Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Фотограмметрія, цифрова фотограмметріяПитання на Комплексний Держіспит

Для студентів спеціальності 5.08010101

«Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання»

Геодезія.

1. Системи координат, які застосовуються в геодезії: географічні і прямокутні. Загальні відомості про зональну систему плоских прямокутних координат Гаусса - Крюгера.

2. Види масштабів: числовий, лінійний і поперечний. Масштаби топографічних планів і карт. Точність масштабів.

3. Азимути прямий і зворотний. Зближення меридіанів.

4. Дирекційний кут. Зв’язок поміж азимутом і дирекційним кутом. Магнітний азимут. Зв’язок поміж азимутом, магнітним азимутом і дирекційним кутом напрямку. Румби.

5. Загально-географічні та тематичні карти. Державний масштабний ряд топографічних карт та планів.

6. Прямокутне розграфлення, розміри аркушів і номенклатура планів 1: 5 000, 1: 2 000, 1: 1 000, 1: 500.

7. Основні форми рельєфу, його характерні лінії, точки, форми і стрімкість схилів. Горизонталі та їх властивості. Висота перерізу рельєфу, закладення горизонталей. Підписи горизонталей, напів горизонталі, бергштрихи.

8. Встановлення теодоліта над точкою. Порядок вимірювання горизонтальних кутів та напрямів: способом прийомів, способом кругових прийомів.

9. Державні геодезичні мережі, геодезичні мережі згущення. Планові і висотні знімальні мережі: призначення, способи побудови, точність. Закріплення на місцевості точок Державної геодезичної мережі.

10. Сутність і призначення теодолітних ходів. Види теодолітних ходів. Складання проекту, рекогностування і закріплення точок ходу.

11. Вимірювання горизонтальних кутів, довжин ліній теодолітного ходу. Прив’язка ходів до вихідних геодезичних пунктів.

12. Зрівнювання виміряних кутів і обчислення дирекційних кутів сторін теодолітного ходу, контроль.

13. Пряма і обернена геодезичні задачі, виведення формул, застосування.

14. Обчислення приростів координат і їх нев’язок в теодолітних ходах. Абсолютна і відносна нев’язки ходу, допуски. Зрівнювання приростів координат і обчислення координат вершин ходу.

15. Поняття про геометричне і тригонометричне нівелювання. Державна нівелірна мережа, її призначення і стисла характеристика. Закріплення нівелірних ліній.

16. Нівелювання IV класу. Порядок роботи на станції: обробка журналів, посторінковий і посекційний контроль.

17. Прив’язка нівелірних ходів, передача відміток через перешкоди. Зрівнювання перевищень і обчислення відміток реперів нівелювання IV класу.18. Сутність тахеометричного знімання, застосування. Прокладання тахеометричних ходів, контроль, допуски при вимірюванні кутів, ліній, перевищень.

19. Знімання контурів і рельєфу при тахеометричному зніманні, запис і обчислення в журналі, ведення абрису. Складання плану.

20. Суть мензульного знімання. Випадки застосування мензульної зйомки. Комплект приладів для мензульного знімання. Мензула, її приладдя і перевірки. Будова і перевірки кіпрегеля КН.

21. Підготовка планшету до мензульного знімання. Визначення координат кутів рамок трапеції, нанесення рамок і пунктів геодезичної основи, контроль накладки, допуски.

22. Встановлення мензули над точкою: нівелювання, центрування і орієнтування планшету, точність.

23. Визначення положення точок на планшеті графічними способами: прямою, комбінованою і оберненою засічками. Точність.

24. Знімання контурів і рельєфу при мензульному зніманні, вибір пікетних точок, нанесення їх на планшет, визначення відміток, проведення горизонталей. Калька висот і контурів.

25. Маркування точок при польовій підготовці аерофотознімків. Розпізнавання і оформлення на знімках планових і висотних розпізнавальних знаків на лицевій та зворотній сторонах знімку.26. Визначення координат розпізнавального знаку прямою засічкою, застосування засічки. Польові та камеральні роботи. Допуски.

27. Визначення координат розпізнавального знаку оберненою засічкою, застосування сасічки. Польові та камеральні роботи. Допуски.

28. Визначення координат розпізнавального знаку полярною, застосування засічки. Польові та камеральні роботи. Допуски.

29. Проектування висотних розпізнавальних знаків для різних перерізів рельєфу. Методи і точність визначення висот розпізнавальних знаків в залежності від фізико-географічних умов місцевості і висоти перерізу рельєфу. Висотні ходи технічного і тригонометричного нівелювання.

