Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Розділ 1. ВІДДІЛЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮстудент повинен знати:

  1. посадові обов’язки медичної сестри, накази та інструкції, які регламентують роботу відділення лікувально профілактичного закладу.
  2. правила техніки безпеки під час роботи з апаратурою.
  3. долікарську допомогу при невідкладних станах.
  4. дієтичні столи, основи раціонального харчування.
  5. основи медсестринської етики та деонтології.
  6. основні етапи сестринського процесу.

студент повинен уміти:

  1. володіти навиками професіонального спілкування.
  2. вміти здійснювати сестринський процес при догляді за пацієнтами із захворюваннями внутрішніх органів.
  3. володіти маніпуляційною медсестринською технікою та самостійно виконувати обов’язкові практичні навички.
  4. за даними обстеження визначити стан здоров’я пацієнта та надавати невідкладну долікарську допомогу хворим у разі:

· приступу бронхіальної астми;

· легеневої кровотечі;

· непритомності

· колапсу

· приступу стенокардії;

· інфаркту міокарду;

· гострої лівошлункової недостатності;

· гіпертонічного кризу;

· блювання;

· шлунково-кишкової кровотечі;

· печінкової кольки;

· ниркової кольки;

· діабетичної коми;

· гіпоглікемічної коми;

· анафілактичного шоку;

· гострих алергічних станів.

Виконувати заходи, направлені на підтримання санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів лікарні.

Робота в стаціонарі ( 6 днів)

Робочі місця студентів: пост медичної сестри (2 днів), маніпуляційний кабінет (2 дні), процедурний кабінет (2 дні), при наявності окремих кабінетів функціональної діагностики та зондування виділяється до 6 годин робочого часу для роботи в кожному з них, до б годин робочого часу відводиться на роботу в клінічній лабораторії.

Робота студентів у відділенні регламентується посадовими обов’язками на кожному робочому місці і повинна бути спрямована на самостійне виконання обов’язкових практичних навичок.

Студенти проводять огляд і оцінку стану здоров’я пацієнта, здійснюють догляд за пацієнтами з різними захворюваннями, готують пацієнтів до лабораторних, інструментальних, функціональних обстежень, беруть участь у їх проведенні; працюють з листками призначень на посту медичної сестри, в маніпуляційній готують маніпуляційну до роботи та проведення маніпуляцій заповнюють медичну документацію; проводять облік сильнодіючих і наркотичних речовин, здійснюють заходи з дотримання санітарного і лікувально-охоронного режиму відділення; беруть участь у прийнятті та передачі чергувань, надають хворим з невідкладними станами долікарську допомогу, виконують призначення лікаря.

№ п/п Перелік обов’язкових практичних навичок Дата Всього за розділ Оцінка Підпис безпосеред нього керівника
           
1. Реєстрація пацієнтів, що поступають в стаціонар.                  
2. Здійснення огляду хворого, оцінка стану пацієнта.                  
3. Проведення термометрії в записом результатів в температурному листку.                  
4. Визначення частоти і характеру пульсу.                  
5. Вимірювання артеріального тиску, його реєстрація.                  
6. Робота з листком призначень.                  
7. Підготовка хворих та необхідного обладнання до: взяття загального аналізу крові;                  
8. Підготовка хворих та необхідного обладнання до: аналізу крові на вміст цукру;                  
9. Підготовка хворих та необхідного обладнання до: взяття загального аналізу сечі;                  
10. Підготовка хворих та необхідного обладнання до: визначення білка, цукру; та кетонових тіл експрес-методами, діастази;                  
11. Підготовка хворих та необхідного обладнання до: взяття аналізу сечі за методами Зимницького, Нечипоренка, Аддіса-Каковського;                  
12. Підготовка хворих та необхідного обладнання до: взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму;                  
13. Підготовка хворих та необхідного обладнання до: здійснення гастроскопії, бронхоско-пії, ректороманоскопії., колоноскопій;                  
14. Підготовка хворих та необхідного обладнання до: здійснення ультразвукового дослідження органів черевної порожнини;                  
15. Підготовка хворих та необхідного обладнання до: здійснення рентгено-логічних обстежень шлунково-кишкового тректу, нирок, хребта;                  
16. Підготовка хворих та необхідного обладнання до: здійснення плевраль-ної та абдомінальної пункцій;                  
17. Підготовка хворих та необхідного обладнання до: зняття електрокар-діограм;                  
18. Підготовка маніпуляцій-ного стола до роботи.                  
19. Проведення проби на чутливість організму хворого до антибіотиків.                  
20. Виконання внутрішньо-шкірних, підшкірних, внутрішньом'язових ін'єкцій.                  
21. Заповнення систем для трансфузій та проведення внутрішньовенних вливань.                  
22. Введення інсуліну.                  
23. Введення олійних розчинів.                  
24. Взяття крові на біохімічні і бактеріологічні дослідження.                  
25. Проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію (шприців, голок, предметів догляду) згідно з діючими наказами, інструкціями та галузевим стандартом.                  
26. Проведення контролю якості передстерилізаційного очищення інстру-ментарію на наявність крові і миючих засобів.                  
27. Виконання шлункового і дуоденального зондувань.                  
28. Промивання шлунка.                  
29. Постановка клізм: очисної, сифонної, пос- лаблюючої, лікувальної.                  
30. Проведення катетеризації сечового міхура.                  
31. Приготування розчинів хлорного вапна, хлораміну, перекису водню і інших дезинфі куючих засобів.                  
32. Підготовка функціональ-ного ліжка для хворого.                  
33. Заміна натільної та постільної білизни.                  
34. Годування тяжкохворого.                  
35. Виписування, облік і зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим наказом.                  
36. Обробка шкіри, профілактика пролежнів, підмивання хворих.                  
37. Подавання судна, сечоприймача та їх дезинфекція.                  
38. Подавання зволоженого кисню.                  
39. Користування кишенько-вим та стаціонарним інгаляторами.                  
40. Застосування грілки, міхуря з льодом.                  
41. Взяття мазків із зіва, носа на мікрофлору.                  
42. Збирання харкотиння на дослідження.                  
43. Підготовка зондів, катетерів, наконечників до маніпуляцій.                  
44. Констатація смерті, поводження з трупом.                  
45. Оформлення рецептів на лікарські препарати різним категоріям хворих.                  
46. Надання рекомендації хворим з лікувального харчування.                  

