Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

Додаток 2

 

ПРИКЛАД СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

В СИСТЕМІ MOODLE

 

 

Додаток 3

 

ЗРАЗОК ГРАФІКУ НАВЧАННЯ

 

Графік вивчення курсу «______________» (___ навчальних тижнів)

 

Термін виконання (тиждень) Вид роботи Розподіл годин по тижнях Примітка
Модуль 1
Лекція 1 ________ Лекція 2 ________  
Самостійна робота Текстову відповідь залишити на сервері
Лекція 3 ________  
Лабораторна робота 1 ________ Результати надсилаються викладачеві на електронну адресу
Консультація Вівторок 16:00-17:00, чат
Модульний контроль (тест) 20 питань
Модуль 2
 
Підсумковий екзаменаційний контроль (тест)    

 

 

Додаток 4

 

АНКЕТА «ЕНК ОЧИМА СТУДЕНТІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ»

  Питання анкети Повністю погоджу-юсь Пого-джуюсь Частково погоджу-юсь Не погоджу-юсь Категорично не згоден
Програма курсу чітко представлена, у зрозумілій формі подано план проведення занять і контрольних заходів          
Достатньо роз'яснені критерії проміжної та підсумкової атестації по дисципліні          
У оголошеннях та форумах подані актуальні питання для обговорення          
Запропоновані друковані та Інтернет джерела містять основні та додаткові навчально-методичні матеріали з дисципліни          
Зміст курсу добре структурований          
Ключові терміни достатньо пояснені          
Викладений матеріал актуальний і достатньо підкріплений графікою, мультимедіа, відео та аудіофрагментами          
Навчальний матеріал у електронному посібнику викладено у логічній послідовності, на доступному рівні, в обсязі достатньому для оволодіння навчальним матеріалом          
Навчальний матеріал викладено професійною мовою, грамотно          
В курсі реалізовано інтерактивний самоконтроль пройденого матеріалу          
Викладач використовує ефективні методи викладання, володіє матеріалом, викладає матеріал зрозумілою мовою          
Викладач представляє матеріал в цікавій манері, стимулює активність та творче мислення студентів          
Ступінь трудомісткості самостійних робіт відповідає ресурсу часу          
Наявні теоретичні відомості щодо змісту, послідовності та методики виконання роботи, графічні зображення, приклад виконання завдань, індивідуальні завдання подані в обсязі достатньому для самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом          
Критерії оцінювання кожної практичної (самостійної) роботи дозволяють чітко зрозуміти границі якісного виконання завдання для отримання позитивної оцінки          
Тестові завдання охоплюють навчальний матеріал, висвітлений у матеріалах курсу          
Забезпечується он-лайн та оф-лайн спілкування для проведення консультацій          
Постійне оцінювання (семінари, тести, анкети і ін.) відображає зміст курсу та здійснюється вчасно і об’єктивно          
Задоволений(а) якістю викладання дисципліни          
Задоволений(а) відповідністю предмету вибраній спеціальності          

 

 

Додаток 5

 


Просмотров 393

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!