Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Дистрофії. Паренхіматозні дистрофіїПатологія клітини.

 

1. При електронномікроскопічному дослідженні біоптату печінки виявлено, що між численними мітохондріями знаходиться велика кількість плоских цистерн і бульбашок з секреторними гранулами, стінки яких утворені мембранами. Про гіперплазію якої ультраструктури йдеться?

A. *Апарату Гольджі

B. Піноцитозних бульбашок

C. Ендоплазматичного ретикулуму

D. Лізосом

E. Мікротрубочок

 

2. Чоловік 38 років, раптово померлого, на розтині в задній стінці лівого шлуночку серця виявлений інфаркт міокарду. Які найбільш можливі зміни в будові кардіоміоцитів можна побачити у вогнищі інфаркту мікроскопічно?

A. *Каріолізис

B. Жирова дистрофія

C. Вуглеводна дистрофія

D. Звапніння

E. Білкова дистрофія

Самостійна робота студента:

1. Структурно-функціональна характеристика клітини в нормі.

2. Пошкодження клітини як одна із категорій загально патологічних процесів.

3. Ультраструктурна патологія клітини ядра.

4. Ультраструктурна патологія цитоплазми.

5. Хромосомні аберації та хромосомні захворювання.

 

Зміст

 

Дистрофії. Паренхіматозні дистрофії.

 

1. У дитини з діагностованою дифтерією зіву, померлої від гострої серцевої недостатності, на розтині виявлено, що порожнини серця розширені в поперечнику. М'яз серця тьмяний, в'ялий, на розрізі строкатий, з жовтуватими ділянками. У цитоплазмі деяких кардіоміоцитів із збереженою цитоплазмою виявляються дрібні вакуолі. На заморожених зрізах вакуолі забарвлюються суданом III в оранжевий колір. Який вид дистрофії виявлений в кардіоміоцитах?

  1. *Жирова
  2. Вуглеводна
  3. Балонна
  4. Гіаліново-краплинна
  5. Гідропічна

 

2. На розтині трупа хворого, що страждав лейкозом і померлого від наростаючої хронічної анемії, серце збільшене в розмірах, м'яз серця на розрізі тьмяний, в'ялий, блідо-сірого кольору, під ендокардом визначаються жовті плями і смуги. Який патологічний процес розвинувся в серці?

A. *Паренхіматозна жирова дистрофія

B. Вакуольна дистрофія.

C. Гіаліново-краплинна дистрофія.

D. Мезенхімальна жирова дистрофія.

E. Робоча гіпертрофія

 

3. У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на розтині виявлено "тигрове серце". З боку ендокарду виражене жовто-біле покреслення, міокард тьмяний, глинисто-жовтий. Який процес зумовив дану патологію?

A. *Жирова паренхіматозна дистрофія

B. Вуглеводна дистрофія

C. Гіаліново-краплинна дистрофія

D. Жирова судинно-стромальна дистрофія

E. Амілоїдоз

 

4. При розтині трупа жінки, яка померла при явищах серцевої недостатності, серце збільшене в об'ємі, в'яле; міокард - глинисто-жовтий, тьмяний; з боку ендокарду визначається жовто-біле покреслення ("тигрове серце"). Мікроскопічно в групах кардіоміоцитів відсутня поперечна посмугованість, цитоплазма кардіоміоцитів містить дрібні краплі, які фарбуються суданом чорним, - в чорний колір. Ваш діагноз?

A. *Жирова дистрофія міокарду

B. Кардіосклероз

C. Ревматичний міокардит

D. Ожиріння серця

E. Міомаляція

 

5. У чоловіка 62 років, який помер при наростаючих явищах серцевої недостатності, на розтині виявлено збільшене в об'ємі серце. Серце в'ялої консистенції, камери розтягнуті, міокард на розрізі тьмяний, глинисто-жовтий. З боку ендокарду визначається жовто-біла посмугованість, яка особливо виражена в сосочкових м'язах. Який патологічний процес найбільш вірогідний?

A. *Жирова дистрофія міокарду

B. Ожиріння серця

C. Дилятаційна кардіоміопатія

D. Міомаляція

E. Кардіосклероз

 

6. У хворого, померлого від легенево-серцевої недостатності, на розтині виявлена різко збільшена недокрівна печінка, тістоподібної консистенції, жовтого кольору. При забарвленні гематоксиліном та еозином виявлені різних розмірів вакуолі в цитоплазмі гепатоцитів. Яка це дистрофія?

