Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Назвати основні фізичні характеристики ґрунтів основи, методи їх визначення і застосування при проектуванніОсновні характеристики ґрунту:

ЩІЛЬНІСТЬ ГРУНТУ - r ( г/см3 ) - маса одиниці об’єму ґрунту:

ЩІЛЬНІСТЬ ЧАСТИНОК ГРУНТУ - rS (г/см 3) - маса одиниці об’єму твердих частинок ґрунту:

Щільність ґрунту визначають за допомогою пікнометра та методом ріжучого кільця.

Визначення щільності за доп.пікнометра:

1. Пікнометр наповнюють на 1/3 обсягу дистильованою водою та зважують з точністю до 0,02г. (m1).

2. Через лійку насипають в пікнометр пробу висушеного та розтертого в порошок ґрунту, після чого знову зважують (m2).

3. Пікнометр з водою і ґрунтом збовтують та кип’ятять на піщаній бані для вилучення повітря із пор (піски та супісі протягом 0,5 години, а суглинки та глини - 1 годину).

4. Пікнометр охолоджують до 20ºС, доливають до краю дистильовану воду, закривають пробкою з капілярним отвором. Вилучивши зайву воду, яка виходить через капіляр, перевіряють відсутність бульбашок повітря і після цього зважують пікнометр (m3).

5. Виливають суміш з пікнометру, прополіскують його та наповняють знову до країв дистильованою водою тієї ж температури і зважують з точністю до 0,02 г. (m4).

6. Результати зважування заносять до таблиці і визначають щільність частинок ґрунту rS, враховуючи, що об’єм частинок ґрунту VSзнаходимо як об’єм води, яку витискує грунт за формулою:

 

Визначення щільності методом ріжучого кільця:

1. Рівняють верхню площину моноліту ґрунту і прикладають до неї ріжучий край кільця. Вдавлюють кільце у грунт без перекосів, після чого грунт підрізають на 8...10 мм нижче ріжучого краю кільця.

2. Відділяють кільце з ґрунтом від моноліту. Грунт, який виступає за край кільця, зрізують лабораторним ножем.

3. Зважують кільце з ґрунтом з точністю до 0,02 г. (m1).

4. Зважують кільце без ґрунту (m2). Результати зважування заносять у табл. і визначають щільність ґрунту

ВОЛОГІСТЬ ГРУНТУ - W - відношення маси води в ґрунті до маси твердих частин:

Вологість визначають методом висушування до постійної маси:

1. Відбирають у бюкс масою m1 пробу ґрунту масою 15...20г і зважують з точністю до 0,02 г. (m2).

2. Відкривають бюкс і разом з кришкою ставлять в нагріту сушильну шафу (піщані ґрунти на 3 години, усі інші на 5 годин). Температуру у шафі підтримують на рівні 105±20 С.

3. Висушений грунт охолоджують у ексикаторі до температури приміщення і зважують, після чого продовжують висушування (піщані ґрунти протягом 1 години, усі інші - 2 години) та знову зважують (m3).

4. Т.ч. ґрунти висушують до постійної маси - доки різниця маси ґрунту при двох послідовних зважуваннях буде не більшою 0,02г.

5. Результати зважування заносять у табл. і визначають вологість ґрунту W з точністю до 0,01 по формулі:

Для глинистих грунтів першорядне значення має діапазон вологості, у якому грунт буде пластичним, тобто здібним під дією зовнішніх сил формуватися без розриву суцільності i зберігати цю форму після знімання сил. Цей дiапазон характеризується числомпластичності Ір і дорівнює різниці між двома вологостями, характерними для глинистих грунтів: вологості на межі текучості WL та вологості на межi розкочування (пластичностi) Wp.

Межа розкочування визначається вологістю грунту в момент переходу його з твердого стану до пластичного.

Межа текучості визначається вологістю грунту в момент переходу його з пластичного стану в текучий.

При розрахунках навантажень на споруди та напруг від дії власної ваги ґрунту використовують значення питомої ваги ґрунту g та питомої ваги частинок ґрунту gS:

ПИТОМА ВАГА ГРУНТУ - g (кН/м3) - це вага одиниці об’єму ґрунту:

Для найбільше поширених ґрунтів питома вага складає:

для нескельних: 13...22 кН/м3;

для скельних: 18...30 кН/м3.

ПИТОМА ВАГА ЧАСТИНОК ГРУНТУ - gS (кН/м3) - вага одиниці об’єму твердих частинок ґрунту:

Питома вага частинок ґрунту - це досить постійна властивість ґрунту, яка залежить від мінерального складу частинок та знаходиться в межах:

для пісків: 26,3...26,6 кН/м3;

для пилувато - глинистих ґрунтів: 26,6...27,4 кН/м3.

 

Похідні характеристики ґрунтів визначаються розрахунковим шляхом:

ЩІЛЬНІСТЬ СУХОГО ГРУНТУ (часто називають щільністю скелету ґрунту) - ρd ( г/см3 )- маса одиниці об’єму сухого ґрунту:

В практиці будівництва для оцінки ущільнення ґрунту використовується питома вага сухого ґрунту gd - вага одиниці об’єму сухого ґрунту: gd = ρd g. Вважається, що глинистий грунт добре ущільнений при gd = 15,5…16 кН/м3, а піщаний – при gd = 16,5 кН/м3.

КОЕФІЦІЄНТ ПОРИСТОСТІ ГРУНТУ – е - відношення об’єму пор у ґрунті до об’єму твердих частинок:

СТУПІНЬ ВОЛОГОСТІ ГРУНТУ (ступінь водонасиченості) - Sr - відношення об’єму води у порах ґрунту до об’єму пор:

Ця величина характеризує ступінь заповнення пор ґрунту рідиною і змінюється від 0 до 1.

 


Просмотров 896

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!