Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методика навчання інформатикиПитання

Державного екзамену

(для студентів груп М-51, М-53, Ф-52, М-51(заочн))

 

Інформатика

1. Інформатика як наука. Поняття інформації. Кодування й вимірювання інформації.

2. Структура й основні принципи функціонування інформаційної системи. Процесор та його основні характеристики. Пам’ять.

3. Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.

4. Основні пристрої введення/виведення ЕОМ.

5. Операційні системи, їх функції . Загальна характеристика Windows.

6. Поняття файлу. Робота з файлами і папками в операційній системі Windows.

7. Основні поняття комп’ютерної графіки. Особливості растрових і векторних графічних зображень.

8. Загальна характеристика програми для обробки растрових графічних зображень.

9. Поняття векторного контуру. Загальна характеристика програми для обробки векторних графічних зображень.

10. Призначення та функціональні можливості програм для обробки текстових документів. Особливості редагування та форматування документів у середовищі редакторів тексту.

11. Основні поняття електронних таблиць. Загальна технологія роботи з електронними таблицями.

12. Поняття про бази даних та системи управління базами даних. Реляційна модель бази даних.

13. Загальна характеристика системи управління базами даних MS Access та її основні можливості.

14. Призначення та структура комп’ютерних мереж. Глобальна мережа Інтернет, принципи функціонування, ідентифікації комп’ютерів.

15. Основні служби глобальної мережі Інтернет і їх коротка характеристика.

16. Основні поняття та елементи мови розмітки гіпертексту.

17. Алгоритм і його основні властивості. Способи запису алгоритмів. Базові структури алгоритмів. Методи проектування алгоритмів.

18. Класифікація мов програмування. Системи програмування, інтегровані середовища програмування.

19. Основні елементи мови програмування Pascal. Структура Pascal -програми.

20. Характеристика основних типів даних мови програмування Pascal.

21. Оператори повторення у мові програмування Pascal.

22. Оператори розгалуження у мові програмування Pascal.

23. Процедури і функції у мові програмування Pascal.

24. Масиви у мові програмування Pascal. Алгоритми роботи з масивами.

25. Рядки, процедури та функції обробки рядків у мові програмування Pascal.

26. Побудова графічних зображень у Pascal.

27. Записи у мові програмування Pascal.

28. Множини у мові програмування Pascal.29. Тип даних файл. Процедури роботи з файлами у мові програмування Pascal.

30. Компоненти інструментальних систем. Призначення транслятора, компонувальника, налагоджувача.

 

Методика навчання інформатики

1. Інформатика як навчальний предмет. Методика навчання інформатики та її структура.

2. Еволюція шкільного курсу інформатики.

3. Методична система навчання інформатики, взаємозв’язок між її елементами. Цілі шкільного курсу інформатики.

4. Компетентнісний підхід, інформаційна компетентність та її формування при навчанні інформатики.

5. Особливості шкільного курсу інформатики. Структура навчання інформатики в загальноосвітній школі.

6. Державний стандарт та програми з інформатики.

7. Перспективи розвитку шкільного курсу інформатики. Технологічне навчання інформатики.

8. Засоби навчання інформатики. Підручники, навчальні та методичні посібники з інформатики.

9. Методи навчання інформатики. Метод доцільно дібраних задач та метод демонстраційних прикладів.

10. Загальні особливості методу проектів. Телекомунікаційні проекти.

11. Поняття про веб-квести та квест-проекти.

12. Загальні особливості інтерактивного навчання. Проблеми його впровадження.

13. Коротка характеристика групових та фронтальних методів.

14. Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики.

15. Особливості уроку інформатики.

16. Організація позакласної роботи з інформатики. Науково-дослідницькі роботи учнів. Олімпіади та конкурси з інформатики.

17. Особливості олімпіад з інформатики.

18. Організація роботи з учнями під час підготовки до олімпіад.

19. Методика ознайомлення з поняттями інформації та моделі.

20. Особливості ознайомлення учнів з поняттям інформаційної системи, апаратним забезпеченням інформаційних систем.21. Особливості вивчення операційної системи.

22. Особливості вивчення основних послуг Інтернету.

23. Загальні особливості вивчення прикладного програмного забезпечення загального призначення.

24. Методика вивчення комп'ютерної графіки

25. Методика вивчення текстового процесора.

26. Методика вивчення табличного процесора.

27. Методика вивчення систем управління базами даних.

28. Загальні особливості вивчення основ алгоритмізації та програмування.

29. Особливості вивчення окремих конструкцій мови програмування.

30. Особливості поглибленого курсу інформатики.


«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!