Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


VII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮI. загальні положення

1. Завідувач експедиції належить до професійної групи "Керівники".

2. Призначення на посаду завідувача експедицій та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням

з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Завідувач експедиції безпосередньо підпорядковується _________________

4.

 

 

5.

 

II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Завідувач експедиції:

1. Здійснює керівництво роботою експедиції в установі.

2. Організує своєчасне доставляння, а також приймання, оброблення і відправлення за призначенням тих, що надходять, вантажів, документів, кореспонденції тощо.

3. Забезпечує збереження вантажів, документів, кореспонденцій тощо, які проходять через експедицію.

4. Складає інструкції щодо супроводження вантажів і документів.

5. Бере участь у перевірках цілісності упаковки (тари) та наявність вкладень згідно із супровідними документами, в необхідних випадках у складанні актів на недостачу, псування вантажів, документів, кореспонденції тощо.

6. Вживає заходів щодо забезпечення працівників експедиції засобами механізації праці, інвентарем, обладнанням, стежить за їх технічно правильною експлуатацією і санітарним станом.

7. Здійснює контроль за наявністю необхідних видів транспорту, організацією правильного транспортування, проведенням вантажно-розвантажувальних робіт, розміщенням та укладанням вантажів, документів, кореспонденції тощо, правильністю оформлення приймально-здавальної документації.

8. Організує роботу з ведення обліку, складання звітності, підготовки довідок про додержання строків доставки.

9. Забезпечує необхідний режим зберігання вантажів, документів, кореспонденції тощо під час транспортування.

10.

 

11.

 

 

12.

 

 

 

III. ПРАВА

Завідувач експедиції має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.

3. У межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

5. У межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

6. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

7. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до виконання покладених на них завдань.

8. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією інструкцією.

9.

 

10.

 

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Завідувач експедиції несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - у межах, визначених чинним цивільним законодавством про працю України.

4.

5.

V. ЗАВІДУВАЧ ЕКСПЕДИЦІЇ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

1. Постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи стосовно організації діловодства.

2. Структуру організації.

3. Прийоми і методи оброблення кореспонденції.

4. Організацію вантажно-розвантажувальних робіт.

5. Порядок приймання та здавання вантажів.

6. Адреси основних постачальників вантажів, та їх складів.

7. Порядок складання вимог на транспорт.

8. Форми документів на прийом і відправлення вантажів та правила їх оформлення.

9. Особливості транспортування, складування і зберігання експедованих матеріалів.

10. Порядок реєстрації відправників та одержувачів.

11. Встановлену звітність.

12. Організацію контролю за доставкою.

13. Засоби механізації праці, спеціальне устаткування та інвентар.

14. Основи організації праці та управління, трудового законодавства.

15. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

16.

17.

VІ. КВАЛІФІКАЦІЇНІ ВИМОГИ

- Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Стаж роботи за професією експедитора не менше 1 року.

-

 
 

 


VII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

1. За відсутності завідувача експедиції його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого – особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Для виконання обов'язків та реалізації прав завідувач експедиції взаємодіє

2.1 З з питань:

(посада)

   
 
 
 
 
 

 

 


2.2 З з питань:

(посада)

 

 
 


2.3 З з питань:

(посада)

 

   
 
 
 
 
 

 


Керівник структурного підрозділу:

" " р.

(підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

" " р.

(підпис) (прізвище, ініціали)

З інструкцією ознайомлений:

" " р.

(підпис) (прізвище, ініціали)

 


Просмотров 998

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!