Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оғыздардың кыстактары кайда орналасты: Сырдын орта және төменгі агысында, Арал теңізі жағалауындаОгыздардың отырықшылығын дэлелдейтін Сырдарияның төменгі ағысындагы калалар: Жанкент, Жент, Жуара

Огыздардың Сырдария бойына қоныстануына ыкпал еткен себеп: Қарлұқтардын күшеюі

Оғыздардың Сырдарияның орта агысындагы Қарнак, Сүткент, Фараб, Сығанак, Сауран қалалары туралы жазган кім: Махмуд Қашгари

Оғыздардың тотемі: кой

Оғыздардың Түркістак аймагында елтірі беретін койларды көп өсіретінін жазғанкім: Ибн Хаукаль

Оғыздардың шаруашылығы: жартылай көшпелі, жартылай отырыкшы мал шаруашылығы

Оғызнама» дастаны: б.з II ғ. туған. Бұл шығарма 6 ғ. парсы тіліне, ал 9 ғ. Араб тіліне аударылған

Оғызнама» дастаны ІХ ғасырда аударылған тіл: Араб тілі

Оғызнама» дастаны ҮІ ғасырда аударылған тіл: Парсы тілі

Оғызнама» дастаны пайда болған уақыт: б.з. ІІ ғасыр

Оғызнама» дерегіне караганда жабғу өзінің жерін неше аймаққа бодді: 12 аймак

Огызнаманы» XVII гасырдатолыкжазып калдырган ғұлама: Әбілғазы хан

Огызнаманын ескі нұскасын XIII гасырда бірінші жазып калдырган: Рашид-ад- Дин

Одақка танымал болған «Тын игерушілср» атты очерктер кітабының авторы: И.Шухов

Одакқа танымал болган Шуховтың еңбегі: «Тың игерушілер»

Одактас республика ретінде Қазак Кеңестік Социашстік республика болып кайта кұрылған жылы: 1936 ж.

Одактастардың II Дүниежүзілік согыстағы жеңісіне байланысты мэселелерді реттеу үшін ұйымдастырылгаң конференция қай калада өтті? Потсдам

Ойрантөбе жеріндегі шайқаста бастаган казак эскерлері жонгарларға күйрете соқы берді: Райымбек батыр

Ойраттар Сырдария жагалауына алгаш рет XV г. 50 жылдарында аяқ басты. Қай жылы Көк-кашан манында (Сыганак каласының төңірегінде) Әбілхайыр бастаган

көшпелі өзбектермен Ойраттардың арасында шайкас бодды? 1457ж.

Ойраттарга батыл қарсылык көрсеткен Моголстан ханы: Уайс хан

Ойраттарды женуге үлес косқан, Әмір катты, Есім хан атты жырдың авторы: ЖиембетОйраттардың Моголстан терригориясына шапқыншылыгы болган жылды корсет: ХГУғ. 90 ж.

Ока жағасында, Серпухов түбіндегі Воронино қыстагындагы шайкаста 13 фашистің көзін жойып, өзі де каза тапты: Рамазан Амангелдиев

Оқу ағарту министрі бекіткен ережеде қазақ тілінің мәртебесі төмендетілген жыл: 1907 ж.

Оқшантайда сақталған зат:мылтықтың оқ-дәрісі

Ол кезде Моголстан атанған Оңтсүтік-Шыгыс Қазақстанның негізгі түрғыңдары түркі тілдес халықтар болды»-деп жазады: В.В.Бартольд

Ол Тәуке ру-тайпалар жерінің аумағын нақты белгілеп, жер пайдаланудың тәртібін енгізді» деп жазған ХіХ ғ. Орыс ғалымы:И.Крафт

Олар «садақпен, кылышпен жэне кола балталармен қаруланган, сауыт киген» деп жазды: Грек Страбон

Олардың бәрі ак коңіл және уәдеге берік» сактар туралы:Страбон

Олардың елшісі колындагы Шаньюйдің сенім таңбатарымен көрші елдерге барды....» туралы деректер: Қытайдікі

Олардың Оңтүстігінде, Мургаб өзенініц жагасын мекенден сактар: хауамаварга

Олардың ішіңдегі ең кобі жэне ержүрегі казақтар деп айтты: тарихшы Рузбихан

Олжас Сүлейменовтың тауар айнатымынан, кітапханалардан алынып тасталган «Аз и Я» тарихи-лингвистикатық татдау кітабы жарық көрді: 1975 ж.

