Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Факультет філології та журналістикиКафедра світової літератури

 

ЦЕРКОВНА РЕФОРМА XVII СТОЛІТТЯ

І «РОЗКОЛ» РОСІЙСЬКОЇ ЦЕРКВИ

 

Доповідь

студентки 2 курсу,

групи IН-25

Іванової Ірини

 

 

Полтава – 2012


 

Додаток 2.

 

(Текст доповіді)

 

У ХVII ст. церква залишалася єдиним інститутом феодальної держави, що порушував принцип централізації. Цьому сприяло встановлення патріархату (1589 р.). Патріарх підкоряв собі всі церковні організації і мав великий вплив на царя. Держава прагнула підкорити собі церкву.

СЛАЙД 1. Схема «Держава і церква».

У цей час при царскому духовнику Стефанові Вонифатьєву сформувався гурток «ревнителей древлего благочестия».

Мета діяльності:

· Підняти релігійний і моральний рівень духовенства.

· Надати чинності церковній службі.

Представники:

· Московське духовенство (архімандрит Новоспаський Никон, протопоп Казанського собору Іван Неронов, диякон Благовіщенського собору Федір Іванов).

· Світська влада (окольничий, боярин Ф. М. Ратищев).

· Провінційні протопопи (Аввакум, Даниіл, Логгин)

 

СЛАЙД 2. Портрети Никона і Аввакума

(і так далі).


Додаток 3.

 

Список використаних джерел

 

1. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст. / Г. Давиденко, М. Величко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 290 с.

2. Зарубежная література средних веков: [хрестоматия / сост. Б. И. Пуришев]. – М. : Худож. лит., 1974.

Т. 2. – 1974. – 545 с.

3. Ланштейн Петер. Жизнь Шиллера / Петер Ланштейн. – М. : Радуга, 1984. – 404 с.

4. Ніколенко О. М. “Ах, коли ж воскреснем ми душею?” / О.М. Ніколенко // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. − № 11. – С. 25−30.

5. Дмитренко М. Український фольклор і сучасний світ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_7_3.php


Додаток 4.

 

(Тестові завдання)

1. Що означає слово "класицизм" у перекладі з латини?

А правильний;

Б гармонійний;

В зразковий;

Г урівноважений.

Правильна відповідь: зразковий

2. Мистецтво якої доби представни-ки класицизму вважали взірцем ху-дожньої досконалості?

А бароко;

Б античності;

В Відродження;

Г Середньовіччя.

Правильна відповідь: античності

3. Герой якого твору виголошує фразу, яка стала крилатою: "Теорія завжди, мій друже, сіра, а древо життя – золоте"?

А "Фауст";

Б "Божественна комедія";

В "Гамлет";

Г "Пісня про Роланда".

Правильна відповідь: "Фауст"

Або

4. Яка з перелічених рис романтизму втілена в "Крихітці Цахесі" Гофмана?

А наявність головного героя - похмурого одинака із загадковим минулим;

Б протиставлення двох світів: філістерів та ентузіастів;

В провідна роль мотивів національної туги;

Г домінування мотивів світової скорботи.

5. Визначте провідну думку повісті "Гобсек":

А світом правлять гроші, адже за них можна придбати практично все;

Б золото приносить владу та достаток, тому його накопичення є шляхом до незалежності;

В влада грошей навіть непересічну людину перетворює на вексель, автомат;

Г золото є "душею" капіталістичного суспільства.

Додаток 5.

 

(Завдання на встановлення відповідностей)

 

 

Установіть відповідність між письменниками та літературними жанрами, у яких вони досягли найбільших успіхів:

1 Петрарка; А комедія;

2 Сервантес; Б роман;

3 Мольєр; В трагедія;

4 Вергілій. Г сонет;

Д епічна поема.

 

  А Б В Г Д
      +  
  +      
+        
        +

 

Установіть відповідність між літературними творами та національними літературами, до яких вони належать:

1 "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…"; А французька;

2 "Злочин і кара"; Б російська;

3 "Альбатрос"; В італійська;

4 "Старий і море". Г німецька;

Д американська.

 

  А Б В Г Д
      +  
  +      
+        
        +

 

Установіть відповідність між поетичними фрагментами та їх авторами:

1 "Природа – храм живий, де символів ліси спостерігають нас і наші всі маршрути";

2 "Себе я оспівую – просту, окрему особу, проте вживаю слово "Демократичність" і термін "Людський загал"";

3 "Так музики ж всякчас і знов! Щоб вірш твій завше був крила-тий, щоб душу поривав – шукати нову блакить, нову любов";

4 "А чорне, біле Е, червоне І, зелене У, синє О – про вас я нині б розповів: А – чорних мух корсет, довкола смітників кружляння їх прудке, дзижчання тороплене".

 

А Рільке;

Б Бодлер;

В Рембо;

Г Вітмен;

Д Верлен.

 

  А Б В Г Д
  +      
      +  
        +
    +    

 


Додаток 6.

 

(Опорно-сигнальна схема)

 

 


Детектив як жанр літератури

 
 
Психологіч-ний


  Молодіжний
Гумористич-ний


Додаток 7.

 

(Узагальнююча таблиця)

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1347

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!