A. *Паренхіматозна жирова

B. Вуглеводна паренхіматозна

C. Гіаліново-краплинна

D. Мезенхімальна жирова

E. Гідропічна

 

7. У жінки 45 років, яка померла від хронічної алкогольної інтоксикації, на аутопсії виявлена різко збільшена печінка, тістоподібної консистенції, жовтуватого кольору. Мікроскопічно в цитоплазмі гепатоцитів при фарбуванні гематоксиліном та еозином виявляються різних розмірів оптично порожні вакуолі. Який вид дистрофії має місце?

A. *Паренхіматозна жирова

B. Вуглеводна паренхіматозна

C. Гіаліново-краплинна

D. Мезенхімальна жирова

E. Гідропічна

 

8. На розтині трупа на підставі характерних макроскопічних змін діагностовано паренхіматозна жирова дистрофія міокарду серця. Яка образна назва серця при цій дистрофії?

A. *Тигрове серце

B. Бичаче серце

C. Волохате серце

D. Панцирне серце

E. Легеневе серце

 

9. У дівчини 18 років з'явився різкий біль при ковтанні, збільшення лімфатичних вузлів шиї, підвищення температури до 39.0с. На слизистій оболонці мигдалин - блідо-жовті плівки, які відділяються насилу з утворенням дефекту. Стан прогресивно погіршувався. Хвора померла на 8-й день захворювання при наростаючих явищах серцевої недостатності. Які гістологічні зміни в кардіоміоцитах ймовірно будуть виявлені?

A. *Жирова дистрофія

B. Гідропічна дистрофія

C. Гіаліново-краплинна дистрофія

D. Балонна дистрофія

E. Слизиста дистрофія

 

10. Жінка 36 років, яка хворіла на дифтерію, померла від гострої серцевої недостатності. На розтині порожнини серця розширені, міокард тьмяний, строкатий, на розрізі з жовтуватими ділянками. Який процес виявлений в кардіоміоцитах?

A. *Жирова дистрофія

B. Вуглеводна дистрофія

C. Балонна дистрофія

D. Гіаліново-краплинна дистрофія

E. Гідропічна дистрофія

 

11. У жінки з важкою інтоксикацією, обумовленою сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлено "тигрове серце". Мікроскопічно в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди. Який морфогенетичний механізм розвитку переважно лежить в основі даної дистрофії?

A. *Декомпозиция

B. Інфільтрація

C. Трансформація

D. Порушений синтез

 

12. При огляді порожнини рота на слизистій оболонці щоки визначається щільна пляма білого кольору діаметром близько 1 см, яке небагато підноситься над рівнем слизистої оболонки. Як називається цей патологічний процес?

A. *Лейкоплакія

B. Еритроплакія

C. Карніфікація

D. Організація

E. Мукоїдне набухання

 

13. На вентральній поверхні язика у чоловіка з протезом на нижній щелепі виявлена щільна сіра бляшка неправильної форми з нерівною поверхнею з чіткими межами. При гістологічному дослідженні ктворення наголошується збережена структура багатошарового плоского епітелію, потовщення його за рахунок шипуватого і базального шарів, гіперкератозу, акантозу; лімфомакрофагальна інфільтрація належній сполучній тканині. Встановити діагноз.

A. *Лейкоплакія

B. Еритроплакія

C. Папілома

D. Рак на місці

E. Кондилома

 

14. При профілактичному огляді робочих, пов'язаних з виробництвом кам'яновугільних смол, в ротовій порожнині виявлені ділянки потовщення і ороговіння слизистої оболонки, переважно щік, білястого кольору, з шорсткою поверхнею, безболісні. Про яку патологію йдеться?

A. *Лейкоплакія

B. Папіломатоз

C. Глоссит

D. Стоматит

E. Метаплазія

 

15. При зовнішньому огляді новонародженого виявлялися виражені зміни шкірних покривів всього тіла. Шкіра суха, тьмяна з нерівною поверхнею і наявністю сірих пластинок, що відшаровуються. З яким видом дистрофії це пов'язано?

A. *Роговою

B. Гидропічною

C. Гіаліново-краплинною

D. Фібриноїдним набуханням

E. Мукоїдним набуханням

Самостійна робота студента:

1. Дистрофії як одна з форм пошкодження клітини: характеристика трофіки, механізми її порушення, класифікація.

2. Класифікація та механізми розвитку дистрофій.

3. Структурно-функціональна характеристика паренхіматозних білкових дистрофій (диспротеїнози).

4. Структурно-функціональна характеристика жирових паренхіматозних дистрофій( ліпідози).

5. Структурно-функціональна характеристика вуглеводних паренхіматозних дистрофій (лікогенози).

 

Зміст

 Просмотров 669

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!