Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Программалық жабдықтама түрін тап\жүйелікAAA

Application.Initialize дегеніміз неҚосымша объектісін инициализациялау әдісі

Application.Run дегеніміз не\Программаны іске қосуды қамтамасыз ету әдісі

BP Win-де модельдеудің қандай түрлерін ерекше атайды?DFD, IDEF3

BPWin

CASE технология – бұл\программалық құралдарды өңдеудің компьютерлік технологиясы

Compiling бөлiмі нені басқарады?компиляцияның ортақ аспектiлерiмен басқарады

Copy(a,m,n) деп нені айтады\а мәтінінің m – символынан бастап n символын кесіп алу

DDD

Debugger – бұл программалық аспап, не үшін арналған?программадағы қатені табу үшін

Delphi қандай жүйелерге жататынын көрсетіңіз\Объекті-бағытталған бағдарламалау

Delphi құрамында мән арнасып дайындауға арналған утилиттерді көрсетіңі\BDE Administrator

Delphi ортасының негізгі терезелерін атаңыз:Негізгі терезе, Форма (form1), Объектілер инспекторы (object Inspector)

Delphi7 жаңа проект келесі жолмен ашылады?FILE/NEW Application

Delphi7 контекстік менюдің классын көрсет\TРopupMenu

Delphi7 қандай компонент Memo терезесіне текст жазылмайтынын көрсет\ReadOnly

Delphi7 қандай компонент жазылатын тексттің шрифтін көрсет\Font

Delphi7 қандай қасиеті компоненттің көрінетінің білдіретінін көрсетіңіз\Visible

Delphi7 қарапайым тізімді көрсететін классты көрсет\TlistBox

Delphi7 негізгі және контекстік менюлердің классын көрсетТmainMenu, TpopupMenu

Delphi7 ортасы қандай тілдің негізінде құрылғанын көрсетіңіз\TobjectPascal

Delphi7 проект менеджері қандай клавишалармен ашылады?CTRL+ALT+F11

Delphi7 тәуелді переключатель көрсететін классты көрсет\TradioButton

Delphi7 тәуелсіз переключатель көрсетін классты көрсетіңіз\TcheckBox

Delphi7 ұзын көп қатарлы текстті қабылдайтын компоненті көрсет\Memo ERWin

ERWin логикалық және физикалық модельдермен қандай жұмыс жасайды?оларды бір диаграммаға біріктіреді

ERWin 2 деңгейлі моделін көрсетіңіз?ЛогикалықERWin-де физикалық модель нені көрсетеді?нақты ДҚБЖ

ERWin-де диаграммалар қандай блоктардан құрылады?атрибут, байланыс

ERWin-де диаграммалар қандай блоктардан құрылады\Объект, атрибут және байланыс

ERWin-ді модельдеу қай методологияда іске асырылады?IDEF1X FEO

FЕO диаграммасы ВРWin-де ... таңдау барысында қолданылады:көзқарас IDEF

IDEF3 моделіндегі негізгі компонент Unit of work (жұмыс бірлігі) қалай белгіленеді?тіктөртбұрыш

IDEFO – ВРWin бұл ... үлгілеу әдісі\бизнес-процесстерді

IDEFO – салынатын диаграмма түрлерін атаңыз?контексті, декомпозиция

MainMenu деп нені айтады\Программа мәзірін құруNNN

NC, FAR, WinCommander операциялық ортасында (файл – менеджерлер) нелермен жұмыс жасауға арналған аспаптар?бағдарламалар файлдарымен

OCL (Object Constraint Language) – дегеніміз не?Обьек шектеулерінің тілі

OOO

RAD деп нені атайды?Қосымшаларды тез жасау

RAD қандай қызмет атқарады?пiшiндердi редактор, дұрыстаушы, конструктор.

RAD- процессiнiн бiрiншi және екінші бөлiмдерi:бизнес-модельдеу, берiлгендердi моделдеу

RAD- процессiнiн төртiншi және бесінші бөлiмдерi:генерация косымшасы, тестiлеу және бiрiктiру

RAD- процессiнiн төртiншi және бесінші бөлiмдерi:тестiлеу, бiрiктiру

RAD- процессiнiн үшiншi және төртінші бөлiмдерi:өндеу моделi, генерация косымшасы

RAD-процесс бул:қосымшаны жылдам жасау

Rational Rose – дағы көрсетілім түрлері?use case view, logical viewRational Rose –да экран элементтерінің қанша түрі бар?5

Rational Rose дегеніміз не?құрастырылатын жүйенің бейнесі

reverse engineering дегеніміз?жүйелердiң қорғауларын зерттеу

RR қолдану артықшылықтары?Программа текстін қолмен жазу мүмкіндігін жояды

RR қолдану кемшіліктері?листингтегі текстің және функциялардың өте көп болуы

RRR

RUP – әдістемесінің негізгі ағындарының қанша түрі бар\9

RUP – әдістемесінің негізгі ағындарының қанша түрі бар\9

RUP әдістемесінің ағындарының құрамы қандай?бизнес-талдау, талаптарды анықтау және оларды басқару

RUP әдістемесінің ағындарының құрамы қандай?Бизнес-талдау; талаптарды анықтау және оларды басқару

RUP дегеніміз не қанша және қандай этаптардан құралады?Рациональды унифицирленген процесстің 4 этапы

RUP қандай жұмыстардан тұрады?Талаптарды дайындау, жобалау, программалау, тестілеу, тарату

RUP қандай жұмыстардан тұрады?талаптарды дайындау, жобалау, программалау, тестілеу, тарату

RUP процесс құрылымның неше фазасы бар?4

RUP процессінің фазалар құрамы қандай?Зерттеу, жоспарды нақтылау

RUP процессінің фазалар құрамы қандай?Зерттеу, жоспарды нақтылау

RUP процессінің фазалар құрамы қандай?зерттеу, жоспарды нақтылау, құру, ашып қарау

RUP фазаларын атаңыз?зерттеу, жоспарды нақтылау

RUP-та тарату үшін қолданылатын қандай практикаларды білесің?интерактивтік өңдеу, талаптарды басқару, модулдік архитектураны қолдану, визуальды моделдеу

RUP-та тарату үшін қолданылатын қандай практикаларды білесің?Интерактивтік өңдеу, талаптарды басқару, модулдік архитектураны қолдану

SQL

SQL Explorer утилитасы қандай қызмет атқарады\Алиас даярлау

StrToInt(x) функциясы дегеніміз не\Кескіні жолдық типті х бүтін санын қалпына келтіру

