Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Список текстів для вивчення напам’ять1. Монолог Лауренсії з п’єси Лопе де Вега «Фуенте Офехуна» («Овцы вы, а не мужчины…»).

2. Афоризми Ларошфуко (5-7 за вибором).

3. Вірш Ф. Кеведо (1 за вибором).

4. Вірш Л. Гонгори (1 за вибором).

5. Вірш Дж. Донна (1 за вибором).

6. Монолог принца Сехісмундо з драми П. Кальдерона де ла Барки «Життя — це сон» («Ох, я нещасний! Ох, я безталанний!..»).

7. Хоку Мацуо Басьо (5 за вибором).

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Історична ситуація у Європі XVII століття. Боротьба проти феодалізму та формування національних держав, об’єднання країн під владою монархів. Розвиток капіталістичних відносин. Роль церкви у духовному житті Європи.

2. Інтенсивний розвиток природничих і точних наук, значення відкриттів Галілео Галілея, Ньютона, Декарта, Лейбниця у формуванні нової картини світу. Руйнація традиційного уявлення про Всесвіт і перегляд місця людини в ньому. Криза ренесансних уявлень про гармонійну особистість та ідеальне суспільство. Культура XVII століття як антитеза Відродженню і водночас результат розвитку ренесансних тенденцій на новому етапі.

3. Ренесансний реалізм як продовження демократичних традицій гуманістів Відродження. Основні особливості ренесансного реалізму: прагнення до широкого й правдивого відображення дійсності, історизм, поетизація вільної людини, зв’язок із народною творчістю, життєстверджуючий пафос тощо.

4. Лопе де Вега — засновник іспанського національного театру. Естетичні погляди Лопе де Вега.

5. Героїчна драма Лопе де Вега «Фуенте Овехуна»: історична основа твору, уславлення ідеї свободи в ньому. Головні образи п’єси (Лауренсія, Фрондосо, командор та ін.).

6. Боротьба честі і кохання у п’єсі Лопе де Вега «Зірка Севільї»: особливості розвитку драматургічного конфлікту, система образів, прославлення високих моральних якостей людини у творі.

7. Драматургічна школа Лопе де Вега, його послідовники. Тірсо де Моліна і його п’єси («Севільський пустун, або Кам’яний гість», «Благочестива Марта»), новаторство драматурга.8. Аларкон — наслідувач драматургічної школи Лопе де Вега. Загальна характеристика п’єс Аларкона «Ткач із Сеговії» і «Сумнівна правда», художні особливості його творів.

9. Історичні умови розвитку Франції у XVII столітті. Роль монархії у формуванні класицизму як художньої системи.

10. Класицизм як напрям у літературі та мистецтві. Основні риси класицизму в літературі.

11. Французький класицизм, його основні етапи, представники, національна своєрідність.

12. Творчість Ф. де Ларошфуко. Основні теми та художня своєрідність афоризмів Ларошфуко. Філософський характер афоризмів Ларошфуко.

13. Естетичні погляди Н.Буало у трактаті «Поетичне мистецтво».

14. П’єр Корнель як представник першого етапу французького класицизму. Естетичні погляди Корнеля.

15. Конфлікт громадського обов’язку і честі, кохання і соціальних обов’язків у трагедії П.Корнеля «Сід». Характери головних героїв.

16. Проблема патріотизму і гуманності у трагедії Корнеля «Горацій». Система образів трагедії. Зіставлення образу Горація із Сідом.

17. Ідея державної мудрості і милосердя у трагедії Корнеля «Цинна, або милосердя Августа». Образ Августа як політичний ідеал Корнеля.

18. Расін як представник другого етапу французького класицизму. Естетичні погляди Расіна. Лабрюйєр про різницю між творчою манерою Корнеля і Расіна.

19. Зображення людських пристрастей у трагедії Расіна «Андромаха». Глибина психологічного аналізу і драматична напруженість твору.20. Проблема влади і держави у трагедії Расіна «Британік». Образ Нерона.

21. Трагізм моральних конфліктів у п’єсі Расіна «Федра», образи головних героїв твору.

22. Мольєр (Жан-Батист Поклен) — майстер французької класицистичної драми. Естетичні погляди Мольєра. Художні відкриття драматурга.

23. Викриття лицемірства у п’єсі Мольєра «Тартюф». Історія створення п’єси, система характерів, особливості розвитку конфлікту. Художні особливості п’єси. Узагальнююче значення образу Тартюфа.

