Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


VIII. Участь громадян у політичному житті країн Західної ЄвропиУчасть громадян у виборах, ефект зміни виборчої підтримки. В європейських країнах простежується тенденція до поступового скорочення рівня участі громадян у виборах. Найбільш переломним етапом у цьому процесі стали 90-ті роки. Саме на цей час припадає найбільш відчутна зміна в підтримці виборцями політичних партій. Відбувається збільшення частки громадян, які голосують не за своєю соціально-груповою належністю, а на підставі індивідуальних характеристик.

Місце і роль референдумів у політичному житті європейських країн, тенденція зростання використання інституту референдуму в політичному житті більшості європейських країн, політичні наслідки застосування інституту референдуму. Еволюція участі громадян європейських країн у профспілкових організаціях. Визначено тенденцію скорочення частки членів профспілок та кількості профспілкових організацій. Основні тенденції протестної активності громадян, переведення існуючих акцій у переважаючий формат конвенційної діяльності. Особливість нового етапу – неокорпоративізму, його ролі в політичному житті європейських країн. Новий етап корпоратизму характеризується збереженням активної ролі держави. Зміна полягає в тому, що поряд з урядом почав впливати на процеси в економічній площині і парламент, що є цілком зрозумілим, з огляду на системи взаємовідносин парламентської більшості та уряду в європейських країнах. Провідним інститутом захисту прав громадян, гарантування їм можливості контролювати та впливати на діяльність/бездіяльність владних структур стали національні омбудсмени та інститут загальноєвропейського омбудсмена.

 

 

Орієнтовні питання до заліку з курсу «Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи»

1. Сутність та причини утворення порівняльної політології.

2. Основні етапи розвитку порівняльної політології.

3. Сутність та основні характеристики порівняльного методу.

4. Головні характеристики неоінституціоналізму.

5. Сутність та основні характеристики поняття соціополітичного поділу.

6. Соціополітичний поділ на соціально-економічній основі.

7. Еволюція поняття «клас», особливості сучасного «робітничого» класу.

8. Соціополітичний поділ на етномовній основі.

9. Особливість соціополітичного поділу на етномовній основі в Бельгії.

10.Особливість соціополітичного поділу на етномовній основі в Сполученому Королівстві.

11.Особливість соціополітичного поділу на етномовній основі в Іспанії.12.Феномен міграції до країн Західної Європи, як підстава формування нового соціополітичного поділу.

13.Соціополітичні поділи на релігійній основі.

14.Особливість соціополітичного поділу на релігійній основі в Сполученому Королівстві.

15.Характеристика християнських партій в країнах Західної Європи.

16.Територіальна основа соціополітичних поділів.

17.Особливості політичних систем федеративних держав європейських країн.

18.Унітарні держави у Західній Європі.

19.Соціополітичний поділ «нової політики».

20.Позиція глави держави у конституційних монархіях.

21.Президент як глава держави.

22.Вимоги до кандидатів на посаду президента в країнах Західної Європи.

23.Права та обов’язки президентів європейських держав.

24.Особливості парламентської форми правління в європейських країнах.

25.Особливості напівпрезидентської форми правління в європейських країнах.

26.Сутність та класифікація парламентів європейських країн.

27.Типологія та роль комісій парламентів європейських країн.

28.Місце і роль партійних фракцій в діяльності парламентів європейських країн.

29.Особливість верхніх палат парламентів європейських країн.

30.Однопалатні парламенти у державах Західної Європи.

31.Двопалатні парламенти у державах Західної Європи.

32.Функції парламентів європейських країн.

33.Місце і роль опозиції в політичних системах парламентів європейських країн.

34.Особливості системи поділу влад в європейських країнах.

35.Сутність та особливості глави уряду в європейських країнах.

36.Типологія урядових кабінетів у країнах Західної Європи.

37.Характеристика однопартійних урядів більшості.

38.Причини існування та особливості урядів меншості.

39.Процедури та чинники формування коаліційних урядів.40.Оцінка урядової стабільності в країнах Західної Європи.

41.Значення виборчих систем в демократичному розвитку європейських країн.