StrToStr(x) функциясы дегеніміз не\Х Бүтін санын жолдық типті ету

TObject

TОbject дегеніміз не?Барлық кластардың арғы атасы

UML

UML – да неше диаграмма түрін салуға болады?9

UML – де класстарға қолданатын стандартты стереотиптерді атаңыз\metaclass, powertype,

UML – де класстарға қолданатын стандартты стереотиптерді атаңызmetaclass, powertype

UML – дің стандартты элементтеріне не жатады?шектеулер, белгіленген мәндер

UML – дің стандартты элементтеріне не жатады?шектеулер, белгіленген мәндер,

UML қандай тіл:визуализация үшін қажет графикалық тіл, спецификация үшін қажет графикалық тіл

UML нотациясындағы негізгі класс стереотиптерін атаңыз\Entity (мән), Control (басқару)

UML нотациясындағы негізгі класс стереотиптерін атаңызBoundary (шектік), Entity (мән), Control (басқару);

UML өзінде қандай құрылыс блоктарын қамтиды?мән, байланыс

UML өзінде қандай құрылыс блоктарын қамтиды?мән, байланыс, диаграммалар

UML өзінде қандай құрылыс блоктарын қамтиды?мән, байланыс, диаграммалар

UML тіліндегі ассоциация қатынасы деген не?обьектілер арасындағы құрылымдық байланыс

UML тіліндегі ассоциация қатынасы деген не?обьектілер арасындағы құрылымдық байланыс

UML тіліндегі байланыс тәуелділігі деген не?қолдану байланысы

UML тіліндегі жалпылау қатынасы деген не?жалпы кластарды байланыстыратын арнайыланған қатынас

UML тіліндегі моделдің динамикалық бөлігі бұл\құрылымдық мәндер;

UML тіліндегі моделдің түсініктеме бөлігібұл\аннотациялық мәндер;

UML тілінің сөздіктерінің құрамында болмайды:алгоритмдер

UML-да қандай байланыстар анықталған ?тәуелділік, ассоциация, жалпылау, іске асыру

VVV

Visual Studio аспаптарының басқа визуальды құрушы аспаптарынан айырмашылығы неде?Тарату тілінің әмбебабтығы және сырқы тілдердің алуан түрлілігі.

ААААААА

Агрегация дегеніміз не?ассоцияцияның арнайы түрі, бүтін және бөлігі арасындағы қатынастарды сипаттайды

Активті объект дегеніміз не?Процесте немесе жіпшеде басқарушы әрекетті инициализациялайтын обьект

Ақпараттық жабдықтау деп нені айтады?Ақпаратты кодтау жүйесінің, құжаттардың реттелген жүйесінің және мәліметтер қорын тұрғызу әдістемесі

Ақпараттық жүйе деп нені айтады?Қойылған мақсатқа жету үшін ақпаратты беру, өңдеу және сақтауға пайдаланылатын әдістер жиынтығын айтамыз

Ақпараттық жүйе деп нені айтады?Қойылған мақсатқа жету үшін ақпаратты беру және сақтауға пайдаланылатын әдістер жиынтығын айтамыз

Ақпараттық жүйенің қанша түрі бар?7

Алиас дегеніміз не?Бүркеншік атау

Анықталған бір белгісі бойынша жиналған операциялар жиыны?функция

Арнайы әдіс және инициализация жасаушы объект\конструктор

Арнайы колданыстагы багдарламалык куралдар классификациясы:авторлык жуйелер, эксперттiк жуйелер

Арнайы қолданыстағы бағдарламалық құралдар:Эксперттык жуйелер

Архитектураны жобалау эдiстерiнiн классификациясы:өңдеуге бағытталган

Аспап бағдарламаларды әзiрлеу және өткiзу жұмыстарын жасау құралы болып, кандай түрге бөлiнедi?Аппаратты, программалы

Аспаптарға қатынау жасау үшін менюдің қандай пункті қолданылады?Tools.

Аспаптардың жұмыстың басқарудың файлдарының жасауы қандай файлдар?командалық файлдар

ӘӘӘ

Әдістер дегеніміз не?Кластың өрістері мен қасиеттерін өңдейтін процедуралар мен функциялар

Әдістер дегеніміз не?Кластың өрістері мен қасиеттерін өңдейтін процедуралар мен функциялар

Әртүрлі класстарға кіретін әдістерге бірдей ат қолдану мүмкіндігі\Полиморфизм

БББ

Багдарламалык камтамасыздандырудын канша стандарты бар:3

Багдарламаны жобалау этаптары:есептiн берiлу улгiсi, багдарламаны жобалау, онын моделiн құру

Бағдарламалық қабықшалар дегеніміз не?Қолданушы дербес компьютермен байланыс жасауын жақсы және қолайлы түрде қамтамасыз ететін бағдарлама

Бағдарламаны бір бүтіндей машина тіліне аудара отырып, жеке операторларды сонымен бірге олардың өзара келісімділіктерінің дұрыстығын тексеретін қызметші бағдарлама\компилятор

Бағдарламаның жеке бөлігі ретінде құралған логикалық байланысты операциялар тізбегі\модуль

Бағынышты класты көрсет\Туынды

Барлық типті операторлар үшін характерлік жалпы жағдайын көрсетіңіз.Ойлаудың жалпы моделі, Шешімді қабылдау, Психофизиологиялық характеристикалар.

Берілгендер типтерін көрсетіңіз\Жай, Күрделі

Берілгендерді енгізудің негізгі құрылғысы:Пернетақта, дискілік файл

Бір жұмыс орнында орындалатын элементар әрекет?операция

ВВВ

Визуалды бизнес – моделдеуі үшін қандай аспаптар қолданылады?BPWin

Визуальды құрастырушы аспаптарын қалай бөлуге болады?Сыртқы және ішкі (ішіне орналасқан).

Визуальды құрастырушы программасының құралдарын атаңыз?Компоненттер кітапханасы, өңдеу панелі (форма), компоненттер қасиетінің инспекторы, графикалық және текстік редактор, компилятор және линкер, жөндегіш, диаграммалар редакторы, мастерлер (жол сілтеушілер), мэйкер, файлдар менеджері.

Визуальды программалу негізінде қандай элементтер технологиясы бар?Drug and drop, drug and dock, VCL.

