Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Розділ 3. ВІДДІЛЕННЯ ПЕДІАТРИЧНОГО ПРОФІЛЮстудент повинен знати:

1. Структури дитячих закладів охорони здоров'я та функціональні обов'язки постової медичної сестри, медичної сестри процедурного кабінету, дільничної сестри поліклініки.

2. Знати правові аспекти роботи медсестри з дітьми та їх родиною.

3. Посадові обов'язки медичної сестри.

4. Накази та інструкції, які регламентують роботу дитячого стаціонару та поліклініки.

5. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку дітей.

6. Правила вигодовування дітей до року та розрахунок разової і добової кількості їжі.

7. Симптоматику захворювань, їх ускладнення, догляд за хворими.

8. Календар профілактичних щеплень.

студент повинен уміти;

1. Володіти навиками професійного спілкування.

2. Володіти навичками виконання сестринських маніпуляцій в педіатрії.

3. Оформляти медичну документацію.

4. Виконувати обов'язкові практичні навички.

5. За даними обстежень оцінювати стан дитини, стан тяжкості хворого.

6. Давити поради батькам щодо вигодовування та загартування дітей.

7. Проводити санітарно-освітню роботу.

8. Здійснювати догляд і спостереження за хворою і здоровою дитиною.

9. Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах:

• діабетичній, гіпоглікемічній комах;

• гіпертермії;

• судомному синдромі;

• ларінгоспазмі;

• носовій кровотечі;

• асфіксії новонародженого;

• анафілактичному щоці;

• блюванні;

• непритомності.

Робота в стаціонарі (6днів)

Робочі місця студентів: маніпуляційна - 1 день, процедурний кабінет - 1 день, на посту медичної сестри - 3 дні, у відділенні патології новонароджених. Розподіл студентів на робочі місця здійснюють методичні та загальні керівники практики з урахуванням можливостей лікувально-профілактичної установи та переліку обов'язкових навичок.

Самостійна робота студентів на кожному робочому місці здійснюється під контролем досвідчених медичних сестер.

Студенти проводять догляд за дітьми різних вікових груп, засвоюють специфіку роботи на посту медичної сестри, виконують процедури і маніпуляції, оцінюють стан тяжкості хворих дітей, анатомо-фізіологічні особливості розвитку дитини, визначають заходи з догляду за хворими та обсяги долікарської допомоги при невідкладних станах, проводять санітарно-освітню роботу з батьками.

 

№ п/п Перелік обов’язкових практичних навичок Дата Всього за розділ Оцінка Підпис безпосеред нього керівника
                 
1. Підготовка ліжка хворій дитині, заміна постільної та натільної білизни.                  
2. Сповивання та вкладання грудної дитини до ліжка.                  
3. Проведення ранкового туалету дитини: догляд за шкірою, очима, вухами, носом, волоссям, порожни-ною рота. Підмивання дитини.                  
4. Подавання судна (висаджу-вання на горщок), проведення дезінфекції судна (горшка).                  
5. Годування дитини. Для грудних дітей підігрівання суміші і годування через соску.                  
6. Обробка сосок, посуду.                  
7. Вибір призначень з листки призначень.                  
8. Визначення частоти пульсу, дихання, вимірювання температури тіла, реєстрація в температурному листку.                  
9. Вимірювання артеріального тиску та його реєстрація.                  
10. Закапування ліків в очі, в ніс і в вуха.                  
11. Накладання зігрівального компресу, застосування грілки, пузиря з льодом.                  
12. Накладання гірчичників, банок. Виконання гірчичного обгортання.                  
13. Проведення очисної, живильної клізми.                  
14. Промивання шлунка.                  
15. Введення газовивідної трубки.                  
16. Проведення шлункового зондування.                  
17. Проведення дуоденального зондування.                  
18. Підготовка інструментарію до плевральної пункції.                  
19. Підготовка інструментарію до інтубації і трахеостоміі.                  
20. Здійснення догляду за хворими з трахєостомою.                  
21. Використання електровідсмоктувача.                  
22. Підготовка хворого до рентгенологічного обстеження кишково-шлункового тракту.                  
23. Підготовка хворого до ультразвукового обстеження.                  
24. Забір сечі, калу на лабораторні дослідження.                  
25. Підготовка маніпуляційної до роботи.                  
26. Підготовка стерильного столика.                  
27. Збирання шприців різних систем. Набирання ліків з ампул і флаконів.                  
28. Розрахунок, розчинення і введення антибіотиків.                  
29. Визначення чутливості хворого до антибіотиків.                  
30. Введення ліків підшкірно, внутрішньом'язово.                  
31. Підготовка систем внутріш-ньовенного краплинного введення рідини.                  
32. Внутрішньовенне введення ліків.                  
33. Забір крові а вени для лабораторного дослідження.                  
34. Знезаражування та перед-стерилізаційне очищення інструментарію.                  
35. Проведення оксигенотерапії дітям.                  
36. Розрахунок дози інсуліну та його введення.                  
37. Робота над документацією дієтичної сестри в стаціонарі.                  
38. Виписування рецептів, довідок, направлень на обстеження                  
39. Вигодовування дітей до року, виписування рецептів до молочної кухні.                  
40. Проведення антропометрії у дітей.                  
41. Проведення контрольного зважування грудних дітей.                  
42. Розрахунок добової і разової кількості їжі в залежності від віку дитини.                  
43. Підготовка і проведення гігієнічної ванни.                  