42.Мажоритарна виборча система в європейських країнах.

43.Пропорційна виборча система в європейських країнах.

44.Змішана виборча система в європейських країнах.

45.Питання диспропорційності виборчих систем в європейських країнах.

46.Особливості інституту політичних партій в європейських країнах.

47.Поняття урядової партії в європейських країнах.

48.Еволюція партійних систем в європейських країнах.

49.Еволюція комуністичних партій в європейських країнах.

50.Еволюція соціал-демократичних партій в європейських країнах.

51.Партії зелених в європейських країнах.

52.Основні тенденції розвитку лівих партій в європейських країнах.

53.Основні тенденції розвитку партій центру в європейських країнах.

54.Еволюція ліберальних партій в європейських країнах.

55.Еволюція консервативних партій в європейських країнах.

56.Феномен крайніх правих політичних партій.

57.Інститут омбудсмена в європейських країнах.

58.Інститут неокорпоративізму в європейських країнах.

59.Стан та тенденції розвитку профспілкового руху в європейських країнах.

60.Форми участі громадян в політичному житті європейських країн.

61.Характеристика політичної системи Австрії.

62.Характеристика політичної системи Бельгії.

63.Характеристика політичної системи Данії.

64.Характеристика політичної системи Греції.

65.Характеристика політичної системи Ірландії.

66.Характеристика політичної системи Італії.

67.Характеристика політичної системи Іспанії.

68.Характеристика політичної системи Нідерландів.

69.Характеристика політичної системи Німеччини.

70.Характеристика політичної системи Норвегії.

71.Характеристика політичної системи Португалії.

72.Характеристика політичної системи Сполученого Королівства.

73.Характеристика політичної системи Франції.

74.Характеристика політичної системи Фінляндії.

75.Характеристика політичної системи Швеції.

76.Характеристика політичної системи Швейцарії.

77.Вплив процесу європейської інтеграції на політичні системи країн Західної Європи.

78.Порівняльний аналіз партійних систем Сполученого Королівства та Німеччини.

79.Порівняльний аналіз партійних систем Франції та Швеції.

80.Порівняльний аналіз партійних систем Бельгії та Швейцарії.

81.Порівняльний аналіз позиції глави держави Франції та Німеччини.

82.Порівняльний аналіз позиції глави держави Італії та Іспанії.

83.Порівняльний аналіз позиції глави держави Швейцарії та Австрії.

84.Порівняльний аналіз виборчих систем Сполученого Королівства та Ірландії.

85.Порівняльний аналіз виборчих систем Італії та Німеччини.

86.Порівняльний аналіз виборчих систем Швейцарії та Франції.

87.Порівняльний аналіз парламентської форми правління в Сполученому Королівстві та Італії.

88.Порівняльний аналіз напівпрезидентської форми правління у Франції та Австрії.

89.Порівняльний аналіз напівпрезидентської форми правління в Ірландії та Португалії.

90.Порівняльний аналіз форми правління у ФРН та Нідерландах.

 

Рекомендована література

1. Алексеєнко І.В. Національні держави в умовах глобалізації світу: (політичні і правові аспекти): Монографія. – К.: Б.в.; Ніжин: Аспект – Поліграф, 2006. – 360 с.

2. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: Учебное пособие / Сокр. пер. с англ. А.С.Богдановского, Л.А.Галкиной; Под ред. М.В.Ильина, А.Ю.Мельвиля. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с.

3. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна: Навч.посібник. – К.: Асоціація молодих українських політологів і політиків, 2000. – 200 с.

4. Бурдяк Я. Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів: Монографія / Бурдяк В.І., Ротар Н.Ю. – Чернівці: Рута, 2004. – 328 с.

5. Варзар І. Державна етнічна політика в політолого-етнологічних аспектах: історіологічний аналіз // Наук. Зап./ НАН України, Ін-т політ. І етнонац.дослідж. ім. І.Ф.Кураса. – 2006. – Вип.30, кн.1. – С.107-116.

6. Вінничук Н. Типологія політичної опозиції // Політ.менеджмент. – 2007. – № 3. – С.51-59.

