Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Доброякісні та злоякісні мезенхімальні пухлини. Пухлини з меланін утворюючих клітін 

1. При мікроскопічному дослідженні пухлини верхньої губи, виявлено, що вона побудована з численних щілиноподібних порожнин, стінка яких вистилає сплощеним ендотелієм, заповнених рідкою кров'ю. Поставити діагноз.

A. *Капілярна гемангіома

B. Венозна гемангіома

C. Кавернозна гемангіома

D. Гемангіоперицитома

E. Гломус-ангіома

 

2. Через декілька років після удару ліктя у хлопчика 12 років з'явилося пухлиноподібне розростання в області епіфізу плечової кістки, що не має чітких меж. При дослідженні біоптату виявлена велика кількість поліморфних клітин остеобластного типу з великою кількістю патологічних мітозів. Визначите діагноз.

A. *Остеосаркома

B. Хондросаркома

C. Остеоїд-остеома

D. Фібросаркома

E. Синовіальна саркома

 

3. Хворий 46 років доставлений в клініку із спонтанним переломом гілки нижньої щелепи. У місці перелому кістка заміщена щільною білястого кольору тканиною з бурими включеннями. При патогістологічному дослідженні виявлені епітеліальні острівці округлої форми, відмежовані циліндровими і кубічними епітеліоцитами. У центрі - полігональні, зірчасті, овальні клітини, які утворюють сітку. Як називається дана пухлина?

A. *Амелобластома

B. Аденоматоїдна пухлина

C. Одонтогенна карцинома

D. Комплексна одонтома

E. Одонтоамелобластома

 

4. У шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від навколишніх тканин пухлина. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно представлена хаотично переплетеними колагеновими волокнами, клітин мало. Назвіть пухлину?

A. *Фіброма

B. Міома

C. Гістіоцитома

D. Дерматофіброма

E. Десмоїд

 

5. У хворого 75 років із зачеревної клітковини видалена пухлина розмірами 16х8х6см. Мікроскопічно представлена анаплазованими жировими клітинами з ознаками клітинного атипізму, поліморфізму. Зустрічаються величезні потворні клітини, які мають в цитоплазмі жирові крапельки. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. *Ліпосаркома

B. Ліпома

C. Фібросаркома

D. Міосаркома

E. Мезотеліома

 

6. Для гістологічного дослідження доставлена видалена на операції матка. Під слизистою оболонкою визначені численні округлої форми вузли, які чітко відмежовані від навколишньої тканини. Мікроскопічно пухлина побудована з пучків гладкої мускулатури з явищами тканинного атипізму. Ваш діагноз?

A. *Лейоміома

B. Рак матки

C. Фіброміома

D. Хоріонепітеліома

E. Лейоміосаркома

 

7. У хворого 17 років інтраопераційно на нижній поверхні печінки виявлена пухлина розмірами 4,5х5,0х3,5см з субсерозною локалізацією, темно-червоного кольору, на розрізі представлена порожнинами із значним змістом крові. Поставити попередній діагноз.

A. Кавернозна гемангіома

B. Капілярна гемангіома

C. Гемангіоперицитома

D. Гемангіоендотеліома

E. Лімфангіома

 

8. У молодої людини в м'яких тканинах лівого стегна з'явилося безболісне новоутворення без чітких меж. Макроскопічно утворення нагадує риб'яче м'ясо, гістологічно складається з незрілих фіброблачтоподібних клітин з безліччю мітозів, з проростанням в м'язи. Ваш діагноз?

A. *Фібросаркома

B. Міосаркома

C. Фіброма

D. Рак

E. Міома

 

9. При гістологічному дослідженні пухлини шкіри виявлені різних розмірів часточки з жирової тканини, розділені нерівномірними прошарками сполучної тканини. Поставити діагноз.

A. *Ліпома

B. Фіброма

C. Гігрома

D. Папілома

E. Гемангіома

 

10. При макроскопічному дослідженні пухлина матки м'якої консистенції, з крововиливами і ділянками некрозу, на розрізі нагадує «риб'яче м'ясо». При гістологічному дослідженні встановлені ознаки вираженого клітинного і тканинного атипізму, зустрічаються клітки з патологічними фігурами мітозів. Поставити діагноз.

