Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Polis грек тілінен аударғанда: қала, мемлекетXX ғасырдың 50-ші жылдары саяси жүйені, қоғамдағы игілік көздері қалай бөлінеді, әділетті ме әлде әділетсіз бе осы арқылы анықтаған американ саясаттанушысы:Д. Истон

А. Августин еңбегі:Құдайшылдар қаласы

Аадамдар, қоғамдық топтар, таптар мен ассоциациялардың өзара әрекеті мен қатынастарын ұйымдастыратын, бағыттайтын, бақылайтын саяси жүйенің негізгі институты:мемлекет

Абсентеизм – бұл мыналардың бір түрі:саяси индифференттік

Адамгершілік заңын ұсынған ғалым:И. Кант

Азаматтық қоғам – бұл:мемлекеттен дербес және тәуелсіз қоғамдық институттар мен қатынастардың жүйесі

Азаматтық қоғам негізі не?жекеменшік формалардың плюрализмі

Аристотель бойынша көпшілік билейтін идеалды мемлекеттің түрі?полития

Аристотель қоғамды, мемлекетті алға жылжытушы, дамытушы күш деп санады:орта топ – полития

Аристотельдің еңбегі:саясат

Аристотельдің пікірі бойынша басқарудың аса жетілген түрі:полития

Әлеуметтік дарвинизмнің негізін салушы:Г.Спенсер

Әлеуметтік топтардың саяси қатынастарда орнықты ұсынатын бағыты мен іс-әрекеті:саяси әрекет

Әр түрлі саяси ілімдерде – мемлекеттегі аздаған топтардың ақсақалдардың билік ету формасы – бұл:геронтократиялық

Әртүрлі саяси ілімдерде таңдаулылар билігінің мемлекет формалары – бұл –геронтократия

Басқа билік түрлері үшін жоғарғы болып табылатын билік түрі?Саяси

Басты саяси мұраттардың шартты бейнесі:саяси таңба

Белгілі бір заң жобаларына, қабылданатын шешімдерге ықпал ету мақсатында әрекет ететін ерекше саяси ұйым:лобби

Белгілі бір қоғамға немесе әлеуметтік қауымдастыққа тән саяси сана мен іс-әрекеттердің ұқсастық жиынтығы:саяси мәдениет

Берілген мемлекеттің қайсысы Орта Азияға жатпайды?ҚазақстанБилік легитимділігінің қай түрі Вебер ұсынған жіктелуге кірмейді?Идеологиялық

Билік легитимділігінің тәсілі бойынша жекеменшіліктің классикалық типологияның, яғни жетекшілер дәстүрлі, тиімді-құқықты, харизматикалық бөлінуінің авторы кім?М. Вебер

Билік неше принцип бойынша жүзеге асады:2

Билік тарапынан қабылданатын шешімдерді сынайтын партия:оппозициялық

Билікті бөлу принципіне сай, заң шығарушы билікті атқаратын:парламент

Биліктің компоненттері нешеге бөлінеді:3

Биліктің легитимдік тәсілі бойынша дәстүрлі, тиімді құқықты, харизматикалық жетекшілерге бөлініп «классикалық» жетекшіліктің жіктелуінің авторы кім?М. Вебер

Бұқаралық ақпарат құралдар ықпалына негізделген билік:медиакратия

Біреудің басқа біреуге көрсететін басымдылығы – бұл:үстемдік

Бірпартиялық жүйе бұл ... тәртіп (көп нүктенің орнына сөз қойыңыз):тоталитарлық

Геосаясат – бұл:мемлекеттер жиынтығының халықаралық қатынастарының саяси концепциясы

Ғылым, білім, мәдениет т. б. нағыз жетістіктері тек Еуропада ғана дамыды деп дәлелдеуге тырысатын ғылыми тұжырым:евроцентризм

Д. Истон саяси жүйе моделінің неше түрін бөліп көрсетеді:2

Демографиялық саясат дегеніміз – бұл:халықтың санының өсуіне ықпалын тигізетін саясатДемократия – білгір және халық алдында жауапты өкілді басқару деген тұжырымдама демократияның қай концепциясының негізінде жатыр?Репрезентативтік

Демократия білгір және халық алдында жауапты өкілді басқару деген тұжырымдама демократияның қай концепцияның негізінде жатыр?Репрезентативті

Демократияның қай концепциясында мемлекет топтардың бәсекесінде әділ қазы болып шығады?Плюралистік

Демократияның қай концепциясында тұлғаның автономиясы оның қоғам мен мемлекеттен тәуелсіздігі терістенді?плюралистік

Демократияның тоталитарлы концепциясының принципі:ірі әлеуметтік объектінің (халық, партия, т.б.) азамат мінез-құлығын таңдауында біріншілігі

