Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема: «Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення в похилому та старечому віці»Інструкція № 1

до проведення практичного заняття з медсестринства в геронтології,геріатрії та паліативній медицині

Тема: Медсестринське обстеження при захворюваннях серцево-судинної системи

В похилому та старечому віці.

Спеціальність: 5.12010102

Оснащення: Історії хвороби, тонометр, фонендоскоп, листи призначення, набори ліків, ситуаційні задачі , тестові завдання, таблиці, схеми.

І. Конкретні цілі:

Знати:

1.Вікові фізіологічні зміни серцево-судинної системи у ППВ.

2. Особливості перебігу хвороб серцево-судинної системи в похилому та старечому віці.

3. Гострі кардіологічні стани:

- кризи при артеріальній гіпертонії (гіпертонічний, неускладнений та ускладнений енцефало- та кардіопатією; гіпоангіотензивний),

- серцева астма, набряк легень,

- напад стенокардії,

- інфаркт міокарда,

- ортостатичний колапс,

- раптова зупинка серця,

- аритмії.

4. Діагностику гострих кардіологічних станів.

5. Надання долікарської медичної допомоги вдома та невідкладної допомоги в лікарні при гострих кардіологічних станах.

6. Медсестринський процес при захворюваннях серцево-судинної системи в похилому та старечому віці.

7. Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки.

Вміти:

1. Виявити дійсні і супутні проблеми пацієнтів при атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, ІХС, недостатності кровообігу.

2. Провести об’єктивне обстеження геронтологічного пацієнта.

3. Визначити стан пацієнта за даними сестринського обстеження.

4. Встановити медсестринський діагноз.

5. Планувати медсестринські втручання.

6. Підготувати пацієнтів до лабораторних досліджень крові та

інструментальних методів обстеження (холтерівського моніторування, добового моніторування артеріального тиску, ЕКГ із навантаженням, УЗД серця, рентгенографії органів грудної клітки тощо).

7. Реалізувати медсестринські втручання в умовах домашнього стаціонару/ лікарні: брати участь у лікуванні, догляді за пацієнтом.

8.Оцінити результати мед сестринських втручань та за потребою здійснити їх корекцію.

9. Навчання пацієнта та оточуючих його осіб спостереженню за основними функціональними показниками організму, само- та взаємодогляду.

 

ІІ. План проведення заняття:

1. Контроль знань з теми.

2. Здійснення медсестринського процесу.

3. Рішення клінічних ситуаційних задач, тестових завдань.

4. Виконання маніпуляцій, передбачених для фаху «сестра медична».

Література:

Основна: Конспект лекції.

А.С.Тарасюк „Медсестринство в геронтології і геріатрії”

М.І.Швед „Медсестринство в терапії”

Додаткова:

В.С.Тарасюк, Г.Б.Кучанська «Охорона праці в ЛПЗ. Безпека життєдіяльності».

Н.М.Касевич «Загальний догляд за хворими і медична маніпуляцій техніка»

Ю.М.Мостовий «Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів» - 2010 р.

Викладач: О.Г.Присяжнюк

Інструкція № 2

до проведення практичного заняття з медсестринства в геронтології,геріатрії та паліативній медицині

Тема: «Медсестринський процес у разі захворювання органів дихання, кровотворної, сечової та статевої систем у похилому та старечому віці».

Спеціальність: 5.12010102

Оснащення: історії хвороби, листи лікарських призначень, небулайзер, тонометри, фонендоскопи, набори ліків та інструментів для пункцій, трав, таблиці, схеми, ситуаційні задачі. тестові завдання.

І. Конкретні цілі:

Знати:

1. Вікові фізіологічні зміни дихальної, кровотворної, сечової та статевої систем у пацієнтів похилого та старечого віку.

2. Особливості перебігу захворювань органів дихання в похилому і старечому віці (бронхіти, бронхіоліти, пневмонії, ХОЗЛ, емфізема легень, рак легень).

3. Надання долікарської допомоги вдома та невідкладної допомоги в лікарні при задишці, ядусі, легеневій кровотечі.

4. Здійснення медсестринського процесу при захворюваннях системи крові у ППВ.

5. Медсестринська діагностика захворювань сечової системи.

6. Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки при виконанні медсестринських втручань.

Вміти:

1. Здійснити медсестринське обстеження пацієнтів з хворобами органів дихання, кровотворної, сечостатевої систем.

2. Встановити мед сестринський діагноз, спланувати медсестринські втручання.

