертонічними станами, синдромом дисплазії сполучної тканини та ін.).

14.Особливості лікарського контролю за особами різного віку та статі: дітей та підлітків, жінок, людей похилого віку.

15.Орієнтовні терміни відновлення занять фізичними вправами після захворювань, травм та ушкоджень.

16.Індивідуальні рухові режими під час занять фізичною культурою та спортом.

17.Межова і тренувальна частота серцевих скорочень залежно від функціонального та фізичного стану.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!