ВРWin – дағы IDEFO диаграмма құрамына кірмейтін диаграмма\құжат айналымы

ВРWin үлгілеуінде форманы алу үшін не қолданылады?IDEF3

ВРWin-де IDEFO модельдің құрамына кірмейтін компонентасы:бизнес-функция

ВРWin-де DFD құрамына кірмейтін элемент:механизм

ВРWin-де IDEF3 құрамына кірмейтін элемент:шақыру

ВРWin-де қолданылатын сыртқы бағдаршалар түрлерін атаңыз?Input, Output

ВРWin-де қолданылатын ішкі бағдаршалар түрлерін атаңыз?Output – Input, Output – Control

ВРWin-дегі декомпозиция диаграммасының құрамына кірмейтін компонента:мәліметтер қоры

ВРWin-дегі декомпозиция диаграммасының құрамына кірмейтін компонента\деректер қоймасы

ВРWin-нің кілттік нүктелерін атаңыз?IDEFO, DFD, IDEF

ГГГ

График түрiнде қалыптар,олар\экспорт, импорт

ДДД

Дербес компьютерді бағдарламалық жабдықтау неше түрі болады?3

Деректердiң өзара байланысының жинақталуы, ЭЕМ аппараттары, деректердi сақтау және осы деректердi манипуляр бағдарламасын қолдану қалай аталады\деректер қоры

Деректерді өңдеуді тарату нені білдіреді?Деректер ағымын бөлу және процессорлар арсындағы басқару (жұмысты орындаушылар).

Диаграмма бұл-Көптеген элементтердің графикалық көрсетілімі

Динамикалық жадтан объектіні арнайы қай әдіс жояды\Десструктор

Динамикалық объектілерден жадыны босататын арнайы әдіс\деструктор

ДК әзiрлеу процесiнде құрылып пайдаланатын өнiм не деп аталады?Артефакт

Драйвер деп нені айтады?ОЖ сыртқы құрылғыларымен қарым-қатынасын қамтамасыз етуші бағдарламалар

Драйвер деп нені айтады?ОЖ сыртқы құрылғыларымен қарым-қатынасын қамтамасыз етуші бағдарламалар

Егер тек ОӘК сүйенсек, онда неше балл алуға болады?50 баллдан төмен

ЕЕЕ

Есептеу жүйесі не үшін қолданылады?Автоматтандырылған жүйе жасау негізі

Жалпы жағдайда адам арқылы ақпаратты қабылдау және өңдеу кезінде қандай талдаушылар қатысады?көру, есту

Жалпы жағдайда сипатталу бөлігін көрсет\Процедуралар мен функцияларды сипаттау

Жалпы қолданыстағы бағдарламалық құралдар:текстiк редакторлар

ЖЖЖ

Жоба этаптарын тізбектей фиксирленген тәртіп бойынша орындайтын өмірлік цикл моделі қалай аталады\Каскадты модель

Жобада қолдану үшiн объектiлердiң панелi дегеніміз?дара жобалаушыда панельдiң күйге келтiруi, пакеттеу құрамы

Жобалаудын болшектiк этаптары-бул:багдарламаны процедуралык сипаттау

Жобаның интерфейсiнiң контейнерлерi бұл\пiшiн

Жұмысты орындау ортасын қалыптастыру үшін меню пунктінің қайсысы қолданылады?Environment.

Жүйелік жабдықтау дегеніміз не?Операциялық жүйелерден және бақылау, диагностика жасау құралдарынан тұрады

Жүйелік программалау – бұл:Нақты бір программалау тіліндегі жаңа программаны өңдеу үшін арналған жүйе

Жүйелік реестр сипаттамасы неде?Компьютердегі жұмысты орындау ортасы.

Жүйелік ресурстарды қолдануға тапсырысы бар жұмыс бірлігі қалай аталады\процесс

Идентификатор деп нені айтады\Айнымалыға берілген атау

Иерархиялык диаграммалар әдiсiнде байланыс жузеге асады:кiрicтiк жэне шыгыстык берiлгендер арасында

ИИИ

Интегралданған қолданбалы жүйелер деп нені айтады?Ақпаратты өңдеудің әмбебап мүмкіндіктеріне ие қолданбалы бағдарламалардың комплексті пакеті

Интерпретатор – бұл программалық аспап, не үшін арналған?программаны жолдап орындау үшін арналған

Интерфейс бұл\класс немесе компонент көрсететін спецификациялар қызметінің құрамынан тұратын, көптеген операциялар

Интерфейс жасауда келесi принциптердi басшылыкка алу кажет:жумыс ынгайлылыгы мен карапайымдылыгы

Интерфейс\бул багдарламалармен бiрге журетiн сырткы кабыкша

Интерфейстiн кандай да бiр типiн тандау ушiн келесi сурактарга жауап беру кажет:қосымшадагы жасалатын кужаттар типтерi колемi кандай

Интерфейстiн кандай да типiн тандау мынаган байланысты:құрылатын косымшанын күрделiгiне, шектеулерге

Итерация дегеніміз не?бұл жобаланған функциялардың белгілі бір аяқталған этапы

Кез-келген бағдарламаның және бағдарламалық кешеннің қажеттi компонентi\мәлiметтер құрылымы

Кез-келген косымшанын негiзгi максаты\акпараттармен жумыс iстеу эффективтiлiгi: құжаттар, берiлгендер коры

Кері жобалау бұл\Нақты бір программалау тілінде жазылған кодтан модельге өту.

Кескіні жолдық типті болатын х нақты санын қалпына келтіретін функцияны көрсет\StrToFloat

ККК

Класс дегеніміз не?Өрістер, қасиеттер және әдістердің бірлігінен тұратын объектілер жиынтығы

Класс дегеніміз не?Өрістер, қасиеттер және әдістердің бірлігінен тұратын объектілер жиынтығы

Класс ұғымы нені білдіредіБағдарламалық есептің таралуына бірігіп жұмыс атқаратын өрістер мен әдістер (функция мен процедура) жиынтығы

Класстар арасындығы қарыс-қатынас\Мұрагерлік

Класстың қандай 2 түрі бар?Базалық , Туынды

Класстың, объекттің немесе модульдің сыртқы түрі\интерфейс

Комментарий деп нені айтады?Бағдарламаның кез келген жеріне жазылатын түсіндірме мәтіні

Компилятор – бұл программалық аспап, не үшін арналған?алгоритмдік тілден машиналық тілге ауыстыру үшін

Компилятор – бұл программалық аспап, не үшін арналған?программаны толығымен машиналық тілге ауыстырғыш

Компилятор бағдарламаны бiрден қандай кодқа хабарлайды?Машина

Компилятор дегеніміз не?Барлық бағдарламаны машиналық командаға оның орындалуынсыз аударатын бағдарлама

Компиляция фазалары?Сканирлеу, лексикалық талдау, синтаксистік талдау, кодты генерациялау.