Демократияның тоталитарлық концепция принципіне:азаматтың мінез-құлқы бойынша таңдауында ірі әлеуметтік объектінің біріншілігі

Дуалистік монархия мен абсолютті монархияның айырмашылығы неде?патша мен қатар заң шығарушы органдардың болуы

Екі немесе одан да көп күштердің ортақ мақсаттарын іске асыру жағдайындағы қарама-қарсылық – бұл:жанжал

Ел ішінде және халықаралық сахнада бүкіл қоғамды ресми өкілет ететін жеке құқығы бар билік формасы – бұл:мемлекеттік билік

Жалпы мүдделер бойынша қоғам мүшелері арасында байланыстар:саяси қатынастар

Жанжал қалыпты құбылыс ретінде қай тұрғыдан түсіндіріледі?Диалектикалық

Жанжалдар жіктелуінің негізі болып табылмайды?жанжал өтуінің қатыгездігі бойынша

Жауаптардың қайсысы демократияның маңызды жағын көрсетеді?кәсіпкерлік бостандығы

Жеке адамныѕ саяси, экономикалық құқықтарын мақұлдап, мемлекеттің экономикаға араласуын шектеуге тырысатын ілім, саяси бағыт:либерализм

Жеке меншіктің пайда болуының негізгі себебінде ... қалыптасуы жатыр:мемлекеттің

Жекеменшік формалардың плюрализмі дегеніміз:азаматтық қоғам

Жетекшілік өзінің атқаратын ықпалы бойынша ... болады:формальдық және формальды емес

Жоғарғы тап өкілдерінің, қаржы-қаражаттың үстемдік етуі:плутократия

Жоғары лауазымды адамдарды конституцияны бұзғаны үшін не басқа қылмысы үшін жауапкершілікке тартуға және ісін сотта қарауға мүмкіндік беретін ерекше тјртіптің түрі:импичмент

Жүйе ұғымын ғылыми айналымға енгізген:Л. Фон Борталанфи

Жіктелген жанжалдың қарқындылығы – бұл:күштілер және әлсіздер

Заң үстемдігі болмаса демократия болмайды деп есептеген:Аристотель

Кез келген саяси жағдайды қоғами-саяси тұрғысынан қарастыратын саяси ғылымның әдісі:жүйелік

Кез-келген саяси оқиғаны қоғамдық саяси жүйесін талдау тұрғысынан қарастыратын саяси ғылымның әдісі:жүйелік

Көппартиялық жүйе қай ғасырда қалыптасты:ХХ ғ

Кім Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі бағыттарын белгілейді?Президент

Қазақстан Ресапубликасы ... мемлекет:унитарлы

Қазақстан Республикасында басқару жүйесі:президенттік

Қазақстанда ... партиялық жүйе бар:көп партиялық

Қазіргі әлеуметтік өмірдің негізгі сипат, ерекшеліктерін тұрақты сақтап қалғысы келетін партиялар:консервативтік партия

Қай батыс саясаттанушысы полиархиялық демократияның теоретикалық моделінің авторы болып саналады?Даль

Қай ежелгі ойшыл – «барлығы заңға бағыну» - керек деп есептеген:М.Т. Цицерон

Қай елде басқару нысаны президенттік-парламенттік республика болып табылады?Германия

Қай елдерде абсолюттік монархия орын алған: Дания, Австрия,Швейцария (Сауд Аравиясы, Катар, Оман, БАЭ)

Қай концепция саяси билікті жеке адамдардың өзара әрекеті деп түсінеді:бихевиористік

Қай концепция саяси ықпалдың барлық шектеулерін болдырмайды?Либералды

Қандай ұғым саяси құрылымға жатпайды?саяси әлеуметтену

Қоғам өмірінің барлық салаларында ер адам мен әйел адамның теңдігі үшін күресетін қозғалыс:феминизм

Қоғамдағы әлеуметтік-саяси мүдделерді шешу үшін өздеріне ортақ көзқарастарды іске асыру жолында мемлекеттік билікке келуге ұмтылатын азаматтардың ерікті ұйымы, одағы дегеніміз:саяси партия

Қоғамдық пікірдің өлшеуіші ретінде шығатын саяси элита – бұл:орташа элитаға

Қоғамдық пікірдің өлшуіші ретінде шығатын саяси элита:орташа элита

Қоғамдық-саяси құрылымды батыл өзгертуін талап ететін партиялар:радикалдық

Қоғамдық-саяси құрылыстың батыл өзгеруін талап ететін партиялар:радикалды

Қолында үлкен билігі бар, керек кезде адамдар, әлеуметтік топтар, қоғамның мінез-құлығын өзгерте алатын бір адамның қабылетін:жетекшілік

