Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Схема аналізу фізкультурного заняття1. Підготовка вихователя до заняття:

– зовнішній вигляд вихователя (одяг, взуття, зачіска);

– наявність плану-конспекту, правильність його розробки;

– точність сформульованих у програмовому змісті завдань;

– відповідність змісту заняття поставленим завданням, віку дітей, їх підготовленості, педагогічним і гігієнічним умовам;

– послідовність розміщення запланованих рухів у плані-конспекті;

– доцільність організаційно-методичних вказівок дітям;

– якість оформлення плану-конспекту: наявність графічного зображення рухів, способів розміщення дітей і вихователя в процесі заняття;

– підготовка фізкультурної зали (відповідний температурний режим, вологе прибирання, провітрюваність, освітлення), чи фізкультурного майданчика до заняття.

– підготовка фізкультурного інвентарю.

2. Організація заняття:

– доцільність методів і прийомів, що використовувалися на початку і в кінці заняття;

– своєчасний початок і завершення заняття;

– розподіл часу на кожну частину заняття;

– використання прийомів розміщення дітей на занятті та способи їх організації для виконання рухів;

– раціональність використання приміщення та інвентарю.

3. Проведення заняття:

– рівень виконання вихователем завдань навчання дітей рухів та закріплення наявних у них умінь і навичок;

– відповідність методів навчання віковим особливостям та підготовленості дітей, етапу навчання, характеру рухів;

– використання музичного супроводу (доцільність добору музики, вміння дітей слухати її і виконувати вправи відповідно до ритмічного малюнка);

– реалізація загальнодидактичних принципів навчання;

– уміння вихователя попереджувати та виправляти помилки дітей, здійснювати страховку в процесі виконання рухів;

– розв’язання виховних завдань заняття (виховання інтересу та звички до проведення систематичних фізкультурних занять, бажання самостійно виконувати рухи; формування позитивних моральних та вольових якостей);

– вирішення оздоровчих завдань: зміцнення органів і систем організму, загартування;

– доцільність темпу виконання рухів, відповідність дозування кожного руху;

– регулювання фізичного навантаження з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей;

– тривалість всього заняття та окремих його частин;

– оцінка загальної та моторної щільності заняття;

4. Стан дітей та їх поведінка:

– самопочуття та настрій дітей, її задоволення від виконання вправ, участі в іграх протягом заняття;

– прояв уваги, активності, ініціативи, наполегливості під час виконання завдань;

– організованість та дисциплінованість дітей, їх взаємостосунки з однолітками.

5. Вимоги до вихователя під час проведення заняття:

– якість показу та пояснення рухів;

– уміння бачити всю групу, контролювати самопочуття та поведінку дітей;

– уміння володіти технікою мовлення та комунікативними якостями;

– характер ведення заняття (впевнено, невпевнено), настрій вихователя;

6. Загальна оцінка проведеного заняття.

7. Пропозиції та рекомендації щодо проведення фізкультурного заняття.

 

Схема аналізу фізкультурної розваги

1. Кількість завдань і відповідність змісту розваги вікові дітей та рівню їх розвитку і рухової підготовленості.

2. Умови проведення розваги (місце, форма, взуття, обладнання вихователя і дітей).

3. Естетика організації розваги.

4. Оптимальність розміщення обладнання, інвентарю.

5. Структура розваги.

6. Ефективність вибору і доцільність методів і прийомів взаємодії вихователя з дітьми під час розваги.

7. Прийоми забезпечення позитивного емоційного клімату.

8. Сприяння творчим проявам, розвитку фізичних і вольових якостей дітей.

9. Заохочення дітей за якість виконання вправ (завдань), першість, винахідливість, спритність.

10. Доцільність використання сюжетних ситуацій, ігрових образів.

11. Здійснення індивідуального та диференційованого підходів до дітей.

12. Уміння вихователя користуватися мовними і немовними засобами спілкування.

13. Доступність, логічність, емоційність, виразність мови вихователя.

14. Дотримання техніки безпеки.

15. Оцінка розваги.

16. Зауваження й пропозиції.

 

Схема аналізу рухливої гри

1. Підготовка вихователя до рухливої гри (розробка конспекту гри, знання напам’ять змісту гри, наявність атрибутів).

2. Підготовка дітей до гри (бесіда про персонажів гри, володіння дітьми основними рухами).

3. Вибір місця, часу для гри, грамотне розміщення дітей для пояснення правил.

4. Збір дітей до гри. Переказ сюжету гри дітям.

5. Пояснення правил гри.

6. Закріплення правил гри.

7. Розподіл ролей (лічилочка, стрілочка, загадка, черговість тощо).

8. Керівництво ходом гри (методи, прийоми, вказівки, зауваження, необхідність зупинки гри).

9. Підбиття підсумків гри, оцінка ігрових дій дітей.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 3544

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!