Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Загальні положення вчення про пухлини. Епітеліальні пухлини 

1. У хворого хронічним циститом в біоптаті слизової оболонки сечового міхура замість перехідного епітелію виявлені вогнища багатошарового плоского нероговіючого епітелію. Який процес лежить в основі описаних змін в епітелії?

A. *Метаплазія

B. Дистрофія

C. Гіперплазія

D. Дисплазія

E. Гіперкератоз

 

2. При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено, що паренхіма сформована з покривного епітелію із збільшеним числом пластів. Строма разом з розростаннями епітелію формує сосочки. Вкажіть вид атипізму.

A. *Тканинний

B. Клітинний

C. Гістохімічний

D. Функціональний

E. Метаболічний

 

3. У біоптаті слизистої оболонки бронха у хворого хронічним бронхітом були знайдені ділянки багатошарового плоского нероговіючого епітелію. Назвіть патологічний процес в слизистій оболонці бронха.

A. *Метаплазія

B. Атрофія

C. Гіперплазія

D. Дисплазія

E. Гіперплазія

 

4. У біоптаті бронха хворого, який зловживав курінням, в потовщеній слизистій оболонці виявлено хронічне запалення і трансформацію одношарового війчастого епітелію в багатошаровий плоский епітелій. Який з процесів найбільш вірогідний?

A. *Метаплазія

B. Гіперплазія епітелію

C. Плоскоклітинний рак

D. Лейкоплакія

E. Гіпертрофія епітелію

 

5. У хворого при гастроскопічному дослідженні в ділянці малої кривизни виявлено пухлинне утворення діаметром 1,5 см на ніжці. Який характер зростання пухлини?

A. *Екзофітний

B. Експансивний

C. Інфільтруючий

D. Апозиційний

E. Ендофітний

 

6. У хворого, який впродовж тривалого часу зловживав табакокурінням, з'явився кашель з виділенням в'язкого слизу, слабкість після незначних фізичних навантажень, блідість шкірних покривів, за останні два місяці схудлий на 12 кг. При мікроскопічному дослідженні біоптату був встановлений діагноз «плоскоклітинний рак». Визначите характер патологічного процесу, який передував виникненню пухлини.

A. *Метаплазія

B. Гіпоплазія

C. Гіперплазія

D. Некроз

E. Склероз

 

7. У біоптаті слизової оболонки бронха хворого 50 років, який 20 років страждав хронічним бронхітом, виявлено стоншування слизової, кістозні змінені залози, ділянки заміни призматичного епітелію на багатошаровий плоский. Який з перерахованих патологічних процесів найбільш вірогідний?

A. *Метаплазія

B. Гіперплазія

C. Гетеротипія

D. Гетероплазія

E. Дисплазія

 

8. При дослідженні біоптату із слизистої шлунку виявлені ознаки тканинного і клітинного атипізму, що дозволило встановити діагноз: "аденокарцинома". Які з перерахованих ознак з'явилися вирішальними в постановці діагнозу?

A. *Залози вистилають поліморфними клітками з крупними ядрами і збільшеною кількістю ядерець, патологічні мітози

B. Залози в шлунку мають різні розміри і форму, різну ширину просвітів.

C. Багато залоз розташовано тісно, "спинка до спинки"

D. Залози розташовані безладно

E. Місцями відмічається розташування багаторядності кліток в залозі

 

9. При ректоманоскопії в прямій кишці виявлені дрібні вузли на тонкій ніжці на слизовій. При гістологічному дослідженні біоптату слизистої оболонки визначаються розростання сполучної тканини і залоз. Про який процес йдеться?

A. *Гіперпластичний поліп

B. Гіпертрофія

C. Метаплазія

D. Атрофія

E. Склероз

 

10. При ендоскопічному дослідженні сечового міхура проведена біопсія пухлини, що складається з тонких, таких, що гілкуються сосочків, покритих перехідним епітелієм. Назвіть пухлину.