30. Призначення і випадки астрономічних вимірювань в топографо - геодезичному виробництві. Сутність визначення астрономічного азимуту. Перехід від астрономічного азимуту до дирекційного кута.

31. Небесна сфера. Основні кола, лінії і точки небесної сфери.

32. Системи координат небесних світил: горизонтна, 1 і 2 екваторіальні.

33. Паралактичний (астрономічний) трикутник і його елементи. Зв’язок між системами координат. Способи визначення азимута світила з рішення астрономічного трикутника.

34. Визначення азимута за висотою Сонця. Польова робота. Журнал спостережень, контроль, допуски. Обчислення, оцінка точності.

35. Визначення азимута за годинним кутом Сонця. Найвигідніші умови спостережень. Поправка годинника і її інтерполювання на момент спостереження. Польові роботи. Журнал спостережень, контроль, допуски. Порядок обчислення, оцінка точності.

36. Загальні відомості про зйомку шельфу. Геодезична основа. Планова і висотна геодезичні основи знімання шельфу. Рівневі пости. Спостереження за коливаннями рівня моря.

37. Засоби і методи визначення місця судна: пряма, обернена і комбінована засічки, полярний спосіб.

38. Засоби вимірювання глибин при зйомці шельфу: наметка, ручний лот, риболот, лунолот.

39. Причини старіння карт. Мета і задачі оновлення. Масштаби і способи оновлення.

40. Суть та види вимірювань: прямі і посередні, необхідні та надмірні, рівноточні і нерівноточні.

41. Види помилок: грубі, систематичні та випад­кові та методи зменшення їх впливу на результати.

42. Оцінка точності результатів вимірюван­ня: середня, середня квадратична, абсолютна і відносна помилки.

43. Арифметична середина, імовірні помилки.

44. Середня квадратична помилка арифметичної середини. Формула Бесселя.

45. Порядок обробки результатів рівноточних вимірювань.

46. Нерівноточні вимірювання. Загальна арифметична середина.

47. Ваги нерівноточних результатів вимірювання і їх властивості. Знаходження ваг різних видів вимірювання.

 

 


Геодезичні прилади

1. Зорові труби геодезичних приладів. Елементи конструкції зорової труби: сітка ниток, діафрагма, осі зорової труби, фокусувальні компоненти зорової труби, об’єктиви та окуляри зорових труб. Збільшення зорової труби, поле зору та роздільна здатність зорової труби.

2. Шкали геодезичних приладів, призначення та вимоги до них. Штриховий та шкаловий мікроспопи. теодолітів.

3. Основні частини і вузли теодолітів. Зорова труба: будова, осі, сітка ниток, збільшення і поле зору. Встановлення труби для спостережень.

4. Рівні: їх види і призначення. Вісь рівня, ціна поділки, чутливість.

5. Відлікові пристрої теодолітів: штриховий і шкаловий мікроскопи.

6. Будова, теодоліта Т5, Перевірки і юстування.

7. Будова, теодоліта Т30, 2Т30. Перевірки і юстування.

8. Високоточні теодоліти, їх будова.

9. Перевірки та дослідження високоточних теодолітів.

10. Перевірки та дослідження високоточних нівелірів.

11. Будова, перевірки і юстування нівелірів Н3, Н3К. Дослідження і перевірки рейок.

12. Кипрегель КН, його будова, перевірки.

13. Загальні відомості про електронні та лазерні нівеліри. Їх технічна характеристика та будова.

14. Загальні відомості про електронні та лазерні теодоліти. Їх технічна характеристика та будова.

15. Загальні відомості про електронні тахеометри. Технічні характеристики віддалемірів різних фірм. Будова тахеометрів, принцип роботи.

16. Сутність GPS спостережень. Прилади для визначення координат точок.

 


Прикладна геодезія

1. Види інженерно-геодезичних робіт і послідовність їх виконання.

2. Види і завдання інженерно-геодезичних вишукувань.

3. Стадії проектування інженерних споруд.

4. Камеральне трасування лінійних споруд.

5. Польове трасування лінійних споруд.

6. Сучасні технології вишукування і проектування лінійних споруд.

7. Геодезична планова та висотна основа розмічувальних робіт.

8. Геодезична будівельна сітка.

9. Прилади для геодезичних вимірювань у будівництві.

10.Способи виконання геодезичних розмічувальних робіт.

11.Генеральні плани промислових об’єктів.

12.Способи передачі позначки на дно котловану.

13.Технологія відкладання проектної відстані.

14.Технологія відкладання проектного кута.

15.Технологія перенесення в натуру проектної висоти.

16.Передача осей на дно котловану та на монтажні горизонти.

17.Складання розмічувальних креслень.

18.Способи визначення координат точок проекту.

