Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


III. ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В ОСЕРЕДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ. ПРИЛАДИ ХІМІЧНОЇ РОЗВІДКИ 

Об’єкти з хімічно небезпечними компонентами при виникненні аварії можуть бути джерелом надходження токсичних речовин в атмосферу, на поверхню ґрунту, в водоймища, на рослини, різні будівлі і негативно впливають на здоров’я людей. При цьому, крім зони безпосередньої аварії, створюється хмара отруйної речовини, яка здатна підніматися на висоту до 25-50 м і розповсюджуватися під впливом вітру на відстань до 10-70 км. Час вражаючої дії СДОР може бути короткочасним (до 1 год.) або тривалим (декілька годин – діб) в залежності від стійкості хімічної речовини в навколишньому середовищі і реальних метеоумов. Наслідки хімічно небезпечних аварій прийнято характеризувати:

- радіусом і площею району аварії, глибиною і площею зараження місцевості з небезпечними щільностями СДОР, глибиною і площею розповсюдження первинної і вторинної хмари отруйної речовини, стійкістю СДОР в навколишньому середовищі;

- ступеню небезпеки хімічного об’єкту, видом отруйної речовини і кількістю надходження її в зовнішню середу, а також часом вражаючої дії на людей;

- числом уражених;

- чисельністю населення в зоні аварії і районі розповсюдження зараженого повітря;

- реальними в момент аварії метеорологічними умовами.

Усі вказані кількісні показники є первинними інформаційними даними, які підлягають аналізу (оцінці хімічної обстановки) з урахуванням конкретної ситуації, що виникла при той чи іншої аварії. Отже, під хімічною обстановкою розуміють масштаби і ступінь зараження внаслідок аварії отруйними хімічними речовинами (застосування ХЗ) повітря, ґрунту, водоймищ, рослин, різних об’єктів і людей.

Оцінка хімічної обстановки – це вияснення масштабів хімічного зараження навколишнього середовища і вибір різних варіантів захисту населення, найбільш доцільних дій рятівників і сил ЦЗ щодо ліквідації аварії.

Оцінка хімічної обстановки може бути здійснена:

1) методом прогнозування;

2) за даними хімічної розвідки.

Метод прогнозування дозволяє визначити з достатньою ступеню вірогідності основні кількісні показники наслідків хімічної аварії., зробити заздалегідь розрахунки, які використовують в ході аварії. На основі таких розрахунків можливі правильні висновки і відповідні рішення.

При оцінці хімічної обстановки за даними хімічної розвідки замість розрахункових таблиць ураховують фактичні данні, що отриманні хімічними розвідниками при обстеженні зараженої території.

Засобами оцінки хімічної обстановки є: карта (схема) з позначенням на ній місця хімічного об’єкта і зоною розповсюдження зараженого повітря, розрахункові таблиці (довідник з вражаючої дії СДОР) і формули, а також прилади хімічного контролю навколишнього середовища.Вихідні данні для оцінки хімічної обстановки наступні:

- характеристики об’єкту аварії (підприємства, транспортні засоби);

- час аварії, тип СДОР;

- реальні метеоумови (температура повітря, ґрунту, напрямок і швидкість вітру, його вертикальна стійкість);

- топографічні особливості місцевості;

- склад, розміщення і можливості різних підрозділів з ліквідації наслідків аварії, в тому числі і сил ЦЗ;

- ступінь скритості і захисту персоналу аварійного об’єкта і населення зараженого району.

Задачі, що вирішуються при оцінці хімічної обстановки:

1. Визначення розмірів району аварії (умови виходу СДОР в навколишнє середовище, площа зараження чи забруднення, глибина і ширина розповсюдження зараженого чи забрудненого повітря).

2. Визначення числа постраждалих людей.

3. Визначення стійкості СДОР в навколишньому середовищі.

4. Визначення допустимого часу перебування людей в засобах захисту.

5. Визначення часу підходу зараженого повітря, часу вражаючої дії СДОР.

6. Визначення зараженості (забрудненості) систем водопостачання, продуктів харчування тощо.

В конкретній обстановці при оцінці хімічної обстановки можуть вирішуватися і інші завдання.

