Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Бір атадан тарап, шаруашылык және когамдық бірлігін сақтаған отбасылык туыстык топтарПатша 1815 жылы Орта жүзге екінші хан етіп тагайындады: Бөкейді

Патша экімшілігі тыл жұмысына күштеп алган адам саны шамамен: 110 мың

Патша эскерлерінің Мерке, Түркістан, Шымкент. Әулие-Ата камалдарын алуы кашан болғаң? 1864 ж.

Патша жазалаушыларының колынан каза тапкан 1916 жылғы ұлт-азаттык козгалыс басшылары: Б.Әшекеев, Ж.Мәмбетов

Патша жарлығы бойынша Дала өлкесі мен Түркістаннан кара жұмыска алу көзделді: 500 мын адам

Патша жарлығымен ені 10 шақырым келетін далалық алқып Сібір казактарының «мәңгілік меншігіне» бекітіліа берілді: 1904 ж.

Патша жарлығымен Орта жүз қазақтарына Ертістің оң жағалауына уақытша коныстануга рұқсат берілген жыл: 1799 ж.

Патша жарлығына либерал-демократтар ұстаган тактика: парасатты мыраластық

Патша коргандар» кай корымнан көп табыдды? Бесшатыр қорымынан

Патша өкіметі 1916 жылға карай казактардан шұрайлы жерлерін тартып алып, қоныстану корын күрды:40 млн. десятина

Патша өкіметі Каспий теңізі мен Жайык өңіріндегі шұрайлы жерлерді отарлаудапайдаланды: Нұралы хан мен Батыр сұлтанның алауыздығы

Патша өкіметі Сібір және Орал казактарына тартып алып берген жерлерді Кеңес өкіметінің казак еңбекшілеріне кайтару туралы декреті шықкан жыл: 1921 жыл

Патша окіметінің 1916 жылгы жарлыгы бойынша кара жұмыска алу көзделді: 19- 43 жас аралыгындағыларды

Патша өкіметінің Исатайды ұстап берушіге берілетін сыйдың мөлшері? 1000 сом

Патша окіметінің Наполеон шапкыншылыгына байланысты Ресей мемлекетіне кауіп тонгендігі туралы үндеу кашан қабыдданды? 1812 ж. 6 шілде

Патша өкіметінің саясатына қарсылык білдіргені үшін 1909 жылы Семей турмесіне қамалган когам кайраткері: А.Байтұрсынов

Патша өкіметінің Сібір ханы Көшімді таіқандап, жаулап алган жыл: 1598 ж.

Патша үкіметі «Бүратаналарды мемлекеттік корганыс ісіне пайдалану жөніндегі» Ережені қай жылы бекітті: 1916 жылы 25 маусымда

Патша үкіметі 1869 жылғы Орал облысындагы Қазақ шаруаларының көтерілісін аяусыз басуга жіберген әскери губернатор:ВеревкинПатша үкіметі Абылайды бір ғана орта жүздің ханы деп таныды:1778 жылы

Патша үкіметі Бораддай асуында жұрт алдында дарга асқан кетепіліс басшысы: Б.Әшекеев

Патша үкіметі Бөкейді Орта жүзге екінші хан етіп сайлаған уакыты: 1815 ж.

Патша үкіметі Жайык жагасына жақын жерде қазақтардың мал жаюына алгаш рег ресми шек койды: 1756 жылы кыркүйек

Патша үкіметі Жайық озені бойында қазақтарға мал жаюга тыйым салды: 1742 жылы казан

Патша үкіметі көтерілістің 12 басшысын азаптап өлтірді, ал Боралдай асуында жұрт алдында дарга асылган басшы: Б.Әшекеев

Патша үкіметі Қазақстанда құлдыққа адам алуға тыйым салған жыл: 1822ж.

Патша үкіметі Қазакстаңда Орынбор-казак әскерлерін құрған жылдар: 1748-1755 ж.ж. (орталығы Орынбор)

Патша үкіметі Қазакстаңда саяси багьптагы бірқатар әскери шаратарды іске асырды. XIX ғасырдың 20-30 жылдары

Патша үкіметі қазактарға Жайық өзенінің оң жақ өңірінде көшіп-қонып жүруіне тыйым салған жыл: 1734 ж.

Патша үкіметі қазактарды өз шеңгелінде мейілінше кысып ұстауга тырысу себебі: 1740 жылғы башкұрт халкынын екінші көтерілісі

Патша үкіметі қазактардың Жайық өзеніне, Жайық қалашығына, сондай-ақ салынып жатқан бекіністерге жақын келуінің өзіне қатаң тыйым салған жыл: 1742 ж.Патша үкіметі мен Кенесары арасындағы келіссөздердің токтап калу себебі: Жазалаушы отрядтардың бассыздығын жою, алым-салык жинау сиякты Кенесары талаптарынын орындалмауы

Патша үкіметі Нұралы ханды өзіне тарту үшін: Айшуак бастаған «Хан кеңесін» кұрды

Патша үкіметі шекаралық аймақтарда тұратын хаіыктың санын көбейту мақсатымен 1760 жылы өлкеге қоныстандырды: Қазактарды