19.Детальна розмітка кругових кривих способом прямокутних координат.

20.Геодезичні роботи при будівництві нульового циклу будівельних робіт.

21.Установка елементів висотних споруд по вертикалі.

22.Вертикальне планування території міст, с пособи.

23.Закріплення осей споруд на місцевості.

24.Інженерно-геодезичне проектування споруд.

25.Спеціальні інженерно-геодезичні мережі для виконання розмічувальних робіт.

 


МОГВ

1. Задачі математичної обробки вимірів. Виміри та їх похибки.

2. Мережі вільні та залежні. Необхідність зрівняльних обчислень.

3. Принцип найменших квадратів.

4. Врівноваження системи ходів з однією вузловою точкою з оцінкою точності.

5. Врівноваження системи нівелірних ходів з кількома вузловими точками методами послідовних наближень.

6. Врівноваження системи нівелірних ходів «червоних чисел» з оцінкою точності.

7. Врівноваження систем ходів розрядної полігонометрії з кількома вузловими точками.

8. Врівноважування нівелірної мережі параметричним методом. Порядок врівноваження.

9. Врівноважування нівелірної мережі корелатним методом. Порядок врівноважування.

 


Фотограмметрія, цифрова фотограмметрія.

1. Характеристика наземного фототопографічного знімання і його застосування. Кординати точки об'єкту і її зображення на фотознімку.

2. Предмет і задачі фотограмметрії. Зв'язок з іншими науками

3. Навігаційне та аерофотознімальне обладнання. Стисла характеристика приладів для аерозйомки.

4. Елементи орієнтування аерофотознімків, їх використання.

5. Польові фотолабораторні і фотограмметричні роботи. Накидний монтаж і техніка його виконання. Оцінка якості зальоту.

6. Виконання повітряного фотографування. Розрахунок планової аерозйомки.

7. Системи координат, які застосовуються в фотограмметрії. Залежність між координатами точок для горизонтального аерознімка і місцевості.

8. Робоча площа аерофотознімка та її використання. Фотосхеми їх види. Монтаж і коректура фотосхеми .

9. Основні елементи центральної проекції аерознімка та математична залежність між ними.

10. Спотворення точок на аерофотознімках через його кут нахилу

11. Спотворення точок на аерознімках через рельєф місцевості

12. Маштаб горизонтального і нахиленого фотознімків аналіз формули горизонталям.

13. Штучний стереоефект, умови його отримання, стерео модель місцевості. Спосіб вимірговання стерео моделі за допомогую уявної марки

14. Основи визначення пари знімка. Кординати точки на стерео пари на аерофотознімки, повздовжні та поперечні паралакси.

15. Трансформування аерофотознімків; мета та теорія та способи трансформування.

16. Способі одержання цифрових знімків. Складові частини сучасної фотограмметрії. Зв'язок з іншими системами

17. Складові частини фотограмметрії. Лазерне сканування місцевості.

18. Два способи створення цифрового зображення. Фотограмметричні сканери, призначення та технічна характеристика "Delta Skan"

19. Цифрове фотографування місцевості. Технічна характеристика цифрової знімальної камери 3-DAS-1

20. Будова та призначення ЦФС "Дельта" складові програмного забезпечення ЦФС "Дельта"

21. Підготовчи роботи, внутрішнє, взаємне орієнтування растрових зображень та знімків на ЦФС Дельта. Застосування ЦФС "Дельта"

22. Використання GPS та навігація аерофотознімання. Об'єднання GPS з інерціальнами навігаційними системами (ІНС)

23. Основи космічного фотографування. Космічна фотограмметрія.

 


Задачі:

Геодезія

 

1. Визначити географічні координати кутів рамки трапеції М-42-13-А-в. Визначити номенклатуру суміжних аркушів карти.

2. Визначити номенклатуру аркуша карти масштабу 1:10 000 в межах якого знаходиться точка з координатами j=390211 l=280591.

3. Побудувати профіль по заданій лінії на карті масштабу 1:10000 і визначити видимість між кінцевими точками. Точки: А (квадрат 6612 т.140,5) і т. В (квадрат 6412 точка 155,7)

4. Визначити по карті магнітний азимут напрямку поміж точками А і В і довжини цієї лінії. Точка А(квадрат 6511 т. 131,4), точка В (квадрат 6612 т. 142,7).

5. Нанести дві точки на топографічну карту і визначити відстань між ними та їх відмітки. Точка А (Х=6068094м. У=4312646м.) Точка Б (Х=6067320 м. У=4312578 м.)

