Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оңтүстік Қазакстан және ЖетісудаҚазақстаннын қай жерінен түрік жазбалары табылды? Талас өзені манында

Казакстанның кала мәдениетінің гүлденуі кашан болды: ХІ-ХП ғ.ғ.

Қазакстанның каіаларында патша шенеуліктері «солдат әйелдерінің бүлігі» деп атаған толқулар қашан бодды? 1916 ж. қыста

Қазакстаннын кандай саласы 1980 жыддары шетке өнім шығаруда үлкен роль аткарды? Шикізат

Казакстанның Қытаимен саудасын жаңа сатыға көтерген Сібір темір жолы іске қосылды: 1894 жылы 30 тамыз

Қазақстанның Кытаймен Іле су жолы аркылы қатынасы кашан басталды? 1883 жылы

Қазақстанның Мемлекеттік егемеңдігі» туралы декларация қабылданған жыл: 1990 ж. казан

Казақстанның нагыз экологиялық апат аймағына айналған кезең: 1950 жылдардан бастап

Қазақстанның негізгі территориясы ақ гвардияшылардан қай жылы азат етілді? 1919 ж.

Қазақстанның одақтас республикалар ішінде өнім өндіруден үшінші орынға шыққан жыл: 1958 ж.

Қазақстанның оңгүстігінде XI ғасырдағы тұргын үйдің жаңа түрлері, біркелкі, тура есіктермен жалғастырыла салынган бөлмелері бар үйдің атауы: Крестік

Қазақстанның оіггусгігінде, Жетісу аңғарында: Отырыкшы мал шаруашылығы кең тарады

Казакстанның оңтүстігіндегі Ордабасы тауынын маңына қазақ жасақтарының жиналуынын себебі: Бұл жер Жетісуды азат ету үшін жакын болды

Қазақстанның онтүстік жэне Жетісудын онтүстік-батыс аймактарында калалық мәдениет дамыған уакыт:6-9 ғ.ғ.

Қазакстанның оңтүстік және солтүстік аудандарында кеңес үкіметі қандай жолмен орнады? Бейбіт жолмен орнады

Қазакстаннын онтүсгік-шығысыңдағы Шығыска шығатын керуен жолының негізгі қакпасы: Жетісу

Қазакстаннын орта ғасырдагы қала мәдениеті гүлденуі: Х-ХІІ ғ.ғ.

Казақстаниын орта ғасырлық қала мәдениетінің дамуын тоқтатты: монғол-татар шапқыншылығыҚазакстанның Отырар, Тараз, Йасы сиякты каларынан табылған шыны ыдыстар: X ғасырға саяды

Қазақстаннын Парламентінің палаталары: Мәжіліс, Сенат

Қазақстанның партия ұйымының Мәскеу койған басшылары: Л.Мирзоян,Ф.Голощекин, Н.Скворцов

Қазакстанның революциялық жастарының арасында танымал болган "Қазақ жастарының марсельезасы" авторы:Сейфуллин

Қазақстанның Ресей құрамына енуі канша уакытқа созылды? 150 жылға

Қазақстанның Ресейге бодан болуы басталган жыл: 1731 жыл

Қазакстанның Ресейге қосылу процесі XVIII гасырда басталып: Бір жарым ғасырга созылды

Қазақстанның Ресейге қосылу процесі аякталды: XIX ғ. 60 жылдары

Қазакстаннын Ресейге косылу процесі созылды: 150 жылдай уакытқа

Қазақстанның Ресейге қосылуының аяқталу кезеңіңде қандай Жетісу батырлары мен билері орыс әскерлерін қолдады? Сұраншы, Шаян батыр. Жайнак би

Қазакстанның Ресейге қосылуының басталган жылы: 1731 жылы

Қазакстанның Ресейге қосылуының кері әсерін көрсетіңіз? Жоғарыда айтылғандардын бәрі

Қазақстаннын Ресейдін бодандығына түсуінің акыры: 1867-1868 ж.ж.

