Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Чи має право банк визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта?а) вправі, якщо це не суперечить закону;

б) вправі в будь-яких випадках та без обмежень;

в) не вправі, в силу закону;

г) вправі, якщо договором не передбачено інше.

57.Банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти:

а) наступного дня після надходження до банку відповідного розрахункового документа;

б) в день надходження до банку відповідного розрахункового документа;

в) на протязі трьох днів після звернення клієнта до банку;

г) на протязі трьох днів після надходження до банку відповідного розрахункового документа.

58.Якщо строки зарахування суми процентів на рахунок клієнта договором не встановлені, то вони зараховуються на його рахунок зі спливом:

а) кожного місяця;

б) кожного кварталу;

в) кожного року;

г) кожної декади.

59.У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк у першу чергу списує з рахунку клієнта грошові кошти:

а) на підставі рішення суду для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги;

б) на підставі рішення суду для розрахунків щодо оплати праці особам, які працюють за трудовим договором;

в) за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету;

г) на підставі рішення суду для задоволення вимог про стягнення аліментів.

60.Банк має право вимагати розірвання договору банківського рахунка у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом:

а) трьох років;

б) шести місяців;

в) одного року;

г) трьох місяців.

61.Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта у разі відсутності залишку грошових коштів на рахунку клієнта та відсутності операцій за цим рахунком протягом:

а) трьох років підряд;

б) одного року;

в) п'яти років підряд;

г) двох років підряд.

62.У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт має право вимагати від банку:

а) виплати штрафу;

б) відшкодування упущеної вигоди;

в) відшкодування завданих збитків та моральної шкоди;

г) відшкодування моральної шкоди.

Факторинг.

 

1. Визначте сторони в договорі факторингу.

1. Фактор і орендар.

2. Фактор і зберігач.

3. Фактор і клієнт.

4. Фактор і замовник.

5. Фактор і покупець.

2. Хто може бути фактором?

1. Банк або фінансова установа.

2. Юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності.

3. Фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності.

4. Банк, фінансова установа та фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності.

3.Договір факторингу - це договір, за яким:

а) банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком;

б) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника);

в) одна сторона (фактор) зобов'язується безоплатно передати товар в розпорядження другої сторони (клієнта), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника);

г) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

4.Договір факторингу є:

а) двостороннім, тільки реальним, сплатним;

б) одностороннім, консенсуальним, безоплатним;

в) двостороннім, консенсуальним або консенсуальним, сплатним;

г) одностороннім, реальним, сплатним.

5.Сторонами у договорі факторингу є:

а) замовник і виконавець;

б) принципал і агент;

в) фактор і клієнт;

г) фактор і боржник.

6.Клієнтом у договорі факторингу може бути:

а) повнолітня дієздатна фізична особа;

б) фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності;

в) будь-яка юридична особа;

г) повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.

7.Наступне відступлення фактором права грошової вимоги третій особі:

а) ніколи не допускається;

б) завжди допускається;

в) не допускається, якщо інше не встановлено договором факторингу;

г) допускається у випадках встановлених актами цивільного законодавства.

 

 

Т. ОКРЕМІ ВИДИ ПОЗАДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

Рекомендовано для самостійного вивчення

Питання до теми:

1. Систем позадоговірних зобов’язань за законодавством України.

2. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. Особливості проведення, оцінки результатів та визначення переможців

3. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без доручення. Порядок компенсації здійсненних витрат.

4. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

5. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної або юридичної особи.

6. Поняття зобов’язання, що виникає внаслідок набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, його співвідношення з іншими засобами захисту цивільних прав.

7. Повернення безпідставно набутого майна.

8. Відшкодування вартості безпідставно набутого майна та доходів, отриманих від його використання. Майно, що не підлягає поверненню.

 

Задача 1.

 

Валіхов виконав завдання, яке вимагалось умовами публічної обіцянки винагороди та передав його особі, яка оголосила винагороду. На вимогу Валіхова відшкодувати витрати, які він поніс у зв’язку із виконанням завдання, що були необхідні для його виконання, особа, яка оголосила винагороду, відповіла відмовою. Чи поглинаються витрати, які були зроблені особою для виконання завдання обіцяною винагородою, чи вони повинні бути відшкодовані особою, яка обіцяє винагороду?

 

Задача 2.

