Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Айналы арна бойынша қабылдағыштың талғамдылығын анықтау6.1. 5-сурет бойынша жалғануларды ұйымдастырыңыз. КАР (АРУ), дауысзорайтқышты ажыратып, «ГРОМКОСТЬ» реттеуішті орта күйіне келтіріңіз. Гетеродин жиілігін 1255 кГц тең күйіне келтіріңіз.

6.2. ЖЖ генератордың шығыс кернеу параметрлерін орнатыңыз:

- жиілік 800,0 кГц (ЖЖ генератордың II диапазоны);

- модуляция жиілігі 1000 Гц (ТЖ генератордың II диапазоны);

- модулця тереңдігі 50 % (UНЧ 50% күйіне келтіріңіз);

- ЖЖ генератордың шығысында минималды кернеу UС күйіне келтіріңіз, бұл жағдайда КТ6 бұрмаланбаған ТЖ кернеу пайда болады. (Қажет болса «-60 дБ» шығысына ауысып қосылыңыз). Кернеудің UС мағынасын жазыңыз.

6.3. Динамикте дыбыс пайда болуы мен осциллографта дыбыстық жиілікті сигналдың көрінісі бойынша қабылдағышты күйіне келтіріңіз (синхронизация I кірісі бойынша, развертка ұзақтығы 0,2 мс/дел.).

Осциллограф бойынша кернеудің UНЧ мәнін жазыңыз.

6.4. Айналы қабылдау арнасының жиілігін fзерк есептеңіз.

6.5. ЖЖ генератордың шығыс кернеу параметрлерін орнатыңыз:

- жиілік fзерк (ЖЖ генератордың III диапазоны);

- модуляция жиілігі 1000 Гц (ТЖ генератордың II диапазоны);

- модуляция тереңдігі 50 % (UНЧ 50% күйіне келтіру);

- ЖЖ генератордың шығысындағы кернеуді UЗЕРК КТ6 нүктесінде UНЧ тең ТЖ бұрмаланбаған кернеу пайда болатын күйіне келтіріңіз. (п.6.3 сияқты). Кернеудің UЗЕРК мәнін жазыңыз. Дауысзорайтқышта дыбыс пайда болу керек.

6.6. Айналы арна бойынша талғамдылық мәнін есептеңі

 

 

КАР (АРУ) жүйенің жұмысымен танысу.

7.1. 5-сурет бойынша жалғануларды ұйымдастырыңыз. КАР (АРУ) ажыратыңыз, дауысзорайтқышты қосыңыз, «ГРОМКОСТЬ» реттеуішті орташа күйіне келтіріңіз. Гетеродин жиілігін 1255 кГц тең орнатыңыз.

7.2. ЖЖ генератордың шығыс кернеу параметрлерін реттеңіз:

- жиілік 800,0 кГц (ЖЖ генератордың II диапазоны);

- модуляция жиілігі 1000 Гц (ТЖ генератордың II диапазоны);- модуляция тереңдігі 50 % (UНЧ 50% күйіне келтіріңіз);

- ЖЖ генератордың шығысындағы кернеуді UС минималды күйіне келтіріңіз, бұл кезде КТ6 ТЖ бұрмаланбаған кернеу пайда болады. (қажет болса «-60 дБ» шығысына ауысыңыз). Кернеудің UС1 мәнін жазыңыз.

7.3. Генератордың шығысындағы кернеуді жоғарылатып, "КТ6" дыбыстық жиілікті синусоидалды кернеудің формасы өзгеретін жағдайында кернеудің UС2 мәнін жазыңыз.

7.4. КАР (АРУ) қосыңыз. Генератордың шығысындағы кернеуді жоғарылатып, "КТ6" дыбыстық жиілікті синусоидалды кернеудің формасы өзгеретін жағдайында кернеудің UС3 мәнін жазыңыз ("КТ6" разъемы).

7.5. UС1 , UС2 , UС3 шамаларын салыстырып, қажетті қорытынды жасаңыз.

 


 

1 - сурет. «Изучение принципа работы супергетеродинного приемника АМ сигналов»

алынатын блогының көрінісі

 
 

 


2 - сурет. Зертханалық макеттің бақылау нүктелердегі кернеулерін осциллографпен зерттеу

үшін жалғанулар сұлбасы


3- сурет. Кіріс тізбегінің АЖС алу үшін жалғанулар сұлбасы

 

 

 

4 - сурет. АЖК АЖС алу үшін жалғанулар сұлбасы

 
 


 

 

5 - сурет. Қабылдағышты радиостанция жиілігіне баптау кезіндегі жиіліктер қатынасын

тексеру үшін жалғанулар сұлбасы

 
 


6 - сурет. Радиоқабылдағыштың АЖС алу үшін жалғанулар сұлбасы 
 

Зертханалық жұмыс №4

 

«МОДУЛЯЦИЯНЫҢ ӘР ТҮРЛІ ТИПТЕРІН ЗЕРТТЕУ»

 

Жұмыс мақсаты:

 

Біржолақты модуляцияланған сигналдардың артықшылықтарын, параметрлерін, біржолақты модуляцияны іске асыру әдістерін, тәжірибе ретінде біржолақты модуляцияны іске асыратын құрылғыны зерттеу.

ЖМ сигналдардың параметрлерін, жиіліктік модуляцияны іске асыру әдістерін, жиілік бойынша басқарылатын автогенераторлардың құрылу принциптерін зерттеу.

 

Жұмыстың мазмұны:

 

1. Ауысымды блоктың құрылымын зерттеу.

2. АМ сигналын, жабыққан тасымалдаушымен АМ сигналын, модуляциялайтын кернеудің әртүрлі параметрлері кезіндегі біржолақты модуляцияланған сигналын осциллографпен зерттеу.

3. АМ сигналдың, жабыққан тасымалдаушымен АМ сигналдың, модуляциялайтын кернеудің әртүрлі параметрлері кезіндегі біржолақты модуляцияланған сигналдың спектрлік құрамын зерттеу.

4. БЖМ сигналдың фильтрлі құру әдісін зерттеу.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!