Патша үкіметі шекаралык аймактарда түратын халықтың санын көбейту мақсатымен XVIII г. II жартысынан бастап әскери бекіністерге көшіріп әкелді: Дон казактарын

Патша үкіметінің 1906 жылы қабылдаған оқу-ағарту ережелері: орыс-казак мектептері кенейді

Патша үкіметінін арнайы ұйымдастыруымен қазақ территориясында тұнғыш жэрмеңке ашылды: 1822 жылы

Патша үкіметінің Еділ-Жайық аймағында жағдайын нығайтуға қарсы болып, 1717 ж. Қазақ губерниясының Новошемсинск қалашығына дейін жорық ұйымдастырған хан: Әбілқайыр

Патша үкіметінің Жайык бойында мал жаюга тыйым салынған үкімі жарық көрген жыл: 1742 жылы казанда

Патша үкіметінің Жайыктың оң жағына өтуіне, маі жаюына рұқсат беруге шешім қабылдады: 1801 жылы 11 наурыз

Патша үкіметінің Исатай көтерілісін басу қажеттігін тездеткен жагдай: Кенесары көтерілісінің Кіші жүз жерін шарпуы

Патша үкіметінін Исатайды ұстап берушіге белгіленген сыйдың мөлшері: 1000 сом

Патша үкіметінін Исатайды ұстап берушіге белгіленген сыйдың түрі: Ақша

Патша үкіметінін Кіші жүз руларындагы казактардын жер үшін күресін біршама бәсендеткен шешімі: Жайык пен Еділ арасында кайта коныстануга рұқсат беруі

Патша үкіметінін Кіші жүзде хандык кеңесті кұру себебі: Сырым батырды өзіне жакындатуга тырысты

Патша үкіметінін қазақтарды шоқындыру жөніндегі белсенді қызметі басталған жыл: 1808 ж.

Патша үкіметінін құрамында 500 солдаты бар жазалаушы жасағы Саржан ауылдарын шауып кеткен жыл: 1831 ж.

Патша үкіметінін Наполеон армиясына карсы согыска шакыру туралы 1812 ж. 6 шілдедегі үндеуі аударылды: қазақ тіліне

Патша үкіметінің оку-агарту ісіңдегі ережелері шыққан жыл: 1906 ж.

Патша үкіметінің сайлау заңына сәйкес «Түземдік» халык арасынан екінші мемлекетгік Думага Жетісудан сайланган: М.Тынышпайүлы

Патша үкіметінін сайлау заңына сэйкес «Түземдік» халык арасынан екінші мемлекетгік Думаға Оралдан сайланган: А.Бірімжанұлы

Патша үкіметінін сайлау занына сэйкес «Түземдік» халык арасынан екінші мемлекетгік Думага Семейден сайланған: Х.Нүрекенұлы.

Патша үкіметінін сайлау занына сэйкес «Түземдік» халык арасында екінші мемлекеттік Думага Ақмола облысынан кім сайланды? Ш.Қосшыгұлұлы

Патша үкімегінін саясатына карсьпык біддіргені үшін 1909 жьпы Семей түрмесіне қамалган когам кайраткер: А.Байтұрсынов

Патша үкіметінін саяси жер аударуды Казакстанның Далалық губернаторлыгына тарату туралы арнайы шешімі кай жылы шықты: 1881 ж. 29 тамызда

Патша үкімстінің старшина Лебедевті Орынборда кызмстінен аіып, сотқа беру себебі: Кенесарымен күрестегі дәрменсіздігі үшін

Патша үкіметінің Сырдария эскери шептерін қүрган жылы: 1853 жыл

Патша үкімегінін Сібір жэне Орал казак эскерлеріне берген жерді қазак еңбекшілеріне кайтару туралы декрет шыгарылды: 1921 жылы сәуір

Патша шенеуніктерінің пікірінше, Ресей империясының бүкіл Казакстан территориясына занды түрде билік жүргізуінің куэсі ретінде не істеу керек? Накты белгіленген салык енгізу

Патшаны жерлеу орындары табылды: №1 обадан

Патшаны колдаушылардың ұйымдастыруымен М.Өтемісұлы өлтірілді: 1846 жылы

Патшаның бұратана халыктарды тыл жұмыстарына алу жөніндегі жарлыгы шыккан жыл: 1916 ж. 25 маусым

Патшаның отарлық саясатына карсы шыккан кай көтеріліс басшысы, халыкты күшпен өз жагына тартып кателік жіберді? Кенесары Қасымұлы

Патшаның Торгай. Орал. Ақмола жэне Семей облыстарын басқару туралы Ережелер жобасына қашан кол койылды? 21 казан 1868 ж.

Перемышельскидін отряды қай жылы Верный бекінісінің іргесін салады? 1854 ж.