 

Ломов прочитав оголошення, в якому особа благала знайти загублені документи, без яких вона не може виїхати за кордон за нагальною справою. Увечері того ж дня Ломов випадково знайшов документи та звернувся до особи, що обіцяла винагороду з вимогою виплати винагороди, яка була обіцяна у оголошенні. Але ця особа відмовилася на підставі того, що вона вже отримала нові документи. Ломов заперечив, що строк дії оголошення не указаний в об’яві і тому винагорода повинна бути виплачена тоді, коли завдання виконане.

Як повинен вирішити справу суд?

 

Задача3.

Єлизаров знайшов під столом кафе гаманець з грішми, платіжними картками та маленьку сумку з посвідченням водія та паспортом на ім’я Резнікова В.Р. У паспорті Єлізаров знайшов відмітку про реєстрацію та звернувся за адресою, яка була зазначена у ній. Дійсно, за адресою мешкав Резніков, який був дуже радий, що його гаманець та документи знайшлись. Але по дорозі додому Єлізаров прочитав оголошення біля будинку Резнікова, про те, що він обіцяє винагороду тому, хто знайде його речі. Єлізаров повернувся до Резнікова та вимагав видати йому винагороду. Резніков відмовився на підставі того, що Єлізаров просто випадково знайшов його речі і він був зобов’язаний їх віддати. Крім того, Єлізаров не знав про оголошення винагороди та не зробив ніяких зусиль щоб знайти речі, тому він не може претендувати на винагороду.

Як повинен вирішити справу суд?

 

Задача 4.

 

Куликов В. знайшов у трамваї сумку, в якій були паспорт на ім’я Федорук В. та мобільний телефон. Куликов В. зателефонував Федорук В. і запропонував йому повернути паспорт, якщо останній дозволить залишити йому мобільний телефон. Чи правомірні умови повернення сумки, запропоновані Куликовим В., якщо Федорук В. не обіцяв публічно винагороди за її повернення?

 

Задача 5.

У січні 2007 позивач „Х” двічі відповідними платіжними дорученнями через обслуговуючий його банк - філію КБ "А" по системі "клієнт-банк" перерахував електронною поштою грошові кошти на загальну суму 363 000,00 грн. для ПЛ "С", яке обслуговується відповідачем - АКБ "У". При цьому у платіжних дорученнях, серед інших реквізитів отримувача замість належного йому ідентифікаційного коду 0000000004 був зазначений код 000000044. Відповідач, отримавши розрахунковий документ не перевірив зазначеної обставини, прийняв до виконання платіжні доручення і перерахував кошти.

Двічі позивач звернувся до відповідача з листами, згідно яких просив повернути йому кошти, оскільки вони були вкрадені з його рахунку і перераховані без відома директора.

Надайте оцінку обґрунтованості вимог позивача. В яких випадках банк повинен відповідати за шкоду, заподіяну суб'єктам переказу?

Тест: позадоговірні зобов’язання

 

1. Хто є переможцем конкурсу публічної обіцянки нагороди?

1. Особа, яка першою виконала умови конкурсу.

2. Особа, яка досягла найкращого результату.

3. Особа, яка першою виконала умови конкурсу і зуміла довести, що першою ознайомилася з умовами конкурсу.

4. Переможця конкурсу визначає засновник конкурсу на свій смак.

2. Чи допускається зміна умов конкурсу?

1. Засновник конкурсу має право змінити його умови до початку конкурсу.

2. Засновник конкурсу має право змінити його умови на будь-якому етапі конкурсу, вчасно повідомивши про це публічно.

3. Зміна умов конкурсу не допускається.

4. Зміна умов конкурсу не допускається, тільки після його початку.

3. Коли особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, має право вимагати від цієї особи відшкодування фактично зроблених витрат?

1. Якщо інша особа має бажання відшкодувати зроблені витрати щодо її майна.

2. Якщо ці витрати були виправдані обставинами, за яких були вчинені дії зі збереження майна іншої особи.

3. Якщо особа, котра понесла витрати, зуміє довести, що ніхто інший не мав бажання нести ці витрати.

4. Якщо при небажанні іншої особи відшкодувати зроблені витрати, є рішення суду.

4. Хто відшкодовує шкоду, завдану особі, яка без відповідних повноважень врятувала здоров’я та життя фізичної особи від реальної загрози для неї?

1. Особа, здоров’я та життя якої було врятовано.

2. Держава в повному обсязі.

3. Держава в половинному розмірі, а іншу половину -особа, здоров’я та життя якої було врятовано.

4. Дана шкода не підлягає відшкодовуванню, якщо особа, яка рятувала, діяла за власною ініціативою.