Омбы бекінісі салындь': 1716 ж.

Омбы бекінісінен Кіші нарын бекінісіне дейінгі 1684 верста болатын шеп: Ертіс шебі

Омбы каласында Уақытша Сібір ақгвардияшыл үкіметін кім баскарды? КолчакОмбы теміржолшыларыпың ереуілі болган жыл: 1889 ж.

Омбы. Челябі, Барнаул, Ташкент сиякты өнеркэсіп орындарына жакын калалар болгандыктан кеңес үкіметі орнады: бейбіт жолмен орнады

Омбыда мүғалімдер институты ашыдды: 1872 жыл

Омбыдан Семейге алғашқы пароход сапарға шыққан жыл:1862 ж.

Он ок будүн» деп аталган мемлекет: Батыс Түрік каганаты

Он ок будүн» дейінгі жерді мекеңдедеді: Қаратаудан Жонгарияга

Он тайпаға жатты: 5 нушиби мен 5 дулу тайпасы

Он үш жасында жетім калган Лбылай хан келіп косылган экесімен агайындас Орта жүз ханы: Әбілмәмбет

Оның жеке морінде: «Құдай-аспанда, хан-жердегі қүдайдың күдіреті. Адамзат

эміршісінің мөрі»-деп жазылған екен. Бүл жазу кімге арналған? Шынгыс ханга

Оң канат Қыншақ ордасы:Сарайшык

Оңтүстік жэне Оңтүстік Шыгыс Қазақстан кімнің үлысынын кұрамына енді? Шагатай

Оңтүстік Қазакстан жеріндегі Шолаккорган калашыгының батыс жагынан табылган кейінгі палеолитке тэн түрақ: Ашьісай

Онтүстік Қазақстан жеріндегі ірі сауда-қолонер орталыгы: Отырар

Оңтүстік Қазақстан казактарына билік жүргізе алатындығын дэледдеу үшін Хиуаның қойган хандары арнайы грамоталар алған еді. Бұл күжаттың аты каңдай?

Фирман

Оңтүстік Қазакстан калаларының сауда кызметі жэне акша айналымының кұддырауын бастан кешкен кезеңі: XVII ғасыр

Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу калаларыңда мешіттердің болғандығгы туралы дерек: Араб-парсы жазбалары

Оңтүстік Қазакстан мен Жетісудың X гасырдағы калаларыңда мешіттердің көптеп салына бастағаңдыгын жазган араб галымы: Әл-Макдиси

Оңтүстік Қазакстан облысының орталыгы: Шымкент

Оңтүстік Қазакстаңда Аксақ Темірдің соғылған өз теңгесі: «Әмір»

Оңтүстік Қазакстанда Әулиеата маңыңда Қокан хаңдығына карсы ең үлкен көтеріліс болды: 1858 жылы

Онтүстік Қазакстаңда Ислам діні кеңтүрде дами бастаган уақыт: X ғ.

Оңтүсгік Қазакстанда маңызды сауда орталығы болган "көпестер" қаласы атанған кала? Тараз

Оңтүстік Қазақстанда мұсылман дінінің кең таралуы кезеңінде Әли акынның жарық корген поэмасы: «Жүсіп-Зылика»

Оңтүстік ^Қазақстанда отырықшылық мэдениет орталыгы болған калалар: Отырар, Йасы, Сауран, Сыганак, Қүлан

Онтүстік Қазакстаңда таралган темір дәуірінің мэдениетін көрсет: Отырар- Қаратау мәденисті

