Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Азак халкынын XX ғасырдын басындагы рухани мұрасынҚазақстан К (б) П Орталык Комитетінін «Казак КСР Гылым акдемиясынын Тіл және әдебиет институтынын жұмысындагы өрескел кателіктер туралы» каулысы жарык көрді: 1947 ж.

Қазақстан кәсіподактарының I конференшіясы өткен жыл: 1948 жыл

Қазақстан кәсіподактарының республикалық I конференциясы өткен жыл:1948

Қазақстан Кеңестерінің копшілігінде басшылык ролді кай партия өкіддері алды?Эсерлер

.Қазақстан Кеңестерінің Төтенше X сьезі Казак КСР Конституциясын кабылдаған жылы: 1937 ж.

Қазакстан кино өнері бастау алатын кезең: 1930 жылдар

Қазақстан колхозшылары неміс басқыншыларынан азат болған Украинага 1945 жылы көмекке не жіберді? 500 трактор, 140 паровоз

.Қазақстан Коммунистік Партиясы таратылды:1991 жылы қыркүйекте

Қазақстан Коммунистік Партиясы таратылып,оның орнына кұрылды:Социалистік партия

Қазақстан Коммунистік Партиясының мүрагері? Социалистік партия

Қазақстан Коммунистік Партиясының Орталык Комитетінін "Қазак КСР Ғылым академиясынын Тіл және әдебиет институтының жүмысындағы өрескел саясикателіктер туралы" 1947 ж. Қаулысында кімге ұлтшыл деп айып тағылды?.СМұканов пен М.Әуезовке.

.Қазақстан Компартиясы таратылганнан кейін, оның орнына күрылган жаңа үйымның атауы: Социалистік партия

Қазақстан компартиясының VII сьезіңде Қазақстан Орталық комитетінің бірінші хатшысы болып сайланган: Пономаренко

Казақстан Компартиясының VII сьезі еткен жыл: 1954 жылы

Казакстан Компартиясының аты өзгертіліп, орнына келген жаңа партия:Социалистік партия

Қазакстан Компартиясының төтенше сьезі шешіміне сәйкес Қазақстан .Компартиясы бұдан былай қалай аталатын болды? Қазакстан социалистік партиясы

Қазақстан комсомолдарының Х-съезіндегі қаулысы бойынша қандай бағыт жарияланды? Мал шаруашылыгын қамқорлыкка алу

.Қазақстан комсомолы кай қаланың трактор зауыты мен «красный октябрь» зауытын қамқорлыкка алған?СталинградҚазақстан КП ОК-ң 1947 ж. 21 қаңтардағы қаулысы бойынша тиым салынған мәселе: XIX ғасырдын басындағы рухани мұрасын зерттеуге

.Қазақстан қай ұйымның мүшесі? ШЕБ (ШОС)

Қазақстан қалаларында газ беріле басгады: 1958 жылы

Қазақстан калаларында Исламның таралуына байланысты кай кезде мешіттер салына бастады? Х-ХШ ғасырларда

.Қазақстан құрамына қанша облыс кіреді? 14

.Казақстан мен Карақалпақстан шекарасы арасында орналаскан орта ғасырлық ғимарат:Білеулі

.Қазақстан мен Қырғызстан аумағына-Шығыс Дешті Кыпшақка Жетісу мен Тянь-Шаньға жорықты аскан қатыгездікпен жасаған: Әмір Темір

Қазақстан мен Қытай арасындагы жалпы колемі 1000 шаршы шақырым болатын даулы жердің мэселесінің шешімі: 57%-ы Қазақстанға, 43 %-ы Қытайға жатады

Қазақстан мен Қытай арасындағы шекаралық саудадағы тауар айналымы 1990 жылы канша болды?

Млн. сомға жетті

.Қазақстан мен Орта Азия территориясында медреселерде оқулык ретінде кімдердің жинағы окылды: Яссауи мен Бакырғани

Қазақстан мен Орта Азияга дейін Шыңғыс ханның жаулап ааған елдері:Солтүстік Қытай, буряттар және Оңтүстік Сібір халықтары, якуттар

Қазақстан мен Орта Азияға кіргенге дейін 1211-1215 ж.ж. моңғол армиясы баса-көктеп кірді: Қытай жеріне.Қазақстан мен Орта Азияның ұлттық-мемлекеттің бөлінуі қай жылы болды? 1924 ж.

