Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема: Дослідження роботи електромагнітних пускачівПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інструкція для виконання лабораторної роботи № 12

 

1 Мета:

1.1. Вивчити конструкцію, принцип дії та призначення електромагнітних пускачів

 

2 Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення:

2.1 Нереверсивний магнітний пускач.

2.2 Реверсивний магнітний пускач.

2.3.Блок живлення.

3 Теоретичні відомості:

Магнітні пускачі призначені для дистанційного пуску, зупинки і реверсування асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором. Магнітні пускачі можуть використовуватися для вмикання і вимикання інших електроустановок, які вимагають дистанційного керування (зовнішнє та аварійне освітлення, електронагрівачі тощо).

При вмиканні асинхронного двигуна пусковий струм досягає б-7-кратного значення від номінального. Навіть незначні вібрації контактів за такого струму швидко виводять їх з ладу. Після розгону двигуна струм зменшується до номінального значення. При вимиканні двигуна, який обертається, напруга на контактах магнітного пускача становить 15-20% номінального значення, умови роботи контактів полегшені.

Пускач, конструкцію якого зображено на рис. 1, збирається на металевій основі 1. Нерухомі контакти 2 розташовані всередині ізоляційних камер, утворених стінками 6. Струмоведучі частини в нерухомих контактах мають колоподібну форму, щоб збільшити електродинамічні зусилля і виключити утворення "стоячої" дуги. Рухомі контакти 8 місткового типу розташовані на деталі 11. Натискання на контакти, які розташовані в головці 10, виконується контактними пружинами 9. Двократний розрив ланцюга покращує вимоги гашення дуги, а максимальна відстань між контактами посилює їх значення у відводі теплової енергії від дуги. Якір електромагніту пускача встановлюється на деталі 11. Нерухомий магнітопровід 4 електромагніту з котушкою 5 встановлено на амортизуючи пружинах 3.

Вмонтовані в пускачі теплові реле 12 забезпечують захист від перевантаження. Ввімкнена котушка магнітного пускача підключається до джерела змінної напруги. На відміну від електромагнітів постійного струму котушка електромагніту змінного струму має як активний, так і індуктивний опір. Струм, що проходить котушкою за постійної напруги, залежить від значення повітряного проміжку електромагніту.

У разі подачі напруги на котушку електромагніту нею проходить нульовий струм, який має досить велике значення внаслідок великого початкового повітряного проміжку електромагніту. Під час руху якоря цей проміжок і струм у котушці зменшуються. В притягнутому стані якоря котушкою тече струм, у кілька разів менший від пускового.

 

 

Рис.1 . Конструктивна схема пускача серії ПА

 

Високий коефіцієнт повертання контакторів змінного струму дозволяє захищати двигун від зниження напруги мережі (електромагніт відпускає контакти, якщо У випадку поновлення номінальної напруги мережі значення довільне, включення пускача неможливе, що і забезпечує нульовий мінімальний захист.

Магнітні пускачі мають різні виконання: з керуванням змінним та постійним струмом; реверсивні; нереверсивні; відкритого виконання та в оболонках, з тепловим реле та без них; з кнопками керування та без них.

На рис.2 показано схему вмикання нереверсивного пускача. До двох фаз двигуна М ввімкнені нагрівальні елементи теплових реле КК1, КК2. Теплові реле захищають двигун від перевантаження, а запобіжники FU1 – FU3 -мережу живлення від короткого замикання. Головні контакти КМ1-КМЗ пускача ввімкнені послідовно з запобіжниками. Котушка КМ контактора підключається до мережі через контакти теплових реле і кнопок керування "Пуск" та "Стоп". При натисканні на кнопку "Пуск" напруга на котушку КМ подається через замкнені контакти кнопки "Стоп" та замкнені контакти теплових реле. У разі спрацювання контактора замикаються основні контакти КМІ - КМЗ і допоміжні контакти КМ, шунтуючи замикаючі контакти кнопки "Пуск", яку після цього можна відпустити. Контакти КМ виконують функцію самоблокування. Для відключення двигуна натискається кнопка "Стоп", після чого контакти КМІ - КМЗ розмикаються. У випадку перевантаження двигуна спрацьовують теплові реле КК1, КК2, контакти яких розривають мережу живлення котушки КМ. При цьому контакти КМ1 - КМЗ розмикаються і двигун відключається.