7. Галишев В. Коаліції партій у парламентах // Політика і час. – 2003. – № 5 – С.15-21.

8. Гелей С. Політико-правові системи світу: Навч.посібник / Гелей С., Рутар С., КендусО. – Львів: Львів. Комерц. Академія, 2002. – 224 с.

9. Голишев В. Феномен парламентської більшості // Політика і час. – 2003. – № 3. – С. 3-10.

10. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика/ Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К.: Генеза, 2006. – 394 с.

11. Грин Д.П., Шапиро И. Объяснение политики с позиции теории рационального выбора: почему так мало удалось узнать ?// Современная сравнительная политология: Хрестоматия. –М., 1997. – С.295-323.

12. Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності та перехід до демократії. –Львів, 1999. – 168 с.

13. Денисенко В.М. Проблема визначення предмету політології. // Вісник Львівського національного університету : Серія гуманітарних наук. Вип. 3 Львів, 2004. – С.175-180

14. Дербишайр Д.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2 т. Том 1: Пер. с англ. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 512 с.

15. Дербишайр Д.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2 т. Том 2: Пер. с англ. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 496 с.

16. Енциклопедія політичної думки. – К.: Дух і Літера , 2000. – 471 с.

17. Завершинский К.Ф. Методологическая комплементарность в исследовании символических матриц динамики политических институтов // Полис. – 2003. – № 1. – С.39-49.

18. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. – К.: Основи, 1996. – 420 с.

19. Інститут імпічменту: порівняльний політико-правовий аналіз/ Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. – К.: Юридична думка, 2004. – 176 с.

20. Иншаков О.В. Экономические институты и институции : к вопросу о типологии и классификации // Социологические исследования. – 2003. – № 9. – С.42-51.

21. Калитчак Р. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах. – К.: Знання, 2007. – 303 с.

22. Кармазіна М. Інститут президентства: походження та сутність феномена // Політичний менеджмент. – 2004. – № 3(6). – С. 36-50.

23. Кармазіна М. Політичні інститути: питання методології дослідження // Історичний журнал. – 2004. – № 12. – С.3-8.

24. Кармазіна М., Могилевець О. Становлення і розвиток порівняльної методології в політичних дослідженнях // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5. – С.3-17.

25. Кармазіна М., Щербакова О. “Інститут” та “інституція”: проблема розрізнення понять // Політ.менеджмент. – 2006. – № 4. – С.10-19.

26. Кинг П. Федерализм: многомерная модель исследования. Классифицирование федераций // Полис. – 2000. – № 5. – С.7-18.

27. Кіш Є. Регіони Європи на початку ХХІ століття // Політика і час. - №1 (січень 2007). – С.33-36.

28. Колесник К.О. Парламентська процедура в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз / Нац.юрид.акад. України ім. Я.Мудрого. – Харків, 2003. – 19 с.

29. Кречмер Г. Фракції. Партії в парламенті. – К.: Заповіт, 1999. – 300 с.

30. Кухта Б., Романюк А., Старецька Л., Угрин Л., Красівський О., Ткаченко Г. Політична наука: Словник: категорії, поняття і терміни. – Львів: Кальварія, 2003. – 500 с.

31. Малярчук В. Змагання партійних ідеологів на тлі європейської ретроспективи // Віче. – №7-8 (квітень 2006). – С.48-50.

32. Нижник Н.Р. Впровадження моделі “ парламентська більшість – коаліційний уряд”: аналіз проблеми // Стратегічна панорама. – 2004. – № 4. – С.54-60.

33. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навчальний посібник / За ред. М.І.Обушного. – К.: Арістей, 2006. – 432 с.

34. Павленко І. Правовий статус опозиції. Досвід розвинутих демократій і українські перспективи // Політ.менеджмент. – 2005. – № 5. – С.16-30.

35. Парламенти країн-членів Ради Європи: Довідник /[Авт.-уклад.: Шевчук А.А. та ін.] – К.: Парлам. Видавництво, 2001. – 60 с.

36. Парламентсько-президентська форма правління: Україна та німецький досвід: Зб.наук.праць/ Нац. Акад.держ.упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. Кваліфікації кер.кадрів. За ред. Розпутенка І. – К.:К.І.С., 2003. – 194 с.