Перовск (Қызылорда) Кеңесі өкімет билігін оз қолына алды: 1917 жыл казан

Перовскіде солдатка алынгандардын әйелдерінін жаппай манифестациясы болган жьл: 1917 жылы

Перовскідегі саяси шеруде белсенді корінген орыс жэне казақ жұмысшылары: А.Исаев, А.Терехов, студент ІІикольский

Персепольдагы Ксеркс сарайының қабыргаларында кай сак тайпаларының суреті кездеседі? Шошак борікті сактарды (Тиграхауда)

Петербург университетінің зан фак\ льтетшің стипендианты. Семейлік алгашкы казак заңгері: Жақып Акбаев

Петрашевский ісі бойынша» Сібірге жер аударылган. кейін Семейге ауыстырылган орыс жазушысы: Ф.Достоевский

Петропавл бекінісінің негізі каланды: 1752 жылы

Петропавл калалық мұсылмандар кітапханасы думаның каржыландырумен жұмыс істеді: 1910жылға дейін

Петропавл, Орал, Семей, Верный, Екібастұз калаларында 1917 ж. жазда неше сагаттык жұмыс күні енгізілді: 8

Петропавлда 1910 жылгадейін істеген кітапхана: мұсылмандык кітапхана

Петропавдда тыл жұмысынан ор&ігаңдар өз одагын кұрды: «Жас арбакештер»

Петропавддагы мұсылмандар кітапханасы кай жылга дейін жұмыс істеді: 1910 жылга

Петропавлды ак легионерлер басып алды: 1918 жылы акпанда

Петропавловскіде Қазақстандағы тұңғыш қоғамдық банк ашылған жыл:1871 ж.

Питекантроп кайдан табылды? Ява аралынан

Полихромдық стильдін жасалу техникасын ажырат: Инкрустация

Полиэн кімнін ерлігі туралы жазды? Шырактың

Полковник Гани Сафиуллин баскарган 73-гвардиялық дивизия жаудың: 120 танкісі мен 800 автомашинасын жойды

Полковник Ғани Сафиуллин бастаған 73-гвардиялык дивизия ерлік көрсетті: Сталинград түбінде

Полковник Циммерман отряды 1860 жылы 26 тамызда кокандықтардьщ кай бекінісін басып адды: Тоқмақ

Польша азаттык күресінің Казақстаңда болган өкіддері ішінен ерекше көзге түскені: С.С.Гросс.

Польша азаттык күресінің Қазақстаңда болган өкілі С.С.Гросс кайда окыган: Петербург университетінің зан факультетін бітірген

Полына азаттык күресінің өкілі Адам Бяловский Семей облысында айналысты: Өскемен уезінің геологиялық картасын жасаумен

Польша азаттык күресінің Семей жерінде болган белгілі өкілі: С.С.Гросс

Польшадан жер аударылгандар жіберілді:Сібірге

Полынадан Қазақстанга жер аударылган Густав Зелинскийдің поэмасы: «Қырғыз» («Қазак»)

Поляк А.Янушкевич Қазакстанда жүзбе-жүз кездескен: Қүнанбаймен

Поляк азаттык күресінің өкілі Густав Зелинскийдін Қазақстанда кең тараган поэмасы: «Қырғыз» поэмасы

Поручин Аитовка Есет батырдың колына түскен орыс солдаттарын азат етуіне көмектескен ақын: Махамбет

Поэзиядагы сопылық ілімнің насихатшысы: Қожа Ахмет Йассауи

Прагада «Варшава шарты ұйымының» жұмысы тоқтатыдды: 1991 жылы

Президент жарлыгымен Қорганыс Комитеті Қазақстан Республикасы; Қорганыс министрлігі болып кұрылды: 1997 жылы 7 мамырда

Президенг Жолдауыңдагы (Қазақстан-2030) коркеюші жэне саяси тұрактанган Қазакстанга кажет 3 белгі: Ұлттық бірлік, әлеуметтік шындык, азаматтардың әл ауқатын арттыру

Президент Н.Назарбаев "Қазакстан-2030" багдарламасын үсынган жыл: 1997 ж.

Президент Н.Назарбаевтың 2003 жылгы 24 казаңдагы жарлыгымен Қазакстан Республикасы Үлттык Ғылым академиясы болып күрылатын бодды: қоғамдық бірлестік

Президент Н.Назарбаевтың болашақ ұрпак алдыңдагы жауапкершілік сезіміміздің көрінісі деп багалаган стратегиясы: «Қазакстан 2030»

Президент Н.Назарбаевтың құзыретін 2000 жылдың 1 желтоксанына дейін ұзарту шешімін қабылдаған: Республикалық референдум нэтижесі

Президент оз Жолдауында (2030) «Ресейдің соңынан біз де «демографиялық тұйықка» түсуіміз мүмкін» деп нені меңзейді? Халық санының тек миграция есебінен емес, табиғи жолмен де азаюы

Президент пікірі бойынша бірінші кезекте шетелдік инвестициялармен келісім- шарт кезінде ескерту кажет: экология

Президент пікірі бойынша, Орталық Азия Одагын күшейту үшін Қазақстан катынасын дамытатын мемлекеттер: Өзбекстан, Қырғызстан

Президент республикадағы демографиялық мэселелерді шешуді неден бастауды ұсынады?


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!