A. *Папілома

B. Базаліома

C. Перехідноклітинна карцинома

D. Плоскоклітинна карцинома

 

11. При мікроскопічному дослідженні біоптату з товстої кишки виявлені атипові залозисті структури різної форми і розміру. Клітини поліморфні, ядра гіперхромні, визначаються патологічні мітози. Базальна мембрана залоз зруйнована. Ваш діагноз?

A. *Аденокарцинома

B. Базальний-клітинний рак

C. Солідний рак

D. Слизовий рак

E. Недиференційований рак

 

12. При мікроскопічному дослідженні біоптату шийки матки виявлена клітинна і ядерна атипія багатошарового плоского епітелію, патологічні мітози, а також рогові "перлини" в глибині епітеліальних пластів. Ваш діагноз?

A. *Плоскоклітинний рак з ороговінням

B. Перехідноклітинний рак

C. Плоскоклітинний рак без ороговіння

D. Залозистий рак

E. Анапластичний рак

 

13. При гістологічному дослідженні вузла у видаленій молочній залозі серед строми виявлені різних розмірів і форми комплекси атипових поліморфних епітеліальних клітин з наявністю просвітів в центрах комплексів. Клітини - з крупними ядрами, наявністю атипових мітозів. Поставте діагноз.

A. *Аденокарцинома

B. Плоскоклітинний нероговіючий рак

C. Солідний рак

D. Фіброаденома молочної залози

E. Недиференційований поліморфноклітинний рак

 

14. При гістологічному дослідженні пухлини шлунку виявлено безліч перстневидних клітин. Назвіть гістологічний варіант раку.

A. *Слизовий

B. Солідний

C. Аденокарцинома

D. Саркома

E. Карциноїд

 

15. У хворого з'явилася охриплість голосу, під час ларингоскопії визначена пухлина гортані, сіро-білого кольору, з сосочковою поверхнею. Мікроскопічно: розростання сполучної тканини, покритої багатошаровим плоским епітелієм з вираженим ороговінням, без клітинного атипізму. Назвіть пухлину:

A. *Папілома

B. Фіброма

C. Поліп

D. Ангіома

E. Ангіофіброма

 

16. У хворого 67 років з клінічним діагнозом "хронічний бронхіт, пневмосклероз, серцево-легенева недостатність" узятий біоптат з підозрілої ділянки слизистої правого головного бронха. Гістологічно встановлений клітинний і тканиний атипізм, поява структур у вигляді "ракових перлин". Якому патологічному процесу відповідають вказані гістологічні зміни?

A. *Плоскоклітинний рак бронха з ороговінням

B. Хронічний поліпозний бронхіт

C. Бронхоектаз

D. Гострий бронхіт

E. Плоскоклітинна метаплазія слизистої бронха

 

17. У чоловіка 62 років видалили нирку, в якій при макроскопічному дослідженні виявлена пухлина у вигляді вузла діаметром до 8 см. Тканина пухлини на розрізі строката, з множинними крововиливами, некрозами. Гістологічно пухлина складається з світлих клітин, які утворюють альвеолярні і сосчкові структури, з помірно вираженим інвазивним зростанням. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні мітози, гіперхромні ядра. Поставте діагноз.

A. *Світлоклітинний рак

B. Світлоклітинна аденома

C. Аденокарцинома

D. Нефробластома

E. Ацидофільна аденома з малігнізацією

 

18. При мікроскопічному дослідженні бронхобіоптату визначена пухлина, яка побудована згніздовидних скупчень атипових клітин багатошарового плоского епітелію, місцями з характерними "перлинами". Ваш діагноз?