Қос қарама-қарсы бағыттардың әрекеті (өзгерістерге ұмтылу мен тұрақтылыққа ұмтылу) – бұл ... маңызды ерекшелігі:саяси процесстің

ҚР басқару жүйесі:президенттік

ҚР мемлекетінің тетігінің қай элементі азаматтар тура ерігін айту арқылы легитимдігін алады?өкілетті органдар

Легитимділік ұғымының мағынасы:заңды

М. Вебердің анықтамасы бойынша, қоғамдағы саяси үстемдік – бұл?билікті ұйымдастыру түрі

М. Вебердің жетекшілік әдісі бойынша харизматикалық жетекшілік - бұл:сенім мен эмоцияға сүйенетін бедел

Маркстік таптар теориясы негізіне қандай критерий алынған:меншік

Мемлекет басқару нысанына қарай неше түрге бөлінеді:2

Мемлекет дегеніміз - құқықтық заңдарға бағынатын көптеген адамдардың бірлестігі деп есептеген неміс ғалымы:И. Кант

Мемлекет пайда болуының негізгі себебі – бұл ... қалыптасуы:жекеменшік

Мемлекет ұғымы қай дәуірде пайда болды:қайта өрлеу дәуірінде

Мемлекет ұғымын ғылыми айналымға енгізген ғалым:Н. Макиавелли

Мемлекеттік басқарудың негізгі формасын көрсет:монархия

Мемлекеттік келісім теориясын жасаған автор:Гоббс

Мемлекеттік келісім теориясының өкілі?Ж.Ж. Руссо

Мемлекеттің қай теориясы мемлекеттің пайда болуын - жеке меншік пен таптардың шығуымен байланыстырады:таптық-марксистік теория

Мемлекеттің құдайдың қалауымен құрылғанын түсіндіретін тұжырымдама?Теократиялық

Мүдделер артикуляциясы – бұл:әлеуметтік сезімдер, эмоция мен үміттердің саяси талаптарға өзгеріп өтуі

Мына елдердің қайсысында басқару нысаны президенттік – парламенттік республика болып саналады?Германия

Мына жауаптың қайсысы жанжалдық жіктелу-негізіделуіне жатпайды?әлеуметтік сезімдер, эмоциялар мен үміттердің саяси талаптарға өзгеріп өтуі

Мыналардың қайсысы республиканың белгісіне жатпайды?әскердің болмауы

Мыналрдың ішінен сыртқы саясат құралдарына қайсысы жатпайды:насихаттаушы құралдар

Нәсіліне, ұлтына, дініне не саяси көзқарастарына байланысты адамдарды құқығынан айыру я шектеу:дискриминация

Ортақ мақсатқа жету үшін партиялардың бірігуі:коалиция

Ортақ мақсаттарға жету үшін келісім-шарт негізінде жасаған ұйымдардың одағы, бірлестігі:альянс

Ортақ мүдделі тәуелсіз топтардың жоқтығы мындай саяси жүйенің түріне сәйкес:тоталитарлық

Өз алдына қойған мақсаттарын жүзеге асыруға ұмтылатын партиялардың күресу механизмі немесе ынтымақтастығы:партиялық жүйе

Өз мүддесіне байланысты билікке саналы араласуы – бұл:саяси іс-қимыл

Өзіндік саяси іске бейімділік – бұл критерий:саясат субъектісі

Өзінің ерекше ақылдылығымен, батырлығымен не басқа үлгілі қасиеттерімен көзге түскен адамның билік жүргізуі:харизматикалық билік

Өзінің негізі, қозғалтқыш күші ретінде алдын-ала белгіленген мақсатты ұстанатынын мойындауды білдіретін ұғым:телеологиялық

Партия алғаш қай ғасырда пайда болды:ежелгі дәуірде

Партиялық жүйе – бұл:билікке ұмтылған өзара байланысқан партиялар бірлестігі

Партиялық жүйе неше түрге бөлінеді:3

Платонның пікірі бойынша атаққұмарлар билдік ететін мемлекеттің түрі?Тимократия

Плюрализм ұғымының мағынасы:көптік

Плюралистік демократия биліктің бірінші бастауы ретінде:топ

Салық алудың монополиялық құқығы – бұл ерекшеленетін белгілері:мемлекет

Саясат- бұл -топтық мүдделер мен ұжымдық мақсатты іске келтіретін кез-келген субъектілер әрекеті

Саясат субъектілеріне жатпайды:тайпа

Саясат туралы ілімнің негізін салушы кім?Аристотель

Саясат ұғымының алғашқы формасының сипаты:діни субъективті

Саясат ұғынуының тарихи бірінші форманың сипаты қандай?діни-субъектілік

Саясатағы билік ұғымы – бұл:әр түрлі құралдар көмегімен адамдарға ықпал ету мүмкіншілігі және сол арқылы өз еркін жүргізуі