Безпосередній керівник практики: ____________________ _____________

(прізвище та ініціали) (підпис)

Робота в поліклініці (5 днів)

Робочі місця студентів на прийомі з дільничним педіатром, в кабінеті профілактичних щеплень, маніпуляційному кабінеті. Проводиться закріплення навичок самостійної роботи на прийомі з лікарем, обслуговування диспансерної групи, заповнень, медичної документації, виконання маніпуляцій і процедур в умовах поліклініки та вдома; патронаж хворої і здорової дитини.

Студенти проводить допологовий патронаж, патронаж новонароджених, дітей віком до року та хворих дітей разом з дільничною медичною сестрою, здійснюють відбір для профілактичних щеплень, диспансерних оглядів, виконують призначення лікаря дитині вдома, проводять профілактичні щеплення.

Для забезпечення найбільш ефективного використання часу студенти протягом дня можуть працювати на декількох робочих місцях.

 

 

№ п/п Перелік обов’язкових практичних навичок Дата Всього за розділ Оцінка Підпис безпосеред нього керівника
           
1. Проведення антропометрії.                  
2. Визначення маси, росту залежно від віку.                  
3. Проведення контрольного зважування.                  
4. Складання схеми годування дітей першого року життя.                  
5. Вимірювання температури тіла та її реєстрація.                  
6. Підрахунок пульсу та визначення його характеристики.                  
7. Підрахунок дихання та визначення його характеристики.                  
8. Вимірювання артеріального тиску та його реєстрація.                  
9. Розрахунок дози ергокальціферолу для профілактики і лікування рахіту.                  
10. Заповнення документації дільничної медичної сестри.                  
11. Збирання калу на копрограму, яйця гельмінтів, бактеріологічне дослідження.                  
12. Проведення патронажу (допологового, новонарод-жених та хворих дітей).                  
13. Проведення проби Манту та оцінювання результату.                  
14. Виписування рецептів на молочну кухню.                  
15. Проведення профілактичних щеплень.                  

Безпосередній керівник практики: ____________________ _____________

(прізвище та ініціали) (підпис)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студента(ки)____ курсу, _____групи

Спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа”, Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

Прізвище_____________________________________ ім’я _____________________ по батькові ______________________________.

На проходження медсестринської переддипломної практики у відділеннях педіатричного профілю на базі __________________________________________

(назва лікувально-профілактичного закладу бази практики)

Термін перебування на базі з “____”__________, по “____” _________ 2013р.

Кількість пропущених та відпрацьованих днів практики ____________________

зних:

з поважних причин:________________________________________________

без поважних причин: _____________________________________________

Характеристика роботи

Ставлення до роботи студента _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Засвоєння основ деонтології та професійної етики __________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Рівень теоретичної підготовки___________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Рівень практичної підготовки ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Виконання внутрішнього трудового розпорядку відділення__________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Участь в суспільному житті колективу____________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Виконання програми практики в цілому __________________________________

_____________________________________________________________________

Недоліки в роботі _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка за п’ятибальною системою__________________________

 

Дата “____”_________________ 2013 року.

 

Підпис __________________________

(безпосереднього керівника практики)Просмотров 1114

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!