Безпосередній керівник практики: ____________________ _____________

(прізвище та ініціали) (підпис)

Робота в поліклініці ( 6 днів)

 

Робочі місця студентів на прийомі з лікарем та на дільниці разом з дільничною медичною сестрою.

Студенти закріплюють навички роботи дільничної медичної сестри терапевтичного кабінету, заповнюють медичну документацію на хворих та диспансерні групи, виконують призначення лікаря з догляду за хворими вдома; проводять санітарно-освітню роботу, заповнюють уніфіковану документацію терапевтичного кабінету поліклініки, знайомляться з роботою кабінету інфекційних захворювань (режим роботи, обладнання, документація, правила диспансерного обліку реконвалесцентів), здійснюють заходи у вогнищі інфекцій.

 

№ п/п Перелік обов’язкових практичних навичок Дата Всього за розділ Оцінка Підпис безпосеред нього керівника
           
1. Реєстрація в журналі викликів додому.                  
2. Заповнення паспортної час-тини амбулаторної карти хворого.                  
3. Виписування направлень в лабораторії.                  
4. Виписування направлень на обстеження.                  
5. Виписування рецептів, вимоги в аптеку.                  
6. Підготовка процедурного кабінету до роботи.                  
7. Проведення стерилізації шприців та медичного інструментарію.                  
8. Проведення парентерального введення ліків: підшкірне, внутрішньом'язове.                  
9. Проведення зондування шлунка і дуоденального зондування.                  
10. Проведення внутрішньо шкірних проб.                  
11. Вимірювання температури тіла та її графічний запис.                  
12. Проведення суб'єктивного і об'єктивного обстеження хворого.                  
13. Вимірювання артеріального тиску та його реєстрація.                  
14. Зняття електрокардіограми.                  
15. Проведення патронажу хворих.                  
16. Доглядання за тяжкохворими вдома.                  
17. Ведення документації кабінету КІЗ.                  

Безпосередній керівник практики: ____________________ _____________

(прізвище та ініціали) (підпис)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студента(ки)____ курсу, _____групи

Спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа”, Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

Прізвище_____________________________________ ім’я _____________________ по батькові ______________________________.

На проходження медсестринської переддипломної практики у відділеннях терапевтичного профілю на базі _________________________________________

(назва лікувально-профілактичного закладу бази практики)

Термін перебування на базі з “____”__________, по “____” _________ 2013 р.

Кількість пропущених та відпрацьованих днів практики ____________________

зних:

з поважних причин:__________________________________________________

без поважних причин: _______________________________________________

Характеристика роботи

Ставлення до роботи студента ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Засвоєння основ деонтології та професійної етики __________________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Рівень теоретичної підготовки___________________________________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Рівень практичної підготовки _____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконання внутрішнього трудового розпорядку відділення__________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Участь в суспільному житті колективу______________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Виконання програми практики в цілому ____________________________________

_______________________________________________________________________

Недоліки в роботі _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка за п’ятибальною системою__________________________

 

Дата “____”_________________ 2013 року.

 

Підпис __________________________

(безпосереднього керівника практики)Просмотров 1131

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!