A. *Плоскоклітинний рак з ороговінням

B. Плоскоклітинний рак без ороговіння

C. Солідний рак

D. Слизовий рак

E. Скірр

 

19. У хворого видалено новоутворення шкіри, яке має вид вузла з сосочковою поверхнею, нагадує цвітну капусту, щільної консистенції. Мікроскопічно пухлина складається з безлічі сосочків. Паренхіма сформована з покривного епітелію із збільшеним числом шарів. У епітелії збережена полярність кліток, стратифікація, цілісність базальної мембрани. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. *Папілома

B. Фіброма

C. Аденома

D. Фіброаденома

E. Цистоаденома

 

20. При гістологічному дослідженні злоякісної пухлини молочної залози виявлено, що пухлина побудована з низькодифереційованих атипових клітин епітеліального походження, які утворюють трабекули, розділені між собою прошарками сполучної тканини, співвідношення клітин і строми приблизно 1:1. Назвіть гістологічний варіант раку.

A. *Солідний

B. Аденокарцинома

C. Плоскоклітинний

D. Фіброзний

E. Мілкоклітинний

 

21. У немолодої жінки з метрораргією в менопаузі при патогістологічному дослідженні в стязі з слизової оболонки шийки матки виявлені розростання атипового епітелію з утворенням так званих "ракових перлин". Ваш діагноз?

A. *Плоскоклітинний рак з ороговінням

B. Аденокарцинома

C. Плоскоклітинний рак без ороговіння

D. Слизовий рак

E. Недиференційований рак

 

22. При мікроскопічному дослідженні біоптату легенів виявлені атипові клітини, які формують множинні ацинарні структури і продукують слиз. Яка гістологічна форма раку легенів має місце у хворого?

A. *Високодиференціійована аденокарцинома

B. Помірнодиеренційована аденокарцинома

C. Недиференційований рак

D. Помірнодифференційований плоскоклітинний рак

E. Залозисто-плоскоклітинний рак

 

23. При мікроскопічному дослідженні біоптату з ділянки пухлини слизистої оболонки правого бронха встановлений клітинний і тканинний атипізм, поява структур у вигляді "ракових перлин". Визначите характер патологічного процесу.

A. *Злоякісна пухлина

B. Доброякісна пухлина

C. Гіперплазія

D. Метаплазія

E. Гіпоплазія

 

24. При гістологічному дослідженні біоптату вагінальної частини шийки матки у хворої 47 років з тривало незаживаючою ерозією виявлені ознаки клітинного атипізму, базальна мембрана - без змін. Поставте діагноз.

A. *Рак на місці

B. Ерозія

C. Аденокарцинома

D. Папілома

E. Ендометріоз

 

25. У хворого 55 років з'явилися рецидивуючі маткові кровотечі. Було проведено діагностичне вискоблювання порожнини матки. У скобі ендометрію серед елементів крові визначаються залозисті елементи різної величини і форми, утворені атиповими клітинами з гіперхромними ядрами і численними мітозами (у тому числі і патологічними). Про який процес можна думати?

A. *Аденокарцинома

B. Залозиста гіперплазія ендометрію

C. Хоріонепітеліома

D. Аденоматозний поліп

E. Ознака перерваної вагітності

 

26. При бронхоскопії у хворого 62 років в початковому відділі верхньодольового бронху правої легені виявлен поліповидне утворення діаметром до 1,0 см. При гістологічному дослідженні визначається пухлина, яка побудована з дрібних лімфоцитоподібних клітин з гіперхромними ядрами, клітки оточені пластами і тяжами. Вкажіть, який з перерахованих видів пухлин найбільш можливий?

A. *Недиференційований мілкоклітинний рак

B. Недиференційований крупноклітинний рак

C. Плоскоклітинний рак

D. Аденокарцинома

E. залозисто-плоскоклітинний рак

 

27. У хворого на малій кривизні в препілоричному відділі виявлено утворення кратероподібної форми. З краєвої ділянки узята біопсія. Гістологічно утворення представлене залозистоподібними структурами різної форми і величини, вростаючими в навколишню тканину, з вираженим атипізмом клітин. Назвіть гістологічний варіант даної пухлини.

