Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема: Основні та допоміжні методи дослідження в методиці навчання іноземних мовМета:Сформувати у студентів компетенцію використання основних і допоміжних методів дослідження під час виконання кваліфікаційної роботи з методики навчання іноземних мов.

План

1. Основні методи дослідження в методиці навчання іноземних мов:

· Критичний аналіз літературних джерел.

· Вивчення та узагальнення позитивного досвіду.

· Наукове спостереження.

· Пробне навчання, дослідне навчання.

2. Допоміжні методи дослідження в методиці навчання іноземних мов:

· Метод інтерв’ю (опитування). Бесіда.

· Анкетування.

· Тестування.

· Хронометрування.

· Метод компетентних судів (експертної оцінки).

 

Література

а) Основна: 2; 3; 4; 9; 10.

б) Додаткова: 5; 7.

Практичні завдання

1. Вивчіть рекомендовану літературу та прокоментуйте наведені в ній поради щодо опрацювання літературних джерел. Які з цих прийомів використовуєте Ви? Чому?

2. Чому в методичних дослідженнях вивчення та узагальнення позитивного досвіду відносять до основних методів дослідження?

3. Яку програму наукового спостереження розробили Ви з урахуванням особливостей власного дослідження? Обґрунтуйте свій вибір.

4. У яких випадках проводиться пробне навчання і дослідне навчання? Яке з них реально провести магістрантові?

5. Поясніть різницю між такими допоміжними методами дослідження, як метод інтерв’ю та бесіда.

6. Які прийоми перевірки достовірності результатів анкетування Ви знаєте?

7. У яких випадках доцільно використовувати метод компетентних судів (експертної оцінки)?

8. Поясніть термін «хронометрування» як окремий метод дослідження в методиці викладання іноземних мов.

9. Які види тестів Ви знаєте? Чому тестування відносять до допоміжних методів дослідження?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема: Експеримент як основний метод дослідження в методиці навчання іноземних мов.

Мета:Сформувати у студентів компетенцію організації та реалізації методичного експерименту під час виконання магістерської роботи з методики навчання іноземних мов.

План

1. Мета та завдання методичного експерименту як основного методу дослідження в методиці викладання іноземних мов.

2. Компоненти методичного експерименту, його типи та види.

3. Фази експерименту: організація, реалізація, констатація, інтерпретація.

Література

а) Основна: 2; 3; 9; 10; 13; 16; 17.

б) Додаткова: 5; 7.

Практичні завдання

1. Вивчіть рекомендовану літературу та поясніть, чому експеримент вважається одним із головних методів дослідження в методиці викладання іноземних мов.2. Ознайомтеся з класифікацією експериментів за чотирма критеріями, запропонованими П.Б. Гурвичем (за співвіднесеністю з окремими фазами дослідження; за кількістю гіпотез, що протиставляються; за ступенем наближеності до природного навчання; за ступенем детермінованості реалізації плану експерименту). Прокоментуйте їх.

3. Чим відрізняється класифікація експериментів за Е.А.Штульманом (за цілями, змістом, умовами проведення та методикою проведення)? Прокоментуйте їх.

4. Від чого залежить вибір типу та виду методичного експерименту?

5. Які питання слід розв’язати дослідникові у фазі організації експериментального навчання? Складіть їх перелік, починаючи з найважливіших і закінчуючи найдріб’язковішими, але необхідними.

6. Які завдання має вирішити дослідник у фазі реалізації експерименту?

7. Чим відрізняються фази констатації та інтерпретації. Чому фаза констатації виокремлюється як самостійна?

8. Поясніть поняття «зріз» (передекспериментальний, поточний, післяекспериментальний, відстрочений).

9. Ознайомтеся з дидактичними вимогами, що висуваються до методичного експерименту. Прокоментуйте їх.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема: Верифікація результатів методичного експерименту.

Мета:Сформувати у студентів компетенцію верифікації результатів методичного експерименту.

План

1. Характерні особливості лабораторного та природного експериментів.

2. Прийоми забезпечення чистоти методичного експерименту.

3. Способи забезпечення надійності та валідності експерименту.

Література

а) Основна: 2; 3; 9; 10; 13; 16; 17.

б) Додаткова: 5; 7.Практичні завдання

1. Вивчіть рекомендовану літературу та поясніть, у чому полягає головна відмінність між природним та лабораторним експериментами.

2. Коли доцільно проводити лабораторний експеримент? Чи можна обмежитися лише його результатами?

3. У чому полягають переваги природного експерименту над лабораторним?

4. Випишіть описані в рекомендованій літературі прийоми забезпечення чистоти методичного експерименту. Прокоментуйте їх. Які з них, на Вашу думку, варто використати у Вашому дослідженні й чому?

5. Уважно вивчіть способи, за допомогою яких забезпечується надійність та валідність результатів експерименту.

6. Поясніть, яким чином Ви збираєтесь підтвердити надійність та валідність результатів Вашого експериментального дослідження.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!