Қазакстанның Сауд Арабиясымен біріккен «әл-Баракабанк-Қазақстан» банкі кұрылды:1990 жылдың карашасындаҚазакстанның саяси дамуы жөнінде сирек кездесетін мәліметтер сақталған зерттеуші: А.Добромыслов

Қазақстанның солтүстігінде 1735 жылы салынған бекініс: Ор

Қазақстанның Солтүстік-Батысында орналасқан орта ғасырлақ мемлекет:Ноғай ордасы

Қазакстанның соңғы Констшуциясы қай жылы кабылданған? 1995 ж. тамыз

Қазақстанның сырткы сауда айналысының негізгі бөлігі кіммен байланысты? Ресеймен

Қазақстанның талантты архитекторлары мен инженерлерінің ішінде «Қызыл астананы» салуда қастандык ұйымдастырды деп кінә тағылгандар: П.Буддаси, С.Голдгор, М.Тынышпаев

Қазақстанның тәуелсіздігін таныган алгашқы мемлекеттердің бірі: Түркия

Қазақстанның Тәуелсіздік туралы заңы қабылданды: 1991 жылы 16желтоқсанда

Казақстанныңтуының авторы: Ш.Ниязбеков

Қазакстанның тұңғыш ғарышкері Т.Әубэкіров ғарышка қашан ұшты? 1991 ж. қазан

Қазакстанның тұңгыш кеңестік Конституциясы кабылдаңды: 1937 жылы

Қазақстаннын тұңгыш Қорганыс Министрі: С.Нұрмағамбетов

Қазақстанның шаруашылық өмірінде белгілі орын алған «Орыстың сауда- өнеркәсіптік банкі» ұйымдастырылды: XX ғ. басында

Қазақстанның шекаралык бекіністері арқылы өтетін керуендерге баж салығы көбейтілген мерзім: XIX ғ. 30 жылдары

Қазакта тұргын үйдін 2 түрі: киіз үй, кыста жылы үйде тұрған. Жазғы үйдін 2 түрі болды

Қазақтар 6 ай козғалмай отырган тұрак түрі:қыстау

Қазақтар арасында «ақын Тараз» аталған ақын:Т.Шевченко

Казақтар арасындагы жын-шайтаннан, пәле-жаладан аулак болсын деп отпен кудалайтын дәстүр калай аталды? Отпен аластау

Казақтар ерен ерліктің үлгісін корсеткен жеңіске салмакты үлес қоскан XIX ғ. басындагы ірі оқига: Ресей-Франция соғысы

Қазақтар Жамансай деген жерде фон Штемпеддің кұрамында 2(Ю солдат бар жаяу әскер ротасынна шабуыл жасады: 1869 ж. 6 мамыр

Қазақтар ислам дінін ресми түрде ұстанған:ХҮІ-ХҮІІ ғ.ғ.

Қазақтар көктеу, жайлау, кузеуде: 2 айдан тұрған

Қазактар кай ханның тұсында Мәскеумен алғашкы елшілік байланыска түсті?Қасым хан

Қазактар мен жоңгарлар арасыңда бір-біріне тиіспеу жоніңдегі келісім Аяқ жеріңдегі шайқастан кейін болган еді. Бұл шайкас қашан болды: 1750 ж.

Қазақтар мен қырғыздардын XIX ғасырдың 20-30 жылдардағы Түркістан,Шымкент, Сайрам. Әулиеата және Пішпек маңындагы шайқасы бағытталды: Қокан үстемдігіне карсы

Қазақтар Меркурийді: Тан жүлдызы, Кіші шолпан деген

Қазақтар оқыды: араб тілінде

Қазақтар Отан согысына мынадай принциппен қатысты: Ерікті түрде

Қазақтар оте көне заманда уақытты осы ханның есімімен байланыстырған: Алаша хан

Қазақтар суға, ағашка табынган. Мыс: бейіт басында өсіп шыққан ағаш жерленгең адамның қасиеттілігінің белгісі деп санаған. «Қасиетті ағашка» байлайтын заттың түрі: Түрлі-түсті мата қалдыктарын

Қазактар үшін астрономиялық сағат ролін аткарған жұлдыз: «Жетіқаракшы»

Қазактар үшін интернаты бар Өскемен училищесі ашылды: 1836 жылы

Қазақтар үшін түнде сағат ролін аткаргған жұлдыз аты? «Жетіқаракшы»

Қазактарга 1867-1868 жылғы уакытша Ережеге сай ағарту ісін дамьпуга берілген құқык: Өз еріктерімен каржы жинауға

Қазактарда байлык, бакьп, береке сыйлаушы болып есептелетін аруақгы көрсет: Қыдыр баба

Қазақтарда бөріге табынудың белгісі:қазақтардың қасқыр атын атамауы

Қазактардан ант алуга Ресейдің орыс елшілігін баскарып келген: А.Тевкелев

Қазактардан Патша Үкіметі 17 млн. десятина жерді тартып алған жылдар: 1906-1907 ж.ж.

Қазақтарды басқару жүйесін өзгерту үшін И.И.Бутков бастаган комиссия кұрылды: XIX ғасырдын 60 жылдары

Қазактардың 30-40 жастагы әйелдерінің бас киімі: Кимешек

Қазактардың арасыңда кай жерде егіншілік кең тараған?


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!