Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Посадова інструкція вожатого ДОТІ Загальні положення.

1. Вожатим ДОТ призначається особа не молодше 18 років, яка пройшла навчання і ознайомлена з інструкціями з техніки безпеки.

II. Обов'язки вожатого

Планує і організовує життєдіяльність дітей загону і здійснює їх виховання.

Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби виховання дітей.

Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я дітей, проводить заходи, які сприяють їх фізичному і психологічному розвитку.

Відповідає за життя, здоров'я дітей.

Організовує виконання дітьми режиму дня.

Організовує дозвілля дітей, залучає їх до художньої і науково-технічної творчості, спортивних змагань, гуртків і інших об'єднань за інтересами.

Організовує, з врахуванням віку дітей, роботу з самообслуговування, дотримання вимог з охорони праці, техніки безпеки, правил поведінки на воді.

Надає допомогу в організації самоуправління в діяльності колективу. Організовує роботу активу загону.

Вивчає індивідуальні здібності, інтереси і нахили дітей, їх сімейні умови.

Координує діяльність вихователя і інших працівників у виховному процесі.

Планує виховну роботу в загоні, забезпечує і контролює виконання планів.

Бере участь у розробці і скиданні загального плану заходів ДОТ.

Організовує і проводить культурно-масову і спортивно масову роботу в загоні, купання дітей в морі.

Максимально використовуй можливості території ДОТ для створення сприятливих і безпечних умов перебування дітей в ДОТ.

Контролює стан здоров'я дітей. Хворих терміново направляє в медпункт у супроводі вихователя.

Доповідає директору ДОТ, старшому вожатому, старшому вихователю про нещасні випадки, надзвичайні ситуації.

Організовує чергування дітей в житлових приміщеннях, їх прибирання і прибирання закріпленої території.

Виховні функції:

- будує свою роботу з дітьми, дотримуючись законів і традицій ДОТ;.

- складає план роботи свого загону, організовує колективну роботу загону, різні види творчої та ігрової діяльності, забезпечує участь дітей в звальних табірних заходах;

- бере участь у складанні програми роботи ДОТ на зміну і реалізовує цю програму спільно з вожатими інших загонів;

- забезпечує виконання режиму дня у відповідності з планом загонових і загальних табірних заходів;

- навчає дітей загону прикладним умінням, прийомам самообслуговування і організації здорового способу життя.

Організаційні функції:

- несе юридичну відповідальність за дотримання дітьми правил з техніки безпеку пожежної безпеки і правил поведінки дітей на воді;

- організовує розміщення дітей в кімнатах;

- веде необхідну для роботи педагогічну ддокументацію; (щоденник вожатого, службові записи, облік заяв батьків тощо);

- організовує і контролює харчування дітей свого загону в їдальні, в ДОТ;

- організовує прибирання житлових приміщень загону, загонових місць, закріпленої території (організація самообслуговування);

- бере участь у роботі педагогічної ради;

- виконує вимоги Статуту, внутрішнього розпорядку ДОТ.

 

Господарські функції:

- забезпечує збереження майна, що знаходиться в користуванні загону; - одержує у визначеному порядку матеріальні цінності (спортивний інвентар, білизну, обладнання і т.п.), які необхідні для забезпечення життєдіяльності загону і кожної дитини, несе відповідальність за їх збереження.

Спортивно - оздоровчі функції:

- організовує участь всього загону в щоденних оздоровчих заходах на повітрі;

- забезпечує і здійснює контроль за участю загону в загальнотабірних спортивних заходах.

Підвищення педагогічної майстерності:

- бере участь у спільному обговоренні заходів загону і загальнотабірних заходів;

- бере участь у роботі організаторів санаторно-оздоровчого комплексу(СОК).

III. Вожатий має право:

- вносити пропозиції для обговорення на педагогічну раду ; - користуватися правами і пільгами, які встановлені для педагогічних працівників ДОТ;

- проводити виховну роботу в ДОТ, відповідно до планів роботи;

- заохочувати дітей за активну участь у заходах;

- застосувати для дітей, які не виконують вимог вожатих, дисциплінарні стягнення;

- проводити індивідуальну бесіду з метою виявлення причин невиконання, неналежного виконання правил поведінки;


Просмотров 914

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!