Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Б. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНО ХВОРИХА. СПЕЦІАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ (НОЗОЛОГІЯ).

1. Загальна характеристика порушень психіки при соматичних захворюваннях.

2. Гострі екзогенні реакції за Бонгофером.

3. Пролонговані (протраговані) психічні розлади при соматичних захворюваннях. Критерії діагностики.

4. Особливості формування психічних розладів при ендокринних захворюваннях.

5. Особливості психопатологічних проявів в гострому періоді черепно-мозкової травми.

6. Психопатологія періоду віддалених наслідків черепно-мозкової травми.

7. Особливості психічних розладів при загальних та мозкових інфекціях.

8. Психічні порушення сифілітичного походження.

9. Прогресивний параліч. Стадії, клінічні прояви, діагностика.

10. Психічні порушення при СНІДі.

11. Особливості психічних порушень при розладах мозкового кровообігу.

12. Епілепсія. Етіопатогенез, класифікація.

13. Види пароксизмальних проявів епілепсії. Диференційна діагностика.

14. Зміни особистості при епілепсії, епілептичне слабоумство.

15. Психічні розлади епілептичного походження.

16. Основні критерії діагностики і диференційної діагностики епілепсії.

17. Хвороби Піка і Альцгеймера, етіопатогенез, клініка.

18. Шизофренія. Загальна характеристика. Теорії етіопатогенезу.

19. Загальні діагностичні критерії шизофренії.

20. Клінічні форми і типи перебігу шизофренії.

21. Шизоафективний і шизотиповий розлади.

22. Диференційна діагностика шизофренії.

23. Афективні психічні розлади. Систематика, етіологія.

24. Біполярний психоз. Теорії етіопатогенезу, клініка.

25. Поняття циклотимії і маскованих депресій. Діагностичні критерії.

26. Поняття про адиктивну поведінку і узалежнення. Загальні критерії узалежнення. Види психоактивних речовин.

27. Діагностика ступенів простого алкогольного сп’яніння. Поняття патологічного сп’яніння.

28. Алкоголізм. Визначення, етіопатогенетичні фактори, динаміка.

29. Алкогольний абстинент ний синдром. Прояви, діагностичне значення.

30. Алкогольний делірій (біла гарячка).

31. Алкогольні галюцинози та маячні психози.

32. Алкогольна енцефалопатія, Корсаковський алкогольний поліневритичний психоз.

33. Поняття нарко- і токсикоманії. Основні види нарко- і токсикоманій.

34. Особливості опіоїдної наркоманії та абстинентного синдрому при ній.

35. Психогенні психічні розлади. Класифікація, етіопатогенез. Діагностичні критерії за К.Ясперсом.36. Неврози, загальна характеристика. Види неврозів.

37. Афективно- шокові реакції (гострі реакції на стрес) та післятравматичний стресовий розлад.

38. Пролонговані реактивні психози: види, клінічні прояви, діагностичні критерії.

39. Розлади особистості. Загальна характеристика, критерії діагностики, основні види за МКХ-10.

40. Олігофренії і затримки розвитку. Етіологія, клініка, діагностика.

 

Б. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНО ХВОРИХ.

41.Організація психіатричної допомоги в Україні на сучасному етапі.

42. Структура психіатричного стаціонару і особливості функціонування стаціонарного психіатричного відділення.

43. Структура наркологічної служби та особливості її роботи.

44. Особливості обстеження психічно хворого. Первинне інтерв’ю.

45. Лабораторні та інструментальні методи дослідження в психіатрії.

46. Експериментально-психологічне обстеження психічно хворого.

47. Правила госпіталізації психічно хворих. Показання до невідкладної госпіталізації.

48. Невідкладні стани в психіатрії. Тактика лікаря при різних видах психомоторного збудження.

49. Невідкладна лікарська допомога при епілептичному статусі.50. Невідкладна лікарська допомога при фебрильній кататонії.

51. Невідкладна лікарська допомога при важкому алкогольному отруєнні.

52. Невідкладна лікарська допомога при важкому алкогольному абстинентному синдромі.

53. Невідкладна лікарська допомога при білій гарячці.

54. Встановлення суїцидальної налаштованості хворого і запобігання суїциду.

55. Принципи лікування психічних порушень, види і форми лікувальних впливів.

56. Медикаментозне лікування психічно хворих, види психотропних середників.

57. Нейролептики седуючої дії (великі транквілізатори), показання, основні представники.

58. Нейролептики антипсихотичної дії. Показання, основні представники.

59. Типові ускладнення при нейролептичному лікуванні, їх профілактика та усунення.

60. Антидепресанти, види, основні представники. Побічні дії антидепресивної терапії.

61. Транквілізатори, види, основні представники. Показання і протипоказання. Побічні ефекти та ускладнення.

62. Психостимулятори, основні представники. Показання і протипоказання. Побічні ефекти та ускладнення.

63.Ноотропні препарати. Показання і протипоказання. Побічні ефекти та ускладнення.

64.Нормотиміки. Показання і протипоказання. Побічні ефекти та ускладнення.

65.Антиконвульсанти, основні групи. Показання, особливості призначення та відміни антиконвульсантів.

66.Препарати, до яких можуть формуватись звикання і узалежнення. Способи запобігання узалежненню.

67.Електроконвульсивна та інсуліно-шокова терапія. Показання, протипоказання, методики проведення.

68. Принципи лікування психічних розладів при соматичних захворюваннях.

69.Принципи лікування психічних розладів травматичного походження.

70.Лікування психічних розладів сифілітичного походження.

71.Принципи лікування психічних розладів судинного походження.

72.Принципи лікування інволюційних і старечих психічних розладів.

73.Принципи лікування шизофренії. Поняття купіруючої, курсової і протирецидивної (підтримуючої) медикаментозної терапії.

74.Особливості лікування шизофренії в залежності від клінічної форми і типу перебігу.

75.Принципи лікування біполярного афективного розладу.

76.Принципи і форми лікування епілепсії.

77.Принципи лікування узалежнень та прогнозування ефективності.

78.Етапи лікування алкоголізму, види протиалкогольної терапії.

79.Принципи лікування психогенних психічних розладів, значення психотерапії.

80.Психотерапія. Основні види, показання. Значення психотерапії в лікуванні непсихіатричних захворювань.

 

 

Зав. кафедри,

професор М.І.Винник


Просмотров 848

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!