Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасыАзақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік Е. А. Бөкетов атындағы университеті

 

 

Заң факультеті

Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасы

 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері

пәні бойынша

барлық мамандықтар үшін

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

 

 

Курс: 3

Семестр: 6,7

 

Қарағанды 2015


Құрастырғандар:

Оралбаев Нұрболат Кәртайұлы, з.ғ.м., аға оқытушы

Бирманова Ақсұңқар Исланбековна, з.ғ.м., аға оқытушы

Шакирова Алтынай Боранқұловна, з.ғ.м., аға оқытушы

 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» курсы бойынша оқу-әдістемелік кешенде оқу пәнінің сипаты, бақылау нысандары, дәріс тезистері, семинар сабақтарының жоспары, семинарға дайындық бойынша әдістемелік нұсқаулар, оқытушы жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің өзіндік жұмысы көлеміндегі сабақтардың жоспары, курс бойынша жазба жұмыстардың тақырыптары, өзін - өзі тексеру үшін тест тапсырмалары, емтихан сұрақтары беріледі.

Барлық мамандықтары бойынша білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес дайындалған типтік оқу бағдарламасының негізінде құрастырылды. Барлық мамандықтарының студенттеріне арналған.

 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» пәні бойынша Барлық мамандықтар студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешен / Дайындағандар: Н.К.Оралбаев, А.И.Бирманова, А.Б.Шакирова – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015. 65– б.

 

 

© Қарағанды мемлекеттік университеті, 2015


1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы (қосымша 1)

Күндізгі бөлімнің жұмыстық оқу бағдарламасы

Оқу мерзімі Курс Семестр Кредит саны Лекция Семинар СОӨЖ СӨЖ Барлығы Бақылау түрі
Юриспруденция 6,7 Емтихан
  Тақырып атауы Лекция Семинар СОӨЖ СӨЖ
«Жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік негіздері
Қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарының жетілуі шарты негізіндегі жемқорлыққа қарсы тұру
Жемқорлық құлықтарының психологиялық ерекшеліктері.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру
Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастырудың ерекшеліктері
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық ерекшеліктері
Сыбайлас жемқорлық әрекет үшін құқықтық жауапкершілік
Әртүрлі сфералардағы сыбайлас жемқорлық үшін моральдық-этикалық жауапкершілік
Діни ереже мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің қағидаты ретінде
Барлығы 90

3. Пәннің оқу бағдарламасы - (SYLLABUS)

3. 1 Оқытушы туралы мәліметтер:

Оралбаев Нұрболат Кәртайұлы, з.ғ.м., аға оқытушы; Бирманова Ақсұңқар Исланбековна, з.ғ.м., аға оқытушы; Шакирова Алтынай Боранқұловна, з.ғ.м., аға оқытушы.

Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасы бас корпустың (Университет көшесі, 28) 324 аудиториясында орналасқан. Кеңес беру сағаты (Offіse-hour): СОӨЖ кестесіне сай.

Сабақ өткізу уақыты: бекітілген сабақ кестесіне сәйкес өткізіледі

 

3.2 Курстың пререквизиттері:

Психология, мәдениеттану, құқық негіздері, экономика теорясы, Қазақстан тарихы.

3.3 Курстың постреквизиттері:

Оқу бағытына байланысты қажетті мамандықтар пәндері бойынша оқыту

3.4 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру негіздері» пәнінің білім жүйесінде пәнаралық және толық пән болып табылады. Бакалавр даярлау кезеңінде барлық бағыттағы пәндерге арналған пән

Оқыту нәтижелері

- Жемқорлықтың пайда болуы, негізін, мазмұнын, сыбайлас жемқорлық әрекеттер үшін құқықтық, моральдық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру саласындағы күші бар заңнаманы білу.

- Моральдық құндылықтарды күнделікті өмірде санаға сіңдіруді жүзеге асыру;

- Адамгершілік мәдениетті жоғарлату бойынша жұмыс жасау;

- Рухани-адамгершілік тетіктерін жемқорлықтың алдын-алу негізінде қолдану;

- Моральді тұрғыдағы кекілжіндермен мүдделерді талдау таңдауы;

- Жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру.

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі

Жұмыс түрі Тапсырма мақсаты және мазмұны Пайдалануға ұсынылатын әдебиеттер Бақылау түрі Баллдар Есеп беру түрі Тапсыру мерзімі
Коллоквиум Қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарының жетілуі шарты негізіндегі жемқорлыққа қарсы тұру 1-22 АБ 50-100 ауызша 3 апта
Талдау Жемқорлық құлықтарының психологиялық ерекшеліктері 1-22 АБ 50-100 жазбаша 6 апта
Сұрақ - жауап Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық ерекшеліктері 1-22 АБ 50-100 ауызша 9 апта
Эссе Әртүрлі сфералардағы сыбайлас жемқорлық үшін моральдық-этикалық жауапкершілік 1-22 АБ 50-100 жазбаша 12 апта
Белсенділігі үшін Тапсырмаларды мерзімінде орындау 1-22 АБ 50-100 ауызша 15 апта

