Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тамшылы биологиялық сүзгілер9.3.4.1 Тамшылы биосүзгілерге әперілетін тоспа сулар Len ОБТтол 220,0 мг/л артық болған уақытта тазартылған тоспа сулардың қайта циркуляциялануын қарастыру қажет; ОБТтол 220,0 мг/л және одан кем болған уақытта қайта циркуляциялау қажеттілігі есептеу жүргізіліп анықталады.

9.3.4.2 Тамшылы биосүзгілер үшін:

- жұмыс биіктігін Hbf 1,5 м бастап, 2,0 м дейін;

- гидравликалық жүктемені qbf 1,0 м3/(м2×тәул) бастап, 3,0 м3/(м2×тәул) дейін;

- тазартылған судың Lex ОБТтол 15,0 мг/л алу қажет.

9.3.4.3 Тамшылы биосүзгілердің есебін жүргізген уақытта Len және Lex, мг/л, судың температурасы Tw белгіленген жағдайда qbf шамасын 9.13-кесте бойынша анықтау қажет. Мұнда, .

Кесте - Len және Lex, және су температурасы Tw болған кездегі

Шамалардың qbf мәндері

 

Гидравликалық жүктеме qbf, м3/(м2×тәул) Температура Tw, °С, биіктік Hbf, м болған уақыттағы коэффициент Kbf
Tw = 8 Tw = 10 Tw = 12 Tw = 14
Hbf = 1,5 Hbf = 2 Hbf = 1,5 Hbf = 2 Hbf = 1,5 Hbf = 2 Hbf = 1,5 Hbf = 2
1,0 8,0 11,6 9,8 12,6 10,7 13,8 11,4 15,1
1,5 5,9 10,2 7,0 10,9 8,2 11,7 10,0 12,8
2,0 4,9 8,2 5,7 10,0 6,6 10,7 8,0 11,5
2,5 4,3 6,9 4,9 8,3 5,6 10,1 6,7 10,7
3,0 3,8 6,0 4,4 7,1 6,0 8,6 5,9 10,2
ЕСКЕРТУ Егер Kbf мәні кестедегі мәндерден асса, қайта циркуляциялауды қарастыру қажет.

 

Көп жүктелетін биологиялық сүзгілер. Аэросүзгілер

9.3.5.1 Аэросүзгілерге әперілетін тоспа сулар ОБТтол 300 мг/л аспау керек. ОБТтол көбірек болған жағдайда тазартылған тоспа сулардың қайта циркуляциялануын қарастыру қажет. Krc мына формула бойынша анықтау қажет:

 

(9.30)

 

мұнда, Lmix – ОБТтол бастапқы және циркуляцияланатын су қоспасы, Lmix мәні - 300,0 мг/л артық емес;

Len, Lex – ОБТтол бастапқы және тазартылған тоспа суларға сай келеді.

9.3.5.2 Аэросүзгілер үшін:

- жұмыс биіктігін Haf - 2,0 м бастап, 4,0 м дейін;

- гидравликалық жүктемені qaf 10,0 м3/(м2× тәул) бастап, 30,0 м3/(м2× тәул) дейін;

- ауаның меншікті шығымы qa - 8,0 м33 бастап, 12,0 м33 дейін, қайта циркуляцияланатын шығымның ескерілуімен алу қажет.

9.3.5.3 Аэросүзгілердің есебін жүргізген кезде qa және Haf белгілі болса, рұқсат берілетін шаманы qaf, м3/(м2×тәул) 9.14-кесте бойынша анықтау қажет. Мұнда, .

Қайта циркуляциялаусыз тазаланған уақытта аэросүзгілердің ауданын Faf, (м2) қабылданған гидравликалық жүктеме qaf, м3/(м2×тәул) мен тоспа сулардың тәуліктік шығымының Q, м3/тәул ескерілуімен есептеу қажет.

Тоспа сулар қайта циркуляцияланумен тазаланған жағдайда аэросүзгінің ауданын Faf, м2 мына формула бойынша анықтау қажет:

(9.31)

9.3.5.4 Өндірістік тоспа суларды тазалау үшін биосүзгілерді 9.13- және 9.14-кестелері бойынша немесе тәжірибелік жолмен анықталатын тотықтыру қуаты бойынша есептеу қажет.

9.3.5.5 Биосүзгілерден шығарылатын артық биоүлбірдің мөлшерін:

- құрақ затпен 8 г/(адам· тәул) – тамшылы сүзгілер үшін (ылғалдылық 96%);

- 28 г/(адам· тәул) – аэросүзгілер үшін (ылғалдылық 96%) алу қажет.

Кесте - Белгіленген qa және Haf кезіндегі рұқсат етілетін шамалардыі qaf, м3/(м2×тәул) мәні

 

qa, м33 Haf, м Tw, °С, Haf, м және qaf, м3/(м2× тәул) болған кездегі коэффициент Kaf
Tw = 8 Tw = 10 Tw = 12 Tw = 14
qaf = 10 qaf = 20 qaf = 30 qaf = 10 qaf = 20 qaf = 30 qaf = 10 qaf = 20 qaf = 30 qaf = 10 qaf = 20 qaf = 30
3,02 2,32 2,04 3,38 2,55 2,18 3,76 2,74 2,36 4,30 3,02 2,56
5,25 3,53 2,89 6,20 3,96 3,22 7,32 4,64 3,62 8,95 5,25 4,09
9,05 5,37 4,14 10,40 6,25 4,73 11,20 7,54 5,56 12,10 9,05 6,54
3,69 2,89 2,58 4,08 3,11 2,76 4,50 3,36 2,93 5,09 3,67 3,16
6,10 4,24 3,56 7,08 4,74 3,94 8,23 5,31 4,36 9,90 6,04 4,84
10,10 6,23 4,90 12,30 7,18 5,68 15,10 8,45 6,88 16,40 10,00 7,42
4,32 3,88 3,01 4,76 3,72 3,28 5,31 3,98 3,44 5,97 4,31 3,70
7,25 5,01 4,18 8,35 5,55 4,78 9,90 6,35 5,14 11,70 7,20 5,72
12,00 7,35 5,83 14,80 8,50 6,20 18,40 10,40 7,69 23,10 12,00 8,83
ЕСКЕРТУ qa, Haf және Tw аралық мәндері үшін Kaf шамасын интерполяциялау арқылы анықтауға жол беріледі.

 


Просмотров 1157

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!