5. В якому розмірі відшкодовується шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань, якщо при цьому не були перевищені її межі?

1. У повному розмірі.

2. Не відшкодовується взагалі.

3. Відшкодовується в половинному розмірі.

4. Розмір відшкодування в цьому разі визначається за рішенням суду.

6. У разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода, завдана власнику такого майна, відшкодовується... .

1. державою в повному обсязі;

2. новим власником у повному обсязі;

3. державою в половинному обсязі;

4. не відшкодовується взагалі;

5. відшкодовується новим власником тільки за його бажанням.

7. Коли право на відшкодування шкоди в разі заподіяння її внаслідок залучення до кримінальної відповідальності не настає?

1. Якщо кримінальну справу закрито на підставі закону про амністію.

2. Якщо кримінальну справу закрито на підставі закону про амністію або акта про помилування.

3. Якщо кримінальну справу закрито на підставі акта про помилування.

4. Право на відшкодування настає завжди.

8. В якому разі майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, відшкодовується державою?

1. Держава таку відповідальність несе завжди.

2. Якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин.

3. Якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспроможною.

4. Якщо особа, яка вчинила злочин, є неплатоспроможною.

9. Хто і в якому розмірі відшкодовує шкоду, завдану малолітньою особою, якщо визнано, що і батьки, і заклад є винними в заподіянні шкоди?

1. Шкоду в повному розмірі відшкодовує заклад.

2. Шкоду в повному розмірі відшкодовують батьки.

3. Шкоду відшкодовують батьки та заклад у частках, визначених домовленістю між ними або за рішенням суду.

4. Шкоду відшкодовують батьки та заклад у частках, визначених за домовленістю між ними.

5. Шкоду відшкодовують батьки та заклад у частках, визначених за рішенням суду.

10. Хто несе відповідальність за шкоду, завдану неповнолітньою особою за відсутності у неї майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди?

1. Дана шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, батьками неповнолітньої особи або піклувальником.

2. Дана шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі батьками неповнолітньої особи чи піклувальником.

3. Дана шкода завжди відшкодовується самим неповнолітнім.

4. Дана шкода відшкодовується неповнолітнім за допомогою батьків і піклувальників за їхнім бажанням.

11. Шкода, завдана фізичною особою з обмеженою цивільною дієздатністю, відшкодовується... .

1. даною особою за рішенням суду;

2. її піклувальником на загальних підставах;

3. даною особою на загальних підставах.

4. Дана шкода не підлягає відшкодуванню взагалі.

12. Хто несе відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки?

1. Особа, яка на відповідній правовій підставі володіє джерелом підвищеної небезпеки.

2. Особа, яка є власником певного джерела підвищеної небезпеки.

3. Особа, яка з дозволу власника певний час користується ним.

13. За неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно набувач ... .

1. повинен відшкодувати дане майно в частці, встановленій судом;

2. відшкодовує власнику майна в грошовій формі в частці, що вираховується виходячи з ринкових цін;

3. повинен придбати нове рівноцінне майно і повернути його законному власнику.

14. Коли безпідставно набута стипендія не підлягає поверненню?

1. У даному разі стипендія повинна бути повернена.

2. У даному разі стипендія, якщо нею заволодіє фізична особа безпідставно, повертається.

3. Стипендія не підлягає поверненню, якщо її виплата проведена добровільно.

4. Стипендія не підлягає поверненню, якщо її виплата проведена добровільно, за відсутності помилки в рахунку з боку установи, що виплатила її.

Т. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ,ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ.

Рекомендована кількість годин – 4

Питання до теми:

 

1. Поняття та загальна характеристика деліктних зобов’язань, їх співвідношення з договірними зобов’язаннями.

2. Загальна характеристика підстави та умов відповідальності за заподіяння шкоди.

3. Випадки відшкодування шкоди за правомірні дії. Крайня необхідність та необхідна оборона.

4. Відповідальність юридичної або фізичної особи за шкоду завдану з вини її працівника.

5. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями державних та громадських організацій, їх службовими та посадовими особами.

6. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

7. Особливості відшкодування шкоди заподіяної джерелом підвищеної небезпеки.

8. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду.

9. Відшкодування шкоди особі, яка потерпіла від злочину.

10. Відповідальність за шкоду завдану малолітніми, неповнолітніми, особами, які цивільна дієздатність якої обмежена, відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними

11. Особливості відшкодування шкоди, завданої працівникові у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

12. Особливості зобов’язань з відшкодування ядерної шкоди.