Композиция бұл\агрегациялау формасы

Компонент бұл\интерфейстер спецификациясын тарататын, жүйенің физикалық ауыстырылатын бөлігі

Компоненттік программалаудың обьектіліктен айырмашылығы?Жұмыс визуальдылығы

Компьютер үшін программа дегеніміз не?Есептеулерді орындау жұмысының жоспары.

Консольды қосымшаларда қандай процедуралар пайдаланылатынын көрсетіңіз\Readln, Writeln

Контексттік анықтама дегеніміз не?Прграммадағы активтендірілген орындалға байланған.

Кооперативтік диаграммалардың мәні неде?Бір бүтінге біріктіру үшін

Кооперация диаграммасы нені бейнелейді?объекттердің құрылымдық ұйымдасуын

Күй диаграммасы нені бейнелейді?оқиға, өту, күй автоматы

Күрделі–бағдарланған (алгоритмдік) программалау\микропроцессордың мәлiметтерiнiң қалыптарының қолдануымен программалау

Кэсiби денгейдегiбагдарламалак куралдар классификациясы:АРМ, САПР, АСНИ, АСУ

Қабық Windows кеңейтуi\объектiлердiң жайыны, жылжуларды өңдеушiлер, контекстiк мәзiр, пиктограммалардың мастерi

Қазіргі заман программалауында программаларды өңдеудің қандай технологиялары қолданылады?Құрылымдық технологилар, Модулдік технологиялар

Қазіргі заман программалауында программаларды өңдеудің қандай технологиялары қолданылады?Құрылымдық технологиялар

Қай оператор орындалғанда программаның орындалуы уақытша тоқтатылады?енгізу

Қасиет пен атрибуттың айырмашылығы?Редакторлау мүмкіндігі

Қасиеттер, өңдеу әдістер жиынтығы\объект

Қатынастар тобын атаңыздар?ассоцияция, жалпылау

ҚҚҚ

Қолданбалы бағдарламалар дегеніміз не\Арнайы бір қолданушыға арналып жасалынған бағдарламалар

Қолдану варианттарына тәртіп қосатын, қолдану варианттарының байланыс түрі бұл\кеңейту;

Қолданушы сценариі (Use Case) дегеніміз?Нақтылы операцияның орындауындағы қолданушының әрекеттерiн тiзбек анықтамасы.

Қосымша процесстерді атаңыз?Құжаттау, конфигурациясын басқару, сапасын қамтамасыздандыру, верификация, аттестация, бірге талдау, аудит, проблеманы шешу

Қосымша процесстерді атаңыз?құжаттау, конфигурациясын басқару, сапасын қамтамасыздандыру, верификация

Құқықтық жабдықтау дегеніміз не?Ақпараттық жүйелердің заңды статусын және функциясын анықтаушы құқықтық нормалар жиынтығы

Қызмет ету диаграммасы нені бейнелейді?қызметтерді басқару

Линкер не жасайды?Әртүрлі бөліктерден (объектілік модулдерден) программа құрайды

ЛЛЛ

Логикалық модель нені суреттейді?пәндік аймақта болатын деректерді

Логикалық модельді анықтауға немесе қолданбалы бағдарламаға керектi бөлiкке арналған тiл\мәлiметтердiң бейнелену тілі

Макропроцессор (препроцессор) жұмысы?Макрошақыруларды (макрокомандалар) макроанықтауыштар текстіне ауыстырады (макрокеңейтулер).

Математикалық жабдықтау дегеніміз не?Ақпараттық жүйенің мақсаты мен мәселесі орындаушы математикалық модельдер, алгоритмдер және бағдарламалар жиынтығы

Мәндер тобын атаңыз?Аннотациялық, топтастырушы

Мәндер тобын атаңыз?тәртіптік, құрылымдық, аннотациялық, топтастырушы

МММ

Модуль деп нені айтады\Түрлі іс-әрекетті орындауға арналған программа бөліміБағынышты класты көрсетіңіз\Сәбилік

Модуль деп нені айтадыТүрлі іс-әрекетті орындауға арналған программа бөлімі

Модуль тақырыбы қандай қызметші сөзінен басталады\Unit

Модуль файлының кеңейтілуі\рас. pаs

Модульдiк жобалаудын мынандай концепциялары бар\эрбiр модуль жалгыз жэне тэуелсiз функцияны iске асырады
Функциональды декомпозиция келесiдей концепциялардан турады:«болу жэне баскару» принципi бойынша жумыс iстейдi

Модульдiн эрбiр денгейiнде онын спецификациясы мыналардан куралады:аты немесе максаты, формальды емес сипаттамасы

Мұрагерлік дегеніміз не?Прораммада негізгі класс типінің туынды иерархиялық кластарда сақталуы

Мұрагерлік дегеніміз не?Прораммада негізгі класс типінің туынды иерархиялық кластарда сақталуы

Негізгі процесстерді атаңыз?тапсырыс беру, жеткізу, өңдеу

Негізгі процесстерді атаңыз?Тапсырыс беру, жеткізу, өңдеу, эксплуатациялау, бірге жүру

ННН

ОБП-да класс үшін қанша принциптерінің қанша түрі бар\3

ОБП-да класс үшін қанша принциптерінің қанша түрі бар3

ОБП-да классының принциптерін көрсет\Инкапсуляция, Полиморфизм және мұрагерл

Объект дегеніміз не?Түрлі мәндердің қасиеттері жиынтығы

Объект дегеніміз не?Түрлі мәндердің қасиеттері мен әдістерінің жиынтығы

Объект құрылған кезде автоматты түрде қай әдіс шақырылады\Конструктор

Объекттің жүрісін бейнелейтін процедураларды не деп атаймыз\класстың әдістері

Обьектілі – бағытталған талдау және жобалау аспабы бұл\Rational Rose;

ООО

Операторларды бірінен соң бірін машина тіліне аударып және бірден компьютер оларды орындайтын қызметші бағдарлама\интерпретатор

Операциялық жүйе дегеніміз не?Дербес компьютерді бағдарламалық жабдықтау негізін құрайды

Операциялық жүйенің бағдарламалық ресурстарын атаңыз\Процестер, виртуалды адресік кеңістік, Енгізу-шығару жүйесі

Операциялық жүйенің ресурстары келесі топтарға бөлуге болады\бағдарламалық, аппараттық

Орыс тілінде «мәлiметтер ағындарының сұлбасы» дегенді білдіретін сөз?DFD

Өмірлік цикл (ӨЦ) моделі дегеніміз не?Есептер, жұмыстар, процесстер құрылымы.

