Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Кесте - Циклон диаметрлерінің мәндеріDhc, мм
d, мм 8 бастап, 25 дейін 10 бастап, 30 дейін 15 бастап, 35 дейін 18 бастап, 40 дейін 20 бастап, 50 дейін 25 бастап, 60 дейін 30 бастап, 70 дейін 35 бастап, 85 дейін 40 бастап, 110 дейін 45 бастап, 150 дейін 50 бастап, 170 дейін 55 бастап, 200 дейін

 

9.2.8.7 Арын гидроциклонның негізгі көлемдерін дайындаушы зауыттардың деректеріне қарай таңдау қажет.

Арын гидроциклонға кірудегі қысымды келесідей алу қажет:

- бір сатылы ашықтандыру және шөгінділерді қоюландыру тәсілдері кезінде және ағыстың үзілуімен жұмыс істейтін көп сатылы қондырғыларда 0,15 МПа бастап, 0,4 МПа дейін;

- ағыстың үзілуісіз жұмыс істейтін көп сатылы тәсіл кезінде 0,35 МПа бастап, 0,6 МПа дейін.

Тоспа суларды тазалаған уақытта және шөгіндіні тығыздаған уақытта қатты фазасының жеміргіш қасиеттері жоқ резервтік аппараттардың санын төмендегідей алу қажет:

- бір - жұмыс аппараттарының саны 10 дейін болғанда;

- екі - саны 15 дейін болғанда;

- жұмыс аппараттарының саны 15 артық болған жағдайда әр онына бір-бірден;

- тоспа сулар мен шөгіндіні тазалаған уақытта жұмыс аппараттарының санынан абразивті қатты фазасы 25%.

9.2.8.8 Көлемі белгіленген арын гидроциклонның жұмыс өнімділігін Qhc, м3/сағ, мына формула бойынша анықтау қажет:

 

(9.26)

 

мұнда, g – тартылыс күшінің үдеуі, м/с2;

DP - гидроциклондағыжоғалатын қысым, МПа;

den, dex – қоректендіргіш және төгілетін келтеқұбырлардың диаметрлері, мм.

9.2.8.9 Тоспа сулардың талап етілетін тазалану тиімділігі мен шөгінділердің қоюлану дәрежесіне байланысты өңдеу бір арын гидроциклонда жүргізілуі мүмкін. Ағыстың үзілуімен немесе үзілуісіз аппараттарды кезек-кезек біріктіру жолымен екі немесе үш саты.

Алынатын шөгіндімен судың жоғалуын азайту үшін бірінші сатыдағы гидроциклонның шламды келтеқұбырын шламды резервуарға герметиктеп біріктіру қажет.

9.2.8.10 Қондырғының кейінгі сатыларында пайдаланылатын көлемі шағын гидроциклондарды ластауы мүмкін қалқымалы заттар мен ірі жүзінділердің негізгі көлемін ұстап қалу үшін бірінші сатыда көлемі үлкен гидроциклондарды пайдалану қажет.

 

Центрифугалар

9.2.9.1 Үздіксіз немесе белгілі бір мерзім сайын жұмыс істейтін тұндыру центрифугаларын бөліп шығару үшін реагенттер қолданыла алмағанда тоспа сулардан ұсақ дисперстік қалқымалы заттарды бөліп шығару үшін, сонымен қатар шөгіндіден бағалы өнімдерді шығару және оларды кәдеге жарату қажет болған жағдайда қолдану қажет.

9.2.9.2 Үздіксіз жұмыс істейтін центрифугаларды гидравликалық ірілік бөлшектерді ажырату қажет болған уақытта шығымы 100 м3/сағ дейінгі тоспа суларды тазалау үшін қолдану қажет:

- 0,2 мм/с дейін (кері ағатын);

- 0,05 мм/с дейін (бағытпен ағатын);

- шығымы 20 м3/сағ аспайтын тоспа суларды тазалау үшін белгілі бір мерзім сайын жұмыс істейтін центрифугалар гидравликалық ірілігі 0,05 мм/с бастап, 0,01 мм/с дейін бөлшектерді бөліп алу қажет болған жағдайда.

Мұндайда механикалық ластаушы заттардың концентрациясы 2 г/л бастап, 3 г/л дейінгі мәндерден аспауы тиіс.

9.2.9.3 Тұндыру центрифугасының қажетті типтік көлемін жоғары дәрежелі тазалану қамтамасыз етілетін талап етілетін бөлу факторының Fr шамасы бойынша таңдау қажет.

Бөлу факторы Fr мен центрифугалау ұзақтығын tcf, с зертханада алынған тәжірибе қорытындылары бойынша анықтау қажет.

9.2.9.4 Центрифуганың көлемдік жұмыс өнімділігін Qcf, м3/сағ мына формула бойынша анықтау қажет:

(9.27)

 

мұнда, Wcf - центрифуга роторы ваннасының көлемі, м3;

Kcf – 0,4 бастап, 0,6 дейін тең деп алынатын центрифуга көлемін пайдалану коэффициенті.


Просмотров 727

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!