3. Підготувати пацієнта до лабораторних (харкотиння на загальний клінічний аналіз, бактеріологічне дослідження, антибіотикограма, забір сечі на різні види досліджень) та інструментальних (спірометрії, пікфлуометрії, рентгенографія органів дихання та нирок, бронхоскопія, УЗД нирок і передміхурової залози з визначенням залишкової сечі в міхурі та взяття біоптату, тощо) методів обстеження.

4. Реалізувати мед сестринський процес в умовах домашнього стаціонару / лікарні: провести догляд.

5. Асистувати лікареві під час плевральної та стернальної пункцій, фібробронхо- скопії.

6. Провести моніторинг пікової швидкості видиху.

7. Оцінити та корегувати план медсестринських втручань, що здійснюються вдома та у лікарні.

8. Здійснити догляд за пацієнтами з нетриманням і затримкою сечі.

9. Організувати домашній стаціонар: навчити пацієнта та членів родини спостереженню за основними функціональними показниками організму дихальній гімнастиці (статичній, динамічній), само- та взаємодогляду, користуванню небулайзером, спейсером, інгалятором, добовим діурезом, водним балансом, АТ.

10. Вести медичну документацію.

ІІ. План проведення заняття:

1. Контроль знань з теми.

2. Суб’єктивне і об’єктивне обстеження пацієнта.

3. Оцінювання стану пацієнта на підставі отриманих даних.

4. Планування та реалізація медсестринських втручань.

5. Оцінка результатів та ведення документації.

6. Рішення клінічних ситуаційних задач, тестових завдань.

Література:Основна:

Конспект лекції.

А.С.Тарасюк «Медсестринство в геронтології і геріатрії», ст.146-184

М.І.Швед «Медсестринство в терапії»

Додаткова:

Н.В.Пасєчко «Основи сестринської справи»

Ю.М.Мостовий «Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів» -

Викладач: О.Г.Присяжнюк

Інструкція № 3

до проведення практичного заняття з медсестринства в геронтології,геріатрії та паліативній медицині

Тема: «Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення в похилому та старечому віці».

Спеціальність: 5.12010102

Оснащення: історії хвороби, листи лікарських призначень, тонометри, фонендоскопи , набори ліків, трав, таблиці, схеми , ситуаційні задачі. тестові завдання.

 

І. Конкретні цілі:

Знати:

1. Вікові фізіологічні зміни органів травлення в похилому та старечому віці.

2. Особливості перебігу захворювань органів травлення ( гастритів, рак шлунка, виразковій, рефлюксгастроезофагальній, дивертикулярній, жовчнокам`яній хворобах, ішемічній хворобі кишок, гепатитів, цирозі печінки) в похилому і старечому віці.

3. Профілактику захворювань органів травлення та їх ускладнень.

4. Особливості підготовки пацієнтів до лабораторних та інструментальних досліджень.

5. Надання невідкладної допомоги при шлунково-кишкових кровотечах, перфорації виразки та дивертикулу, гострому животі, кровотечі із розширених вен стравоходу, профілактика зневоднення.

6. Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки при виконанні медсестринських втручань.

Вміти:

1. Здійснити медсестринський процес.

2. Підготувати пацієнтів до проведення діагностичних процедур та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень ( уреазного тесту, шлункового та дуоденального вмісту, калу на приховану кров).

3.Асистувати лікареві під час інструментальних обстежень геріатричного пацієнта

( рентгенографії, ФГДС із біопсією, колоноскопії, УЗД органів черевної порожнини, інтрагастральної рН –метрії).

4. Здійснити геріатричний догляд за пацієнтами.

5. Проводити профілактичні бесіди щодо захворювань органів травлення і їх ускладнень.

6. Надавати невідкладну допомогу в разі шлунково-кишкових кровотеч, явищах гострого живота.

 

ІІ. План проведення заняття:

1. Контроль знань з теми.

2. Здійснення медсестринського процесу.

3. Виконання призначень лікаря.

4. Рішення клінічних ситуаційних задач, тестових завдань.

5. Виконання маніпуляцій, передбачених для фаху «сестра медична».

Література:

Основна:

Конспект лекції.

А.С.Тарасюк «Медсестринство в геронтології і геріатрії», ст.236-279, додаток № 12

М.І.Швед «Медсестринство в терапії»

Додаткова:

Н.В.Пасєчко «Основи сестринської справи»

В.С.Тарасюк, Г.Б.Кучанська «Охорона праці в ЛПЗ. Безпека життєдіяльності».

Ю.М.Мостовий «Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів» - 2010 р.

 

Викладач: О.Г.Присяжнюк

 

Інструкція № 4

до проведення практичного заняття з медсестринства в геронтології,геріатрії та паліативній медицині


Просмотров 3355

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!