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы

Курс бойынша қолданылатын оқулықтар, оқу құралдары атауы Саны
1. Негізгі әдебиеттер
Қазақстан Республикасы Президентінің 2014-жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық саясат: оқу құралы/ Е. Алауханов. - Алматы: Заң әдебиетi, 2009. – 256 б.
Адамгершілік мемлекеттік қызметшілердің жаңа генерациясы ретінде. / Кабыкенова Б.С., Шаханов Е.А., Джусупова Р.С./. 2011.
Бюрократия, сыбайлас жемқорлық және мемлекеттік басқарудың тиімділігі/ В. Д. Андрианов. - М.: ВолтерсКлувер, 2009. - 248 б. - Библиогр.: 234 б.
Сыбайлас жемқорлық және мемлекет: себептер, салдар, реформалар: О.А.Алякринский / С. Роуз-Аккерман. ағыл. ауд. - М.: Логос, 2003. - 356 б
Сыбайлас жемқорлық мінез-құлықтың психологиялық тетіктері//Мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет №1,2015.
Нормативті құқықтық актілер
Қазақстан Республикасы Конституциясы. - Алматы: Жеті Жарғы, 2012.
ҚР Қылмыстық кодексі. 24 шілде 1997. - Алматы, 2012.
ҚР Азаматтық кодексі. 31 шілде 1997. - Алматы, 2012.
«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 1998-жылғы 24 наурыздағы №213 Заңы (өзгерістер мен толықтыруларымен)// zakon.kz
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы Қазақстан Республикасының 1998-жылғы 2 шiлдедегі N 267 Заңы. - Алматы, 2012
2.Қосымша әдебиеттер
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мен мемлекеттік қызмет стандарттарының жетілдіруі: Жаңа Зеландия, Австралия мен Малайзияның тәжірибесі. - London: DAI, 2006
Билік, сыбайлас жемқорлық пен адалдық: Ғылыми басылым.: Ағыл. ауд./ А. А. Рогоу. - М.: РАГС басылымы, 2005. – 176 б. – (Шетелдік пен отандық ойдың антологиясы)
Әлемдік қаржы-экономикалық дағдарыстың призмасы арқылы АҚШ «ақ жағалы» қылмыскерлік: Моногр. /О. Г. Карпович, Н. А. Шулепов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 207 б. - Библиогр.: 195 б.
Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлықпен күрестің көкейтесті проблемалары/ О. А. Абдыкаримов. - Астана: ҚР Президенті жанындағы Мем. бас. акад., 2005. – 19 б.
Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік құбылыс ретінде және оның алдын алу шаралары: Оқу құралы. /Г. С. Мауленов. - Астана: ҚР Президенті жанындағы Мем. бас. акад., 2005. – 96 б.
ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы: оқу құралы / Б. А. Жетписбаева. - Астана: ҚР Президенті жанындағы Мем. бас. акад., 2011. – 157 б.
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы: Оқу құралы/Б. А. Жетписбаева. - Астана: ҚР Президенті жанындағы Мем. бас. акад., 2008. – 327 б.
Ағдарбеков Т. Мемлекет және құқық теориясы: оқулық. - Алматы, 2009.
Ағдарбеков Т. Мемлекет және құқық теориясының негізгі мәселелері: оқу құралы. - Алматы: Заң әдебиеті, 2011.
Байжанова Г.Т. Мемлекет және құқық теориясы. -Қарағанды:Болашақ-Баспа, 2006.
Бейсенова А.У. Мемлекет және құқық теориясы: оқулық. – Алматы: Ата мұра, 2007.
Биекенов Н.А. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы. –Қарағанды, 2006.
Булгакова Д.А. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы. - Алматы: Заң әдебиеті, 2009.
Венгеров А.Б. Теория государства и права. - 8-е изд., стер. - Москва: Омега - Л, 2011.
Дархамбаева А. Д. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы: негізгі терминдер мен ұғымдарды қысқаша түсіндіру / А. Д. Дархамбаева. - Алматы: Айдана, 2009.
Жоламан Қ.Д, Мұқтарова А.К., Тәуекелев А.Н. Мемлекет және құқық теориясы. – Алматы: Фолиант, 2001.
Жоламан Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы. – Алматы: Нур - пресс, 2007.
Ибраева А.С., Ибраев Н.С. Мемлекет және құқық теориясы. Оқулық. - Астана: Фолиант, 2007.
Какимова М. Ш. Мемлекет және құқық теориясы негіздері: бастауыш және орта кәсіби білім беруге арналған оқулық - Астана: Фолиант, 2007.
Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд. доп. – Москва, 2011.
Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах. / Т.1. Государство. Т.2. Право. Т.3 Государство, право, общество. – Москва, 2011.
Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. Мемлекет және құқық теориясы: оқулық. – Алматы, Жеті жарғы, 2009
