Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Дисциплінарна відповідальність накладається у вигляді догани, звільнення з роботи. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступкуБ№1

1. Служба охорони праці на підприємстві

Положення про службу ОП підприємства Закон «Про ОП»

зобов’язує роботодавця створити на кожному робочому місці умови праці, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі ОП. У відповідності з законом України «Про ОП» служба ОП створюється роботодавцем або уповноваженим їм органом на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від форм власності і видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних й лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я, життя працюючих і виключення аварій в процесі праці.

На підприємстві виробничої сфери з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу ОП як окрему структуру. В службі ОП мають право працювати особи з вищою освітою і стажем роботи в даній галузі не менш 3-х років, які пройшли навчання з ОП і склали іспит. Особи, які отримали спеціальну вищу освіту з ОП приймаються в службу ОП незалежно від стажу.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби ОП можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємствах невиробничої сфери служба ОП створюється з кількістю працюючих 100 і більше осіб. Служба ОП підпорядковується роботодавцю, бере участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій, розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про ОП підприємства. Служба ОП контролює дотримання чинного законодавства, виконання працівниками посадових інструкцій, виконання приписів органів державного нагляду, своєчасне проведення навчання та інструктажів. Спеціалісти служби ОП мають право безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об’єкти, структурні підрозділи підприємства, порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та покращанні умов праці, а у разі виявлення порушень ОП: - видавати керівникам структурних підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань ОП; - вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу чи не мають допуску до відповідних робіт; - зупиняти роботу у разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих; - надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, що порушують вимоги ОП. Припис спеціаліста з ОП може скасувати лише роботодавець.

2. Дисціплінарна відповідальність за порушення правил охорони праці

За порушення законодавчих та інших нормативних актів про ОП створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за ОП і представників професійних спілок винні працівники притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Дисциплінарна відповідальність накладається у вигляді догани, звільнення з роботи. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

2.1. Одним з конкретних порушень законодавствапро ОП, за яке роботодавець або уповноважений ним орган має право притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності, є ухилення від проходження обов'язкового медичного огляду У цьому випадку роботодавець або уповноважений ним орган зобов'язаний також відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати

2.2. Створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду і представників професійних спілок.

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.
Відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з ОП тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу на працівників і, зокрема, службових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян - власників підприємств або уповноважених ними осіб . Постанова про штраф, не виповнена протягом трьох місяців з дня накладення його, втрачає силу.
Може бути оскаржена в районному нарсуді в 10-денний термін

Б№2

1. Визначення поняття вентиляція, кондиціювання

Вентиляція — це організований і регульований повітрообмін, що забезпечує видалення з приміщення забрудненого повітря і подачу на його місце свіжого. Задачею вентиляції є забезпечення чистоти повітря та заданих метеорологічних умов у виробничих приміщеннях. За способом переміщення повітря розрізняють системи природної, механічної та змішаної вентиляції. Головним параметром вентиляції є повітрообмін, тобто обсяг повітря, що видаляється або надходить у приміщення.

Кондиціювання – це створення автоматичного підтримуванняповітря в приміщенні, незалежно від зовнішніх умов (постійних/змінних), за визначеною програмою температури, вологості, чистоти і швидкості руху повітря.

2. Відповідальність та обов’язковість адміністрації за забезпечення протипожежної безпеки

Відповідно до чинного законодавства, відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки покладається на керівників підприємств, установ та організацій, без права передовіряти її іншим підлеглим особам.


Просмотров 544

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!