Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ВЛАСТИВОСТІ І ЗАСТОСУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ВАПНАКристали чистого оксиду кальцію відносяться до кубічної сингонії. Їх густина складає 3,34 г/см3 (істинна густина негашеного вапна 3,1-3,3 г/см3, середня густина – 1,6-2,6 г/см3), твердість 3-4, температура топлення 2570 оС. При випалі вапна гексагональна ґратка CaCO3 переходить в кубічну CaO із зменшенням об’єму кристалічної ґратки майже в 2,25 рази. Насправді об’єм кусків невипаленого вапна лише трохи менший кусків вихідного вапняку. Тому негашене вапно має велику пористість, яка в залежності від умов випалу складає 18-48 % загального об’єму її кусків. З підвищенням температури і збільшенням тривалості випалу об’єм пор в кусках негашеного вапна зменшується, а їх розміри збільшуються. У вапні, випаленому при 900 оС, кристали оксиду кальцію мають розмір близько 1 мкм, при 1000 оС – до 10 мкм, а намертво випаленого вапна (при 1650 оС і вище) – до 100 мкм. Звичайне вапно, випалене в заводських умовах, складається головно з кристалів розміром 5-12 мкм. Наявність у вапні кристалів розмірами 50-100 мкм свідчить про його перепал. Час, необхідний для гасіння (гідратації) вапна при розмірах кристалів СаО до 5 мкм, складає 2-3 хвилини, а при величині 40-50 мкм – 23-30 хвилин.

Властивості повітряного будівельного вапна регламентуються ДСТУ Б В.2.7.-90-99.

Якщо за окремими показниками вапно може належати до різних сортів, то сорт його визначається за значенням показника, що відповідає нижчому сорту.

Залежно від вмісту оксидів кальцію і магнію вапно поділяється на кальцієве, магнезіальне і доломітове.

За фракційним складом вапно поділяється на грудкове, подрібнене (з розмірами кусків не більше 20 мм) і порошкоподібне. Ступінь дисперсності порошкоподібного повітряного вапна і гідравлічного повинен бути таким, щоб при просіювання через сита № 02 і № 008 проходило відповідно не менше 98,5 % і 85 % маси проби, які просіювали.

Маса 1 м3 вільно насипаного вапна-порохнянки складає 400-450 кг, а в ущільненому стані – 500-700 кг. Маса 1 м3 вапняного тіста складає 1300-1400 кг. З 1 м3 негашеного вапна отримують 1,5-2,4 м3 вапняного тіста, яке зазвичай містить близько 50 % води.

Пластичність вапняного тіста залежить від розміру частинок Ca(OH)2, кількості води і наявності в ній розчинених речовин. Дифузійні оболонки з молекул води навколо частинок Ca(OH)2, зменшують тертя між цими частинками чим збільшують рухомість зерен і надають вапняному тісту пластичність. Чим грубіші в тісті частинки вапна, тим менша водопотреба, тим тонші дифузійні гідратні шари на частинках і, отже, менш пластичним є тісто. Наявні в рідкій фазі аніони SiO32-, Cl-, SO42-, OH-, СО32- розряджаючи колоїдні утворення, руйнують дифузійні шари, що понижує пластичність вапняного тіста.При висиханні вапняне тісто через сильне зсідання розтріскується, тому його використовують у вигляді вапняно-піщаного розчину, додаючи 2-4 об’ємні частини піску. Пісок в такому розчині служить скелетом, що при висиханні розчину перерозподіляє об’ємні зміни вапняного тіста, яке окутує зерна піску. Пісок також здешевлює розчин і полегшує видалення з нього води, а також доступ всередину вуглекислого газу з повітря.

Вапняні розчини використовують головно для мулярських робіт. Для цього часто використовують і змішані розчини, які складаються з вапна, портландцементу і піску. Такі розчини міцніші від чисто вапняних і більш пластичні від цементних. Вапняні розчини також використовують для тинькувальних робіт як в суміші з будівельним гіпсом, так і без нього. Вапняно-гіпсові розчини тужавіють повільніше від гіпсових, але тверднуть швидше від вапняних. Для тинькувальних робіт використовують і вапняно-цементні розчини.

Як зв’язний компонент вапно використовують для виготовлення низькомарочних бетонів а також у виробництві виробів автоклавного тверднення. В суміші з активними мінеральними додатками повітряне вапно використовують для приготування вапняно-пуцоланових, вапняно-шлакових та інших видів змішаних зв’язних. В суміші з крейдою, барвниками, а також в чистому вигляді повітряне вапно використовують для білення і фарбування стін і стель, а також для інших декоративних робіт.

Використовують вапно у виробництві кальцинованої соди, в нафтохемічній, шкіряній, текстильній, харчовій (для виробництва цукру), целюлозо-паперовій, металургійній та інших галузях промисловості, в сільському господарстві.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!