Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


РЕНЕСАНСНИЙ РЕАЛІЗМ В ІСПАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVII СТОЛІТТЯ. ЛОПЕ ДЕ ВЕГА ТА ЙОГО ДРАМАТУРГІЧНА ШКОЛАПЛАН

1. Ренесансний реалізм як художній напрям, його характерні особливості.

2. Історичні умови розвитку іспанської літератури XVII століття.

3. Життя і творчість Лопе де Вега, його естетичні погляди.

4. Героїчна драма Лопе де Вега «Фуенте Овехуна»: історична основа, тема та ідея твору, особливості розвитку сюжету.

5. Система образів, їх характеристика.

Завдання:

Виписати цитати до характеристики героїв драми Лопе де Вега «Фуенте Овехуна».

Література

Артамонов С. Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII вв. : учебник для студ. пед. ин-тов / С. Д. Артамонов. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1988. – 608 с.

Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Бояджиев. – 3-е изд., испр. – М. : Просвещение, 1988. – С. 54-75.

История зарубежной литературы XVII века : учеб. для студ. вузов / Н. Жирмунская, З. Плавскин, М. Разумовская ; ред. М. Разумовская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1999. – 254 с.

Штейн А. Л. История испанской литературы. Средние века и Возрождение : учеб. пособ. / А. Л. Штейн. – М. : Высш. шк., 1976. – 191 с.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

 

КЛАСИЦИЗМ ЯК НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ.

КОМЕДІЇ МОЛЬЄРА «ТАРТЮФ» ТА «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ»

ПЛАН

1. Формування класицизму як художньої системи. Основні принципи класицизму.

2. Мольєр (Жан-Батист Поклен) — майстер французької класицистичної драми. Життєвий і творчий шлях Мольєра.

3. Естетичні погляди Мольєра. Художні відкриття драматурга.

4. Творча історія та художні особливості п’єси Мольєра «Тартюф».

5. Викриття лицемірства у п’єсі «Тартюф». Система характерів, особливості розвитку конфлікту.

6. Історія створення п’єси «Міщанин-шляхтич». Особливості розвитку сюжету і композиції твору.

7. Система образів п’єси «Міщанин-шляхтич»:

а) образ Журдена, викриття в ньому соціальних вад і негативних рис

характеру;

б) образи Доранта і Дорімени, художні засоби їх створення;

в) Ніколь і Ков’єль як виразники народної моралі.8. Засоби створення комічного в п’єсах Мольєра.

Завдання:

Виписати цитати до характеристики героїв драматичних творів Ж.-Б. Мольєра.

Література

Кашуба Є.І. Первісток пана Поклена / Кашуба Є.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2001. — № 4. — С. 20-21.

Козленко Р. О. «Дзеркало звичаїв». Матеріали до вивчення комедії Мольєра «Тартюф» / Р. О. Козленко // Зарубіжна література в навч. закладах. – 1996. – № 8. – С. 28–32.

Леонов С.А. Литература классицизма в школьном изучении : пособие для учителя / Леонов С.А. — М., 1999. — С. 38-47.

Ніколенко О. М. Гармонія класицизму / О. М. Ніколенко // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – № 2. – С. 12–15.

Ніколенко О. М. Король комедії. Система уроків вивчення п’єси Мольєра «Міщанин-шляхтич» / О. М. Ніколенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – № 5. – С. 8–19.

Пушкарская В. М. Изучение классической зарубежной литературы в школе : пособие для учителя / В. М. Пушкарская ; под ред. А. С. Чиркова. – К. : Рад. шк., 1983. – 128 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

 

БАРОКО В ІСПАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ (Ф. КЕВЕДО, Л. ГОНГОРА)

ПЛАН

1. Поняття про бароко як добу та літературний напрям. Основні особливості бароко.

2. Поняття про консептизм як стильову течію бароко. Ф. Кеведо — представник консептизму. Основні етапи життя і творчості Кеведо, жанрова своєрідність його творів.3. Л. Гонгора — творець культистської поезії. Особливості лірики Л Гонгори.

4. Бароко в інших видах мистецтва (у живописі, музиці, архітектурі).