A. *Саркома

B. Аденокарцинома

C. Ангіома

D. Фіброма

E. Ліпома

 

11. У товщі шкіри виявлена щільне, рухоме утврення. Мікроскопічно утворення представлене хаотично розташованими пучками колагенових волокон з невеликою кількістю веретеноподібних клітин. Вкажіть пухлину?

A. *Щільна фіброма

B. Лейоміома

C. Меланома

D. Ліпома

E. Гломусангіома

 

12. У дитини 6 місяців на шкірі шиї виявлений плоский вузол червоного кольору, при натисканні склом вузол блідне. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. *Гемангіома

B. Пігментний невус

C. Меланома

D. Лейоміома

E. Лімфангіома

 

13. Під шкірою піднижньощелепної ділянки у жінки 55 років виявлена рухоме утворення 1,0x0,7 см з чіткими межами тістоподібної консистенції, з повільним зростанням. При гістологічному дослідженні утворення визначаються ліпоцити, які формують часточки, відмежовані тонкими прошарками сполучної тканини з судинами. Встановити діагноз.

A. *Ліпома

B. Фіброма

C. Ангіома

D. Ліпосаркома

E. Фібросаркома

 

14. Для гістологічного дослідження доставлене очне яблуко, в судинній оболонці якого виявлено пухлиноподібне утворення 1 х 0,4 см чорного кольору. У клітинах - множинні патологічні мітози і в цитоплазмі багато з них визначається пігмент жовто-бурого кольору. Ваш діагноз?

A. *Меланома

B. Невринома

C. Ангіосаркома

D. Нейробластома

E. Гангліонейробластома

 

15. Для патогістологічного дослідження доставлено очне яблуко: у сітківці ока в проекції очного нерва пухлина 1х1см, щільної консистенції, коричневого кольору. Мікроскопічно пухлина складається з поліморфних клітин з прозорою цитоплазмою, згрупованих в альвеолярні структури, з наявністю патологічних мітозів, місцями з накопиченням бурого пігменту. Ваш діагноз:

A. *Меланома

B. Шваннома

C. Гломусна пухлина

D. Парагангліома

E. Ангіосаркома

 

16. У чоловіка 46 років на шкірі визначалася пляма, яка мала темний колір, клінічно не турбувало. З часом пляма почала збільшуватися, з'явився біль, змінився колір (чорно-коричневий), пальпувався вузлик. При гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини, цитоплазма яких містила пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?

A. *Меланома

B. Базаліома

C. Гемангіома

D. Гематома

E. Карциноїд

 

17. При розтині дитини 3 років в мозочку визначається пухлина, що не має чітких меж з навколишньою тканиною, гістологічно побудована з атипових дрібних клітин з гіперхромними ядрами. Ваш діагноз:

A. *Медуллобластома

B. Медуллосаркома

C. Метастаз Раку

D. Метастаз Саркоми

E. Гліобластома

 

18. З кукси ампутації нижньої кінцівки видалена пухлина в капсулі, діаметром 2 см, мікроскопічно складається з веретеноподібних клітин мономорфного вигляду з паличкоподібними ядрами, які утворюють разом з волокнами "палісадні" структури. Який з перерахованих видів пухлин найбільш вірогідний?

A. *Доброякісна неврилімома

B. Нейрофіброма

C. Злоякісна неврилімома

D. М'яка фіброма

E. Фібросаркома

 

19. У хворого 21 року видалена пухлина лобової частки правої півкулі головного мозку діаметром 5 см, нечітко обмежена від навколишньої тканини. На розрізі - однорідного вигляду, гістологічно складається з клітин, численні відростки яких утворюють густі сплетення. Про яку пухлину йдеться?

A. *Астроцитома

B. Олігодендрогліома

C. Гангліоневрома

D. Епендіома

E. Хоріоїдпапілома

Самостійна робота студента:

1. Класифікація мезенхімальних пухлин.

2. Морфологічна характеристика окремих мезенхімальних пухлин: фіброма, ліпома, міома, ангіома.

3. Морфологічна характеристика злоякісних мезенхімальних пухлин (саркоми): фібросаркома, ліпосаркома, міосаркома, остеосаркома, ангіосаркома.

4. Пухлини із меланін утворюючої тканини: невус та меланома.

5. Нейроектодермальні пухлини: астроцитома, фібробластома, менінгіома, шванома.

 

Зміст

 Просмотров 890

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!