Оңтүстік Қазақстаннан тас ғасыры адамының тұрактарын тапқан археолог: Х.А.Алпысбаев

Оңтүстік қалаларын зерттеп едәуір материалдар жинап, жариялаған француз ғалымы:ш:Ю:Ужвальди

Оңтүстік Орал тау бөктеріңде кимақтармен туысгас өмір сүрген тайпа: Қыпшак

Оңгүстік Сібірде Андронов конысыңда алгашқы ескерткіш табылды: 1914 жылы

Оңтүстік-батыс Жетісуда орналасқан ортағасырлык кала: Тараз

Оңтүстік-батыс Жетісудан ашылған ортағасырлық қала жұрты: 36

Оңтүстік-батыс Жетісудың қала мэдениетін дамьпуда маңызды роль атқарды: согдылыктар

Онтүстік-Шығыс Қазакстан XIV ғ. ортасы мен XVI ғ. басында кұрамына енді: Моголстан

Опасыздық үшін беретін жаза: өлім

Ор бекінісінің іргесі кашан каланды: 1735 жылы

Ор өзенінің бойында бекініс салу. Сырдария бойында кала тұрғызып. Біртіндеп өзен флотилиясын ұйымдастыруды көздеген кім? Сенат хатшысы И.К.Кириллов

Ораз-Мұхаммедтің Кирман (яғни Қасимов) каласыіща такка огырғаны Кадырэлі бектін шығармасында толык баяндалған. Қасимов каласынын орнааасқан жерін анықтаңыз: Рязань облысындагы Ока өзенінін жагалауында

Орал эскери шебі бойындағы мекен-жайларын тастап, тау-кен опдірісіне тартылган жатақтардың саны: 1820 жылы 6 мын адам болса, 1824 жылы 8 мын адам болды

Орал (Жайық) казактарының елдімекендері Қазақстанда алғаш пайда болған кезең: ХҮІ ғ.

Орал казактарымен қактығыстың бірінде Сырым Датұлынын балалары кайтыс болды. Бұл окиға кай жылы болды? 1778 ж.

Орал кеңес өкіметі киын жағдайда орнатылды: 1918 жылы қаңтар

Орал каласында «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу» поэмасымен таныскан орыс ақыны: Пушкин

Орал каласыцда түпкілікті Совет өкіметі кашан орнады? Совет өкіметінін салтанатты шеруі кезінде

Орал майданы жойылды:1920 жылы кантарда

Орал мен Торгай облысындағы көтеріліс (1867-1868 ж.ж.):уакытша ережемен байланысты еді

Орал облысында Кеңес үкіметі кашан түпкілікті орнады? Азамат соғысы кезінде

Орал өзенінен Енисей өзеніне дейін, Батыс Сібір жерінен Памир тауларына дейінгі аймақты алып жатқан қола дәуірінің мәдениеті:Андрон

Орал өңірінен келген жас офиңерлер Қ.Мэденов пен Р.Қараманов 1008-аткыштар полкініңтуын тобесіне тікті: Берлин ратушасынын

Орал, Торғай облыстарына реформа ауылшаруашылығына карсы күрес болды: 1868-1869 жылдары

Орадда Кеңес өкіметі киьш жағдайда орнатылды: 1918 жыл қаңтар

Оралдағы жұмысшылар одағына қатысып, проретарлық сыннан өткен, Успен кенішіндегі ереуіллі ұйымдастырушылардың бірі:П.Топорнин

Орал-Ембі ауданы 1914 ж. мұнай шығарудан Ресейде нешінші орын алды? 3 орын

Орал-Ембі мұнай ауданын Орталық Ресеймен байланыстыруы тиіс болган теміржол: Александров Гай-Ембі

Орал-Ембі мұиайлы ауданын зерттеген академик Губкин деген: «Бұл кен орны мұнайга аса бай»

Орал-Кошім каналы салынган аймак: Батыс Қазакстан

Орбұлақ шайқасы болған жыл: 1643 жылы

Орбүлақ шайкасында басшылық жасаған казак батырлары: Коксерек, Жиембет, Қарасай. Ағынтай