24. Зображення соціальних типів епохи і особливості розвитку конфлікту в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич». Жанрова своєрідність твору. Характеристика головних образів. Засоби створення комічного у п’єсі.

25. Поєднання принципів класицизму і реалізму в комедії Мольєра «Дон Жуан». Підхід до образу Дон Жуана Тірсо де Моліна, Мольєра та інших письменників (Байрон, Пушкін, Леся Українка).

26. Моральні проблеми у комедії Мольєра «Мізантроп». Система образів п’єси, художня своєрідність комедії.

27. «Скнара» Мольєра як «комедія характерів». Тема влади грошей над душею людини. Образ Гарпагона.

28. Бароко як доба, художній напрям і стиль. Основні риси бароко. Видатні представники бароко у літературі, живописі, музиці, архітектурі.

29. Консептизм як стильова течія бароко. Франсіско де Кеведо-і-Вільєгас — видатний представник поезії бароко. Жанрове розмаїття творчості Кеведо. Досягнення у жанрі памфлету, крутійського роману та ін. Лірика Кеведо, її основні мотиви та художня самобутність.

30. Поняття про культизм (культеранізм). Луїс де Гонгора-і-Арготе як творець «культистської» поезії. Особливості стилю митця. Ідейне та жанрове розмаїття його лірики. Риси бароко у творчості Луїса де Гонгори.

31. Педро Кальдерон де ла Барка як митець барокової доби. Особливості світогляду Кальдерона. Жанрове і тематичне розмаїття його творчості.

32. Драма Кальдерона «Поклоніння хресту»: особливості розвитку сюжету і система образів твору. Відображення барокового світосприйняття у п’єсі. Роль символіки.

33. Драма Кальдерона «Життя — це сон»: особливості розвитку драматургічного конфлікту, композиція, система образів, поетика, стиль.

34. Загальна характеристика англійської літератури XVII століття. Етапи розвитку літератури Англії XVII століття, їх головні особливості та представники.

35. Джон Мільтон — видатний представник літератури XVII століття. Три періоди творчості Мільтона. Еволюція його поглядів і творчого методу.

36. Ідейно-художній зміст поем Мільтона «Втрачений рай» і «Повернений рай», біблійні мотиви в них і зв’язок із суспільним життям того часу. Узагальнюючий смисл образів.

37. Героїчні мотиви у драмі Мільтона «Самсон-борець», зображення Самсона та його подвигів.

38. Поняття про «метафізичну поезію». Джон Донн — засновник «метафізичної школи» англійських поетів. Основні теми й мотиви лірики Дж.Донна, її художня своєрідність.

39. Загальна характеристика історичної ситуації у Німеччині XVII століття. Велика Тридцятирічна війна та її вплив на суспільне і культурне життя народу. Основні жанри німецької літератури XVII століття.

40. Я.-К. Гріммельсгаузен, його життєвий і творчий шлях. Роман «Незвичайні пригоди Сімпліциссимуса»: особливості композиції, широка панорама тогочасного життя, народний герой, мова твору.

41. Основні тенденції розвитку російської літератури XVII століття.

42. «Повесть о Горе-Злосчастии» — пам’ятник російської літератури XVII століття. Доля невідомого героя з народу, котрий порушив заповіді батька. Проблеми моралі й гуманізму у творі. Зв’язок «Повісті...» з фольклором.

43. «Повість про Савву Грудцина» як перший досвід створення російського роману. Поєднання у творі історичної оповіді, любовно-авантюрної новели, церковно-дидактичної легенди та любовно-сімейної повісті. Літературна традиція і новаторство «Повісті...»

44. Церковна реформа XVII століття і «розкіл» російської церкви. Життя і літературна діяльність протопопа Авакума. «Житіє протопопа Авакума»: ідейно-художній зміст, жанр, стиль твору.

45. Хоку — поетичний жанр японської літератури, історія хоку, основні риси жанру.

46. Мацуо Басьо (Дзінсітіро) — майстер японського хоку. Основні теми й мотиви творчості Мацуо Басьо. Філософський характер його хоку. Роль художньої деталі як органічної частини цілісної картини світу.

 


ДОДАТКИ

Додаток 1.

 

(Титульна сторінка)

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

 

 


Просмотров 531

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!