Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Орієнтована тематика бакалаврських робітМiнiстерство освiти і науки, молоді та спорту України

Закарпатський державний університет

Факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права

Кафедра міжнародного бізнесу та світової політики

Орієнтована тематика бакалаврських робіт

для студентів спеціальності 6.030206 «Міжнародний бізнес»*

 

1. Альтернативний менеджмент як основний чинник управління результатами організації.

2. Аналіз конкурентних переваг Закарпаття в транскордонному співробітництві.

3. Аналіз кредиторської та дебеторської заборгованості підприємства «­­­­­­­­­­­­­___________».

4. Аналіз рентабельності підприємства ЗЕД «­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________».

5. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання.

6. Діяльність транснаціональних компаній в Україні.

7. Еволюція теорій на управління ЗЕД підприємств

8. Ефективність участі підприємства-суб'єкта ЗЕД у туристичній діяльності

9. Зміст функціонального та предметного підходів в менеджменті ЗЕД

10. Зовнішньоекономічна політика держави: суть, структура, проблеми і перспективи

11. Зовнішньоекономічні зв`язки Закарпатської області у контексті європейської інтеграції.

12. Інвестиційний клімат Закарпаття та перспективи залучення іноземного капіталу .

13. Класичні концепції міжнародної торгівлі підприємства-суб'єкта ЗЕД

14. Маркетинг на ринку продуктів споживання Закарпаття.

15. Методи державного регулювання ЗЕД підприємств

16. Методи хеджування валютних ризиків на підприємстві при організації зовнішньоекономічної діяльності.

17. Механізм міжнародного транспортного страхування підприємства-суб'єкта ЗЕД

18. Механізм організації міжнародних ярмарків

19. Механізм регулювання ЗЕД підприємств на наднаціональному рівні

20. Механізми корпоративного управління в транснаціональних корпораціях.

21. Міжнародний франчайзинг

22. Міжнародні економічні організації в системі світогосподарських зв’язків.

23. Міжнародні транспорті операції підприємства-суб'єкта ЗЕД24. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз.

25. Місце двосторонніх міжнародних економічних зв’язків України в зовнішньоекономічній діяльності

26. Напрями диверсифікації виробництва на підприємстві «­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________».

27. Напрями збільшення рівня прибутковості підприємства «­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________».

28. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України.

29. Оптимізація управлління організаційно-економічним розвитком підприємства.

30. Організація і функціонування систем міжбанківських розрахунків в Україні.

31. Організація міжнародних лінійних та трампових морських перевезень

32. Організація системи логістичного управління на підприємстві-суб'єкті ЗЕД

33. Особливості зовнішньоекономічних операцій у туризмі

34. Особливості процесу ціноутворення суб’єктів господарювання в регіоні.

35. Переваги та недоліки лізингу як виду зовнішньоекономічної діяльності

36. Переваги та недоліки податкового кодексу України для розвитку бізнесу в краї.

37. Перспективи розвитку альтернативної енергетики в Закарпатті.

38. Перспективи розвитку зеленого туризму в регіоні.

39. Прогнозування ЗЕД підприємств

40. Процес хеджування валютних ризиків на підприємстві ЗЕД «­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____».

41. Ринок послуг Закарпаття: аналіз недоліків та методи їх усунення.

42. Розвиток ринку страхових послуг в Україні43. Розвиток трендів як важлива складова успішного бізнесу.

44. Розробка маркетингової стратегії підприємства-суб'єкта ЗЕД

45. Світова фінансова система: стан, тенденції та перспектива розвитку.

46. Система мотивації та стимулювання персоналу організації.

47. Системи антикризового управління підприємствами в умовах глобального економічного середовища.

48. Сільських туризм на Закарпатті як важливий фактор вирішення соціально-економічної проблеми села.

49. Складові стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства.

50. Сталий розвиток Карпатського регіону та інших гірських регіонів – запорука збереження екологічного та економічного балансу в Європі.

51. Структура інститутів державного регулювання ЗЕД підприємств

52. Тенденції розширення ринків збуту вітчизняних товарів в контексті інтеграційних процесів

53. Тендерна система України.

54. Транскордонне співробітництво як фактор сталого соціально-економічного розвитку Закарпаття.

55. Україна на ринку транспортних послуг

56. Участь у виставках і ярмарках як метод просування товарів вітчизняного виробництва на світових ринках.

 

*Кінцевий варіант назви теми магістерської роботи узгоджується з науковим керівником і затверджується на засіданні кафедри.

Завідувач кафедри

Міжнародного бізнесу та


Просмотров 325

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!