Өмірлік цикл (ӨЦ) моделі дегеніміз не?есептер, жұмыстар, процесстер құрылымы

Өңдеу аспабы дегеніміз не?Ақпаратты жинақтаушы және сақтаушы құрал

Өңдеу аспабы дегеніміз не?Жұмысты орындау үшін арналған құрал

Өңдеу процессі қандай жұмыстардан тұрады?Талаптарды талдау, жобалау, программалау, жинау, тестілеу, әрекетке дайындау, қабылдау

Өңдеу процессі қандай жұмыстардан тұрады?талаптарды талдау, жобалау, программалау, жинау, тестілеу

Өңдеуге бағытталган жобалау этаптары:модульдiк багдарламалау

ӨӨӨ

ӨЦ негізін қандай процесстер құрайды?Өңдеу, Тестілеу , Инсталляциялау, Ендіру

ӨЦ негізін қандай процесстер құрайды?өңдеу, тестілеу, инсталляциялау, ендіру

Пiшiннiң панелi\жобаның контейнерi

Пакет бұл\элементтерді топтарға біріктіретін әмбебап механизм

Пакет бұл\элементтерді топтарға біріктіретін әмбебап механизм

ПЖ өңдеудің аппараттық аспаптары – бұл\ПЖ өңдеуді ұстану үшін арнайы арналған компьютер құрылғысы

ПЖ өңдеудің программалық аспаптары – бұл\Программалар, өңдеу, түзету және даму кезінде қолданылатын жүйелік программалар

ПҚ өңдеудегі өмірлік цикл модельдері?спиральді, сарқырамалы, каскадты

ПҚ өңдеудің өмірлік цикл этаптары\талаптарды талдау, жобалау

ПҚ өңдеудің өмірлік цикл этаптары\тарату, тестілеу, қолдау, талаптарды талдау, жобалау

Полиморфизм дегеніміз не?Түрлі класстарда түрлі әрекеттерді орындайтын әдістерге бірдей атау беру мүмкіндігі

Полиморфизм дегеніміз не?Түрлі класстарда түрлі әрекеттерді орындайтын әдістерге бірдей атау беру мүмкіндігі

ППП

Прецедент бұл-белгілі бір актермен қадағаланатын тізбекті уақиғалар сипаты

Прецеденттер диаграммасы нені бейнелейді?актерлер мен олардың өзара қарым-қатынасын

Программа жөндегішінің жұмысы неде?Аралық деректердің талдау және программаның орындалуын қолмен басқару.

Программа инсталляциясы дегеніміз не?Нақты бір компьютердағы оның тарату ортасына орналасуы

Программадағы инвариант дегеніміз не?Есептеу жолдарына және әсер етуші факторларға байланысты емес мәндерді сақтау нәтижесі.

Программалық жабдықтама түрін тап\жүйелік

Программалық қамтаманы жобалау кезінде қолданылатын информация элементі:артефакт

Программалық құралдарды өңдеу аспаптары – бұл\ПҚ өңдеудің аппараттық аспаптары

Программаның ӨЦ дегеніміз не?инсталляциялау, ендіру

Программаның ӨЦ дегеніміз не?Өңдеу, тестілеу, Инсталляциялау, ендіру

Проект файлының кеңейтілуікас.dpr

Процедураның түрлерін көрсетіңіз\Оқиғалық

Процесстің түрлері және олардың ӨЦ құрамындағы саны?5 негізгі, 8 қосымша, 4 ұйымдастырушы

Процесстің түрлері және олардың ӨЦ құрамындағы саны?5 негізгі, 8 қосымша, 4 ұйымдастырушы

РРР

Растрлық кескін дегенімізнеНүктелерден құрастырылған, пиксельдер жиынтығы

Рациональды унифицирленген процесс қандай этаптардан құралады?зерттеу, жоспарды тиянақтау

Ресурстар файлының қанша түрі бар\3

Ресурстар файлының қанша түрі бар3

ССС

Спиральдің әрбір орамындағы кезекті өнім версиясын қарастыратын өмірлік цикл моделі қалай аталады\Спиральды модель

Сценарий бұл\Тәртіпті бейнелейтін, нақты әрекеттер тізімі

Сыртқы орта жүйедегі қандай компоненттер көмегімен әсерлеседі?кіріс, шығыс

Сыртқы орта жүйедегі қандай компоненттер көмегімен әсерлеседі?Кіріс, шығыс, басқару механизмдер

ТТТ

Талаптарды талдау жұмысын құжаттау және орнату кезінде қандай талаптар орындалу керек?Функциональды және техникалық, сыртқы интерфейске, квалификациялық, функционалдау қауіпсіздігі, ақпаратты қорғау, қолмен жасалатын операция эргономикалығы, ақпаратты жүргізу және ұйымдастыру мен құжаттау.

Тәуелсіз элементтерді бір бүтінге біріктіруді\Инкапсуляция

Техникалық жабдықтау деп нені айтады?Ақпараттық жүйенің жұмысына арналған техникалық құралдардың комплексі

Техникалық құралдар комплексі қай құрамнан тұрады\Ақпаратты шығару, өңдеу, жинақтау, беру құралдары

Техникалық құралдар комплексі қай құрамнан тұрадыТүрлі компьютер мен перифериндік құрылғылар жиынтығы

Төмен деңгейлi программалау бұл\кодтық немесе мнемоникалы (ассемблер) пiшiнде командалар

Төменгі деңгейде программалау дегенді қалай түсінесіз?Программаны микропроцессор немесе ассемблер тілінде жазу

Төмендегінің қайсысы ДҚБЖ-не жатады?ACCESS

Транслятор дегеніміз не\Бағдарламалау тілінен ЭЕМ-тіліне аудармашы

Транслятор дегеніміз\Дұрыс жауабы жоқ

Турбо қабықша қандай құралдарды береді?Текстік редактор, компилятор және линкер, менеджер файлы, мэйкер, программа жөндегіш