Організація хімічної розвідки. Радіаційну, хімічну і біологічну розвідку ведуть спеціально підготовлені підрозділи військ ЦЗ, в складі яких є хімічні спостережні пости і хімічні розвідувальні дозори. Вказані розвідувальні органи виконують свої завдання спостереженням і обстеженням зараженої місцевості. Вони можуть залучатися для проведення контролю зараження населення після виводу його із зон зараження чи в районах спеціальної обробки населення. На спостерігачів і хімічні спостережні пости покладаються наступні завдання:- виявлення хімічного зараження;

- оповіщення органів управління ЦЗ і населення про зараження;

- визначення типу отруйних речовин (ОР);

- позначення меж ділянок зараження;

- візуальне спостереження за напрямком руху хімічної хмари;

- отримання проб і відправка їх в лабораторію;

- контроль змін ступеня зараженості місцевості і повітря ОР.

Хімічну розвідку ведуть також підрозділи радіаційної і хімічної розвідки формувань ЦЗ центрального і територіального рівня, ланки радіаційної і хімічної розвідки зведених загонів ЦЗ об’єктів економіки і народного господарства. На оснащенні в підрозділах хімічної розвідки використовують прилади: ВПХР, ППХР, ПХР-МВ, газосигналізатори: ГСП-1, ГСП-11; газоаналізатори: УГ-2, „Сирена”, „Сирена-2”, „Сирена-4”, „Сирена-М”, „ГАІ-1”, індикатор контролю загазованості приміщень (ІЗП). Хімічні розвідники мають індивідуальне оснащення захисту, а також індивідуальне медичне оснащення (АІ, ППІ, ІПП) для профілактики уражень і надання першої медичної допомоги шляхом само- і взаємодопомоги.

Хімічний контроль здійснюється постійно, поки зберігається хімічна небезпека, і включає визначення ступеня забруднення ОР людей (шкіри, одягу, взуття тощо), засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), продовольства, фуражу, техніки, а також місцевості і повітря (навколишнього середовища). Він проводиться за допомогою приладів хімічної розвідки (ВПХР, ПХР), а також об’єктових і польових хімічних лабораторій. Для визначення хімічного зараження продовольства, води і фуражу використовується прилад хімічної розвідки медичний та ветеринарний (ПХР-МВ).

Медична служба ЦЗ організує санітарно-хімічну розвідку. До неї залучають спеціалістів: гігієніста, токсиколога і хіміка-аналітика. Вони використовують засоби і методи експрес-аналізу і діагностики для уточнення наявності і складу токсичних речовин на території, що обстежується, ділянок можливого скопичування хімічних речовин (підвали, колодці, погано вентильовані приміщення тощо) і місць можливого укриття населення, визначення величини і структури втрат населення, умов медико-санітарного забезпечення.

Оцінка ступеня забрудненості навколишнього середовища проводиться методами експрес-аналізу токсичних речовин на місці за допомогою портативних приладів (ПХР-МВ), переносних і пересувних лабораторій, а також шляхом відбору проб повітря, води, ґрунту, харчових продуктів і змивів з поверхонь стен, підлогів, скла жилих будівель. Відібрані проби доставляються в стаціонарну лабораторію для подальшого дослідження, уточнення і підтвердження даних експрес-аналізу.

При оцінці хімічної обстановки для медичної служби ЦЗ необхідні наступні відомості: граничний час перебування в забрудненій зоні, вид засобів індивідуального захисту, ступінь їх використання, способи дегазації і ступінь її ефективності, першочергові лікувальні заходи. За необхідністю вирішується питання про евакуацію.

Висновки при оцінці хімічної обстановки, які потрібні для прийняття рішення на організацію медичної допомоги постраждалим, включають відповіді на наступні основні питання:

- число постраждалих людей;

- найбільш доцільні дії персоналу постраждалого об’єкта, ліквідаторів аварії, населення зараженого району і сил ЦО, які приймають участь в рятувальних роботах;

- організація медико-санітарного забезпечення в обстановці, що склалася;

- додаткові міри захисту різноманітних контингентів людей, які потрапили в зону аварії.

Висновки із оцінки хімічної обстановки є основою для прийняття рішення на ліквідацію наслідків і забезпечення безпеки для населення, спеціальних і медичних формувань на забруднених територіях.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!