Орбүлак шайкасында Жәңгірге комекке келіп, 20 мың колмен Жоңғар эскерінің ту сыртынан шабуыл жасайды: Алшын Жалантөс батыр

Орбүлак шайкасында жоңғар әскерінің ту сыртынан шабуыл жасаған батыр:Жалаңтөс

Орда Ежен билік күрған мемлекет: Ақ Орда

Орда Ежен мұрагерлерінің иелігі XV ғ. бастап Муин ад-дин Натанзидің еңбегіңде: «Өзбектер елі»

Орда Ежен хандыгын үйсін руынан шықкан кандай би арқылы баскарган? Майқы би

Орда-Базарғадейінгі Әбйіқайыр хандығыныңастанасы: Тура қаласы

Ордабасы тауына жиналған казақ жүздерінің шешімі бойынша жоңғарларга карсы күресте казақ жасактарының бас колбасшысы болып сайланған хан: Әбілқайыр

Ордабасы тауында казак жасакхары ұйымдастьфылды: Жүздік негізде

Орда-Ежен билік кұрған мемлекет:Ак Орда

Ориенбаум алғы шебінде 48-аткыштар дивизиясының атакты мергені: Дүйсенбай Шыныбеков

Орныбор губернаторы Г.С.Волоконскийдін Ресей мен Франция арасында согыс бастагандыгы туралы хабары ауыддарға жетті: 1812 жылы қазан-караша айларында

Орск бекінісінің негізі салынды: 1735 жылы

Орта Азия жэне қазактар үшін кажет басты тауар: шай

Орта Азия көпестері жиі келетін Қазакстандагы ірі сауда ортатыгының бірі? Семей

Орта Азия көпестері жиі келетін сауда ортачыгы: Қызылжар (Петропавл)

Орта Азия қалаларында «мыс динар» деп аталган жаңа теңгелер шыгарыла бастаган жыл: 1271 ж.

Орта Азия мен Дешті Қыпшк арасындағы тоғыз жолдын торабы болған кала: Сығанак

Орта Азия мен Қазакстанга ислам діні кеңінен тарай бастады: Арабтардың келуімен

Орта Азия мен Казакстандагы мұсылмаңдар дәріптейтін касиетті тұлгалар арасында ең көрнектісі: Арыстан баб

Орта Азия мен Қазакстанның кай аймагы карсылык көрсетпей, Шыңгыс ханның коластына көшті? Жетісу

Орта Азия мен Казақстанның ұлттык-мемлекеттік бөлінуі кай жылы өтті? 1924 ж.

Орта Азия мен Сібірді жалгастыратын Түркістан-Сібір темір жолынын құрылысы кашан басталды? 1927 ж.

Орта Азия мен Шыгыс-Дешті Кыпшак арасындагы басты сауда орталыгы: Сыганак

Орта Азия, Казздстан, Шыгыс Түркістан өлкесіне кең танылган белгілі акын: Ш.Қүдайбердіүлы

Орта Азия, Оңтүстік Казақетан жэне Жетісу арқылы өткен ¥лы Жібек жолы қай уакытка дейін кызмет етті? XV ғ.

Орта Азиядп эмір сүрген Иран тілдес халык: Соғдылар

Орта Азиядағы Әмір Темір мемлекетінің астанасы: Самарканд

Орта Азиялық деректерде ойраттардың аталуы: Қалмақтар

Орта Азияның орта гасырдагы кала мэдениетінің гүлденуі қай гасырга жатады: XI- XII ғ.ғ.

Орта Азияның орта гасырлардагы кала мэдениетінің гүлденуі: ІХ-ХІІІ г.ғ.