Тұтынушының интерфейстерді жобалау кезінде қарастырылатын, жүйеге таныс типтерді атаңыз.әріптік, сандық

Тізбектер диаграммасы нені бейнелейді?хабардың уақыттық тәртіптелуі

УУУ

Утилиттер деп нені айтады?Операциялық жүйе мүмкіндіктерін қамтамасыз етуші көмекші бағдарламалар

Ұжымдық жабдықтау деп нені айтады?Ақпараттық жүйе жасау және қолдану барысында жұмысшылардың техникалық құралдармен және өзара қарым-қатынас реттеуші әдістер

ҰҰҰ

Ұйымдастырушы процесстерді атаңыз?басқару, жетілдіру, оқып үйрену

Ұйымдастырушы процесстерді атаңыз?Инфрақұрылым құру, басқару, жетілдіру, оқып үйрену

ФФФ

Файлдық менеджер – бұл программалық аспап, не үшін арналған?файлдармен жұмыс жасау үшін

Файлдық менеджер – бұл программалық аспап, не үшін арналған\файлдармен жұмыс жасау үшін

Файлдың сипатталу түрін көрсет\Мәтіндік

Физикалық модель нені суреттейді?деректер қорындағы ақпараттың көрінісін анықтайды

Формада тізім енгізілетін өріс түрінде көрінетін компоненті көрсетіңіз\TComboBox

ЭЭЭ

Этаптар арасындағы циклды итерациялы кері байланысты қарастыратын өмірлік цикл моделі қалай аталады\Аралық бақылауы бар этап аралық модель

Программа ж с қ

5GL деңгейінде программалау дегеніміз не?Визуальды құрушы программасын қолдану

Application.Initialize дегеніміз неҚосымша объектісін инициализациялау әдісі

Application.Run дегеніміз не\Программаны іске қосуды қамтамасыз ету әдісі

CASE технология – бұл\программалық құралдарды өңдеудің компьютерлік технологиясы

Compiling бөлiмі нені басқарады?компиляцияның ортақ аспектiлерiмен басқарады

Copy(a,m,n) деп нені айтады\а мәтінінің m – символынан бастап n символын кесіп алу

DDD

Debugger – бұл программалық аспап, не үшін арналған?программадағы қатені табу үшін

Delphi қандай жүйелерге жататынын көрсетіңіз\Объекті-бағытталған бағдарламалау

Delphi құрамында мән арнасып дайындауға арналған утилиттерді көрсетіңі\BDE Administrator

Delphi ортасының негізгі терезелерін атаңыз:Негізгі терезе, Форма (form1), Объектілер инспекторы (object Inspector)

Delphi7 жаңа проект келесі жолмен ашылады?FILE/NEW Application

Delphi7 контекстік менюдің классын көрсет\TРopupMenu

Delphi7 қандай компонент Memo терезесіне текст жазылмайтынын көрсет\ReadOnly

Delphi7 қандай компонент жазылатын тексттің шрифтін көрсет\Font

Delphi7 қандай қасиеті компоненттің көрінетінің білдіретінін көрсетіңіз\Visible

Delphi7 қарапайым тізімді көрсететін классты көрсет\TlistBox

Delphi7 негізгі және контекстік менюлердің классын көрсетТmainMenu, TpopupMenu

Delphi7 ортасы қандай тілдің негізінде құрылғанын көрсетіңіз\TobjectPascal

Delphi7 проект менеджері қандай клавишалармен ашылады?CTRL+ALT+F11

Delphi7 тәуелді переключатель көрсететін классты көрсет\TradioButton

Delphi7 тәуелсіз переключатель көрсетін классты көрсетіңіз\TcheckBox

Delphi7 ұзын көп қатарлы текстті қабылдайтын компоненті көрсет\Memo ERWin

ERWin логикалық және физикалық модельдермен қандай жұмыс жасайды?оларды бір диаграммаға біріктіреді

ERWin 2 деңгейлі моделін көрсетіңіз?Логикалық

ERWin-де физикалық модель нені көрсетеді?нақты ДҚБЖ

ERWin-де диаграммалар қандай блоктардан құрылады?атрибут, байланыс

ERWin-де диаграммалар қандай блоктардан құрылады\Объект, атрибут және байланыс

ERWin-ді модельдеу қай методологияда іске асырылады?IDEF1X FEO

FЕO диаграммасы ВРWin-де ... таңдау барысында қолданылады:көзқарас IDEF

IDEF3 моделіндегі негізгі компонент Unit of work (жұмыс бірлігі) қалай белгіленеді?тіктөртбұрыш

IDEFO – ВРWin бұл ... үлгілеу әдісі\бизнес-процесстерді

IDEFO – салынатын диаграмма түрлерін атаңыз?контексті, декомпозиция

MainMenu деп нені айтады\Программа мәзірін құруNNN

NC, FAR, WinCommander операциялық ортасында (файл – менеджерлер) нелермен жұмыс жасауға арналған аспаптар?бағдарламалар файлдарымен

OOO

OCL (Object Constraint Language) – дегеніміз не?Обьек шектеулерінің тілі

RRR

RAD деп нені атайды?Қосымшаларды тез жасау

RAD қандай қызмет атқарады?пiшiндердi редактор, дұрыстаушы, конструктор.

RAD- процессiнiн бiрiншi және екінші бөлiмдерi:бизнес-модельдеу, берiлгендердi моделдеу

RAD- процессiнiн төртiншi және бесінші бөлiмдерi:генерация косымшасы, тестiлеу және бiрiктiру

RAD- процессiнiн төртiншi және бесінші бөлiмдерi:тестiлеу, бiрiктiру

RAD- процессiнiн үшiншi және төртінші бөлiмдерi:өндеу моделi, генерация косымшасы

RAD-процесс бул:қосымшаны жылдам жасау

Rational Rose – дағы көрсетілім түрлері?use case view, logical view

Rational Rose –да экран элементтерінің қанша түрі бар?5

Rational Rose дегеніміз не?құрастырылатын жүйенің бейнесі

reverse engineering дегеніміз?жүйелердiң қорғауларын зерттеу

RR қолдану артықшылықтары?Программа текстін қолмен жазу мүмкіндігін жояды

RR қолдану кемшіліктері?листингтегі текстің және функциялардың өте көп болуы

RUP – әдістемесінің негізгі ағындарының қанша түрі бар\9

RUP – әдістемесінің негізгі ағындарының қанша түрі бар\9

RUP дегеніміз не қанша және қандай этаптардан құралады?Рациональды унифицирленген процесстің 4 этапы