Рис. 2. Схема вмикання нереверсивного пускача

 

 

Рис.3.Схема вмикання реверсивного пускача

Кнопка керування "Вперед" має замикаючи контакти 1-2 та розмикаючи контакти 4-6. Аналогічні контакти має кнопка "Назад" для пуску двигуна в зворотному напрямку. Під час пуску "Вперед" замикаються контакти 1-2 відповідної кнопки та процес проходить так само, як у нереверсивного пускача на рис.3.2. При цьому коло котушки контактора КВ замикається через розмикаючи контакти 1-6 кнопки" "Назад". Одночасно розмикаються контакти 4-6 кнопки "Вперед", розривається коло живлення котушки контактора КН. При натисканні на кнопку "Назад" спочатку розмикаються контакти КВ, потім контактами 4-3 вмикається контактор КН, після чого замикаються його контакти. При одночасному натисканні на кнопки "Вперед" та "Назад" обидва контактори не вмикають. Цим забезпечується блокування від одночасного, вмикання обох контакторів.

Опис лабораторної установки

Лабораторна установка для дослідження магнітного пускача (Рис. 4 – 5) складається з блока живлення, автотрансформатора реверсивного магнітного пускача, нереверсивного магнітного пускача і кнопочного посту з кнопками "Вперед", "Назад", "Стоп". Комутаційна напруга стенду 220 В. Напруга 127 В на котушки магнітного пускача видається блоком живлення через автотрансформатор.

 

 

Рис. 4. Схема лабораторної установки для дослідження нереверсивного магнітного пускача

Рис.5. Схема лабораторної установки для дослідження реверсивного магнітного пускача

 

4 Хід роботи:

4.1. Вивчити конструкцію контактної системи магнітних пускачів.

4.2. Вивчити схему включення реверсивного та нереверсивного магнітних пускачів.

4.3. Зібрати схему включення нереверсивного магнітного пускача згідно з рис. 3.

4.4. Після перевірки зібраної схеми викладачем необхідно провести дослідження реверсивного магнітного пускача в наступній послідовності:

а) ввімкнути блок живлення.б) автотрансформатором виставити напругу живлення котушки; подати напругу на схему установки;

в) змінюючи автотрансформатором напругу на котушці, дослідити принцип дії нульового захисту.

4.5. Зібрати схему включення реверсивного магнітного пускача.

4.6. Після перевірки зібраної схеми викладачем провести дослідження нереверсивного магнітного пускача аналогічно п.4.4.

4.7. Зробити ескіз магнітного пускача.

5 Висновки:

6 Контрольні питання:

6.1. Призначення МП, галузь використання.

6.2. Конструктивне улаштування МП.

6.3. Схема ввімкнення реверсивного МП, фізичний зміст реверсивності.

6.4. Призначення та види блокування.

6.5. Призначення самоблокування.

6.6. Призначення та виконання нульового захисту.

6.7. Призначення та виконання захисту від перенавантажень

6.8. Призначення та виконання захисту від струмів КЗ.

 

Література

 

1. Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию.-М: Высшая школа, 1991

2. Федоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. –М.: Энергоатомиздат, 1987

3. Князевский Б.Д., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятия. - М.: Высш. шк., 1979.

4. Рябенко І.С. Шевчук С.П. Безпечне використання електроенергії в геотехнічних виробництвах. Навчальний посібник. – К. НТУУ КПІ, 2007.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1195

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!