5. Бароко в Україні.

Література

Антологія іспанської літератури доби бароко (упорядкування і коментар О. Пронкевича) // Вікно в світ. — 2000. — № 3. — С. 83-133.

Девдюк І.В. Бароко й класицизм: Спільне та відмінне // Зарубіжна література. – 2005. – № 1. – С. 10 – 12.

Мацапура В. І. Це загадкове примхливе бароко // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1999. — № 2.

Мистецтво бароко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України 2005. – № 8. – С 2 – 48.

Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, Просвітництво. Література XVII-XVIII ст. — Харків: Ранок, 2003.

Ніколенко О.М. Вивчаємо бароко. Система оглядових уроків у 9 класі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2002. — № 1.

Рязанцева Т. «Жив, писав, кохав...» Життя і творчість Ф. Кеведо // Всесвіт. — 1997. — № 10. — С. 156-160.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

 

ДРАМА П.КАЛЬДЕРОНА ДЕ ЛА БАРКИ «ЖИТТЯ — ЦЕ СОН»

ПЛАН

1. Педро Кальдерон де ла Барка як особистість і митець барокової доби. Основні етапи життя і творчості Кальдерона, особливості його світогляду.

2. Жанрове розмаїття творів Кальдерона. Основні теми і мотиви його драматургії.

3. Тематика і проблематика драми Кальдерона «Життя — це сон». Особливості розвитку сюжету та композиції п’єси.

4. Образна система драми «Життя — це сон». Засоби створення образів, їх ідейне навантаження.

5. Художній світ п’єси «Життя — це сон». Особливості символіки. Риси бароко у творі.

Завдання:

Виписати у щоденник читача цитати до характеристики героїв драми Педро Кальдерона де ла Барки «Життя — це сон».

Література

Андроник А.В. Победить в себе зверя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1998. — № 11. — С. 21-27.

Василенко М. Честь і обов’язок великого іспанця // Всесвіт. — 2000. — № 7-8. — С. 121-123.

Вороніна М. Педро Кальдерон де ла Барка: парадокси долі // Вікно в світ. — 2000. — № 3. — С. 5-9.

Кальдерон П. Життя — це сон / Пер. з ісп. // Тема. — 2000. — № 1. — С. 18-124.

Назарець В.М. Блукання людини в гріховному світі // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1999. — № 11. — С. 27-31.

Наливайко Д.С. Бароко і драма Кальдерона «Життя — це сон» // Тема. — 2000. — № 1. — С. 5-17.

Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, Просвітництво. Література XVII-XVIII ст. — Харків: Ранок, 2003.

Шепель Ю.О. Митець на тлі доби // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2000. — № 1. — С. 28-30.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

 

БАРОКО В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (ДЖ. МІЛЬТОН І ДЖ. ДОНН)

ПЛАН

1. Загальна характеристика англійської літератури XVII століття. Етапи розвитку літератури Англії XVII століття, їх головні особливості, представники.

2. Етапи життя і творчості Дж. Мільтона.

3. Ідейно-художній зміст поем Дж. Мільтона «Втрачений рай» і «Повернений рай». Роль біблійних мотивів у творі. Риси бароко у поемах.

4. Героїчні мотиви у драмі Дж. Мільтона «Самсон-борець». Зображення Самсона та його подвигів.

5. Життя і творчість Дж. Донна. Особливості його метафізичної поезії.

Завдання:

Виписати у щоденник читача цитати до характеристики героїв поем Дж. Мільтона «Втрачений рай» і «Повернений рай» та його драми «Самсон-борець».

Література

Аникст А. Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай» // Наука и религия. — 1976. — № 9. — С. 54-57.

Английская лирика первой половины XVII века. — М., 1989.

Вишницька Ю. Самсон Дж. Мільтона і Пауля Рубенса // Зарубіжна література. — 2001. — № 14. — С. 10.

Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, Просвітництво. Література XVII-XVIII ст. — Харків: Ранок, 2003.

Чамеев А.А. Джон Мильтон // История зарубежной литературы XVII века. — М., 1999. — С. 225-241.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ


Просмотров 585

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!