Орта Азияның ірі саяси экономикалық орталыгы Ташкентті орыс эскерлерінің басып алган жылы: 1865 жыл

Орта ғасыр қолөнерінде дамыған кәсіптерінің бірі: сүйек ұқсату

Орта ғасырға жататын сүйектен жасалган шахмат тастары табыдды: Талғар каласынан

Орта гасырда «даңқты жэне парасатты түріктер каласы» деп аталган: Тараз

Орта гасырда вакфтық жерлерді иелеңді: Дін иелері

Орта гасырда Дунай бойына барып коныстанган. «комаңдар» аталган тайпа: Қыпшақ

Орта гасырда казак тайпаларынын біртұтас халык болып калыптасу барысын кешеуілдетті: Моңғол шапқыншылығы

Орта ғасырда казақ халкының өмірінде музыканың айрықша орын алатынын жазған саяхатшы: Рузбихан

Орта гасырда казак халкының өміріңде музыканың айрыкша орын алатынын жазган саяхатшы: В.Рубрук

Орта гасырда Қазақстанның солтүстік-шығыс, орталык аймагын алып жатқан каганат: Қимақ

Орта гасырда казактар Марсты калай атаған? Қызыл жұлдыз

Орта гасырда казақтардың халық болып калыптасу барысын кешеуіддетті: Моңғол шапкыншылығы

Орта гасырда калалардыңтоптаса орналаскан жері: Оңтүстік Қазақстан.

Орта ғасырда моңғол мемлекеті құрылған кезде олардың жазу ісімен айначысқан хатшылары: Керейіттер

Орта ғасырда орыс жеріне коныстанған. «половшылар» аталған тайпа: Қыпшак

Орта гасырда өмір сүргсн Моғолстан тарихы туралы оз еңбегінде жазган атакты тарихшы, ғалым: Мүхаммед Хайдардың «Тарих-и-Рашиди»

Орта ғасырда ұсталықтағы шеберліктің жетістігі: зергерлік кәсіп

Орта ғасырда Халықаралық валютага айналған Визангияның алтын монетасы: Солид

Орта ғасырдагы «көпестер каласы»: Тараз

Орта гасырдагы діни сэулет қүрылысы:мешіт

Орта гасырдагы егіншіліктің дамуын байкауға болады: Қалалардың Сырдария, Шу, Талас өзендерінің бойында орналасуы

Орта ғасырдағы ката кұрылымында: Қамал орталык орын болып табылды

Орта ғасырдағы көлемі 10 гектарға жетпейтін қала: Алмалық

Орта ғасырдағы көпестер картасы: Тараз

Орта гасырдагы Кимак елінің күрамында жеті тайпа болгандыгын жазган: Гардизи

Орта гасырдагы лиро-эпостык жыр: «Қыз Жібек

Орта гасырдағы саудадагы бастытауар жібектің күны: Алтынмен бағаланған

Орта гасырдагы Ташкент каласының атауы: Шаш

Орта гасырдагы эиостық жыр: «Ер Қосай»

Орта гасырдан бізге жеткең аспаптық музыка туыңдылары, күйлер: «Ескендір», «Шора батыр»

Орта ғасырдың басында сәндеудің ең жавқсы сақталған түрі:сазсылқтың қалың қабатын көркемдеп оймыштау

Орта гасырдың керемет тарихи- эдеби ескерткішіне бір империяиың негізін қалаушысының «Бабыр-наме»-деп аталатын енбегі жатады. Онын мемлекеті қалай аталды? ¥лы Моғолдар империясы

Орта гасырдың соңгы кезеңіне дейін өмір сүріп өркендеген атақты қалалар: Тараз, Сайрам, Иасы

Орта гасырларга жататын Жүніс шебердің аты ойылып жазылган мөр ізі бар көзе сынагы табылды: Түркістаннан

Орта гасырларда эскерді азык-түлікпен камтамасыз ету үшін жиналатын салык: тағар

Орта гасырларда Батыс Қазакстанды жаулап алган: Дешті Қыпшактар

Орта гасырларда дүниеге келген оз балапандарын коргаган кұстың тагдырын суреттеген күй: «Бозторғай»

Орта ғасырларда Жібек өндіруді дамытып, Қытаймен бэсекегетүскен ел: Соғды

Орта гасырларда казақ жерінде түрлі діндердің біршама тараіып, тогыскан өлке: Жетісу

