Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Державного екзамену спеціалістівЗаконодавча та нормативна документація з охорони праці в закладах освіти

Законодавча база охорони праці:

«Кодекс законів про працю України» «Закон про охорону праці» , закон «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку па виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» .

Основні нормативні акти про охорону праці в закладах освіти:

– Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (наказ МО і Н №563 від 01.08.2001);

– Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах ( наказ №616 від 31.08.2001);

– Положення про навчальні майстерні навчально-виховного закладу (16.06.94 наказ №184);

– ДСанПіН 5.5.3.008-98 „Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організація навчально-виховного процесу”;

– НПАОП 00.0-6.02.-04 „Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві”.

 

Організація роботи служби охорони праці в закладах освіти: структура, функції.

 

Структура служби охорони праці в закладах освіти.

Створення ефективної СУОП; здійснення оперативно-методичного керівництва роботою з охорони праці; розробка розділу «Охорона праці» у колективному договорі; забезпечення нормативно-технічною документацією; паспортизація підрозділів підприємства, робочих місць, контроль за станом охорони праці; розслідування, ведення обліку нещасних випадків, складання статистичних звітів з охорони праці; розробка планів роботи підприємств щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; планування та контроль витрат коштів на охорону праці; організація навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань з питань охорони праці; забезпечення працюючих засобами захисту, лікувально-профілактичним харчування, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, надання передбачених законодавством пільг та компенсацій.Документація навчального кабінету з охорони праці в закладах освіти.

Акт – дозвіл на проведення занять. Інструкції з охорони праці на робочих місцях . Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці з працівниками. Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці з учнями та вихованцями в навчальних кабінетах .

Журнал адміністративно-громадського контролю за охороною праці

І. ступеню. Акти розслідування нещасних випадків. План евакуації на випадок пожежі.

Посадові обов’язки з охорони праці завідуючих кабінетом, вчителя, викладача.

 

Безпосередня відповідальність завідувача кабінетомза безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Розробка інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, контроль дотримання вимог охорони праці;проведення інструктажів з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого процесу; бере участь у розслідування та здійснення заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

Відповідальність учителяза збереження життя і здоров’я вихованців, учнів;забезпечення проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці; вивчення вихованцями, учнями правил і норм з охорони праці; інструктажі з вихованцями, учнями; контроль за виконання вихованцями, учнями правил ( інструкцій) з безпеки; профілактична робота щодо запобігання травматизму серед вихованців, учнів під час навчально-виховного процесу та у побуті.Навчання з охорони праці учнів та співробітників в закладах освіти.

 

Система безперервної освіти з охорони праці.

Навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів, періодичність, порядок проведення.

Навчання працівників з питань охорони праці при підготовці перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Навчання працівників з питань охорони праці на підприємстві, порядок організації, періодичність, комісії з перевірки знань.


Просмотров 287

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!