6. Обчислити помилку через не паралельність осі рівня і візирної осі нівеліра, якщо при подвійному нівелюванні отримали: а1=1458мм. а2=1426мм. і1=1652мм. і2=1197мм

7. Виконати всі обчислення на сторінці журналу нівелювання IV класу. Виконати посторінковий контроль.

8. Виконати всі обчислення на сторінці журналу нівелювання III класу. Виконати посторінковий контроль.

9. В нівелірному ході IV класу дано: Нкінц.=358,165м. Нпочатк.=309,314м. Сума перевищень дорівнює åhпр.=+49,218м., довжина ходу 13,9 км. Обчислити нев’язку в нівелірному ході і її припустиме значення.

10. В нівелірному ході отримано сумарне перевищення åhпракт.=+89,723 м. Виправити його за середню довжину метра пари рейок, якщо в результаті компарування отримано: рейка 1 чорна сторона - 1000,31мм рейка 1 червона сторона - 1000,19мм, рейка 1 чорна сторона - 1000,39мм, рейка 1 червона сторона - 1000,23мм

11. Виконати врівноваження перевищень і визначити відмітки точок нівелювання IV класу. (задача у викладача)

12. Обчислити обернену геодезичну задачу за даними: ХА=4863,17м. УА=5931,93м. ХВ=3257,39м. УВ=7256,43м.

13. Обчислити координати точки В, якщо ХА=5948,16м. УА=7231,92м. a=256048’56’’ d=291,72м.

14. В розімкнутому теодолітному ході сума виміряних лівих кутів åbпракт.=2025026’00’’. Визначити чи допустиме значення кутової нев’язки, якщо кількість кутів 11,aпочатк.=31028’30’’, aкінц.=256056’41’’.

15. Визначити недоступну віддаль за даними: b1 =124°38¢52², b2=45°34¢41², b3=57°26¢43², b4=112°28¢06², b1=65,01м. b2=59,75м.

16. Визначити відмітку точки В, якщо відмітка точки А=195,56 м., горизонтальна проекція лінії АВ=198,16 м., кут нахилу лінії n=-7056’, висота приладу і=1,48 м., висота візування l=3,00 м.

17. Кут g отриманий як сума кутів a+b. Обчислити середню квадратичну помилку кута g, якщо середня квадратична помилка кутів ma=6’’ ma=10’’

18. Помилка вимірювання кута теодолітом одним повним прийомом дорівнює 10’’. Визначити граничну помилку вимірювання суми кутів зімкнутого теодолітного ходу з 12 кутів.

 

19. В трикутнику виміряні два кута, кожний трьома прийомами з середньою квадратичною помилкою вимірювання одного кута ’’. Скільки необхідно виконати прийомів, вимірюючи третій кут іншим теодолітом з середньою квадратичною помилкою вимірювання кута одним прийомом 15’’, щоб вага усіх трьох кутів була однакова.

20. Спостереження Полярної зірки виконувалось в . Поправка годинника в , а в . Визначити виправлений час спостереження Полярної зірки

 

 

Фотограмметрія

1. Виконати розрахунок площинної аерофотозйомки.

2. Побудували в аксонометрії відрізки паралельні лінії до напрямку зйомки.

3. Побудували в аксонометрії відрізки перпендикулярні до лінії напрямку зйомки.

4. Побудували в аксонометрії відрізки, які розташовані під кутом до лінії напрямку зйомки.

5. Побудували в аксонометрії відрізки, які розташовані висково (дерево, стовп, труба)

6. Визначити спотворення точок на аерофотознімку через кут нахилу знімка.

7. Визначити спотворення точок на аерофотознімку через рельєф місцевості.

8. Визначити координати точки за результатами наземного фотознімання.

 

Прикладна геодезія

1. При розмічувані траси вершина кута повороту виявилась в точці ПК10+63.15. Куту виміряний в вершині дорівнює . Радіус заокруглення м. Визначити елементи кругової кривої і точки пікетажу ПК, КК.

2. Розрахувати проекту (червону відмітку) горизонтального майданчика за даними (вихідні дані додаються)

 

3. Обчислити перевищення h між кінцевими лініями, якщо її ухил і=0,017, а горизонтальна відстань 40.

4. Визначити ухил лінії MN, якщо відліки по рейкам, встановлених на точках M і N аМ=2115м, вN =1710м., горизонтальне прокладення лінії MN d=106,25м.

5. Знайти домір Д, якщо тангенс кривої с становить 155м., а довжина кривої К=300м.

6. При перенесенні на натуру проектної відмітки визначити відлік по рейці на проектній точці, якщо відмітка репера НRP=105.340м., відлік по рейці, що стоїть на цьому репері а=1524мм, а задана проектна відмітка Нпр.=105,750м.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!