Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Назвіть основні інформаційні ресурси УкрІНТЕІРозкрийте суть та значення науково-технічної інформації

Науково-технічна інформація - будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Інформаційні ресурси науково-технічної інформації - це систематизоване зібрання науково-технічної літератури і документації (книги, брошури, періодичні видання, патентна документація, нормативно-технічна документація, промислові каталоги, конструкторська документація, звітна науково-технічна документація з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, депоновані рукописи, переклади науково-технічної літератури і документації), зафіксовані на паперових чи інших носіях.

Об'єктом відносин у сфері науково-технічної інформації є вітчизняна і зарубіжна науково-технічна інформація.

Науково-технічна інформація охоплює отримувані в процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності

результати, зафіксовані у формі, яка забезпечує їх відтворення, використання та поширення.

Науково-технічна інформація є суспільним надбанням, необхідною умовою продуктивної інтелектуальної діяльності, зокрема наукової і технічної творчості.

Науково-технічна інформація, що є продуктом інтелектуальної творчої праці, становить об'єкт права інтелектуальної власності, а відносини щодо її придбання, зберігання, переробки, використання і поширення регулюються чинним законодавством.

Суб'єктами відносин, що регулюються цим Законом, є державні органи, органи місцевого і регіонального самоврядування, юридичні особи та громадяни України, міжнародні організації, іноземні юридичні особи і громадяни та особи без громадянства.

Фізичні та юридичні особи у сфері дії цього Закону виступають як творці і накопичувачі науково-технічної інформації, власники, виробники, зберігачі і споживачі інформаційної продукції та послуг, а також як посередники у сфері науково-інформаційної діяльності.

 

Назвіть основні функції державної системи НТІ

Національна система науково-технічної інформації - це організаційно-правова структура, за допомогою якої формується державна інформаційна політика, а також здійснюється координація робіт по створенню, користуванню, зберіганню та поширеннюнаціональних ресурсів науково-технічної інформації з урахуванням інтересів національної безпеки.

У нашій країні функціонує державна система НТІ, призначена виконувати такі основні функції:

· Формування інтегрованого національного ресурсу,

· Обслуговування масового споживача зі зручним доступом до інформаційних ресурсів як для окремих громадян, так і для юридичних структур, установ тощо,

· Здійснення інформаційного моніторингу розвитку НТД для владних структур.

Організація системи забезпечення цих трьох основних напрямів потребує суттєвої підтримки держави- як фінансової, так і організаційно-правової.

Дайте характеристику структурі управління сферою НТІ в Україні

Назвіть основні інформаційні ресурси УкрІНТЕІ

УкрІНТЕІ – головна організація державної системи НТІ Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.

Основною метою діяльності УкрІНТЕІ є створення системи формування національних інформаційних ресурсів з науково-технічної та інноваційної діяльності і засобів доступу до них та побудова системи інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів усіх рівнів – від державного до студентського.УкрІНТЕІ виконує делеговані Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України повноваження управління системою НТІ, а саме:

підготовку і узгодження проектів положень, інструкцій, рекомендацій, статутів, контрактів, планів, програм фінансування та інших організаційно-методичних, науково-методичних та розпорядчих документів, що стосуються загальносистемних питань;

аналіз науково-інформаційної та фінансово-господарської діяльності системи НТІ;

підготовку пропозицій щодо розвитку та бюджетного фінансування системи НТІ;

організацію роботи Ради директорів системи НТІ;

представлення державної системи НТІ в органах державної влади і управління

· VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «INFORMATIO-2011: Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»

· ІІ Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства"

· Міжнародна наукова конференція "Інформаційне забезпечення наукової та інноваційної діяльності: проблеми і перспективи"

· Науково-практичний інформаційний журнал 3

· Bізит представників Шанхайського Міжнародного

· Виставка-презентація

· Відділення моніторингових досліджень результативності

· Відділення прогнозно-аналітичного забезпечення

· Засідання (63-є) Комітету Повноважних Представників

· Міжнародний форум

· Міжнародний форум «Проблеми розвитку інформаційного

· Науковий журнал

· Наукові заходи до 40-річчя МЦНТІ

· Науково-практичний інформаційний журнал

· Перелік презентацій та доповідей

· Прогнозно-аналітичне інформаційне відділення

· Процеси інтеграції інформаційної інфраструктури

· Реферативні інформаційні ресурси

· Черкаський ЦНІІ


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!