Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Кесте - greg мен treg коэфициенттерінің мәндері арасындағы тәуелділік 

greg 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,67 0,65
treg 0,0 0,24 0,50 0,90 1,50 2,15 3,30 4,40

9.2.3.21 Тоспа суларлың шығымы мен концентрациясын орташаландыру қажет болған жағдайда орташаландырғыштың көлемі мен ластаушы заттардың концентрациясын рет-ретімен есептеп анықтау қажет. Су массасының көлемі DW, м3мен DС, г/м3 концентрациясының үдеуін мына формулалар бойынша анықтау қажет:

 

(9.12)

 

(9.13)

 

мұнда, qen, qex, Cen, Cex – есептеудің бастапқы қадамындағы тоспа сулардың шығымы мен ластаушы заттардың концентрациясы;

Wav – орташаландырғыштардың есептеу кезіндегі көлемі, м3.

 

Тұндырғылар

 

9.2.4.1 Тоспа суларды ашықтандыратын құрылыстарды жұмыс өнімділігі 5000 м3 /тәулік артық тазалау құрылыстарында қолдану ұсынылады. Осы мақсатта бастапқыдағы тұндырғылар, механикалық сүзгіштер, сонымен қатар өндірістік тоспа сулар мен олардың қоспаларына арналған тұрмыстық май, қатты май, мұнай ұстағыштар, гидроциклондар, флотаторлар және т.б. пайдаланылуы мүмкін.

 

ЕСКЕРТУ Негізделген жағдайда және санитарлық-эпидемиологиялық және экологиялық қадағалау жүргізетін уәкілетті мемлекеттік органдармен келісілген жағдайда жұмыс өнімділігі 5000 м3 /тәулік төмен тазалау құрылыстарында тоспа суларды тазалайтын құрылыстарды қолдануға жол беріледі.

 

9.2.4.2 Тоспа сулардың аз ластануына негізделген негіздеу кезінде тұрмыстық тоспа суларды ашықтандыру сатысынан бас тартуға жол беріледі.

Бұл жағдайда сүзетін торлардың тесіктері 10 мм аспауы, ал құм ұстағыштарда тұру уақыты кем дегенде 10 мин болуы тиіс.

9.2.4.3 Тұндырғының типін (тігінен, радиалды, айналатын жиналма-бөлшектенетін құрылғысымен, көлденең және т.б.) тоспа суларды тазалаудың және олардың шөгіндісін өңдеудің қабылданған технологиялық сызбасының, құрылыстардың жұмыс өнімділіктерінің, құрылыс кезектерінің, пайдаланылатын бірлік сандарының, алаңның конфигурациясы мен бедерінің, геологиялық шарттардың, жер асты сулары деңгейінің және т.б. ескерілуімен таңдау қажет.

9.2.4.4 Тұндырғылардың санын олардың біреуі жөнделген уақытта қалғандары лайықты қызметін атқаратындығын және сенімді болатындығын назарға ала отырып, қабылдау қажет:

- кем дегенде екі бастапқы;

- барлық тұндырғылар жұмыс істеген жағдайда кем дегенде екіншіліктегі үшеуі.

Тұндырғылардың саны боз болған уақытта олардың есептелген көлемін 1,2 еседен 1,3 есеге арттыру қажет.

9.2.4.5 Екіншіліктегілерінен басқа қалған тұндырғыларды биологиялық тазалаудан кейін ашықтандырудың қажетті әсерінің ескерілуімен қалқымалы заттардың түсу кинетикасы бойынша есептеу қажет. Екі қабатты тұндырғылардың науаларын 1,5 сағат тұндырып барып есептеу қажет.

Екіншіліктегі тұндырғыларды 9.3.8.4 – 9.3.8.10 сәйкес есептеу қажет.

9.2.4.6 Гидравликалық іріліктің есептелетін мәнін u0, мм/сек зертханада алынған шаманың қабаттың тұндырғының тармақталған жерінің тереңдігіне тең биіктігіне келтіріп, тәжірибе жүргізіліп алынатын тұндыру кинетикасының қисықтары Э = f(t) бойынша мына формула бойынша анықтау қажет:

(9.14)

 

мұнда, Hset – тұндырғының тармақталған жерінің тереңдігі, м;

Kset – тұндырғының тармақталған жерінің көлемін пайдалану коэффициенті;

tset – белгіленген тазалау әсеріне сәйкес келетін және h1 қабатттанзертханалық цилиндрде алынған тұндыру уақыты, с; қаланың тоспа сулары үшін бұл шаманы 9.6-кесте бойынша қабылдауға жол беріледі;

n2 – тұндыру барысында жүзіндінің агломерациясына байланысты болатын дәреже көрсеткіші; қаланың тоспа сулары үшін бұл шаманы 9.1-сурет бойынша анықтау қажет.

 

1-ЕСКЕРТУ Судан жеңіл «мұнай өнімдері, майлар, қатты майлар) ластаушы заттары бар тоспа суларға арналған тұндырғыларды су бетіне қалқып шығатын бөлшектердің гидравликалық ірілігінің ескерілуімен есептеу қажет.

2-ЕСКЕРТУ Суда судан ауыр және жеңіл бөлшектер болған жағдайда есепке кішірек гидравликалық ірілікті алу қажет.

3-ЕСКЕРТУ Өндіріс жағдайында тоспа судың температурасы тұну кинетикасы анықталған судың температурасынан басқа болса, түзету енгізу қажет:

(9.15)

мұнда, mlab, mpr – зертхана мен өндіріс жағдайындағы температуралап бірдей болған кездегі су тұтқырлығы;

u0 - (9.14)-формула бойынша алынатын бөлшектердің гидравликалық ірілігі, мм/сек.

 

9.2.4.7 Тұндырғылардың негізгі есептелген параметрлерін9.7-кесте бойынша анықтау қажет.

 


Просмотров 640

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!