Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ V. Експлуатація гуртожитку, його утримання та ремонт5.1. Експлуатація гуртожитків здійснюється АГЧ згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.

5.2. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитків, організацією побуту мешканців, додержанням встановленого порядку здійснюється завідувачем (комендантом) гуртожитку

Зазначені у п. 5.2 посадові особи зобов'язані:

суворо виконувати угоду, укладену з мешканцем гуртожитку;

утримувати приміщення гуртожитків у відповідності з встановленими санітарними правилами;

укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем за діючими “Типовими нормами обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем”;

забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитку і прилеглої території;

своєчасно проводити ремонт гуртожитків, інвентаря, обладнання, підтримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

забезпечувати проведення відповідних оформлюваних робіт будинків, приміщень гуртожитків, території;

надавати мешканцям у гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;

сприяти студентським радам гуртожитків у розвитку студентського самоврядування, в питаннях праці, побуту і відпочинку мешканців;

здійснювати заходи з покращення житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно вживати заходів з реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;

забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;

забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків;

у разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитках їдалень і буфетів, оснащувати їх торгово-технологічним обладнанням, меблями і посудом.

5.3. Завідуючий гуртожитком (комендант) несе відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.Матеріально відповідальними особами гуртожитку є: завідувачі гуртожитків (коменданти), каштелян.

5.4.Завідувач гуртожитку (комендант) зобов'язаний;

проводити вселення в гуртожиток на підставі ордера (картки проживаючого в гуртожитку), паспорта, медичної довідки;

надавати мешканцям необхідне обладнання й інвентар у відповідності з Типовими нормами, проводити обмін білизни згідно з санітарними правилами;

знайомити при вселенні в гуртожиток з Положенням про студентський гуртожиток Університету, Правилами внутрішнього розпорядку, правилами пожежної і техніки безпеки;

своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з навчальним закладом;

вести облік зауважень і пропозицій мешканців з утримання гуртожитку та покращенню житлово-побутових умов;

подавати власнику або уповноваженому ним органу навчального закладу пропозиції з покращення умов мешкання в гуртожитку;

забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та на його території, а також додержуватися правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу прибирального інвентарю і матеріалів, охорону гуртожитку.

5.5. Помічник ректора з АГР, завідувачі гуртожитків спільно з студентською радою гуртожитку або при необхідності ректор Університету, профком студентів, Студентська рада гуртожитку розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.5.6.Адміністрація гуртожитку відповідає за збереження майна студентів, що здане до камери схову гуртожитку.

5.7.Капітальний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів Університету.

При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо ремонт неможливо виконати без відселяння мешканців, студентам на час ремонту керівництвом навчального закладу надається житлова площа у тому ж або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту цим особам повертається житлова площа, яку вони займали раніше.

5.8.Поточний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок Університету або гуртожитку і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоровлення, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

5.9.Ректор Університету або уповноважена ним особа, несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і спортивно-оздоровчої роботи.

5.10. Для забезпечення громадського порядку в приміщеннях загального користування гуртожитку здійснюється відео спостереження.

 


Просмотров 756

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!