Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Та патріотизму у допризовної молоді 

Поняття державності нерозривно пов’язане з умовами формування патріотичної свідомості особистості, ідеалів громадянина-патріота, формування державного світогляду, інтересу до Збройних Сил України, високих патріотичних почуттів.

Система патріотичного виховання становить складну структуру. З однієї сторони – це всі соціальні інститути, що займаються вихованням, в тому числі і патріотичним (сім’я, заклади освіти, державні установи і таке інше); з другої – це різноманітні форми і методи: масові, групові, індивідуальні та інші.

Складність процесу патріотичного виховання полягає в тому , що побутує стереотип у трактовці терміну “патріот”, “патріотизм”, який зводиться лише до “любові до Батьківщини та її захисту”. Але це лише один аспект проблеми. Кінцева ж мета патріотичного виховання – формування активної життєвої позиції молодої людини, не байдужої до всього, що відбувається в державі, здатної взяти на себе відповідальність за її історичне, сучасне та майбутнє.

Об’єктивні закономірності формування патріотичного почуття і свідомості, як і інших моральних якостей особистості, полягають у тому, що вони розвиваються і змінюються відповідно до змін у суспільстві. Тому патріотизм має складність і багатоплановість своєї структури, що, відповідно, потребує системного підходу до виховного процесу в цьому напрямку.

Сучасні умови життя диктують вимоги суттєвого поліпшення патріотичного виховання молоді як головної рушійної сили розвитку держави. Тому саме патріотичне виховання необхідно розглядати як один із провідних напрямків у системі формування соціальної особистості. Це знаходить своє відображення у цілій низці законодавчих актів, які регулюють діяльність відповідних інститутів виховання: від державних до громадських організацій та об’єднань. Зокрема, Указ Президента України від 27.04.1999 р. № 456/99 “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян” постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.1999 р. № 1697 “Про затвердження національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства”, Указ Президента України “Про національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 рр.” та ін.

Розбудова суверенної української держави в сучасних умовах неможлива без виховання принципово нового покоління молодих людей. Однією з дієвих передумов включення молоді у процес розбудови української державності є формування її громадської свідомості, національного менталітету, піднесення духу патріотизму. На превеликий жаль, поки що не відчувається у суспільстві “вибуху” патріотизму, що є однією з передумов виходу України з кризи і перетворення її у повноправний суб’єкт міжнародного товариства.

Вочевидь, сьогодні в Україні система патріотичного і військово-патріотичного виховання молоді та її підготовка до служби в армії, до захисту національної незалежності знаходиться в кризовому стані: знижується мотивація строкової військової служби (усвідомлення її соціальної значимості, необхідності, почуття патріотизму), зростає число молодих людей, котрі ухиляються від призову в армію, йдуть служити лише під страхом покарання, під натиском суспільства (вимога Конституції, Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”), військова служба втратила у юнаків свою колишню привабливість.

Відтак, нинішня державна політика щодо поліпшення стану справ не дає позитивних результатів. Тому, на мою думку, необхідні більш глибокі наукові дослідження цієї проблеми, розробка нової концепції патріотичного виховання і військової підготовки молоді, обґрунтування та пошук нових форм і методів такої підготовки.

Виникає необхідність вивчити питання щодо створення обласного центру патріотично-військового виховання дітей та молоді, основними завданнями якого було б надання інформаційної, методичної допомоги з питань військово-патріотичної роботи громадським об’єднанням, державним закладам освіти, культури, спорту, молоді та іншим зацікавленим структурам; розробка спеціальних програм патріотично-військового виховання дітей і молоді для закладів і установ незалежно від форм власності та підпорядкування; координація діяльності громадських та державних організацій патріотичного виховання; видання інформаційних і методичних матеріалів з питань патріотичного, громадянського виховання молоді; організація та проведення масових заходів патріотично-військового спрямування, туристично-пошукової роботи із залученням підліткових клубів, громадських молодіжних організацій та ін. До речі, такі центри ефективно працюють не один рік у Донецькій та Рівненській областях.

Але це перспектива. Разом з тим слід відзначити, що управлінням у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, структурними підрозділами на місцях вже зараз проводиться цілеспрямована робота щодо виховання у дітей та молоді почуття патріотизму.

Так, з метою гідного відзначення 10-ї річниці Незалежності України та формування у громадян почуття патріотизму і національної гідності 9 серпня 2001 року обласними, міськими та районними лекторськими групами проведено день інформування населення області на тему: “День незалежності України – національне свято народу”, на якому члени лекторських груп акцентували увагу громадян різних вікових і соціальних категорій на доленосній значущості свята для історії розвитку країни і області, вагомості досягнень у соціально-економічній та суспільно-політичній сферах життя за роки незалежності.