RUP әдістемесінің ағындарының құрамы қандай?бизнес-талдау, талаптарды анықтау және оларды басқару

RUP әдістемесінің ағындарының құрамы қандай?Бизнес-талдау; талаптарды анықтау және оларды басқару

RUP қандай жұмыстардан тұрады?Талаптарды дайындау, жобалау, программалау, тестілеу, тарату

RUP қандай жұмыстардан тұрады?талаптарды дайындау, жобалау, программалау, тестілеу, тарату

RUP процесс құрылымның неше фазасы бар?4

RUP процессінің фазалар құрамы қандай?Зерттеу, жоспарды нақтылау

RUP процессінің фазалар құрамы қандай?Зерттеу, жоспарды нақтылау

RUP процессінің фазалар құрамы қандай?зерттеу, жоспарды нақтылау, құру, ашып қарау

RUP фазаларын атаңыз?зерттеу, жоспарды нақтылау

RUP-та тарату үшін қолданылатын қандай практикаларды білесің?интерактивтік өңдеу, талаптарды басқару, модулдік архитектураны қолдану, визуальды моделдеу

RUP-та тарату үшін қолданылатын қандай практикаларды білесің?Интерактивтік өңдеу, талаптарды басқару, модулдік архитектураны қолдану

SQL

SQL Explorer утилитасы қандай қызмет атқарады\Алиас даярлау

StrToInt(x) функциясы дегеніміз не\Кескіні жолдық типті х бүтін санын қалпына келтіру

StrToStr(x) функциясы дегеніміз не\Х Бүтін санын жолдық типті ету

TObject

TОbject дегеніміз не?Барлық кластардың арғы атасы

UML

UML – да неше диаграмма түрін салуға болады?9

UML – де класстарға қолданатын стандартты стереотиптерді атаңыз\metaclass, powertype,

UML – де класстарға қолданатын стандартты стереотиптерді атаңызmetaclass, powertype

UML – дің стандартты элементтеріне не жатады?шектеулер, белгіленген мәндер

UML – дің стандартты элементтеріне не жатады?шектеулер, белгіленген мәндер,

UML қандай тіл:визуализация үшін қажет графикалық тіл, спецификация үшін қажет графикалық тіл

UML нотациясындағы негізгі класс стереотиптерін атаңыз\Entity (мән), Control (басқару)

UML нотациясындағы негізгі класс стереотиптерін атаңызBoundary (шектік), Entity (мән), Control (басқару);

UML өзінде қандай құрылыс блоктарын қамтиды?мән, байланыс

UML өзінде қандай құрылыс блоктарын қамтиды?мән, байланыс, диаграммалар

UML өзінде қандай құрылыс блоктарын қамтиды?мән, байланыс, диаграммалар

UML тіліндегі ассоциация қатынасы деген не?обьектілер арасындағы құрылымдық байланыс

UML тіліндегі ассоциация қатынасы деген не?обьектілер арасындағы құрылымдық байланыс

UML тіліндегі байланыс тәуелділігі деген не?қолдану байланысы

UML тіліндегі жалпылау қатынасы деген не?жалпы кластарды байланыстыратын арнайыланған қатынас

UML тіліндегі моделдің динамикалық бөлігі бұл\құрылымдық мәндер;

UML тіліндегі моделдің түсініктеме бөлігібұл\аннотациялық мәндер;

UML тілінің сөздіктерінің құрамында болмайды:алгоритмдер

UML-да қандай байланыстар анықталған ?тәуелділік, ассоциация, жалпылау, іске асыру

VVV

Visual Studio аспаптарының басқа визуальды құрушы аспаптарынан айырмашылығы неде?Тарату тілінің әмбебабтығы және сырқы тілдердің алуан түрлілігі.

AAA

Агрегация дегеніміз не?ассоцияцияның арнайы түрі, бүтін және бөлігі арасындағы қатынастарды сипаттайды

Активті объект дегеніміз не?Процесте немесе жіпшеде басқарушы әрекетті инициализациялайтын обьект

Ақпараттық жабдықтау деп нені айтады?Ақпаратты кодтау жүйесінің, құжаттардың реттелген жүйесінің және мәліметтер қорын тұрғызу әдістемесі

Ақпараттық жүйе деп нені айтады?Қойылған мақсатқа жету үшін ақпаратты беру, өңдеу және сақтауға пайдаланылатын әдістер жиынтығын айтамыз

Ақпараттық жүйе деп нені айтады?Қойылған мақсатқа жету үшін ақпаратты беру және сақтауға пайдаланылатын әдістер жиынтығын айтамыз

Ақпараттық жүйенің қанша түрі бар?7

Алиас дегеніміз не?Бүркеншік атау

Анықталған бір белгісі бойынша жиналған операциялар жиыны?функция

Арнайы әдіс және инициализация жасаушы объект\конструктор

Арнайы колданыстагы багдарламалык куралдар классификациясы:авторлык жуйелер, эксперттiк жуйелер

Арнайы қолданыстағы бағдарламалық құралдар:Эксперттык жуйелер

Архитектураны жобалау эдiстерiнiн классификациясы:өңдеуге бағытталган

Аспап бағдарламаларды әзiрлеу және өткiзу жұмыстарын жасау құралы болып, кандай түрге бөлiнедi?Аппаратты, программалы

Аспаптарға қатынау жасау үшін менюдің қандай пункті қолданылады?Tools.

Аспаптардың жұмыстың басқарудың файлдарының жасауы қандай файлдар?командалық файлдар

БББ

Багдарламалык камтамасыздандырудын канша стандарты бар:3

Бағдарламалық қабықшалар дегеніміз не?Қолданушы дербес компьютермен байланыс жасауын жақсы және қолайлы түрде қамтамасыз ететін бағдарлама

Бағдарламаны бір бүтіндей машина тіліне аудара отырып, жеке операторларды сонымен бірге олардың өзара келісімділіктерінің дұрыстығын тексеретін қызметші бағдарлама\компилятор

Багдарламаны жобалау этаптары:есептiн берiлу улгiсi, багдарламаны жобалау, онын моделiн құру

Бағдарламаның жеке бөлігі ретінде құралған логикалық байланысты операциялар тізбегі\модуль

Бағынышты класты көрсет\Туынды

Барлық типті операторлар үшін характерлік жалпы жағдайын көрсетіңіз.Ойлаудың жалпы моделі, Шешімді қабылдау, Психофизиологиялық характеристикалар.