Саясатта адам, тап, әлеуметтік топтың өз әмірін білдіретін нақты қабілеті:саяси билік

Саясатта тұлға – бұл:саяси элитаға жататын адам

Саясатта тұлға – бұл:саяси элитаға қатысы бар адам

Саясаттану ғылымының негізін салушы ғалым:Н. Макиавелли

Саясаттану зерттеу пәні:билік

Саясаттану объектісінің мәнін, сапасын неден көруге болады?жалпы сауаттылықтан

Саясаттану пәніне кірмейтін:отбасылық қатынастар

Саясаттану пәніне қайсысы кірмейді?отбасылық қатынастар

Саясаттану пәнінің зерттеу объектісі болып табылады:саясат

Саясаттану туралы ғылым:саясат

Саясаттануда кім бірінші жүйелі әдісті қолданған?Истон

Саясатты оқыпбілуді жеке адамдар мен топтардың алуан түрлі мінезқұлқын нақтылы зерттеу арқылы іске асыратын саясаттанулық әдіс:бихевиористік

Саясаттың алғашқы субъектісі – бұл?Тұлға

Саясаттың бірінші субъектісі:жеке тұлға

Саяси басшының алдына қойылған мәселелерді әдіс-тәсілдермен іске асыру функциясы – бұл:инструменталды

Саяси билік – бұл:мемлекеттік билік

Саяси билікке жету сілтеме – бұл ерекшеленетін белгі:саяси партияның

Саяси билікті жүзеге асырудың, қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдер жиынтығы:саяси тәртіп

Саяси биліктің басты қызметі:қоғамның бірлігін қолдау

Саяси биліктің ең маңызды белгісі:зорлық-зомбылықты заңды түрде қолдану

Саяси биліктің қай формасына «Саясаттан басқа, барлығы рұқсат етілген» деген ереже тән?Авторитарлы

Саяси жанажалдардың негізгі факторы:адамдардың негізгі құндылықтарда әлеуметтік айырмашылығы

Саяси жан-жал неше топқа бөлінеді:2

Саяси жетекшілердің айырықша белгісі:өз-өзін ұстауын реттеу және саясат қалыптасуы

Саяси жетекшілердің қоғамдық өмір жағдайларымен санаспай, өз бетімен күштеу әдістеріне сүйеніп жүргізген саясатын:валюнтаризм

Саяси жетекшінің негізгі неше қызметі бар:3

Саяси жүйенің 4 түрі:барлық жауап дұрыс

Саяси жүйенің анағұрлым белсенді және динамикалық бөлігі болып не саналады?саяси ұйым

Саяси жүйенің аталған қызметтердің қайсысы «кіру» қызметі болып табылады?мүдделер артикуляциясы

Саяси жүйенің қай түрі жаңа және ескі саяси мәдениетінің қатарлас болуымен сипатталады?континентті-еуропалық

Саяси қатынаста саясатты анағұрлым сипаттайтын субъект пен объект?Ұлттар

Саяси қатынастар саласында әлеуметтік топтар мінез-құлығының белгілі бағыты, орнықты бағытталуы – бұл:саяси мақсат

Саяси мәдениеттің қай түрін азаматтардың саяси өмірге қызығушылықтың жоқтығын сипаттайды?Патриархалдық

Саяси мәдениеттің субъектісі ол:ұлт

Саяси мүдделер, құндылықтар, мақсаттар мен көзқарастардың қарама-қайшылық жағдайында саяси субъектілердің өткір таласы, қақтығысы дегеніміз:жан-жал

Саяси объектісінің сапасы тәуелді:жалпы сауаттылықтан

Саяси партия қызметіне жатпайтын:митинг өткізу

Саяси процесстің жіктелуіне не жатпайды:тездетілген

Саяси процесстің құрылымдық элементі болып табылмайды:атқарушылар

Субмәдениет – бұл:үстемдік ететін саяси құндылықтардан ерекшеленетін саяси бағыттардың жиынтығы

Сыртқы саясатты географиялық факторларға байланысты жүргізетін саясат:геосаясат

Сыртқы саясаттың қызметі болып табылмайтыны:ақпараттық

Сыртқы саяси келісімдер жүргізіп, шешімдерге келу үшін мемлекеттердің жоғарғы басшыларының кездесуі:саммит

Топтық мүдделер мен ұжымдық мақсаттарды іске асыруда кез келген субъектілердің әрекеті – бұл:саясат

Топтық мүдделер мен ұжымдық мақсатты іске келтіретін кез-келген субъектілердің әрекеті дегеніміз:саясат


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!