Орта гасырларда казақ халқының өміріңде музыканын айрықша орын ататынын жазбасында көрсеткен: Марко Поло

Орта гасырларда Қазақ хандыгының құрылуы туралы жазган тарихшы: Мұхаммед Хайдар Дулати

Орта ғасырларда Қазақстанда қалалардьщ өркендеп, көркеюіне әсер еткен фактор: ¥лы жібек жолының жандануы

Орта ғасырларда Казакстанда тараған, төзімділікті, байлыктың күна екенін уағыздайтын исламның ағымы:суфизм

Орга ғасырларда камыстан, кейде ағаштан жасаіған музыкалық аспап: Сыбызғы

Орта ғасырларда мемлекеттік дэрежесіне жеткен тайпапар: Керей, Найман, Қыпшак

Орта гасырларда оңтүстік өңірде калалык тіршіліктің жаңдана бастағанын жазган армян патшасы: I Гетум

Орта ғасырларда өз балапандарын қорғаган құстың тағдырын суреттеген күй: «Бозторғай»

Орта ғасырларда халық арасына кең тараған ертегілердің бірі: «Аламан мен Жоламан»

Орта гасырларда халыкаралык валютага айналған Визангияның алтын монетасы: Солид

Орта гасырлардағы вакфтык деп атазатын жерлер: Дін иелерінікі

Орта ғасырлардагы діни сэулет құрылысы: мешіттер

Орта гасырлардагы Қазақ мемлекетінің билеушісі: Хан

Орта гасырлардағы кала күрылыстарының түп бастауларына осы тайпаның дэуірінде пайда болган коныстарды жатқызуга болады: Қаңлы

Орта гасырлардагы Түркістан кшіасының атауы: Йасы

Орта гасырлардагы ірі діни кұрылыстар: Мешіт

Орта ғасырлардағы эпостык жыр: «Ер Қосай»

Орта гасырлык ақын Ахмет Иүгнекидің түрік тіліиде жазған кітабы: «Акиқат сыйы»

Орта гасырлық акын, Исламның сопылык бағытынын негізін саіушы. насихаттаушы: А.Яссауи

Орта гасырлык галымдардың ішінен жер шарының макетін (глобусты) ойлап тауып, сол кездегі 600 каланың координатын белгілеген: Әбу Райхан Бируни

Орта гасырлык Жібек Жолының маңызы: жоғарыдагы бәрі

Орта гасырлық Имақия каласының Отырар, Сыганак Тараз калаларынан өзгешілігін тап: басқа өлкеде орналасқан

Орта ғасырлык Қазақстан калаларының дәстүрлі жобасы: дөңгелек

Орта гасырлық Қазакстан территориясында салынған кесенелер кандай діннің ыкпалымен салынған: Мүсылман

Орта ғасырлық Қазакстанда буддизм таралган аймак: Оңтүстік Қазақстан

Орта гасырлық Қашғаридың еңбегін түркі тідді халықтардың энциклопедиясы деп санайды:

«Диуани-Лүгат ат-түрігі»

Орта гасырлык отка табыну қасиетін байланыстырады: ¥маймен

Орта гасырлық Сығанак, Иасы Отырар, Сауран, Өзгент, Сауран калалары орналаскан өзен бойы? Сырдария

Орта ғасырлык эпостык жыр: «Қамбар»

Орта жэне кейінгі андронов кезеңінде мэйітті... жерледі:Аяқ-колын бүгіп

Орта жүз биі. «Жеті жаргыны» жасауга қатысқан, кызыл тіл өнерінің корнекті өкілі: Қазыбек би

Орта жүз жерінің солтүстік аймағында Жаңаесіл (Жаңа Есіл) шекара шебіндегі әскери бекіністер мен ұсақ-түйек дала бекіністерінің құрылысы жүріп жатқан уақыт: 1752-1755 ж.ж.