Берілгендер типтерін көрсетіңіз\Жай, Күрделі

Берілгендерді енгізудің негізгі құрылғысы:Пернетақта, дискілік файл

Бір жұмыс орнында орындалатын элементар әрекет?операция

ВВВ

Визуалды бизнес – моделдеуі үшін қандай аспаптар қолданылады?BPWin

Визуальды құрастырушы аспаптарын қалай бөлуге болады?Сыртқы және ішкі (ішіне орналасқан).

Визуальды құрастырушы программасының құралдарын атаңыз?Компоненттер кітапханасы, өңдеу панелі (форма), компоненттер қасиетінің инспекторы, графикалық және текстік редактор, компилятор және линкер, жөндегіш, диаграммалар редакторы, мастерлер (жол сілтеушілер), мэйкер, файлдар менеджері.

Визуальды программалу негізінде қандай элементтер технологиясы бар?Drug and drop, drug and dock, VCL.

BPWin

BP Win-де модельдеудің қандай түрлерін ерекше атайды?DFD, IDEF3

ВРWin – дағы IDEFO диаграмма құрамына кірмейтін диаграмма\құжат айналымы

ВРWin үлгілеуінде форманы алу үшін не қолданылады?IDEF3

ВРWin-де IDEFO модельдің құрамына кірмейтін компонентасы:бизнес-функция

ВРWin-де DFD құрамына кірмейтін элемент:механизм

ВРWin-де IDEF3 құрамына кірмейтін элемент:шақыру

ВРWin-де қолданылатын ішкі бағдаршалар түрлерін атаңыз?Output – Input, Output – Control

ВРWin-де қолданылатын сыртқы бағдаршалар түрлерін атаңыз?Input, Output

ВРWin-дегі декомпозиция диаграммасының құрамына кірмейтін компонента:мәліметтер қоры

ВРWin-дегі декомпозиция диаграммасының құрамына кірмейтін компонента\деректер қоймасы

ВРWin-нің кілттік нүктелерін атаңыз?IDEFO, DFD, IDEF

ГГГ

График түрiнде қалыптар,олар\экспорт, импорт

ДДД

Дербес компьютерді бағдарламалық жабдықтау неше түрі болады?3

Деректердiң өзара байланысының жинақталуы, ЭЕМ аппараттары, деректердi сақтау және осы деректердi манипуляр бағдарламасын қолдану қалай аталады\деректер қоры

Деректерді өңдеуді тарату нені білдіреді?Деректер ағымын бөлу және процессорлар арсындағы басқару (жұмысты орындаушылар).

Диаграмма бұл-Көптеген элементтердің графикалық көрсетілімі

Динамикалық жадтан объектіні арнайы қай әдіс жояды\Десструктор

Динамикалық объектілерден жадыны босататын арнайы әдіс\деструктор

ДК әзiрлеу процесiнде құрылып пайдаланатын өнiм не деп аталады?Артефакт

Драйвер деп нені айтады?ОЖ сыртқы құрылғыларымен қарым-қатынасын қамтамасыз етуші бағдарламалар

Драйвер деп нені айтады?ОЖ сыртқы құрылғыларымен қарым-қатынасын қамтамасыз етуші бағдарламалар

ЕЕЕ

Егер тек ОӘК сүйенсек, онда неше балл алуға болады?50 баллдан төмен

Есептеу жүйесі не үшін қолданылады?Автоматтандырылған жүйе жасау негізі

ӘӘӘ

Әдістер дегеніміз не?Кластың өрістері мен қасиеттерін өңдейтін процедуралар мен функциялар

Әдістер дегеніміз не?Кластың өрістері мен қасиеттерін өңдейтін процедуралар мен функциялар

Әртүрлі класстарға кіретін әдістерге бірдей ат қолдану мүмкіндігі\Полиморфизм

ЖЖЖ

Жалпы жағдайда адам арқылы ақпаратты қабылдау және өңдеу кезінде қандай талдаушылар қатысады?көру, есту

Жалпы жағдайда сипатталу бөлігін көрсет\Процедуралар мен функцияларды сипаттау

Жалпы қолданыстағы бағдарламалық құралдар:текстiк редакторлар

Жоба этаптарын тізбектей фиксирленген тәртіп бойынша орындайтын өмірлік цикл моделі қалай аталады\Каскадты модель

Жобада қолдану үшiн объектiлердiң панелi дегеніміз?дара жобалаушыда панельдiң күйге келтiруi, пакеттеу құрамы

Жобалаудын болшектiк этаптары-бул:багдарламаны процедуралык сипаттау

Жобаның интерфейсiнiң контейнерлерi бұл\пiшiн

Жүйелік жабдықтау дегеніміз не?Операциялық жүйелерден және бақылау, диагностика жасау құралдарынан тұрады

Жүйелік программалау – бұл:Нақты бір программалау тіліндегі жаңа программаны өңдеу үшін арналған жүйе

Жүйелік реестр сипаттамасы неде?Компьютердегі жұмысты орындау ортасы.

Жүйелік ресурстарды қолдануға тапсырысы бар жұмыс бірлігі қалай аталады\процесс

Жұмысты орындау ортасын қалыптастыру үшін меню пунктінің қайсысы қолданылады?Environment.

ИИИ

Идентификатор деп нені айтады\Айнымалыға берілген атау

Иерархиялык диаграммалар әдiсiнде байланыс жузеге асады:кiрicтiк жэне шыгыстык берiлгендер арасында

Интегралданған қолданбалы жүйелер деп нені айтады?Ақпаратты өңдеудің әмбебап мүмкіндіктеріне ие қолданбалы бағдарламалардың комплексті пакеті

Интерпретатор – бұл программалық аспап, не үшін арналған?программаны жолдап орындау үшін арналған

Интерфейс бұл\класс немесе компонент көрсететін спецификациялар қызметінің құрамынан тұратын, көптеген операциялар

Интерфейс жасауда келесi принциптердi басшылыкка алу кажет:жумыс ынгайлылыгы мен карапайымдылыгы

Интерфейс\бул багдарламалармен бiрге журетiн сырткы кабыкша

Интерфейстiн кандай да бiр типiн тандау ушiн келесi сурактарга жауап беру кажет:қосымшадагы жасалатын кужаттар типтерi колемi кандай


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!