Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПРОТОКОЛ ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ДІТЕЙ НА ФІЗКУЛЬТУРНОМУ ЗАНЯТТІНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА В ДНЗ

За спеціалізацією) 30-21

 

Мета: Виконання професійних функцій інструктора з фізичного виховання в дошкільному закладі.

Завдання:

1. Закріплювати теоретичні знання з методики фізичного виховання дітей дошкільного віку. Формувати на їх основі професійні вміння вирішувати типові задачі педагогічної діяльності під час організації фізичного виховання в ДНЗ.

2. Використовувати форми і методи індивідуально-групового навчання в різних видах рухової діяльності дошкільників.

3. Здійснювати самоконтроль і контроль в процесі навчально-виховної роботи, використовуючи різні види аналізу.

4. Взаємодіяти з батьками вихованців з питань фізичного виховання дітей дошкільного віку.

5. Ознайомлюватися з сучасним станом фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ з передовим педагогічним досвідом вихователів-новаторів.

6. Формувати культуру науково-педагогічного дослідження.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Практика проводиться на базі дошкільного навчального закладу і триває 2 тижні. Студент-практикант працює з 8.00 до 17.00. Протягом 2-х днів практики студенти спостерігають за роботою інструктора з фізичної культури і планують самостійну діяльність. З 3-го дня студенти самостійно працюють на робочому місці інструктора за власним календарним планом.

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Під час практики студенти:

1. Проводять всі форми організації фізичного виховання в дошкільному закладі.

2. Спостерігають і аналізують організацію і методику роботи з фізичного виховання дітей в групах раннього та дошкільного віку.

3. Ознайомлюються з документацією з питань лікарсько-педагогічного контролю.

4. Аналізують фізичне навантаження дітей на фізкультурних заняттях.

5. Оцінюють фізичний стан дитини, орієнтуючись на показники визначені в програмі «Я у Світі».

6. Аналізують стан фізичного виховання в сім’ї та проводять відповідну роботу з батьками.

7. Здійснюють науково-педагогічне дослідження з теми курсової роботи.

8. Виступають з результатами свого наукового дослідження на методичному семінарі.

 

Після закінчення практики студенти здають таку документацію:

1. Звіт про результати практики.

2. Щоденник студента-практиканта.

3. Конспекти залікових фізкультурних занять в залі (2) та на повітрі (2).

4. Конспект проведення ранкової гімнастики.

5. Сценарій фізкультурної розваги.

6. Конспект проведення рухливої гри (вікова група за вибором).

7. Конспект пішої прогулянки.

8. Протоколи обговорення залікових заходів.

9. Протокол обстеження фізичного стану дитини.

10. Текст консультації для батьків з актуальної проблеми фізичного виховання дітей раннього чи дошкільного віку.

11. Характеристика на студента-практиканта.

 

ОБСТЕЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І РУХОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДИТИНИ ЗА СХЕМОЮ

Прізвище.

Ім’я.

Рік народження.

Група здоров’я.

Час вступу в дитячий садок.

Фізичний розвиток

Зріст.

Вага.

Стан, постава, пропорції тіла.

З р а з о к

Показник фізичної підготовленості.

Стрибок в довжину з місця.

Кількісний показник (см) Якісні показники
Вихідне положення Відштовхування Політ Приземлення
         

Завдання:

Розвиток фізичних якостей у дітей дошкільного віку.

Методика виконання завдання:

Студенти досліджують рівень розвитку швидкості, сили, гнучкості і спритності, в однієї дитини.

Виявлення рівня швидкості:

Запропонувати дитині пробігти дистанцію 10 м. Риску початку бігу відмітити на 2-3 м раніше, ніж риску старту, лінію закінчення бігу також віднести на 2-3 м далі лінії фінішу. Зафіксувати час бігу.

Виявлення рівня швидкісно-силових здібностей:

Запропонувати дитині стрибнути в довжину з місця. Провести лінію чи покласти мотузок, дитина стає, торкаючись його носком ноги. Зробити 2 відмітки (на відстані 80-120 см., для старших 40-70 см. для малюків). Перед дитиною ставиться мета – дострибнути до відмітки, що підвищує інтерес і результативність стрибка. При виконанні стрибка враховується відстань від лінії до п’ятки дитини в момент приземлення. Стрибок повторюється 2-3 рази, фіксується максимальний результат.

Виявлення рівня гнучкості:

Запропонувати дитині стати на гімнастичну лаву з прикріпленою лінійкою, так щоб носки ніг торкалися її краю. Нахил повинен виконуватись з прямими ногами. Вимірювання проводиться від краю лави. Результат нижче за нульову відмітку оцінюється позитивно, вище її – негативно. Лінійка виготовлюється із щільного паперу довжиною 30 см, котрий розміщується по 1 см., нульова відмітка робиться в центрі на відстані 15 см. вгору і вниз від нуля проставляють числа від 7 до 15. Листок закріплюється до гімнастичної лави, щоб нульова відмітка знаходилась біля верхнього краю лави.

Визначення рівня спритності:

Дитина кидає м’ячі (для гри у великий теніс) або малі гумові м’ячі в щит на стійці або у намальоване на стіні коло.

На щиті малюють концентричні риски на відстані 10 см. одна від одної. Ширина кожної з них та радіус центрального кола 10 см. Кожна дитина виконує кидок зручною для неї рукою три рази підряд.

За влучення в центральне коло – 5 балів.

В наступне коло – 4 бали.

В наступне коло – 3 бали і т.д.

За кидок, коли м’яч влучає в щит – 0 балів. Кінцева оцінка підраховується за сумою балів.

Кидки м’яча в ціль виконують з відстані:

Діти 3 р. – 3 р., 6 міс. – 2 м.

Діти 4 р. – 4 р., 6 міс. – 2,5 м.

Діти 5 р. – 5р., 6 міс. – 3 м.

(див. таблицю у посібнику: Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – С. 375).

 

ПРОТОКОЛ ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ДІТЕЙ НА ФІЗКУЛЬТУРНОМУ ЗАНЯТТІ

1. По ЧСС (на основі результатів дослідження скласти фізіологічну криву)

Дивлячись на зміну частоти пульсу в процесі виконання фізичного навантаження і у періоді відновлення м’язового навантаження функціональним можливостям дитячого організму. Для визначення правильності побудови заняття, інтенсивності і розподілу фізичного навантаження по його частинам проводять підрахунок пульсу (одного або двох дітей) за 10-секундним відрізком: до початку заняття, (три рази роблять заміри і беруть середній показник), після вступної частини, після загальнорозвивальних вправ, після основних рухів, після рухливої гри, в кінці заняття, через 1,3,5 хв. після заняття.

Підрахунок пульсу у дошкільників найкраще проводити, поклавши руку на грудну клітину. Одержані цифри ЧСС за 10 сек. Помножити на 6 і отримують дані за 1 хвилину. Графічне зображенні частити пульсу по цих відрізках називається фізіологічною кривою, яка відображає динаміку величини навантаження.

При правильній побудові занять на відкритому повітрі частота пульсу до кінця вступної частини (на 2-3 хв.) досягає під час бігу 140 уд/хв., що складає 40-50% по відношенню до вихідного рівня, до навантаження частота сердечних скорочень у дітей дошкільного віку коливається в межах 90-100 уд/хв.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 2684

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!