Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ОБОВ”ЯЗКИ В ОБЛАСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Місце видання: Державне підприємство „Солотвинське лісове господарство”

 

 

МАЙСТРА ЛІСУ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Майстер лісу належить до категорії „Керівники”.

- Майстер лісу призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора із дотриманням вимог чинного законодавства.

- Майстер лісу у своїй роботі керується положеннями, інструкціями, наказами, розпорядженнями та іншими документами, що відносяться до виконання його обов”язків.

- Майстер лісу безпосередньо підпорядковується лісничому, помічнику лісничого старшому майстрові лісу.

 

 

МАЙСТЕР ЛІСУ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

- положення, інструкції, накази, розпорядження та інші документи, що відносяться до виконання його обов”язків;

- топографічні, ландшафтні та лісорослинні умови й особливості обходу;

- правила пожежної безпеки і санітарні правила в лісах;

- правила відпуску деревини, правила і терміни полювання;

- правила сінокосіння, випасу худоби та інших побічних користувань у лісі, а також правила охорони праці;

- норми відповідальності за порушення лісового законодавства;

- правила поводження з вогнепальною зброєю та її застосування;

- порядок видавання та оформлення документів на різні види лісокористування, складання та пред”явлення протоколів про лісопорушення, порушення правил полювання, накладання арешту на лісову, мисливську та іншу продукцію;

- організацію та технологію робіт на сівбі і садінні лісу, сприянні природному поновленню, догляді за лісом та лісовими культурами, у побічному користуванні лісом, на заготівлі лісового насіння з лісонасіннєвого матеріалу;

- технічні умови і стандарти на лісове насіння та лісонасіннєвий матеріал, харчові продукти лісу, лікарські рослини і технічну сировину, деревну зелень, що заготовляються;

- основні знання про будову деревини та її властивості;

- способи і засоби гасіння лісових пожеж;

- ознаки появи і поширення шкідників та хвороб лісу;

- правила приймання і видавання лісопродукції;

 

2.

-законодавчі та нормативні документи, пов”язані з лісовою сертифікацією.

 

 

ФУНКЦІЇ

Здійснює охорону лісів, лісовпорядних знаків та іншого йому довіреного майна в закріпленому за ним обході .

 

СЛУЖБОВІ ОБОВ”ЯЗКИ

Здійснює охорону лісів, стаціонарних пунктів спостереження за лісом, мостів і лісовпорядних знаків та іншого ввіреного йому майна в закріпленому за ним обході. Проводить державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом лісу, що перебуває користуванні підприємств, організацій, підприємств сільського господарства, громадян. Дає вказівки щодо усунення порушень лісового законодавства, правил пожежної безпеки, встановленого порядку ведення лісового господарства та лісокористування. Затримує у встановленому порядку осіб, винних у лісопорушеннях і порушення правил полювання, з накладанням арешту на незаконно добуту в лісі та на шляху з лісу продукцію. Проводить в установленому порядку огляд речей, а також вилучення у правопорушників лісової і мисливської продукції, знарядь порушень і документів на них. Складає протоколи про виявлені порушення лісового законодавства, правил пожежної безпеки, правил полювання на землях лісового фонду або лісові пожежі і передає їх у лісництво, або старшому майстрові лісу. Повідомляє посадову особу вищого рівня про появу в лісі шкідників і хвороб лісу. В межах закріпленого обходу надає допомогу старшому майстрові лісу в організації і проведенні лісогосподарських та лісокультурних робіт, контролю за відведенням лісосік, а також лісових ділянок під сінокосіння, пасовища та інші види користувань, показі в натурі при проведенні лісовпорядкування меж, межових знаків, квартальних просік, візирів тощо. Забезпечує охорону лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу. Запобігає злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового господарства та використання лісових ресурсів. Приймає і видає лісопродукцію.

Здійснює контроль за веденням лісового господарства в ввіреному йому обході відповідно до вимог лісової сертифікації, чинного законодавства України, міжнародних договорів, що ратифіковані Україною, а також вимог Принципів і Критеріїв Лісової Опікунської Ради, за дотриманням усіх вимог стандарту ланцюга постачання лісопродукції, що вимагає ЛОР, виявляє і охороняє усі рідкісні і зникаючі види флори і фауни.

 

ПРАВА

- здійснювати контроль за охороною лісу в ввіреному йому обході та проведенням лісокультурних та лісогосподарських робіт;

- зберігати носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю в порядку встановленому законодавством ;

- вилучати в установленому законом порядку в громадян і юридичних осіб, які порушили лісове законодавство, документи, добуту деревину та інші продукти лісу, знаряддя їх добування, а також транспортні засоби, що були знаряддям правопорушення;

 

 

3.

- проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відео зйомку як допоміжний засіб для запобігання порушень у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

- безперешкодно відвідувати територію і приміщення юридичних осіб, які проводять діяльність, пов”язану з добуванням, зберіганням або переробленням деревини та інших продуктів лісу, з метою здійснення нагляду за законністю їх використання;

- визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому господарству, та шкоди, заподіяної лісу.

 

 

ОБОВ”ЯЗКИ В ОБЛАСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Здійснює контроль за безпечними умовами праці та дотриманням правил техніки безпеки при проведенні лісогосподарських та лісокультурних робіт, збору насіння, відведенням лісосік.

Забезпечує охорону лісів від пожеж і дотримання правил пожежної безпеки в лісах.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Несе відповідальність за: охороною лісу, збереження лісопродукції і іншого державного майна у ввіреному йому обході, за невиконання, або неналежне виконання службових обов”язків передбачених цією посадовою інструкцією та дотриманням у своїй роботі вимог чинного законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Головний лісничий Я.Й.Крицун

Юрисконсульт

 

Посадову інструкцію одержали і з нею ознайомлені:

№ п/п Прізвище, ім”я, по батькові Дата одержання підпис
 

 


Просмотров 1711

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!