Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Ефективність політики стабілізації пропозиції грошей та процентної ставки. Гнучка, проміжна та жорстка монетарна політика у моделі грошового ринкуСуть, цілі та види монетарної політики. Інструментарій грошово-кредитного регулювання економіки та його монетарні наслідки.

Монетарна або грошово-кредитна політика – це вплив на кількість грошей у національній економіці для досягнення макроекономічної стабільності. Монетарну політику зазвичай проводить центральний банк країни, в Україні – НБУ.

Цілями монетарної політики центрального є:

o економічне зростання;

o стабільність процентної ставки;

o стабілізація цін (приборкання інфляції);

o стабільність фінансових ринків;

o стабільність обмінного курсу грошової одиниці;

o високий рівень зайнятості

Можливе проведення двох видів монетарної політики: стимулювальної та стримувальної. Перша спрямовується на зменшення масштабів безробіття, а друга – на приборкання інфляції. ЦБ змінює пропозицію грошей в економіці за допом таких знарядь: - норми резервування (це відсоток депозитів який комерц банки повинні тримати в ЦБ у вигляді обовязкових резервів);

- облікової ставки (процентна ставка за якою ЦБ надає кредити комерц банкам);

- операцій на відкритому ринку (купівля й продаж ЦБ державних цінних паперів).Якщо ЦБ купує державні облігації на відкритому ринку, то кредитні ресурси ком банків збільшуються, взамін цінних паперів вони отримують гроші, а коли ЦБ продає цін папери на відкр рину, то кредитні ресурси комерц банків зменшуються, отже, пропоз грошей у нац економіці звужується.

Проводячи стимулювальну політику (пол. дорогих грошей) ЦБ : зменшує норму резервування, знижує облікову ставку, купує державні цінні папери. Завдяки цьому пропоз грошей збільшується, проц ставки знижуються, внаслідок чого збільшуються інвестиції, споживання та реальн. обсяг нац. продукту. Стримувальна (пол дешевих грошей) передбачає : збільш норми резервування, підвищ облікової ставки, продаж держ цінних паперів. Завдяки цим заходам пропозиція грошей у нац економіці зменшується, процентні ставки зростають, а рівень інфляції знижуватиметься.

 

Ефективність політики стабілізації пропозиції грошей та процентної ставки. Гнучка, проміжна та жорстка монетарна політика у моделі грошового ринку.

Центральний банк може змінювати (варіювати) пропозицію грошей за допомогою використання інструментів грошово-кредитноїполітики. Вибір варіантів грошово-кредитної політики залежить від причин зміни попиту на гроші. Якщо зростання попиту на гроші пов'язане насамперед з інфляційним зростанням цін, то найкращою буде жорстка грошово-кредитна політика, яка стримує зростання грошової маси. Якщо зміна попиту на гроші спричинена нестабільною швидкістю обігу грошей, то для стабілізації грошового ринку пропозиція грошей повинна змінюватися обернено до змін швидкості обігу грошей. У цьому випадку найкращий тип політики – гнучка грошово-кредитна політика.

Цілі грошово-кредитної політики можна розділити на кінцеві: (економічне зростання, повна зайнятість, стабільність цін, життєздатний платіжний баланс) та проміжні(процентна ставка, грошова маса, валютний курс). Використання проміжних цілей дозволяє узгодити кінцеві цілі з інструментами грошово-кредитної політики. Конкретний вибір проміжного цільового орієнтиру визначається тим, наскільки стало він пов'язаний з кінцевими цілями грошово-кредитної політики у конкретній економічній ситуації. Розглянемо моделі. грошового ринку в короткостроковому періоді. Згідно з цією моделлю, нахил кривої пропозиції грошей залежить від варіантів грошово-кредитної політики.

Гнучка грошово-кредитна політика політика центрального банку, за якої проміжною ціллю є фіксація або підтримка процентних ставок на певному рівні. Пропозиція грошей у моделі грошового ринку в цьому випадку характеризується горизонтальною кривою. За гнучкої грошово-кредитної політики підвищення попиту на гроші супроводжується зростанням пропозиції грошей. І навпаки, скорочення попиту на гроші веде до зменшення пропозиції грошей, оскільки центральний банк регулює пропозицію грошей таким чином, щоб підтримати номінальну процентну ставку на фіксованому рівні.

Жорстка грошово-кредитна політика спрямована на фіксацію або підтримку стабільного обсягу грошової маси в економіці. У моделі грошового ринку їй відповідає вертикальна крива пропозиції грошей. За жорсткої грошово-кредитної політики зростання попиту на гроші призводить до зростання процентної ставки, а зниження попиту на гроші спричиняє падіння процентної ставки, оскільки центральний банк підтримує пропозицію грошей на певному рівні.

Проміжному типові грошово-кредитної політики відповідає така модель пропозиції грошей: при зміні попиту на гроші пропозиція грошей змінюється, але в обсязі, недостатньому для підтримки процентних ставок на фіксованому рівні. Тобто зростання попиту на гроші супроводжується зростанням і пропозиції грошей, і ставки процента .

 Просмотров 544

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!