Орта жүз казақтарына Ертістің он жағына мал жаюына рүқсат берілді: 1790 ж. (1799 ж. 21 қараша)

Орта жүз қазақтарының Е.І Іугачев бастаган көтеріліске катысуының I кезеңі: 1773 жыл кыркүйек-1774 жыл сэуір айы

Орта жүз қазактарының Е.Пугачев бастаган көтеріліске қатысуының II кезені: 1774 жылдык сәуір-маусым айлары

Орта жүз қазактарының Е.Пугачев бастаган көтеріліске катысуының III кезеңі: 1774 жылдын жазы-1776 жыл

Орта жүз қазақтарының Пугачев көтерілісі кезінде 1773 жылы казан айыңда шабуыл жасау үшін жиналган бекінісі: Пресногорьковск

Орта жүз қазақтарының сауда жүргізген орыс көпестері:Строгановтар

Орта жүз рулары XVIII гасырдың бірінші жартысыңда Самаркан төңірегіне ойысуының себебі: Жоңғар шапқыншылығы

Орта жүз сұлтаны, Уэлидің бапасы Әбілмансүр дүниеге келген жьы: 1711 жыл

Орта жүз туралы жазғандар: Андреев, Гаверовский

Орта жүз ханы Абылай не себепті XVIII г. Екінші жартысында Ресейге багына отырып Цин богдыханының сюзеренитетін кабылдады? Цин әскерлерінінҚазакстан территориясына басып кіру каупінін күшеюі.

Орта жүз ханы Әбілмэмбет кайтыс болганнан кейін хан тагына мүрагерлік жолмен отыругатиіс еді:Әбілпайыз

Орта жүз ханы Әбілмэмбет пен Абылай сүлтан Ресей империясынын билігін мойындаган жыл: 1740ж.

Орта жүзге жататын рулар: кыпшак, найман, аргын, керей, уақ, конырат

Орта жүзде хан билігі кашан жойылды? 1822 жылы

Орта жүздегі Шынгыс хан үрпактары Ресейге кашан ант берді: 1748 жылы тамыз

Орта Жүздің атакты биі, «Жеті жаргыны» жасауга қатысушы: Қазыбек би

Орта жүздің биі. кызыл тіл өнерінің көрнекті өкілі Қазыбек би

Орта жүздің билеушілері мен Абылай сұлтан мен Әбілмәмбет хан Ресейге ант берді:1740 жылы

Орта Жүздің кұрамына кіретін рулар: Аргындар, Наймандар т.б

Орта жүздің мекеңдеген жері: Орталық, Солтүстік, Шығыс Қазакстан, Сырдариянын орта бойы

Орта жүздщ соңгы ханы: Уәли

Орта жүздің тайпалары: Найман, қыпшақ, аргын

Орта жүздің ханы Әбілмэмбет кайтыс болган жыл: 1771 ж.

Орта жүздің ханы Әбілмәмбет өлген соң, хандык билік берілді: Абылайға

Орта жүздің ханы Әбілмэмбет пен Абылай сүлтан Ресей империясының билігін мойындаган жыл: 1740 жылы

Орта қола кезеңінің хронологиялық алып жатқан уақыты: б.д.д. ХУ-ХІІ г.ғ.

Орта мектепке арналган алғашкы алгебра мен география оқулыктарынын авторлары кімдер? Қ.Сәтбаев, Ә.Бөкейханов

Орта палеолит адамының басты жетістігі: үйкеп от шыгару

Орта палеолит доуірі қай кезсңді камтиды? б.з.б. 140-40 мьщ жылдыктар

Орта палеолит дэуірінің ең көне тұрагын ата: Обалысай түрагы

Орта палеолит дэуірінің іагы бір атауы: Мустье

Орта палеолит түрактары: Оңт. Қаз.-Токалы, Қызыл Рысбек, Үшбүлақ; Орт.

Қаз.-Обалысай, Мұзбел, Өгізтау, Үлкен ак мая; Батыс Қаз.-Өніжек, Аққыр,


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!