Қазақстан мен Түркістан комсомол ұйымының тұңғыш төреағасы:Ғ.Мұратбаев

Қазақстан мен Туркістаңдағы талантты комсомол ұйымдастырушысы Ғ.Муратбаевтың өмір сүрген жыдцары: 1902-1924 ж.ж.

Қазақстан нағыз экологиялык апат аймагына айналды: 1950 жылдардан бастап

Қазакстан Одақ колеміңде: коргасын ендіруден 1-ші орын, мүнай мен көмірөндіруден 6-орынга шыкты

.Қазақстан Орталык Аткару Комитеті "Қыргыз (казак) тілінде іс-кағаздарын жүргізу» туралы декретін қашан қабылдады: 1923 ж. караша

Қазақстан Орталык Аткару Комитеті мен Халык Комиссарлары Кенесінің«Аса ірі бай шаруашылықтары мен жартылай феодалдарды кәмпескелеу және жер аудару туралы» декреті шыққан жыл: 1928 ж. 27 тамыз

.Қазақстан отар болып келді және солай болып қалады»-деп күйінішпен жазды:С.Сәдуақасов

Казақстан өзінің бірінші алтынын қашан шыгарды? 1992 ж. қаңтарда

.Қазақстан өзінің егемендігі туралы Декларациясын кашан жариялады? 1990 ж.казанда

.Қазақстан Президенті Н. Назарбаевтың 1994 жылдын басында жасаған ұсынысы: Мемлекеттердің Евразиялық Одағьш қүру

.Қазақстан президенті Н.Ә.Назарбаевтың баскаруын 2000 жылга дейін ұзартутуралы рефереңдум қашан болды?1995 ж.

.Қазакстан Республикалық партиясы осы азаттық қозғалыстың қолтығының астында құрылды: «Азаттын»

.Қазақстан Республикасы «бейбітшілікті корғау серіктестігінің» бағларламасынабірден-бір қатысушы,қадағалаушы бола отырып,оның жауапкершілігіне кіреді:Солтүстік Атлантика келісімі үйымы (НАТО)

Қазақстан Республикасы 2015жылга дейінгі білім беру тұжырымдамасы қабылдаған жыл:2004жыл

Қазақстан Республикасы атауы кабылданды: 1991 жылы 10 желтоқсанда

.Қазақстан Республикасы Әнұранының жаңа мәтіні:1992 желтоқсанда кабылданды

Қазақстан Республикасы батыста ... тенізімен шектеседі: Каспий

.Қазақстан Республикасы БҰҰ-ның толык мүшесі болды. 1992 ж. 2 наурызда

.Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып кабылданды:1992 жыл 2 наурыз

.Қазақстан Республикасы Елтаңбасының авторлары: Ж.Мәлібеков, Ш.Уәлиханов

Қазақстан Республикасы Конституциясында халық бірлігінің кепілі және мемлекет пен өкіметтің символы болып не табылады? Президент

.Казақстан Республикасы оңтүсгік шекерасында шектесетін мемлекет: Түрікменстан

Қазақстан Республикасы орналаскан кұрлық: Еуразия

.Қазақстан Республикасы Парламентінің палаталары: Сенат және Мәжіліс

.Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығы бойынша 2000 жыл: мәдениетті қолдау жылы деп жарияланды

.Казакстан Республикасы Президентінің сайлану мерзімі: 7 жыл

Қазақстан Республикасы сайлау туралы кодексі қабылданды:1993 ж.9 желтоқсанда

Қазакстан Республикасы солтүстігінде ... шектеседі: Ресеймен

Қазакстан Республикасы тәуелсіз мемлекет болып жарияланды: 1991 ж.

.Қазакстан Республикасы туының авторы: Ш.Ниязбеков

.Қазақстан Республикасы халкының саны шамамен: 15 млн.

