Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


КРИТЕРІЇ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЕНК 

Таблиця 1

Загальносистемні критерії (структурно-функціональна експертиза)

Критерій Характеристика так ні
Загальносистемні критерії (всього)  
Відповідність стандартам Платформа для розробки ЕНК підтримує стандарти IMS, SCORM
Простота і надійність роботи з курсом   Робота з курсом здійснюється за допомогою звичайних браузерів Інтернету, без спеціального програмного забезпечення
Кількість користувачів   Забезпечення можливості одночасної роботи групи користувачів з курсом
Стійкість роботи з курсом   Забезпечення стійкої роботи на комп’ютерах різної конфігурації
Персоніфікація користувачів   Можливість зареєструватися для проходження курсу  
Збереження результатів   Фіксація і збереження результатів тестування та виконаних завдань  
Використання технологій Веб 2.0   Підтримка Вікі, блогів, форумів  
Керування ресурсами   Можливість керувати ресурсами курсу  
Забезпечення інтерактиву   Забезпечення інтерактивного спілкування викладач-студент у режимі оф-лайн  
Забезпечення інтерактивного спілкування викладач-студент у режимі он-лайн  

 

Таблиця 2

Критерії повноти (структурно-функціональна експертиза)

Розділ курсу Елемент Тип 1 Тип 2 Тип 3
Повнота структури (всього)
Загальна інформація про курс   Візитка курсу
Робоча програма
Графік навчання
Методичні рекомендації по роботі з курсом
Шкала оцінювання
Друковані та Інтернет-джерела
Глосарій
Оголошення
Навчальні матеріали з модулів   Електронний посібник до кожної теми відповідно до тематики робочої програми
Презентації до усіх лекцій
Відеозаписи усіх лекцій
Практичні (лабораторні) роботи з тематикою відповідно до робочої програми
Методичні рекомендації з виконання практичних (лабораторних) робіт
Віртуальні лабораторні роботи
Завдання для самостійної роботи
Контрольні запитання (завдання)
Тест для самоконтролю
Контрольний тест
Підсумкова атестація   Питання для підготовки
Атестаційний тест

 Колонки: Тип 1, Тип 2, Тип 3 – визначають тип дисципліни, для якої створюється ЕНК. Тип 1 – дисципліни теоретичного складу, які передбачають вивчення теоретичних положень, без практичних або лабораторних робіт, які не потребують розміщення у ЕНК відеофрагментів, методичних рекомендацій до виконання практичних робіт, наприклад, філософія, теорія економічних вчень, історія тощо. Тип 2 – технологічні дисципліни, матеріали до яких повинні включати і навчальні відеофрагменти, і графічні зображення, і ресурси для виконання практичних (лабораторних) робіт, можливо також віртуальні лабораторні роботи, наприклад, статистика, інформатика, основи агрономії тощо. Тип 3 – навчальні дисципліни для вивчення яких необхідно виконувати лабораторні досліди, а тому необхідно щоб ЕНК обов’язково містив віртуальні лабораторні практикуми. Прикладом дисциплін 3-го типу є фізика, хімія, біохімія, хірургія тощо. 

Таблиця 3

 

Критерії відповідності елементів курсу визначеній структурі та форматам (структурно-функціональна експертиза)

Елемент курсу Характеристика Дотримано повністю (рівень 1)   Дотримано більше ніж на половину (рівень 2)   Не виконується більше половини визначених вимог (рівень3) Не дотримуються вимоги взагалі (рівень4)   Елемент відсутній  
Візитка курсу Подано у форматі Веб-сторінки; вказана категорія студентів, для яких підготовлений курс, відомості про авторів курсу, коротка характеристика курсу (ключові теми курсу)
Робоча програма Подано у форматі Веб-сторінки; наявність мети та завдань вивчення курсу; наявність вимог до знань, умінь та навичок (вхідних та вихідних); вказано кількість годин на вивчення кожного модуля; відображаються назви тем з анотаціями
Графік навчання Подано у форматі Веб-сторінки, наявність потижневого планування проведення лекційних та практичних (семінарських, лабораторних) занять у формі таблиці, наявність потижневого планування виконання студентами завдань для самостійної роботи, вказується розподіл оціночних балів за виконання різних видів навчальної діяльності з кожного модуля
Методичні рекомендації по роботі з електронним курсом   Подано у форматі Веб-сторінки; даються чіткі інструкції студентам щодо вивчення теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань, самостійної роботи, тестів
Шкала оцінювання Подається у форматі Веб-сторінки, наведена таблиця співвідношень національних оцінок та оцінок ЕCTS          
Друковані та Інтернет джерела Подано у форматі Веб-сторінки, вказуються основні та додаткові друковані джерела з дисципліни, наводяться Інтернет-джерела з активними гіперпосиланнями
Термінологічний словник Подано у форматі глосарія, означення наводяться до всіх термінів у словнику  
Оголошення Подано у форматі форуму
Теоретичний матеріал Електронні навчальні матеріали представлені у вигляді окремих тем. Кожна тема подається у вигляді електронного посібника з розвиненою системою навігації
Додаткові мультимедійні навчально-методичні матеріали (відео, підкасти, аудіо, …) подані у рекомендованих форматах, відкриваюься без додатково встановлених спеціальних програмних засобів
Презентацій до всіх лекцій (тем) відповідають структурі - слайд 1 – тема, автор; - слайд 2 – план; - слайд 3 –інформаційні джерела; - слайди 4-19 – розкриття змісту лекції; - слайд 20 – висновки, завдання
Презентації подані у одному з форматів: ppt, pps, pdf
Практичні (лабораторні ) роботи Наявність окремих ресурсів для кожної практичної (лабораторної) роботи,  
Кожна робота містить основні структурні елементи: - тема, мета, методичні рекомендації, список завдань, форма подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання, термін виконання (для всіх робіт)
Віртуальний лабораторний практикум завантажується на ПК стандартної конфігурації і пристосований до роботи у мережі
Завдання для самостійної роботи   Наявність окремих ресурсів із завданнями для самостійного виконання, які містять основні структурні елементи: зміст завдання, хід виконання, список індивідуальних завдань, інформаційні джерела,форма подання результатів виконаного завдання, критерії оцінювання, термін виконання
Наявність методичних рекомендацій з виконання завдань або додаткових навчально-методичних ресурсів для самостійного опрацювання або посилань на зовнішні інформаційні ресурси
Завдання передбачає можливість відправки студентом відповіді з виконаним завданням викладачеві на перевірку
Модульний контроль Навчальний тест для самоконтролю (5-10 тестових завдань) містить розширені коментарі до відповідей студентів
Інтерактивний тест або/і завдання для модульного контролю виконуються за індивідуальними варіантами
Підсумкова атестація Тест для підсумкової атестації містить необхідну кількість тестових запитань

  

Таблиця 4


Просмотров 435

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!