Ромашов Р.А. Теория государства и права: краткий курс: учеб. пособие. - 2-е изд. - СПб.: Питер , 2010.
Сапарғалиев Ғ., Ибраева А.С. Мемлекет және құқық теориясы. Оқулық. - Астана: Фолиант, 2007.
Сапарғалиев Ғ., Ибраева А.С. Мемлекет және құқық теориясы: оқулық. 2-басылым. – Алматы: Заң әдебиеті, 2011.
Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері. -Алматы: Жеті Жарғы, 2009.
2.1 Мерзімді басылымдар тізімі
Қазақстан Республикасының Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің баспасөз қызметі. Жемқорлық пен ұйымдасқан қылмыстың алдын алу. //Арқа Ажары. - №7. 2008. – Б. 4.
Алауханов Е. Сыбайлас жемқорлықпен күресудің проблемалары. //Заң. - №2. 2008. – Б. 25-29.
Жандарбеков Р. Жемқорлықпен күрес ешқашан бәсеңдемейді //Арқа Ажары. - № 8. 2008. – Б. 2.
Жұмабаев Н.Ә. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асырудың халықаралық және қазақстандық тәжірибесі. Дөңгелек үстелдің ақпараты «Құқық қорғау органдары, прокурорлар, судъялар және өзге де тиісті лауазымды тұлғалар үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелері жөніндегі мамандырылған семинар бағдарламасы. //www.apa.kz 28.01-01.02. 2008ж. Б.4.
Қапаров С.Ғ. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асырудың шетелдік тәжірибесі. Дөңгелек үстелдің ақпараты «Құқық қорғау органдары, прокурорлар, судъялар және өзге де тиісті лауазымды тұлғалар үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелері жөніндегі мамандырылған семинар бағдарламасы. //www.apa.kz 28.01-01.02. 2008ж. Б. 1-2.
Мәмет С. Сыбайлас жемқорлықпен күрес науқандық шаруа емес. //Егемен Қазақстан. - №135-136. 2008. – Б. 2.
Сарсембаев М.А. Международно-правовые инструменты в борьбе с коррупцией. //Человек и закон. - №4. 2008. – С. 5
Сарсембаев М.А. Коррупцию можно и нужно победить. //Антикоррупционный вестник. - №1. 2008. – С. 1, 12.
Турсынбаев Д. Причины и условия, порождающие коррупцию в Республике Казахстан. //Фемида. - №2. 2008. – С. 13-15.
2.2 Электронды нұсқадағы қайнар көздер тізімі
Булгакова Д. А. ҚР мемлекет және құқық теориясы [Электронды ресурс] : әдістемелік құрал / Булгакова, Д.А. - Электронды мәтіндік ақпарат. (895Кб). - Алматы : Данекер, Б. г. - 60 с. - Б. ц.
Мемлекет және құқық теориясы [Электронный ресурс]: оқулық / Қ. Д. Жоламан. - Электронды мәтіндік ақпарат.(29.1Мб). - Алматы : Нұр-Пресс, 2005.
Марченко М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах [Звукозапись] : курс лекций: аудио-книга mp3 / М. Н. Марченко. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-DA) : зв. : 1.4 м/сек (746 мин.), стеpео. - (Audio-книга MP3). -
«Мемлекет және құқық теориясы мәселелері» пәні бойынша электронды лекциялар жинағы. Байжанова Г.Т. – Қарағанды: ҚарМУ, 2010.
«Мемлекет және құқық теориясы» пәнінің жұмыстық оқу бағдарламасы" [Электронды ресурс] / Байжанова Г.Т. - Электронды мәтіндік ақпарат. (147Кб)
Основы государства и права [Электронный ресурс]: электронный учебник / под ред. А. В. Малько. - Электрон. дан.; 684 Мб. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - (Электронный учебник).
Теория государства и права [Электронный ресурс]: электронный учебник / под ред. А. В. Малько. - Электрон. дан. (695 Мб). - М. : КНОРУС, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - (Электронный учебник).
Турлаев А. В. Курс лекций по дисциплине "Теория государства и права" [Электронный ресурс] : спец.: 050301 "Юриспруденция", 050115 "Основы права и экономики", 050302 "Международное право" / Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан.(216Кб). - Караганда : [б. и.], 2010. - 10 лекций. - Б. ц.
3. Интернет-қайнар көздер
www. akorda. kz
www. zakon. kz
www. alleng. ru/d/jur/jur752. htmCached
www. twіrpx. com/fіle/627801/Cached
www. gubkіn. ru/faculty/... /subject2. phpCached
www. j www. tstu. ru/educatіon/elіb/pdf/2008/kosov
urіstlіb. ru › Учебная литератураCached - Sіmіlar
vse-uchebnіkі. com/... /problemyі-teorіі-gosudarstv..
http://www. parlam. kz/

6. Лекциялық кешен (лекция тезисі)


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!