.Қазакстан Республикасы халкының саны шамамен: 16004,8 мың

.Қазакстан Республикасы шығыста шектеседі: Қытаймен

.Қазақстан Республикасы ішкі істер әскері кұрылған жыл: 1992 ж.

.Қазакстан Республикасын мекендейтін диаспора: Орыстар

.Қазақстан Республикасыңда 16 желтоқсан калай аталады? Тәуелсіздік күні

Қазақстан Республикасында 1993 жылы күзде қалыптасқан ахуал: Кеңестер өзін-өзі тарата бастады

Қазақстан Республикасында бағаны еркіне жіберу туралы жарықтың шыққан уақыты:1992 ж.

.Қазакстан Республикасында жергілікті кеңестер өзін-өзі тарата бастады:1993жылдын күзінде

Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» заң күшіне енген мерзім:1998 ж. 1 қаңтар

Қазақстан Республикасында көппартиялык жүйе калай жүмыс істеді? ресми түрде

.Казақстан Республикасында тәрбие мен білім беру ...жүргізіледі: қазақ және орыс тілінде

.Казақстан Республикасында ұлттық валюта-теңге енгізілген уақыт:1993ж.караша

.Қазақстан Рсспубликасында халық атынан сөз сөйлеуге қүқығы бар: президент пен парламенттін

.Казаксган Республикасындағы Кенестерді жаппай тарату басталған жыл: 1993 ж.

Казақстан Республикасындағы Консгитуцияның мызғымастығының, халық пен мемлекет бірлігінің символы мен кепілі болып табылатын кай тұлға? Президент

Қазақстан Республикасындағы ұлтаралық карым-қатынас тілі: Орыс

Казақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беру тұжырымдамасында неше жылдык білім беру енгізілді: 12 жылдық

Қазакстан Республикасының 2015 жылга дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы» қабылданды: 2004 жылы

Қазақстан Республикасының атауы кабыддаңды: 1991 жылы 10 желтоксанда

Қазакстан Республикасының әнұранының жаңа мәтіні кашан қабылданды? 1992 ж. желтоқсанда

Қазақстан Республикасының басқару формасы: Президенттік

.Казақстан Республикасының БҰҰ-на мүшелікке өткен уақыты: 1992 жылы 2 наурыз

Қазақсган Республикасының Ғылым академиясы коғамдық бірлестік болып кұрылды: 2003 жылы

.Қазакстан Республикасының Демократиялық жаңару күні; 17 желтоқсан

.Қазақстан Республикасының егемендігі туралы Декларация қай жылы кабылданды? 1990 ж.

.Қазақстан Республикасының елтаңбасының авторлары: Ж.Мәлібеков,Ш.Уәлиханов

Қазақстан Республикасының ең жоғары Заң шыгару органы: Парламент

Казақстан Республикасының жаңа Конституциясы қабылдаңды: 1995 жылдын 30тамызда

Қазақстан Республикасыньң жаңа астанасы: Астана

Казақстан Республикасының жаңа Әнұранының мәтіні кашан кабылданды? 1992ж. желтоқсан

Казақстан Республикасының жана Конституциясы Республикалық референдумда кашан кабылданды?

Тамыз 1995 ж.

Қазақстан Республикасының жер көлемі... миллион шаршы шақырым: 2,7

Казақстан Республикасының жоғарғы атқарушы органы болыптабылады: үкімет

Қазакстан Республикасының жогаргы заң шығарушы органы болып табылатынорган?парламент

Казақстан Республикасының Конституциясы бойынша әрбір азаматтың касиетті борышы мен міндеті: Қазақстан Республикасын қорғау

Қазақстан Республикасынын Конституциясы бойынша биліктің қайнар көзі:Халық

Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша жергілікті аткару өкімет органы болып: әкімшілік

Казақстан Республикасының Конституциясы бойынша мемлекет басшысы:Президент

Казакстан Республикасының Конституциясы бойынша Мемлекеттік биліктің көзі кім? Халық

Казакстан Республикасының Конституциясы бойынша мемлекеттің ең маңызды кұндылығы?


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!