A. *Аденокарцинома

B. Плоскоклітинний рак

C. Скірр шлунку

D. Слизовий рак шлунку

E. Солідний рак шлунку

 

28. Чоловік 40 років, що страждав хронічним бронхітом, помер від виснаження. На розтині в легенях в просвіті бронхів виявлене ендофітно розташоване утворення слизовї світло-сірого кольору. При мікроскопічному дослідженні серед розростань атипового плоского епітелію виявлені "ракові перлини". Ваш діагноз?

A. *Плоскоклітинний рак з ороговінням

B. Плоскоклітинний рак без ороговіння

C. Аденокарцинома

D. Недиференційований рак

E. Аденома

 

29. При розтині трупа чоловіка 63 років, померлого від раку легені, виявлені множинні метастази. Які з них можна розцінити як імплантації (контактні) по механізму розвитку?

A. *Мілкі множинні пухлинні вузлики на плеврі

B. Метастази в перибронхіальні, біфуркаціонні, паратрахельні лімфатичні вузли

C. Метастази в головному мозку

D. Метастази в наднирниках

E. Проростання пухлини з бронха в стравохід

 

30. У хворого унаслідок обтюрації середньодольового бронху вузлом м'якої консистенції утворився ателектаз середньої частки правої легені. При бронхобіопсії в зоні обтурації виявлено розростання залозистого атипового епітелію з патологічними мітозами, інфільтрацією в ті, що підлягають тканині і хрящеві. Якому захворюванню найдостовірніше відповідають ці дані?

A. *Бронхогенний рак легенів

B. Деформуючий бронхіт

C. Запальний поліп

D. Дисплазія епітелію бронха

E. Саркома бронха

 

31. У хворому 45 років визначені збільшені надключичні лімфатичні вузли. При дослідженні матеріалу біопсії з лімфатичного вузла виявлений метастаз перстневидно-клітинного раку. Вкажіть найбільш вірогідну локалізацію первинної пухлини.

A. *Рак шлунку

B. Рак стравоходу

C. Рак щитовидної залози

D. Рак легенів

E. Рак шийки матки

 

32. У жінки 38 років в товщі привушної залози виявлена пухлина, яка складається з окремих вузликів, розділених прошарками сполучної тканини. Патогістологічно виявлені клітини епідермоїдного типу, які утворюють солідні структури. Клітини формують тяжі, які вистилають порожнини, заповнені слизом. Третім елементом пухлини є дрібні клітки з гіперхромними ядрами. Про яку пухлину слід думати?

A. *Мукоепідермоїдна пухлина

B. Ациноклітинна пухлина

C. Папілярная цистаденома

D. Аденолімфома

E. Аденокістозна карцинома

 

33. У хворої на шкірі особи поступово розвинулася бляшка з некрозом і виразкою в центрі. При патогістологічному дослідженні біоптату виявлені розростання атипових епітеліальних клітин з великою кількістю патологічних мітозів. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. *Рак шкіри

B. Саркома

C. Папілома

D. Трофічна виразка

E. Фіброма

 

 

34. При інтраопераційній біопсії молочної залози виявлені ознаки тканинного атипізму, паренхіми, що виражаються в порушенні співвідношення, і строми, з переважанням останньою, із залозистими структурами різних розмірів і форми, що вистилають одношаровим проліферуючим епітелієм. Ваш гаданий діагноз.

A. *Фіброаденома

B. Папілома

C. Неінфільтруючий рак

D. Інфільтруючий рак

E. Мастит

Самостійна робота студента:

1. Пухлини: визначення, етіологія та патогенез, особливості пухлинного росту.

2. Класифікація, морфо- та гістогенез пухлин. Пухлинна прогресія.

3. Епітеліальні пухлини без специфічної локалізації: добро- та злоякісні форми.

4. Пухлини екзот- та ендотельних залоз, а також епітеліальних покривів (нирки, молочна залоза, шкіра).

5. Порівняльна характеристика добро- та злоякісних пухлин.

 

Зміст

 Просмотров 1059

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!