Окрім того, з нагоди 10-ї річниці незалежності України, проведено обласне свято “Ровесники вітчизни” для дітей, які народились 24 серпня 1991 року, мистецьку акцію “Художники Кіровоградщини – Україні”, ІІ тур огляду народної творчості, в ході якого відбулося 12 обласних оглядів-конкурсів та ін.

Практично у всіх районах та містах області стало традицією двічі на рік урочисто проводити молодь до лав Збройних сил України. Як приклад можна назвати Добровеличківський, Долинський, Маловисківський, Компаніївський та Кіровоградський райони, де проводи завжди проходять змістовно та цікаво.

Проводиться цілеспрямована робота щодо активізації краєзнавчого руху серед учнівської молоді. У рамках молодіжного руху “Моя земля – земля моїх батьків” в області щорічно відбувається декілька очно-заочних заходів, серед яких “Краса і біль України”, “Сто чудес України”, “Історія краю очима юних”, “Україна в паростках надії”.

Постійно здійснюється пошукова робота по вивченню місць, пов’язаних з історією Українського козацтва. Музеями області розшукані відомості про майже 5 тис. воїнів, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. Обласним краєзнавчим музеєм організована робота по складанню карти могил воїнів Великої Вітчизняної війни.

Постійно проводиться робота по наданню шефської допомоги підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти і культури України. Щорічно видається розпорядження голови облдержадміністрації по шефським зв’язкам. Протягом 2001 року органами виконавчої влади та місцевого самоврядування надана шефська допомога (соціально-культурні послуги, продукти харчування, медикаменти, ремонт приміщень, придбання житла) прикордонним військам (прикордонний сторожовий корабель “Григорій Куроп’ятников”) на суму 11,441 тис. грн., 81,111 тис. грн. – Військово-Морським Силам України, 100,663 тис. грн. – військовим частинам, що дислокуються на території області та 11,757 тис. грн. – госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни.

Для забезпечення передумов щодо впровадження у свідомість населення області переваг здорового способу життя розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.10.1998 року № 419-р затверджено обласну комплексну програму “Фізичне виховання – здоров’я нації”, яка спрямована на створення умов для реалізації державної політики у сфері зміцнення здоров’я населення засобами фізичної культури і спорту, фізичного виховання та задоволення потреб різних верств населення у поліпшенні здоров’я, фізичного і духовного розвитку.

На виконання цієї програми в області діють 39 дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, де займається 3292 дітей та підлітків. У 39 дитячо-юнацьких спортивних школах, 2 спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, ліцеї фізичної культури і спорту та школі вищої спортивної майстерності займається 13911 чол.(спортивною роботою охоплено 18380 осіб учнівської та студентської молоді, а фізкультурно-оздоровчою – 37366 чол.

Традиційно під час проведення масових заходів на День молоді та до Всесвітнього дня боротьби з наркоманією у містах та районах області пройшли акції “Молодь за здоровий спосіб життя проти наркоманії та СНІДу”. У ході цих акцій у молодіжному середовищі розповсюджено 2500 листівок, 750 буклетів профілактичного характеру та біля 800 одиниць засобів контрацепції.

Відбулися тематичні дискотеки: “Молоді, красиві, не занапастіть себе”, “Молодь за здоровий спосіб життя”, конкурси плакатів, профілактичної реклами та інші. Започатковано обласний мистецький фестиваль молоді “Наша доля в наших руках”, спрямований на активізацію молодіжного руху проти наркоманії, який проходив напередодні Міжнародного дня боротьби зі СНІДом.

Враховуючи виховний, національно-патріотичний вплив зазначених заходів, активно висвітлювалася робота структурних підрозділів обласної, районних та міських адміністрацій, громадських та релігійних організацій у засобах масової інформації. Переважна кількість цих матеріалів опублікована на сторінках газети “Народне слово”, “Кіровоградська правда”, “Вечірня газета”, районних газет. Започатковані рубрики “Правовий всеобуч”, Людина і Закон”.

Разом з тим, проблема існує не тільки теоретична. На сьогодні, як ніколи, важливо виховувати істинних патріотів держави, не крайньоправих, які визнають лише Україну, не визнаючи існування та суверенітету інших держав (згадаємо 9 березня 2001 року м. Київ), і не крайньолівих, які вбачають майбутнє держави лише у відновленні колишнього Радянського Союзу, а молодь, яка здатна будувати майбутнє нашої держави у тісній співпраці з іншими країнами світу.Просмотров 596

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!