 

Задача 1

До міської ради у 2004 році звернувся громадянин В. Він вказував, що придбав облігацію міської позики вартістю 50 грн. За умовами випуску позики через рік йому повинні були виплатити вартість облігації та 50% по них. У зазначений термін в місцевій газеті був опублікований графік погашення облігацій, власниками яких є фізичні особи. В. не пред’явив облігацію до погашення. У 2004 році він вимагав, щоб йому повернули 658 грн. з розрахунком індексу інфляції з 1997 по 2004 роки та відшкодуванням моральної шкоди, завданої несвоєчасним погашенням облігації.

Вирішить справу.

 

Задача 2

Позивач звернувшись до суду із вимогами до відповідача просив

стягнути з останнього 39 481 гр. 04 коп., що складається з вартості виконаних ним робіт за договором з відповідачем, індексу інфляції та 3 % річних за період прострочення, а також судові витрати понесені ним при подачі позов до суду у вигляді державного мита, посилаючись на те, що відповідач не сплатив кошти за виконану ним роботу своєчасно, і відповідно до діючого законодавства зобов`язаний сплатити суму боргу в зазначеному вище розмірі.

Представник відповідача Г. в судовому засіданні заперечуючи проти

заявлених позивачем вимог, посилався на те, що відповідач фінансується з держбюджету і кошти на оплату винагороди позивачу надійшли лише два тижні тому, однак до цього часу кошти не сплачені, оскільки питання про їх виплату знаходиться на вирішенні в суді.

Вирішить спір. В якій частині підлягають задоволенню вимоги позивача?

 

Задача 3

В січні 2005 р. С. пред’явила позов до В. про відшкодування 18 000 грн. матеріальної шкоди. Позивачка зазначила, що їй на праві приватної власності належить 1/3 частина будинку № 6 по вул. М. в м. Н. В квітні 2004 р. вона видала своїй сестрі – відповідачки у справі - довіреність на продаж цієї частини будинку, яка 20 травня 2004 р. була продана гр. Б. за 5 000 грн. Після цього, на наступний день громадянин Б. продав частину будинку за 18 000 грн. сім’ї П.

Посилаючись на те, що відповідачка через злочинну домовленість з покупцем продала будинок за заниженою ціною, а також ухиляється від передачі отриманої суми позичка просила стягнути реальну вартість, якої вона вважає ціну продажу сім’ї П. З відповідачки. Додатково позивачка вказувала на те, що їй стало відомо, що за свої послуги відповідачка отримала 1000 дол. США, на які остання придбала домашній кінотеатр, що може підтвердити свідки-сусіди, які бачили випадково факт передачі грошей від Б. до відповідачки.

Проаналізуйте ситуацію, підготовте перелік вимог, які має право заявити позивачка, а також визначити коло відповідачів. Вирішить спір.

 

Задача 4

У лютому 2004 р. Н. звернувся в суд із позовом до АТ "Н" про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Позивач зазначав, що 20.02.1996 року він уклав із відповідачем договір комісії, за умовами якого передав для реалізації автомобіль ВАЗ-21093, 1996 р. випуску, що належав йому на праві власності, а відповідач зобов'язався продати автомобіль за 20 тис. 000 грн., з яких мав виплатити йому 19 тис. 500 грн. Проте 22.12.1996 року його автомобіль був викрадений з охоронюваної стоянки названого АТ в результаті розбійного нападу. Зловмисники зламали ворота підприємства, застосували насильство до працівників охорони, внаслідок чого одного з охоронців було госпіталізовано.

Оскільки відповідач відмовився відшкодувати заподіяну викраденням автомобіля матеріальну та моральну шкоду, позивач просив стягнути на його користь: 19 тис. 500 грн. – на відшкодування матеріальної шкоди та 10 тис. грн. – моральної шкоди.

Вирішить спір.

Нормативний матеріал:

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

2. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 р. // Відомості Верховної Ради. –1992. – № 49. – Ст. 668.

3. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.94 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.

4. Про застосування Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду”, затв. наказом Мінюсту, Генеральної прокуратури України та Мінфіну України від 04.03.96 р. № 6/5, 3, 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.03.96 р. за № 106/1131.

5. Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 31.03.89 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах. / За заг. ред. В.Т. Маляренко. – К., 2004.

6. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31.03.95 р.

7. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.92 р. № 6 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах. / За заг. ред. В.Т. Маляренко. – К., 2004.

8. Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних з відшкодуванням шкоди: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 01.04.94 р. № 02-5/215.

9. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди: Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 29.02.96 р. № 02-5/95.

10. Про деякі приписи законодавства про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних і громадських організацій: Лист Вищого арбітражного суду України від 29.12.2000 р. № 01-8/795.

 

Література:

 

1. Белякова А.М. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. – М.: Изд-во МГУ, 1967.

2. Боброва Д.В. Права граждан на возмещение вреда. – Киев: Об-во “Знание”, 1990.

3. Галянтич М., Коваленко Г. Відшкодування моральної шкоди // Право України. – 1999. – № 9.

4. Донцов С.Е. Глянцев В.В. Возмещение вреда по советскому законодательству. – Юрид. лит., 1990.

5. Жуковская О.Л. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. – Киев, 1994.

6. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. – Х.: Консум, 1996.

7. Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. – М.: Юрид. лит., 1966.

8. Кривобок В., Сульженко Ж. К вопросу об определении размера материального вреда, причиненного преступлением // Право України. – 1997. –

№ 3. – С. 49-50.

9. Майданик Л.А. Материальная ответственность за повреждение здоровья. – М.: Юрид. лит., 1968.

10. Малеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. – М.: Юрид. лит., 1965.

11. Савицкая А.Н. Возмещение вреда, причиненного ненадлежащим врачеванием. – Львов: Вища школа, 1982.

12. Шимон С. Про розмір відшкодування моральної шкоди // Право України. – 1998. – № 12. – С. 89-91.

ТЕМА 19. СПАДКОВЕ ПРАВО

 

Заняття 1. Загальні положення про спадкування.

Рекомендована кількість годин – 2 години.

Питання до теми:

1. Поняття та значення спадкового права.

2. Основні поняття та принципи спадкового права (відкриття спадщини, час і місце відкриття спадщини, спадщина, спадкова маса, спадкодавець, спадкоємець).

3. Значення спадкування в сучасному суспільстві.

4. Види спадкування.

5.Усунення від права на спадкування.

6.Спеціальні правила спадкування окремих видів майна, прав та обовязків.

Задача 1.

Пан Бойченко та його тесть Петровський придбали будинок в рівних частках. Після їх смерті претензії на будинок заявили дружини померлих, два сина Бойченко, доньки Петровського, брат Петровського та теща Петровського, яка протягом тривалого часу знаходилася на його утриманні.

Визначте коло спадкоємців. Як слід поділити спадщину?

Задача 2.

У померлої Громової залишилися два дорослих сина – Сергій та Микита. Спадкове майно, що залишилося після смерті Громової, складалося з житлового будинку, дачі та предметів домашньої обстановки та вжитку. Через декілька днів після похорон матері Сергій пояснив Микитові (який страждав на алкогольну залежність), що ще за життя мати все своє майно заповідала йому, Сергійкові. Але оскільки вони рідні брати, то він, Сергій, дозволяє йому, Микитові, взяти собі деякі речі з предметів домашньої обстановки та вжитку. Микита не заперечував, подякував братові і того ж дня забрав собі старенький холодильник, оскільки його власний холодильник незадовго перед цим вийшов з ладу.

Через півроку, оскільки інших заяв не поступало, державний нотаріус видав Громову Сергію свідоцтво про право на спадщину за законом на все майно.

Через два роки Микита Громов, якому стало відомо про відсутність заповіту, розповів цю історію знайомому юристу.

Яку консультацію може дати юрист Микитові з приводу захисту його прав?

Задача 3.

Під час сварки, у стані ревнощі та сильного душевного хвилювання Миронова Р. вбила свого чоловіка Миронова О. Її було засуджено за вбивство у стані афекту, але від відбування покарання було звільнено, оскільки на момент вбивства вона знаходилася у стані вагітності. Після смерті Миронова залишилася п’ятикімнатна квартира, що була придбана ним та його дружиною під час шлюбу.

Крім дружини – Миронової Р. та спільного з нею сина Івана 2 років, у померлого залишилися донька від другого шлюбу – Катерина, 11 років, відносно якої він був позбавлений батьківських прав в судовому порядку, та старенька мати. Крім того, син Миронова О. від першого шлюбу – Роман, який загинув 4 роки тому, мав від першого шлюбу сина Ігоря, а від другого – доньку Вікторію та сина В’ячеслава.

Визначте коло спадкоємців за законом та їх частки у спадковому майні.

 Просмотров 1015

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!