Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Роль педагогічної літератури у професійному становленні вчителя. К.Д.Ушинський, В.О.Сухомлинський про значення педагогічної літератури у професійній підготовці вчителя-вихователяУшинського говорив:

· Педагог повинен багато вчитися розуміти вихованця і багато думати про мету, предмет і засоби виховання , перш ніж стати практиком

... Звичайно не кожен педагог-практик повинен бути вченим і глибоким психологом, Але від кожного педагога-практика можна і повинно вимагати, щоб він добросовісно і свідомо виконував свій обов’язок.

... Педагогічна література представляється для цього самий найкращий засіб. Вона знайомить нас з безліччю праць розумних і досвідчених педагогів

· Тільки пед.. літер. може порушити в суспільстві увагу до справи виховання і дати в ньому вихователям те місце, яке вони повинні займати

· Але не для одних вихователів необхідна пед. Література, вона необхідна і для батьків.

· Виховання діє, зокрема, на людину і на суспільство через переконання; а органом життя такого переконання і є педагогічна література.

Вітчизняний педагог Василь Сухомлинський написав багато літератури яка є актуальною і зараз

Сухомлинський В.О. з книги „Павлиська середня школа”: „Якщо вчитель вдумливо аналізує свою роботу, в нього не може не виникнути інтересу до теоретичного осмислення свого досвіду, прагнення пояснити причинно-наслідкові зв’язки між знаннями учнів і своєю педагогічною культурою. Логічний наслідок цього аналізу своєї роботи полягає в тому, що вчитель зосереджує свою увагу на якомусь боці педагогічного процесу, який на його думку, відіграє в даному разі найважливішу роль, досліджує, визначає факти, читає педагогічну і методичну літературу. Так починається вищий етап педагогічної творчості – поєднання практики з елементами наукового дослідження. В результаті після року, двох, трьох роботи вчитель виступає на теоретичному семінарі або на засіданні педагогічної ради з доповіддю ... найголовніше, для вчителеві потрібен час, - це питання. Без читання, без духовного життя вчителя серед книжок втрачають сенс усі заходи підвищення його педагогічної кваліфікації.”

 

 

4. Різні види навчання: пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, модульне.Технологічний підхід у навчанні.

Пояснювально-ілюстративне навчання: 1) Вчитель інформує учнів про нові елементи знань, вмінь, широко використовує наочність; 2) Роз'яснює найбільш важливі моменти, 3) Організовує осмислення навчальної Інформації; 4) Узагальнює знання, 5) Організовує закріплення навчального матеріалу шляхом повторення, роз'яснення, контролю; 6) Організовує застосування отриманих знань: роз'яснює, поставляє задачі, вправи. Матеріал подається неперервно і в послідовному викладі. ( + подання і засвоєння знань зідійсн. в системі послідовно, в економному режимі і темпі, для великої к-ті учнів одночасно), (--- Зосередження на запам’ятовуванні та відтворені матеріалу)Проблемне навчання: 1) Постановка проблемної задачі у вигляді запитання, досліду, 2) Організовує роздуми учнів над поставленою задачею, пошук розв'язків; 3) Пропонує довести справедливість висунутого варіанту розв'язку задачі; 4) Якщо гіпотеза учнів правильна, просить зробити з неї висновки про отримання нових знань; 5) Якщо гіпотеза хибна, корегує, уточнює поставлену задачу; 6) Узагальнює отримані розв'язки, вказує на неточності, щоб відшліфувати процес проблемних міркувань, заохочує активність, 7) Ставить запитання з ціллю закріплення нових знань; 8) Пропонує вправи по застосуванню нових знань. Застосовується з ціллю розвитку навичок в творчій, навчально-пізнавальній діяльності, допомагає більш глибокому оволодінню знаннями. (+ учні залучаються до активної інтелектуальної і практичної д-ті; вих.. навички творчого засвоєння знань; досвід творчої д-ті) (--- велика затрата часу)

Програмоване навчання: подача нового матеріалу невеликим, логічно завершеними дозами, після чого зразу ж слідує контроль. Наступна доза навчального матеріалу подається тоді, коли стане ясно, що дана порція матеріалу засвоєна учнями повністю. Застосовують програмовані посібники, комп'ютери (алгоритмізоване навчання). При програмованому навчанні в цілому циклі засвоєння об'єднуються декілька проміжних мікроциклів. Узагальнення і застосування знань на практиці стає можливим лише після засвоєння декількох доз навчальної Інформації.(+ високі результати навчання, постійність інформації про ступінь, якість засвоєння навч. програми; кожен учень працює в зручному для нього режимі) (--- обмеження розумового розвитку репродуктивними операціями, дефіцит спілкування та емоцій у навч)Модульне навчання (Шаталов та ін. новатори). – підхід до навчання який містить у собі дві сторони оргазаційну(модульний навчальний, календарний план, розклад) та процесуальну (модуль, модульний урок). Модуль складається із модульних уроків, які взаємопов’язані між собою. (+ можливість бачити тему вцілому, можливість для індивідуального навч, розвиток памяті, мислення, активності, самостійності, навч. матеріал не дробиться) (--- тривалий процес, відсутність можливостей для творчості дитини)

Технологічне навчання.Технологія постановки мети (розробка осн. ідеї), технологія проектування змісту (вибір форм та методів), технологія досягнення результату (чітка постановка мети, пояснення матеріалу) (+ швидке просування, оперативність, зворотній зв'язок) (--- механічна пам'ять, відсутність ініціативи)

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!