37. Патнам, Роберт Д. та ін. Творення демократії: Традиції громадської активності в сучасній Італії/ Р.Д.Патнам разом з Р.Леонарді та Р.Й.Нанетті; Пер. з англ. В.Ющенко. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 302 с.

38. Пауел Дж.-Б. Сучасні демократичні країни. Участь у політичному житті, стабільність і насильство / Пер. з англ.: Христенко О.В., Горбатько В.К. – Харьков: Каравела, 2004.–288 с.

39. Порівняльний аналіз політичних структур Австрії та України. Доповіді і реферати двостороннього політологічного симпозіуму у приміщенні Австрійського Посольства в Києві 16-18 листопада 1995 р. Видано Е. Гофер та Ф.Рудичем. – Львів, 1996. – 316 с.

40. Радченко О.В. Влада і вибори: інституційна взаємодія в демократичному суспільстві: Монографія. – Харків: Магістр, 2006. – 243 с.

41. Романюк А., Поліщук Х. Становлення політико-порівняльних близькосхідних досліджень // Грані. – 2007. – №1. – С.135-138.

42. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД-«Астролябія», 2005. – 366 с.

43. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем краін Західної Європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с.

44. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних інститутів краін Західної Європи. – Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 393 с.

45. Романюк А. Становлення порівняльної політології та головні особливості методу поріняльних досліджень// Збірник наукових праць «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». Вип.16. – 2005. – С.15-21.

46. Романюк А. Сутність та основні підходи щодо визначення соціально-політичних поділів // Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. – 2005. – № 1. – С.41 -47.

47. Романюк А. Типологія урядових кабінетів в країнах Західної Європи: порівняльний аналіз // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – С.235 – 244.

48. Романюк А. Християнська демократія: стан та розвиток у ХХ ст. // Вісн. Львів. ун-ту. Філос. Науки. – 2003. – № 5. – С.324-333.

49. Романюк А. Уряди меншості у системі урядів країн Західної Європи // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2006. – Вип.17. – С.88 - 94.

50. Романюк А.С., Шведа Ю.Р., Шумельда Ю.Р. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2003. – 162 с.

51. Роуз Р. Політична система Англії // Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. – М., 2002. – С.287- 384.

52. Рябіка В. Сучасна європейська соціал-демократія: досвід і проблеми // Політ. менеджмент. – № 6, 2005. – С.58-65.

53. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К.: Тандем, 1996. – 240 с.

54. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. – К., 1996. –124 с.

55. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. Пер. з 2-го англ. вид. – К.:АртЕк, 2001. – 224 с.

56. Серьогіна С.Г. Порядок формування уряду за різних форм правління // Пробл.законності. – 2004. – № 12. – С.3-8.

57. Сіленко А.О., Коляденко В.А. Соціальна держава: тернистий шлях до визнання. – О.: ТЕС, 2002. – 286 с.

58. Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. Учебник. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. – 472 с.

59. Современная сравнительная политология: Хрестоматия. – М.: Московский общественный научный фонд, 1997. – 378 с.

60. Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / [Авт. Кол.: В.Бакиров, Н.Сазонов, В.Фисун и др.]; Ред. В.Бакиров, Н.Сазонов. – Харьков: ХНУ им. В.Н.Каразина, 2005. – 591 с.

61. Стешенко Т.В. Зарубіжний досвід формування виборчих органів // Пробл.законності. – 2005. – Вип.72. – С.16-22.

62. Товт М.М. Міжнародно-правовий захист національних меншин (Тенденції сучасного розвитку)/ НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2002. – 17 с.

63. Троян С.С. Порівняльні політичні системи сучасності: Навч. Посіб. Для студ.вищ.навч.закл. – К.: НМЦВО, 2003. – 266 с.

64. Фісун О. Типології політичних систем: основні підходи // Політ. менеджмент. – 2005. – № 5. – С. 39-50.

65. Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

66. Шведа Ю. Політичні партії: Енциклопедичний словник. – Львів: Астролябія, 2005. – 488 с.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!